» 78 / Nebe’  39:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 » 78 / Nebe’  Suresi: 39
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : işte bu
2. الْيَوْمُ (ELYVM) = l-yevmu : günüdür
3. الْحَقُّ (ELḪG) = l-Haḳḳu : hak
4. فَمَنْ (FMN) = femen : artık kimse
5. شَاءَ (ŞEÙ) = şā'e : dileyen
6. اتَّخَذَ (ETḢZ̃) = tteḣaƶe : tutar
7. إِلَىٰ (ÎL) = ilā : varan
8. رَبِّهِ (RBH) = rabbihi : Rabbine
9. مَابًا (M ËBE) = māben : bir yol
işte bu | günüdür | hak | artık kimse | dileyen | tutar | varan | Rabbine | bir yol |

[] [YVM] [ḪGG] [] [ŞYE] [EḢZ̃] [] [RBB] [EVB]
Z̃LK ELYVM ELḪG FMN ŞEÙ ETḢZ̃ ÎL RBH M ËBE

ƶālike l-yevmu l-Haḳḳu femen şā'e tteḣaƶe ilā rabbihi māben
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا

 » 78 / Nebe’  Suresi: 39
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ذلك | Z̃LK ƶālike işte bu That
اليوم ي و م | YVM ELYVM l-yevmu günüdür (is) the Day
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳu hak the True.
فمن | FMN femen artık kimse So whoever
شاء ش ي ا | ŞYE ŞEÙ şā'e dileyen wills
اتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃ tteḣaƶe tutar let him take
إلى | ÎL ilā varan towards
ربه ر ب ب | RBB RBH rabbihi Rabbine his Lord
مآبا ا و ب | EVB M ËBE māben bir yol a return.

78:39 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

işte bu | günüdür | hak | artık kimse | dileyen | tutar | varan | Rabbine | bir yol |

[] [YVM] [ḪGG] [] [ŞYE] [EḢZ̃] [] [RBB] [EVB]
Z̃LK ELYVM ELḪG FMN ŞEÙ ETḢZ̃ ÎL RBH M ËBE

ƶālike l-yevmu l-Haḳḳu femen şā'e tteḣaƶe ilā rabbihi māben
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا

[] [ي و م] [ح ق ق] [] [ش ي ا] [ا خ ذ ] [] [ر ب ب] [ا و ب]

