» 78 / Nebe’  Suresi:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80

Süleyman Ateş Meali
Birbirlerine hangi şeyden soruyorlar?(78:1)
O büyük haberden mi?(78:2)
Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler.(78:3)
Hayır (dedikleri gibi değil), yakında bilecekler.(78:4)
Sonra hayır (dedikleri gibi değil), yakında bilecekler.(78:5)
Yapmadık mı biz, Arzı bir beşik,(78:6)
Dağları birer kazık?(78:7)
Ve sizi çift çift yarattık.(78:8)
Uykunuzu dinlenme yaptık.(78:9)
Geceyi (sizi sarıp örten) bir giysi yaptık.(78:10)
Gündüzü de geçim zamanı yaptık.(78:11)
Üstünüzde yedi sağlam (gök) binâ ettik.(78:12)
Ve (orada) parıl parıl parlayan bir lamba yarattık.(78:13)
Sıkışan (bulut)lardan şarıl şarıl su indirdik,(78:14)
Ki onunla çıkaralım: Dâne(ler), bitki(ler),(78:15)
Ve (ağaçları) birbirine sarmaş dolaş bahçeler.(78:16)
Muhakkak ki (haklının, haksızın ayırdedileceği) hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.(78:17)
O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.(78:18)
Gök açılmış, kapı kapı olmuştur.(78:19)
Dağlar yürütülmüş, bir serab olmuştur.(78:20)
Cehennem de gözetleme yeri olmuş (suçluları gözetleyip durmakta)dır.(78:21)
Azgınların varacağı yerdir.(78:22)
Orada çağlar boyu kalacalardır.(78:23)
Orada ne bir serinlik, ne de içilecek bir şey tadarlar,(78:24)
Yalnız kaynar su ve irin (içerler);(78:25)
Yaptıklarına uygun bir cezâ olarak.(78:26)
Çünkü onlar bir hesap (görüleceğini) ummuyorlardı.(78:27)
Âyetlerimizi de tamamen yalanlamışlardı.(78:28)
Biz de her şeyi sayıp yazmıştık.(78:29)
"Şimdi tadın (yaptıklarınızın tadını), artık size azâbdan başka bir şey artırmayacağız!(78:30)
Korunanlar için de başarı ödülü vardır.(78:31)
Bahçeler, bağlar,(78:32)
Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar.(78:33)
Ve dolu kadeh(ler).(78:34)
Orada ne boş söz ne de yalan işitirler;(78:35)
Rabbinden bir karşılık, yeterli bir bağış olarak.(78:36)
Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, çok merhametli (Rab). O'nun (izni olmadan) huzurunda konuşamazlar.(78:37)
O gün Rûh ve melekler, sıra sıra dururlar. Ancak Rahmân'ın izin verdiği konuşabilir, o da doğruyu söyler.(78:38)
İşte bu, hak günüdür. Artık dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.(78:39)
Biz sizi yakın bir azâb ile uyardık. O gün kişi, ellerinin (yapıp) öne sürdüğü işlere bakar ve kâfir: "Keşke ben, toprak olsaydım!" der.(78:40)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}