» 78 / Nebe’  Suresi:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80

Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Neyi birbirlerine sorup dururlar?(78:1)
Pek ulu haberi.(78:2)
Öylesine haber ki onlar, bu hususta aykırılığa düşmüşlerdir.(78:3)
Hayır, bilirler yakında.(78:4)
Gene de hayır, bilirler yakında.(78:5)
Yeryüzünü, hazır bir yaygı olarak yaymadık mı?(78:6)
Ve dağları, çiviler gibi çaktık.(78:7)
Ve sizi, çift çift yarattık.(78:8)
Ve uykunuzu, vakitli bir istirâhat zamânı kıldık.(78:9)
Ve geceyi, her şeyi örten bir örtü yaptık.(78:10)
Ve gündüzü de geçim zamânı.(78:11)
Ve üstünüzde, yedi sağlam yapı kurduk.(78:12)
Ve yalım yalım yanan bir kandil yarattık.(78:13)
Ve sıkılan bulutlardan şarıl şarıl sular akıttık.(78:14)
Akıttık da o sâyede tohumları, otları.(78:15)
Ve birbirine sarmaş dolaş bahçeleri, bağları meydana getirdik.(78:16)
Şüphe yok ki ayırma gününün vakti de tâyin edilmiştir.(78:17)
O gün Sûr üfürülür de gelirsiniz bölük bölük.(78:18)
Ve gök açılmış, kapılar haline gelmiştir.(78:19)
ve dağlar yürütülmüş, serâba dönmüştür.(78:20)
Şüphe yok ki cehennem pusudadır.(78:21)
Azanlara dönüp varılacak son yerdir.(78:22)
Yıllar boyunca kalırlar orada.(78:23)
Ne bir serinlik tadarlar, ne içilecek bir şey.(78:24)
Ancak bir kaynar su, ancak bir kan ve irin.(78:25)
Bir cezâdır ki tam uygun.(78:26)
Şüphe yok ki onlar, hiçbir soru ummazlardı.(78:27)
Ve delillerimizi boyuna yalanlarlardı.(78:28)
Ve biz her şeyi bir bir sayıp yazdık.(78:29)
Artık tadın, ancak azâbınızı arttırırız sizin.(78:30)
Şüphe yok ki çekinenlere bir kurtuluş, bir kutluluk ve murâda eriş yeri var.(78:31)
Bahçeler, üzümler.(78:32)
Ve memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar.(78:33)
Ve dopdolu kadeh.(78:34)
Ne boş bir söz duyarlar orada, ne birbirlerini yalanlama.(78:35)
Rabbinden, fazlasıyle bir lütuf ve ihsân.(78:36)
Göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir rahman, onun hitâbına nâil olmazlar.(78:37)
O gün, Rûh ve melekler, saf saf dururlar; konuşamazlar, ancak rahmânın izin verdiği konuşur ve gerçek söyler.(78:38)
Bugün, gerçektir, artık dileyen, dönüp Rabbinin tapısına varmaya bir vesîle edinir.(78:39)
Şüphe yok ki biz sizi, yakın bir azapla korkutmadayız; o gün kişi, elleriyle hazırladığına bakar ve kâfir de ne olurdu der, keşke toprak olaydım.(78:40)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}