» 78 / Nebe’  Suresi:

Kuran Sırası: 78
İniş Sırası: 80

Ömer Nasuhi Bilmen Meali
(1-2) Ne şeyden soruşturuyorlar? O pek büyük haberden.(78:1)
O haber ki, onlar onda ihtilafa düşmüşlerdir.(78:3)
(4-5) Hayır. Yakında bileceklerdir. Sonra hayır. Yakında bileceklerdir.(78:4)
(6-7) Yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da birer kazık yapmadık mı?(78:6)
(8-9) Ve sizleri çiftler olarak yarattık. Uykunuzu da bir dinleniş kıldık.(78:8)
(10-11) Geceyi de bir örtü kılmış olduk. Gündüzü de bir geçim vakti yaptık.(78:10)
(12-13) Ve üzerinize sağlam sağlam yedi gök bina ettik. Ve çok parıldayan kandil kıldık.(78:12)
Ve o sıkıştıranlardan şarıl şarıl bir su indirdik.(78:14)
(15-16) Onunla daneler ve otlar çıkaralım (diye). Ve sarmaşık bahçeler yetiştirelim diye.(78:15)
Şüphe yok ki, O ayırdetme günü, tayin edilmiş bir vakittir.(78:17)
O gün ki, Sûr'a üfürülür, artık bölük bölük geliverirsiniz.(78:18)
(19-20) Gök de açılmış artık kapı kapı oluvermiştir. Dağlar da yürütülmüş de, su gibi görülen bir hayâl olmuştur.(78:19)
Muhakkak ki, cehennem bir gözetilen yerdir.(78:21)
Azgınlar için bir dolaşılıp gidilecek yerdir.(78:22)
(23-25) Onun içinde devirlerce kalıcılardır. Orada bir serinlik, içilecek bir su tadamazlar. Ancak bir kaynar su ve bir irin tadarlar.(78:23)
(26-27) Uygun bir ceza olarak. Şüphe yok ki onlar, bir hesabı ummaz olmuşlardı.(78:26)
Ve âyetlerimizi yalan saymakla yalan sayar olmuşlardı.(78:28)
Ve her ne şey var ise Biz onu bir kitapta saydık (kaydettik.)(78:29)
Artık tadınız, imdi size azaptan başkasını artırmayacağız.(78:30)
Muhakkak ki, muttakîler için necât bulacak bir yer vardır.(78:31)
Bahçeler ve üzümler (vardır).(78:32)
Ve nar memeli, hep bir yaşta (cariyeler vardır).(78:33)
Ve dopdolu kaseler vardır.(78:34)
Orada bir boş lakırdı ve bir yalanlama işitmezler.(78:35)
(Bunlar) Rabbinden bir mükâfaat ve bir kâfî ihsandır.(78:36)
Göklerin ve yerin ve bunların aralarındakilerin Rabbi, Rahmân ki O'ndan bir hitaba mâlik olamazlar.(78:37)
O gün ki Rûh ve melekler saf saf ayakta duracaklardır. Kendisine Rahmân'ın izin verdiğinden başkaları konuşamıyacaklar ve (o da) doğruyu söylemiş olur.(78:38)
İşte bu, o hak olan gündür, artık kim dilerse Rabbine sığınacak bir mahal edinsin.(78:39)
Şüphe yok ki Biz, sizi yakın bir azap ile korkutmuş olduk. O gün ki herkes iki elinin ne takdim etmiş olduğuna bakacaktır. Kâfir de, «Ah! Ben keşke, bir toprak olaydım,» diyecektir.(78:40)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}