» 78 / Nebe’  18:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 » 78 / Nebe’  Suresi: 18
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَوْمَ (YVM) = yevme : o gün
2. يُنْفَخُ (YNFḢ) = yunfeḣu : üflenir
3. فِي (FY) = fī :
4. الصُّورِ (ELṦVR) = S-Sūri : Sur'a
5. فَتَأْتُونَ (FTÊTVN) = fe te'tūne : gelirsiniz
6. أَفْوَاجًا (ÊFVECE) = efvācen : bölük bölük
o gün | üflenir | | Sur'a | gelirsiniz | bölük bölük |

[YVM] [NFḢ] [] [ṦVR] [ETY] [FVC]
YVM YNFḢ FY ELṦVR FTÊTVN ÊFVECE

yevme yunfeḣu S-Sūri fe te'tūne efvācen
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا

 » 78 / Nebe’  Suresi: 18
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme o gün (The) Day
ينفخ ن ف خ | NFḢ YNFḢ yunfeḣu üflenir (in which) shall be blown
في | FY in
الصور ص و ر | ṦVR ELṦVR S-Sūri Sur'a the trumpet
فتأتون ا ت ي | ETY FTÊTVN fe te'tūne gelirsiniz and you will come forth
أفواجا ف و ج | FVC ÊFVECE efvācen bölük bölük (in) crowds,

78:18 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

o gün | üflenir | | Sur'a | gelirsiniz | bölük bölük |

[YVM] [NFḢ] [] [ṦVR] [ETY] [FVC]
YVM YNFḢ FY ELṦVR FTÊTVN ÊFVECE

yevme yunfeḣu S-Sūri fe te'tūne efvācen
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا

[ي و م] [ن ف خ] [] [ص و ر] [ا ت ي] [ف و ج]

 » 78 / Nebe’  Suresi: 18
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme o gün (The) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
ينفخ ن ف خ | NFḢ YNFḢ yunfeḣu üflenir (in which) shall be blown
Ye,Nun,Fe,Hı,
10,50,80,600,
V – 3rd person masculine singular passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الصور ص و ر | ṦVR ELṦVR S-Sūri Sur'a the trumpet
Elif,Lam,Sad,Vav,Re,
1,30,90,6,200,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
فتأتون ا ت ي | ETY FTÊTVN fe te'tūne gelirsiniz and you will come forth
Fe,Te,,Te,Vav,Nun,
80,400,,400,6,50,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أفواجا ف و ج | FVC ÊFVECE efvācen bölük bölük (in) crowds,
,Fe,Vav,Elif,Cim,Elif,
,80,6,1,3,1,
N – accusative plural indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَوْمَ: o gün | يُنْفَخُ: üflenir | فِي: | الصُّورِ: Sur'a | فَتَأْتُونَ: gelirsiniz | أَفْوَاجًا: bölük bölük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يوم YWM o gün | ينفخ YNFḢ üflenir | في FY | الصور ELṦWR Sur'a | فتأتون FTÊTWN gelirsiniz | أفواجا ÊFWECE bölük bölük |
Kırık Meal (Okunuş) : |yevme: o gün | yunfeḣu: üflenir | : | S-Sūri: Sur'a | fe te'tūne: gelirsiniz | efvācen: bölük bölük |
Kırık Meal (Transcript) : |YVM: o gün | YNFḢ: üflenir | FY: | ELṦVR: Sur'a | FTÊTVN: gelirsiniz | ÊFVECE: bölük bölük |
Abdulbaki Gölpınarlı : O gün Sûr üfürülür de gelirsiniz bölük bölük.
Adem Uğur : Sûr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz.
Ahmed Hulusi : O süreçte Sur'a üfürülür de gruplar hâlinde gelirsiniz.
Ahmet Tekin : Sûra üfürüleceği, bölük bölük geleceğiniz bir gündür.
Ahmet Varol : O gün Sur'a üfrülür ve siz bölük bölük gelirsiniz.
Ali Bulaç : Sur'a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.
Ali Fikri Yavuz : Sûr’a üfürüleceği o gün, (mezarlardan kalkıp mahşere) bölük bölük gelirsiniz.
Bekir Sadak : Sura ufuruldugu gun hepiniz boluk boluk gelirsiniz.
Celal Yıldırım : Sûr'a üfürüleceği gün gruplar hâlinde gelirsiniz.
Diyanet İşleri : Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.
Diyanet İşleri (eski) : Sura üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz.
Diyanet Vakfi : Sûr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz;
Edip Yüksel : Sur'a üfürüldüğü gün, hepiniz bölük bölük gelirsiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sur'a üfürüldüğü gün, bölük bölük gelirsiniz!
Elmalılı Hamdi Yazır : O gün ki sur üfürülür derken gelirsiniz fevcâ fevc
Fizilal-il Kuran : Sur'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz.
Gültekin Onan : Sur'a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.
Hakkı Yılmaz : "O gün Sûr'a üflenir; siz de hemen bölükler hâlinde gelirsiniz. "
Hasan Basri Çantay : o gün «Suur» a üfürülecek de hepiniz bölük bölük geleceksiniz,
Hayrat Neşriyat : O gün Sûr’a (ikinci def'a) üflenir de bölük bölük (hesab yerine) gelirsiniz!
İbni Kesir : Sur'a üfürüldüğü gün, hepiniz bölük bölük gelirsiniz.
İskender Evrenosoğlu : Sur'a üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz.
Muhammed Esed : (yeniden dirilme) surun(un) üflendiği ve hepinizin kalabalıklar halinde ortaya çıkacağınız Gün;
Ömer Nasuhi Bilmen : O gün ki, Sûr'a üfürülür, artık bölük bölük geliverirsiniz.
Ömer Öngüt : Sur'a üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz.
Şaban Piriş : Sur’a üflendiği gün bölük bölük geleceksiniz.
Suat Yıldırım : O gün sûra üfürülür, siz de bölük bölük gelirsiniz.
Süleyman Ateş : O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.
Tefhim-ul Kuran : Sur'a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.
Ümit Şimşek : Sûra üfürüldüğü gün bölük bölük gelirsiniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Sûra üfürüldüğü gün, bölükler halinde geleceksiniz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}