» 76 / Insan  27:

Kuran Sırası: 76
İniş Sırası: 98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 » 76 / Insan  Suresi: 27
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. هَٰؤُلَاءِ (HÙLEÙ) = hā'ulā'i : bunlar
3. يُحِبُّونَ (YḪBVN) = yuHibbūne : seviyorlar
4. الْعَاجِلَةَ (ELAECLT) = l-ǎācilete : çabuk geçeni (dünyayı)
5. وَيَذَرُونَ (VYZ̃RVN) = ve yeƶerūne : ve bırakıyorlar
6. وَرَاءَهُمْ (VREÙHM) = verā'ehum : ötelerindeki
7. يَوْمًا (YVME) = yevmen : bir günü
8. ثَقِيلًا (S̃GYLE) = ṧeḳīlen : ağır
şüphesiz | bunlar | seviyorlar | çabuk geçeni (dünyayı) | ve bırakıyorlar | ötelerindeki | bir günü | ağır |

[] [] [ḪBB] [ACL] [VZ̃R] [VRY] [YVM] [S̃GL]
ÎN HÙLEÙ YḪBVN ELAECLT VYZ̃RVN VREÙHM YVME S̃GYLE

inne hā'ulā'i yuHibbūne l-ǎācilete ve yeƶerūne verā'ehum yevmen ṧeḳīlen
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا

 » 76 / Insan  Suresi: 27
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
هؤلاء | HÙLEÙ hā'ulā'i bunlar these
يحبون ح ب ب | ḪBB YḪBVN yuHibbūne seviyorlar love
العاجلة ع ج ل | ACL ELAECLT l-ǎācilete çabuk geçeni (dünyayı) the immediate,
ويذرون و ذ ر | VZ̃R VYZ̃RVN ve yeƶerūne ve bırakıyorlar and leave
وراءهم و ر ي | VRY VREÙHM verā'ehum ötelerindeki behind them
يوما ي و م | YVM YVME yevmen bir günü a Day
ثقيلا ث ق ل | S̃GL S̃GYLE ṧeḳīlen ağır grave.

76:27 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | bunlar | seviyorlar | çabuk geçeni (dünyayı) | ve bırakıyorlar | ötelerindeki | bir günü | ağır |

[] [] [ḪBB] [ACL] [VZ̃R] [VRY] [YVM] [S̃GL]
ÎN HÙLEÙ YḪBVN ELAECLT VYZ̃RVN VREÙHM YVME S̃GYLE

inne hā'ulā'i yuHibbūne l-ǎācilete ve yeƶerūne verā'ehum yevmen ṧeḳīlen
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا

[] [] [ح ب ب] [ع ج ل] [و ذ ر] [و ر ي] [ي و م] [ث ق ل]

