"FLN" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "LN" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# İçinde "FLN" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|فلنFLNfelenand never22x
| فلن FLN felen öyleyse so never 2:80
| فلن FLN felen (bilsin ki) asla then never 3:85
| فلن FLN felen then never 3:91
| فلن FLN felen then never 3:115
| فلن FLN felen then never 3:144
| فلن FLN felen then never 4:52
| فلن FLN felen artık then never 4:88
| فلن FLN felen then never 4:143
| فلن FLN felen then never 5:41
| فلن FLN felen asla then never 5:42
| فلن FLN felen asla never 9:80
| فلن FLN felen asla So never 12:80
| فلن FLN felen artık then never 17:97
| فلن FLN felen artık then never 18:17
| فلن FLN felen bir daha so never 18:41
| فلن FLN felen asla then never 18:57
| فلن FLN felen asla so not 19:26
| فلن FLN felen artık bir daha so not 28:17
| فلن FLN felen halbuki But never 35:43
| فلن FLN felen asla then never 47:4
| فلن FLN felen asla never 47:34
| فلن FLN fe len artık asla and never 78:30


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}