» 78 / Nebe’  Suresi:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80

Kırık Meal (Harekesiz) Meali
|عم AM hangi şeyden? | يتساءلون YTSEÙLWN birbirlerine soruyorlar | (78:1)
|عن AN -den (mi?) | النبإ ELNBÎ haber- | العظيم ELAƵYM büyük | (78:2)
|الذي ELZ̃Y ki | هم HM onlar | فيه FYH onda | مختلفون MḢTLFWN ayrılığa düşmektedirler | (78:3)
|كلا KLE hayır | سيعلمون SYALMWN yakında bilecekler | (78:4)
|ثم S̃M sonra | كلا KLE hayır | سيعلمون SYALMWN yakında bilecekler | (78:5)
|ألم ÊLM | نجعل NCAL yapmadık mı? | الأرض ELÊRŽ arzı | مهادا MHED̃E bir beşik | (78:6)
|والجبال WELCBEL ve dağları | أوتادا ÊWTED̃E birer kazık | (78:7)
|وخلقناكم WḢLGNEKM ve sizi yarattık | أزواجا ÊZWECE çift çift | (78:8)
|وجعلنا WCALNE ve yaptık | نومكم NWMKM uykunuzu | سباتا SBETE dinlenme | (78:9)
|وجعلنا WCALNE ve yaptık | الليل ELLYL geceyi | لباسا LBESE bir giysi | (78:10)
|وجعلنا WCALNE ve yaptık | النهار ELNHER gündüzü | معاشا MAEŞE geçim zamanı | (78:11)
|وبنينا WBNYNE ve bina ettik | فوقكم FWGKM üstünüzde | سبعا SBAE yedi (gök) | شدادا ŞD̃ED̃E sağlam | (78:12)
|وجعلنا WCALNE ve yarattık | سراجا SRECE bir lamba | وهاجا WHECE parıl parıl parlayan | (78:13)
|وأنزلنا WÊNZLNE ve indirdik | من MN -dan | المعصرات ELMAṦRET sıkışan(bulut)lar- | ماء MEÙ su | ثجاجا S̃CECE şarıl şarıl | (78:14)
|لنخرج LNḢRC çıkaralım diye | به BH onunla | حبا ḪBE dane(ler) | ونباتا WNBETE ve bitki(ler) | (78:15)
|وجنات WCNET ve bahçeler | ألفافا ÊLFEFE birbirine sarmaş dolaş | (78:16)
|إن ÎN muhakkak ki | يوم YWM günü | الفصل ELFṦL hüküm | كان KEN | ميقاتا MYGETE belirlenmiş bir vakittir | (78:17)
|يوم YWM o gün | ينفخ YNFḢ üflenir | في FY | الصور ELṦWR Sur'a | فتأتون FTÊTWN gelirsiniz | أفواجا ÊFWECE bölük bölük | (78:18)
|وفتحت WFTḪT ve açılmıştır | السماء ELSMEÙ gök | فكانت FKENT ve olmuştur | أبوابا ÊBWEBE kapı kapı | (78:19)
|وسيرت WSYRT ve yürütülmüştür | الجبال ELCBEL dağlar | فكانت FKENT olmuştur | سرابا SREBE bir serab | (78:20)
|إن ÎN şüphesiz | جهنم CHNM cehennem | كانت KENT olmuştur | مرصادا MRṦED̃E gözetleme yeri | (78:21)
|للطاغين LLŦEĞYN azgınların | مآبا M ËBE varacağı yerdir | (78:22)
|لابثين LEBS̃YN kalacalardır | فيها FYHE orada | أحقابا ÊḪGEBE çağlar boyu | (78:23)
|لا LE | يذوقون YZ̃WGWN tadmazlar | فيها FYHE orada | بردا BRD̃E bir serinlik | ولا WLE ve ne de | شرابا ŞREBE içilecek bir şey | (78:24)
|إلا ÎLE yalnız (içerler) | حميما ḪMYME kaynar su | وغساقا WĞSEGE ve irin | (78:25)
|جزاء CZEÙ bir ceza olarak | وفاقا WFEGE uygun | (78:26)
|إنهم ÎNHM çünkü onlar | كانوا KENWE idiler | لا LE | يرجون YRCWN ummuyor(lar) | حسابا ḪSEBE bir hesap | (78:27)
|وكذبوا WKZ̃BWE ve yalanlamışlardı | بآياتنا B ËYETNE ayetlerimizi | كذابا KZ̃EBE tekzib ile | (78:28)
|وكل WKL ve her | شيء ŞYÙ şeyi | أحصيناه ÊḪṦYNEH saymıştık | كتابا KTEBE yazmıştık | (78:29)
|فذوقوا FZ̃WGWE şimdi tadın | فلن FLN artık asla | نزيدكم NZYD̃KM size artırmayacağız | إلا ÎLE başka bir şey | عذابا AZ̃EBE azabdan | (78:30)
|إن ÎN şüphesiz | للمتقين LLMTGYN muttakiler için vardır | مفازا MFEZE başarı ödülü | (78:31)
|حدائق ḪD̃EÙG bahçeler | وأعنابا WÊANEBE ve bağlar | (78:32)
|وكواعب WKWEAB ve göğüsleri tomurcuklanmış | أترابا ÊTREBE yaşıt kızlar | (78:33)
|وكأسا WKÊSE ve kadeh(ler) | دهاقا D̃HEGE dolu | (78:34)
|لا LE | يسمعون YSMAWN işitmezler | فيها FYHE orada | لغوا LĞWE boş söz | ولا WLE ve ne de | كذابا KZ̃EBE yalan | (78:35)
|جزاء CZEÙ bir karşılık | من MN -nden | ربك RBK Rabbi- | عطاء AŦEÙ bir bağış olarak | حسابا ḪSEBE yeterli | (78:36)
|رب RB Rabbi | السماوات ELSMEWET göklerin | والأرض WELÊRŽ ve yerin | وما WME ve bulunanların | بينهما BYNHME ikisi arasında | الرحمن ELRḪMN çok merhametli | لا LE | يملكون YMLKWN güçleri yetmez | منه MNH O'nun huzurunda | خطابا ḢŦEBE konuşamaya | (78:37)
|يوم YWM o gün | يقوم YGWM dururlar | الروح ELRWḪ Ruh | والملائكة WELMLEÙKT ve melekler | صفا ṦFE sıra sıra | لا LE | يتكلمون YTKLMWN konuşamaz | إلا ÎLE dışındakiler | من MN kimseler | أذن ÊZ̃N izin verdiği | له LH O'nun | الرحمن ELRḪMN Rahman'ın | وقال WGEL ve o da söyler | صوابا ṦWEBE doğruyu | (78:38)
|ذلك Z̃LK işte bu | اليوم ELYWM günüdür | الحق ELḪG hak | فمن FMN artık kimse | شاء ŞEÙ dileyen | اتخذ ETḢZ̃ tutar | إلى ÎL varan | ربه RBH Rabbine | مآبا M ËBE bir yol | (78:39)
|إنا ÎNE elbette biz | أنذرناكم ÊNZ̃RNEKM siz uyardık | عذابا AZ̃EBE bir azab ile | قريبا GRYBE yakın | يوم YWM o gün | ينظر YNƵR bakar | المرء ELMRÙ kişi | ما ME işlere | قدمت GD̃MT öne sürdüğü | يداه YD̃EH ellerinin | ويقول WYGWL ve der | الكافر ELKEFR kafir | يا YE EY/HEY/AH | ليتني LYTNY keşke ben | كنت KNT ben olsaydım | ترابا TREBE toprak | (78:40)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}