» 78 / Nebe’  Suresi:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80

Edip Yüksel Meali
Neyi birbirlerine sorup duruyorlar?(78:1)
Büyük haberi mı?(78:2)
Ki onlar onda anlaşmazlık halindedirler.(78:3)
Hayır, öğreneceklerdir.(78:4)
Hayır, kesinlikle öğreneceklerdir.(78:5)
Yapmadık mı yeryüzünü bir beşik,(78:6)
Dağları da birer kazık?(78:7)
Sizi çiftler halinde yarattık.(78:8)
Uykunuzu bir dinlenme yaptık.(78:9)
Geceyi bir örtü yaptık.(78:10)
Gündüzü de geçimi sağlama zamanı olarak belirledik.(78:11)
Ve üstünüze yedi sağlam (göğü) kurduk.(78:12)
Parlayan bir lamba yerleştirdik.(78:13)
Bulutlardan ise şarıl şarıl yağmur indirdik.(78:14)
Ki onunla taneler ve bitkiler.(78:15)
Ve çeşit çeşit bahçeler çıkaralım.(78:16)
Yargılama Günü, belirlenmiş bir vakittedir.(78:17)
Sur'a üfürüldüğü gün, hepiniz bölük bölük gelirsiniz.(78:18)
Gök açılmış; kapı kapı olmuştur.(78:19)
Dağlar yürütülmüş; serap olmuştur.(78:20)
Cehennem ise gözetlemekte:(78:21)
Azgınlar için bir varış yeri olarak...(78:22)
Orada çağlar boyu kalacaklardır.(78:23)
Orada bir serinlik ve bir içecek bulamazlar;(78:24)
Ancak kaynar su ve acı bir yiyecek hariç.(78:25)
Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak.(78:26)
Onlar bir hesap ummuyorlardı.(78:27)
Ve ayetlerimizi, mucizelerimizi yalanladılar.(78:28)
Halbuki biz herşeyi sayıp yazmıştık.(78:29)
Öyleyse tadın, sizin sadece cezanızı arttıracağız.(78:30)
Erdemliler için kurtuluş vardır.(78:31)
Bağlar, bahçeler...(78:32)
Genç ve yaşıt eşler...(78:33)
Dolu kadehler...(78:34)
Orada ne bir boş söz ne de bir yalan işitmezler.(78:35)
Rabbinden bir karşılık; hesaplanmış bir armağandır.(78:36)
Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman'dır. Hiç bir davada O'na hitap edemezler.(78:37)
Gün gelecek Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman'ın izin verdikleri hariç hiç kimse konuşamaz. Onlar da doğruyu söylerler.(78:38)
İşte gerçek gün budur. Dileyen, Rabbine doğru yol tutsun.(78:39)
Biz, sizi yakın bir azap ile uyarmış bulunuyoruz. O gün kişi yapmış olduklarına bakar ve inkarcı ise, 'Keşke toprak olsaydım!' der.(78:40)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}