 » 78 / Nebe’  Suresi: 39
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ذلك | Z̃LK ƶālike işte bu That
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
اليوم ي و م | YVM ELYVM l-yevmu günüdür (is) the Day
Elif,Lam,Ye,Vav,Mim,
1,30,10,6,40,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الحق ح ق ق | ḪGG ELḪG l-Haḳḳu hak the True.
Elif,Lam,Ha,Gaf,
1,30,8,100,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
فمن | FMN femen artık kimse So whoever
Fe,Mim,Nun,
80,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الفاء استئنافية
اسم شرط
شاء ش ي ا | ŞYE ŞEÙ şā'e dileyen wills
Şın,Elif,,
300,1,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
اتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃ tteḣaƶe tutar let him take
Elif,Te,Hı,Zel,
1,400,600,700,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
إلى | ÎL ilā varan towards
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
ربه ر ب ب | RBB RBH rabbihi Rabbine his Lord
Re,Be,He,
200,2,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
مآبا ا و ب | EVB M ËBE māben bir yol a return.
Mim,,Be,Elif,
40,,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ذَٰلِكَ: işte bu | الْيَوْمُ: günüdür | الْحَقُّ: hak | فَمَنْ: artık kimse | شَاءَ: dileyen | اتَّخَذَ: tutar | إِلَىٰ: varan | رَبِّهِ: Rabbine | مَابًا: bir yol |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ذلك Z̃LK işte bu | اليوم ELYWM günüdür | الحق ELḪG hak | فمن FMN artık kimse | شاء ŞEÙ dileyen | اتخذ ETḢZ̃ tutar | إلى ÎL varan | ربه RBH Rabbine | مآبا M ËBE bir yol |
Kırık Meal (Okunuş) : |ƶālike: işte bu | l-yevmu: günüdür | l-Haḳḳu: hak | femen: artık kimse | şā'e: dileyen | tteḣaƶe: tutar | ilā: varan | rabbihi: Rabbine | māben: bir yol |
Kırık Meal (Transcript) : |Z̃LK: işte bu | ELYVM: günüdür | ELḪG: hak | FMN: artık kimse | ŞEÙ: dileyen | ETḢZ̃: tutar | ÎL: varan | RBH: Rabbine | M ËBE: bir yol |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bugün, gerçektir, artık dileyen, dönüp Rabbinin tapısına varmaya bir vesîle edinir.
Adem Uğur : İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.
Ahmed Hulusi : İşte budur Hak süreç! Artık dileyen Rabbine erecek çalışmayı yapsın!
Ahmet Tekin : İşte bu, gerçekleşeceği, hesap sorulacağı konusunda şüphe olmayan hakkın teslim edileceği gündür. Allahın sünneti, düzenin yasaları ve iradesinin tecellisi içinde kim kendi iradesini ve tercihini o günü düşünerek kullanırsa, Rabbine giden bir yol, İslâmî bir hayat tarzı tutar.
Ahmet Varol : İşte bu gerçek olan gündür. Artık isteyen Rabbine giden bir yol tutar.
Ali Bulaç : İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu edinsin.
Ali Fikri Yavuz : İşte bu kıyamet, çaresiz vuku bulacak gündür. Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol edinsin, (iman edip itaatten ayrılmasın).
Bekir Sadak : Iste gercek gun budur. Dileyen kimse, Rabbine goturecek bir yol benimser.
Celal Yıldırım : İşte hakk olan gün, budur. Arzu eden kimse Rabbına bir varış yolu edinsin !
Diyanet İşleri : İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.
Diyanet İşleri (eski) : İşte gerçek gün budur. Dileyen kimse, Rabbine götürecek bir yol benimser.
Diyanet Vakfi : İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.
Edip Yüksel : İşte gerçek gün budur. Dileyen, Rabbine doğru yol tutsun.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O gün gerçektir, o halde dileyen Rabbine varacak bir yüz edinsin, bir yol tutsun!
Elmalılı Hamdi Yazır : O gün ki haktır, o halde dileyen Rabbına varacak bir yüz edinsin
Fizilal-il Kuran : işte gerçek gün budur. Dileyen kimse Rabbine götürecek bir yol benimser.
Gültekin Onan : İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen rabbine bir dönüş yeri edinsin.
Hakkı Yılmaz : (38-40) "İndirilmiş âyetler ve vahiy, tanık olarak saf saf dikildikleri gün, Rahmân'ın [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın] izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. Ve o izin verilen, doğruyu söyler: “İşte bu, hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir sığınak edinir. Şüphesiz Biz sizi yakın bir azap ile uyardık.” O gün, kişi iki gücünün/mal ve çevresinin ne takdim ettiğine bakar/yaptıklarıyla yüz yüze gelir ve kâfir; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kişi: “Ah ne olaydı, ben bir toprak olsaydım” der. "
Hasan Basri Çantay : İşte bu, hak olan o gündür. O halde dileyen kişi Rabbine bir dönüş ve gidiş yeri edinsin.
Hayrat Neşriyat : İşte bu, o hak olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.
İbni Kesir : İşte bu; hak gündür. Dileyen Rabbına doğru bir yol edinir.
İskender Evrenosoğlu : İşte o gün (mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tâbî olunduğu gün), Hakk günüdür. Dileyen (Allah'a ulaşmayı dileyen) kişi, kendisine Rabbine ulaştıran (yolu, Sıratı Mustakîm'i) yol ittihaz eder. (Allah'a ulaşan kişiye Allah) meab (sığınak, melce) olur.
Muhammed Esed : Bu, Nihai Hakikat Günü olacaktır. O halde, dileyen Rabbine giden yolu tutsun!
Ömer Nasuhi Bilmen : İşte bu, o hak olan gündür, artık kim dilerse Rabbine sığınacak bir mahal edinsin.
Ömer Öngüt : İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen Rabbine varan bir yol tutar.
Şaban Piriş : İşte o, hak günüdür. Dileyen Rabbi'ne doğru yol tutar.
Suat Yıldırım : İşte bu, gerçekliği kesin olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan yolu tutar, O’na sığınır.
Süleyman Ateş : İşte bu, hak günüdür. Artık dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.
Tefhim-ul Kuran : İşte bu, hak olan gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüş yolu edinsin.
Ümit Şimşek : İşte bu gerçek olan gündür. Artık dileyen Rabbine doğru bir yol tutsun.
Yaşar Nuri Öztürk : İşte budur hak olan gün! Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol tutsun!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}