» 78 / Nebe’  Suresi:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80

İbni Kesir Meali
Neyi soruşturuyorlar?(78:1)
Büyük haberi mi?(78:2)
Ki onlar, bunun üzerinde ihtilafa düşmektedirler.(78:3)
Hayır; ilerde, bileceklerdir.(78:4)
Yine hayır; ilerde, bileceklerdir.(78:5)
Yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?(78:6)
Dağları da birer kazık?(78:7)
Ve sizi çift çift yarattık.(78:8)
Uykunuzu dinlenme kıldık.(78:9)
Geceyi bir örtü kıldık.(78:10)
Gündüzü de maişet vakti kıldık.(78:11)
Üstünüzde yedi sağlamı bina ettik.(78:12)
Pırıl pırıl parlayan bir kandil astık.(78:13)
Sıkıştırılmlşlardan da şarıl şarıl bir su indirdik.(78:14)
Ki onunla taneler ve bitkiler çıkaralım.(78:15)
Ve sarmaş dolaş bahçeler yetirelim.(78:16)
Doğrusu, hüküm günü; ta'yin edilmiş bir vakittir.(78:17)
Sur'a üfürüldüğü gün, hepiniz bölük bölük gelirsiniz.(78:18)
Gök açılmış, kapı kapı olmuştur.(78:19)
Dağlar yürütülmüş, serab olmuştur.(78:20)
Şüphesiz ki cehennem; bir gözetleme yeridir.(78:21)
Azgınlar için varılacak bir yer.(78:22)
Sonsuz devirler boyunca orada kalacaklardır.(78:23)
Orada serinlik ve içecekler tadamayacaklardır.(78:24)
Sade kaynar bir su ve bir de irinden başka.(78:25)
İşlediklerine uygun bir ceza olarak.(78:26)
Çünkü onlar hiç bir hesab beklemezlerdi.(78:27)
Ve ayetlerimizi yalan sayıp dururlardı.(78:28)
Oysa Biz, her şeyi yazıp saymıştık.(78:29)
Öyleyse tadınız, bundan böyle size azabdan başka bir şey artırmayız.(78:30)
Şüphesiz ki muttakiler için kurtuluş vardır.(78:31)
Bahçeler ve bağlar.(78:32)
Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar.(78:33)
Ve dolu kaseler.(78:34)
Orada yalan ve boş söz işitmezler.(78:35)
Rabbından bir mükafat ve bağış olarak.(78:36)
Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbı Rahman'dan. O'na hitabda bulunmaya kimse muktadir olamaz.(78:37)
O gün; ruh ve melekler, saf halinde duracaklardır. Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları konuşamazlar. O da doğruyu söyler.(78:38)
İşte bu; hak gündür. Dileyen Rabbına doğru bir yol edinir.(78:39)
Biz, sizi yakın bir azabla uyardık. O gün; kişi elleriyle sunduğuna bakacak. Ve kafir: Keşki ben, toprak olsaydım, diyecektir.(78:40)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}