» 78 / Nebe’  Suresi:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80

Hayrat Neşriyat Meali
Birbirlerine neyden (hangi şeyden) soruyorlar?(78:1)
O (pek) büyük nebe’den (haberden, öldükten sonra dirilmeden)!(78:2)
Ki, onlar (o müşrikler) onda ihtilâfa düşen kimselerdir.(78:3)
Hayır! Yakında bilecekler!(78:4)
Sonra (yine) hayır! Yakında bilecekler!(78:5)
(6-7) (Biz,) yeri bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?(78:6)
Ve sizi çift çift yarattık!(78:8)
Uykunuzu da bir dinlenme kıldık!(78:9)
Ve geceyi bir örtü yaptık!(78:10)
Gündüzü ise, geçim vakti kıldık!(78:11)
Hem üstünüzde yedi sağlam (gök) binâ ettik!(78:12)
Ve (orada) çok parlayan bir kandil (bir güneş) kıldık!(78:13)
Sık(ıp üzerinize yağmur yağdır)ıcı olan (bulut)lardan da şırıl şırıl (akan) bir su indirdik!(78:14)
(15-16) Tâ ki onunla dâneler, bitkiler ve sarmaş dolaş olmuş bahçeler çıkaralım.(78:15)
Şübhesiz ki o ayırma (hüküm verme) günü, (sevab ve cezâ için) belirlenmiş bir vakittir.(78:17)
O gün Sûr’a (ikinci def'a) üflenir de bölük bölük (hesab yerine) gelirsiniz!(78:18)
Ve (o gün) gök açılmış da, kapı kapı olmuştur!(78:19)
Artık dağlar yürütülmüş, öyle ki bir serab hâline gelmiştir!(78:20)
Muhakkak ki Cehennem, (kâfirlerin yolunu) gözetleme yeridir.(78:21)
Azgınlar için varılacak bir yerdir!(78:22)
(Onlar) orada sonsuz devirler boyu kalıcıdırlar!(78:23)
(24-26) (Dünyada işledikleri amellere) uygun bir karşılık olarak, orada bir kaynar su ve bir irinden başka, ne bir serinlik, ne de bir içecek tadarlar!(78:24)
Çünki onlar (kendileri hakkında) bir hesab (görüleceğini) ummuyorlardı.(78:27)
Âyetlerimizi de yalanladıkça yalanlamışlardı.(78:28)
Hâlbuki (biz) herşeyi yazarak, onu (Levh-i Mahfûz’da) kaydetmişizdir.(78:29)
(Onlara o gün şöyle denilir:) 'Şimdi tadın (cezânızı)! Artık size aslâ azabdan başka bir şey artırmayacağız!'(78:30)
(31-34) Şübhesiz ki takvâ sâhibleri için (büyük) bir kurtuluş, bahçeler ve üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta kızlar ve dolu kadehler vardır!(78:31)
(Cennet ehli) orada boş bir söz ve yalan işitmezler.(78:35)
(Bunlar) Rabbinden bir mükâfât ve (O’nun fazlından, ziyâdesiyle) yeterli bir ihsân olarak (verilir).(78:36)
Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden, o Rahmân’dan ki,(bütün mahlûkat, azametinden) O’na karşı bir hitâba mâlik olamazlar!(78:37)
O gün ruh (Cebrâîl) ve melekler saf saf olarak ayakta durur. Rahmân’ın kendisine izin verdiği kimseden başkası konuşamaz; ve (o konuşan da ancak) doğruyu söyler!(78:38)
İşte bu, o hak olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.(78:39)
Şübhesiz ki biz, sizi yakın bir azâb ile korkuttuk. O gün kişi, ellerinin takdîm ettiği şeye (önceden işlediği ameline) bakar ve kâfir: 'Ah! Keşke ben toprak olaydım!' der.(78:40)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}