» 78 / Nebe’  Suresi:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80

Hakkı Yılmaz Meali
(1-3) "Hangi şeyden; kendilerinin, hakkında ayrı ayrı inanca sahip oldukları büyük, önemli o haberden mi soruşuyorlar? "(78:1)
Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil! Onlar, yakında bilecekler. (78:4)
Yine, kesinlikle onların düşündüğü gibi değil! Onlar, yakında bilecekler. (78:5)
(6,7) Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer direk yapmadık mı? (78:6)
Ve Biz, sizi çift çift oluşturduk. (78:8)
Ve Biz, sizin uykunuzu bir dinlenme yaptık. (78:9)
Ve Biz, geceyi bir elbise yaptık. (78:10)
Ve Biz, gündüzü bir geçim zamanı yaptık. (78:11)
Ve sizin üstünüze yedi sağlamı bina ettik. (78:12)
Ve ışık saçan bir kandil yaptık. (78:13)
(14-16) Ve Biz, sıkıştırılmış bulutlardan, kendisiyle taneler, otlar, sarmaş-dolaş bağlar ve bahçeler çıkaralım diye şarıl şarıl bir su indirdik. (78:14)
Kuşkusuz Ayırma günü kararlaştırılmış bir buluşma vakti olmuştur. (78:17)
"O gün Sûr'a üflenir; siz de hemen bölükler hâlinde gelirsiniz. "(78:18)
Gökyüzü de açılıp kapı kapı oluvermiştir. (78:19)
Dağlar da yürütülüp serap oluvermiştir. (78:20)
(21,22) Kuşkusuz cehennem, azgınlar için son varılacak yer olarak, gözetleme/pusu yeri olmuştur. (78:21)
Orada darlık/kıtlık içinde kalacaklardır. (78:23)
Orada bir serinlik ve içecek bir şey tatmazlar. (78:24)
(25,26) Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak bir kaynar su ve irin tadarlar. (78:25)
Şüphesiz onlar, hesabı ummazlardı. (78:27)
Ve âyetlerimizi/alâmetlerimizi/göstergelerimizi yalanladıkça yalanladılar. (78:28)
Oysa Biz her şeyi yazarak saydık, döktük. –(78:29)
Haydi tadın! Bundan böyle size azaptan başka bir şey artırmayacağız.– (78:30)
(31-37) "Kesinlikle Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden; Rahmân'dan [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan] bir karşılık ve yeterli bir bağış olarak korunaklar/ kurtuluş mekânları; sulak bağlar-bahçeler, üzümler, hepsi bir seviyede tomurcuklar; çiçek bahçeleri, dolu dolu su kapları vardır. Onlar, orada boş bir söz ve yalan duymazlar. –Onlar, O'nun huzurunda söz söylemeye güç yetiremezler.– "(78:31)
(38-40) "İndirilmiş âyetler ve vahiy, tanık olarak saf saf dikildikleri gün, Rahmân'ın [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın] izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. Ve o izin verilen, doğruyu söyler: “İşte bu, hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir sığınak edinir. Şüphesiz Biz sizi yakın bir azap ile uyardık.” O gün, kişi iki gücünün/mal ve çevresinin ne takdim ettiğine bakar/yaptıklarıyla yüz yüze gelir ve kâfir; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kişi: “Ah ne olaydı, ben bir toprak olsaydım” der. "(78:38)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}