» 78 / Nebe’  Suresi:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80

Diyanet İşleri (eski) Meali
Neyi soruşturuyorlar?(78:1)
(2-3) Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri, büyük bir olay olan tekrar dirilme haberini mi?(78:2)
Hayır; şüphesiz görüp bileceklerdir.(78:4)
Yine hayır; elbette görüp bileceklerdir.(78:5)
(6-7) Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da onun için birer direk kılmadık mı?(78:6)
Sizi çift çift yarattık;(78:8)
Uykunuzu dinlenme vakti kıldık;(78:9)
Geceyi bir örtü yaptık;(78:10)
Gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık;(78:11)
Üstünüze yedi kat sağlam gök bina ettik;(78:12)
Parlak ışık veren güneşi varettik;(78:13)
(14-16) Taneler, bitkiler, ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için, yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur yağdırdık.(78:14)
Doğrusu, hüküm gününün vakti elbette tesbit edilmiştir.(78:17)
Sura üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz.(78:18)
Gökler kapı kapı açılacaktır.(78:19)
Dağlar yürütülüp serap olacaktır.(78:20)
(21-22) Cehennem, yalnız azgınları bekleyen yerdir. Dönecekleri yer orasıdır.(78:21)
Orada çağlar boyunca (nice devirler) kalacaklardır.(78:23)
(24-26) Orada ne serinlik ne de içilecek bir şey tatmazlar; sadece kaynar su ve irin....(78:24)
Çünkü onlar, hesaba çekileceklerini sanmazlardı.(78:27)
Ayetlerimizi hep yalan sayıp dururlardı.(78:28)
Biz de herşeyi yazıp saymışızdır.(78:29)
Şöyle deriz: 'Artık tadınız, bundan böyle size azabdan başka bir şey artırmayız.'(78:30)
(31-34) Doğrusu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara kurtuluş, bahçeler, bağlar, yaşıtlar ve dolu kadehler vardır.(78:31)
Orada boş ve yalan söz işitmezler.(78:35)
Bunlar Rabbinin katından, hesabları karşılığı verilenlerdir.(78:36)
O, göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. O, önünde kimsenin konuşmayacağı Rahman olan Allah'tır.(78:37)
Cebrail ve meleklerin dizi dizi durdukları gün, Rahman olan Allah'ın izni olmadan kimse konuşamayacaktır. Konuştuğu zaman da doğruyu söyleyecektir.(78:38)
İşte gerçek gün budur. Dileyen kimse, Rabbine götürecek bir yol benimser.(78:39)
Sizi, yakın gelecekteki bir azabla uyardık; o gün kişi elleriyle sunduğuna bakar ve inkarcı da: 'Keşke toprak olaydım' der.(78:40)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}