» 78 / Nebe’  Suresi:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80

Ali Fikri Yavuz Meali
(Müşrikler) hangi (büyük) şeyden birbirlerine soruyorlar?(78:1)
(2-3) O hakkında ayrılığa düşmekte oldukları büyük haberden (öldükten sonra dirilmekten) mi? (Hem bununla alay mı ediyorlar?)(78:2)
Hayır, (ihtilâfa lüzum yok, iş dedikleri gibi değil). İleride (kıyamet günü, inkârlarının akıbetini) bilecekler.(78:4)
Hayır hayır, ileride bilecekler.(78:5)
Biz, yapmadık mı arzı bir döşek,(78:6)
Dağları da birer kazık?(78:7)
Sizleri de (erkek-dişi) çift çift yarattık.(78:8)
Uykunuzu ise, bir dinlenme yaptık.(78:9)
Geceyi bir örtü yaptık.(78:10)
Gündüzü ise, geçim vakti kıldık.(78:11)
Üstünüze, yedi sağlam gök bina ettik.(78:12)
İçlerinde parıl parıl ışıldayan bir kandil (güneş) astık.(78:13)
Rüzgârların sıkıştırıp yoğunlaştırdığı bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik;(78:14)
Onunla çıkaralım diye, daneler, otlar,(78:15)
Sarmaş dolaş bağlar, bahçeler...(78:16)
Şüphesiz ki, (haklı ile haksızın ayırd edileceği) o fâsıl günü (kıyamet) muayyen bir vakit olmuştur.(78:17)
Sûr’a üfürüleceği o gün, (mezarlardan kalkıp mahşere) bölük bölük gelirsiniz.(78:18)
Bir de, sema açılmış da kapı kapı olmuştur.(78:19)
Dağlar yürütülmüş de bir serap olmuştur, (yerlerinde yeller esmektedir).(78:20)
Muhakkak ki cehennem, (melekler tarafından kâfirleri) bir gözetleme yeridir.(78:21)
Kâfirler için bir dönüş yeridir.(78:22)
Nice devirler boyunca içinde kalacaklar...(78:23)
Orada ne bir serinlik tadacaklar ne de içilecek bir şey!(78:24)
Bir kaynar su ve irin içecekler.(78:25)
Bir ceza ki, (işledikleri amellere) uygun...(78:26)
Çünkü onlar, hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı,(78:27)
Âyetlerimizi de alabildiklerine yalanlamışlardı.(78:28)
Biz ise, her şeyi (Levh-i Mahfûz’da) yazıp tesbit ettik.(78:29)
(O kâfirlere şöyle denilir): Şimdi tadın, artık size azap artırmaktan başka bir şey yapacak değiliz.(78:30)
Şüphesiz takva sahiblerine (her türlü kederden) kurtuluş (cennet) var.(78:31)
Bahçeler var, üzümler var;(78:32)
Aynı yaşta tomurcuk sîneliler,(78:33)
Hem dolgun kadehler var...(78:34)
Orada ne boş bir lâf işitilir, ne de bir yalan...(78:35)
(Bu, takva sahiplerinin işledikleri güzel amellere) bir karşılık ki, Rabbinden, bir ihsandır; yeter mi yeter...(78:36)
O, göklerle yerin ve bütün aralarındakilerin Rabbidir; Rahmân’dır: O’na hiç bir sözde (ve itirazda) bulunamazlar.(78:37)
O gün Cebrâil ve melekler saf halinde duracaklar. Rahmân’ın, kendisine izin verip de doğruyu söylemiş olandan başkaları bir kelime söyliyemiyecekler...(78:38)
İşte bu kıyamet, çaresiz vuku bulacak gündür. Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol edinsin, (iman edip itaatten ayrılmasın).(78:39)
Çünkü biz, size, (ahirette olacak) yakın bir azabı haber verdik. O gün kişi, ellerinin kazanıp öne (ahirete) gönderdiği amellere bakacak ve kâfir şöyle diyecektir: “- Ah ne olurdu, ben bir toprak olaydım!...”(78:40)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}