 » 76 / Insan  Suresi: 27
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
هؤلاء | HÙLEÙ hā'ulā'i bunlar these
He,,Lam,Elif,,
5,,30,1,,
DEM – plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
يحبون ح ب ب | ḪBB YḪBVN yuHibbūne seviyorlar love
Ye,Ha,Be,Vav,Nun,
10,8,2,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
العاجلة ع ج ل | ACL ELAECLT l-ǎācilete çabuk geçeni (dünyayı) the immediate,
Elif,Lam,Ayn,Elif,Cim,Lam,Te merbuta,
1,30,70,1,3,30,400,
N – accusative feminine active participle
اسم منصوب
ويذرون و ذ ر | VZ̃R VYZ̃RVN ve yeƶerūne ve bırakıyorlar and leave
Vav,Ye,Zel,Re,Vav,Nun,
6,10,700,200,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وراءهم و ر ي | VRY VREÙHM verā'ehum ötelerindeki behind them
Vav,Re,Elif,,He,Mim,
6,200,1,,5,40,
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يوما ي و م | YVM YVME yevmen bir günü a Day
Ye,Vav,Mim,Elif,
10,6,40,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ثقيلا ث ق ل | S̃GL S̃GYLE ṧeḳīlen ağır grave.
Se,Gaf,Ye,Lam,Elif,
500,100,10,30,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | هَٰؤُلَاءِ: bunlar | يُحِبُّونَ: seviyorlar | الْعَاجِلَةَ: çabuk geçeni (dünyayı) | وَيَذَرُونَ: ve bırakıyorlar | وَرَاءَهُمْ: ötelerindeki | يَوْمًا: bir günü | ثَقِيلًا: ağır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | هؤلاء HÙLEÙ bunlar | يحبون YḪBWN seviyorlar | العاجلة ELAECLT çabuk geçeni (dünyayı) | ويذرون WYZ̃RWN ve bırakıyorlar | وراءهم WREÙHM ötelerindeki | يوما YWME bir günü | ثقيلا S̃GYLE ağır |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | hā'ulā'i: bunlar | yuHibbūne: seviyorlar | l-ǎācilete: çabuk geçeni (dünyayı) | ve yeƶerūne: ve bırakıyorlar | verā'ehum: ötelerindeki | yevmen: bir günü | ṧeḳīlen: ağır |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | HÙLEÙ: bunlar | YḪBVN: seviyorlar | ELAECLT: çabuk geçeni (dünyayı) | VYZ̃RVN: ve bırakıyorlar | VREÙHM: ötelerindeki | YVME: bir günü | S̃GYLE: ağır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki bunlar çabucak gelip geçeni severler de o ağır günü artlarına atar, bırakır giderler.
Adem Uğur : Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki bunlar, önlerindeki dünyayı seviyorlar ve arkasından gelecek çok zorlu bir süreci hesap etmiyorlar!
Ahmet Tekin : Onlar dünya hayatını, günlük geçici kazancı seviyorlar. Sorumluluğu ağır bir günü arkalarına atıyorlar.
Ahmet Varol : Şüphesiz bunlar peşin olanı (dünyayı) seviyor, önlerindeki ağır bir günü bırakıyorlar.
Ali Bulaç : Gerçek şu ki bunlar, çarçabuk geçmekte olan (dünyay)ı seviyorlar. Önlerinde bulunan ağır bir günü bırakıyorlar.
Ali Fikri Yavuz : Çünkü bunlar (Mekke kâfirleri), peşin dünyayı severler ve önlerindeki (şiddeti) ağır bir günü bırakırlar. (Ahiretin azabından korkub da imana gelmezler).
Bekir Sadak : Dogrusu insanlar, cabuk elde edilen dunya nimetlerini severler de agirligi cekilmez gunu arkalarinda birakirlar.
Celal Yıldırım : Hakikat bunlar tezelden Dünya'yı arzulayıp seviyorlar (sadece onunla yetinmek istiyorlar). Önlerindeki ağır (hesap ve sorumlulukların dikkate alınacağı) bir günü terkediyorlar.
Diyanet İşleri : Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar.
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu insanlar, çabuk elde edilen dünya nimetlerini severler de ağırlığı çekilmez günü arkalarında bırakırlar.
Diyanet Vakfi : Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar.
Edip Yüksel : Bunlar şu geçici (dünya hayatını) seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü ise önemsemiyorlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Çünkü onlar bu dünyayı seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü arkaya atıyorlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Çünkü onlar peşini (geçici dünyayı) severler ve önlerindeki ağır bir günü (kıyameti) bırakırlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Çünkü onlar pîşini severler ve önlerindeki ağır bir günü bırakırlar
Fizilal-il Kuran : Bu adamlar şu geçici dünyayı severler ve önlerindeki o zorlu günü gözardı ederler.
Gültekin Onan : Gerçek şu ki bunlar, çarçabuk geçmekte olan (dünyay)ı seviyorlar. Önlerinde bulunan ağır bir günü bırakıyorlar.
Hakkı Yılmaz : Sen elçi değilsin” diyenler, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar ve ağır bir günü arkalarına atıyorlar.
Hasan Basri Çantay : Hakıykat, bunlar o çabucak geçen (dünyâyi) severler, önlerindeki o çetin günü bırakırlar.
Hayrat Neşriyat : Şübhe yok ki şunlar (kâfirler), âcil olanı (çabuk geçen dünya hayâtını) seviyorlar da, önlerindeki ağır bir günü (kıyâmeti) bırakıyorlar.
İbni Kesir : Doğrusu bunlar; çabucak geçeni severler de, o çetin günün arkalarına bırakırlar.
İskender Evrenosoğlu : İşte onlar, muhakkak ki çabuk geçen (dünya hayatını) seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar (umursamıyorlar).
Muhammed Esed : Bakın, (Allah'ı umursamayan) şu adamlar bu gelip geçici dünyayı severler, ama ızdırap dolu bir Günü (düşünmeyi) ihmal ederler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki onlar, peşin olanı severler ve önlerindeki pek ağır bir günü bırakırlar.
Ömer Öngüt : Doğrusu onlar çabuk geçeni (dünyayı) seviyorlar da önlerindeki o çetin günü (ahireti) bırakıyorlar.
Şaban Piriş : Onlar, acele olanı istiyorlar, arkalarındaki ağır bir günü arkalarında bırakıyorlar.
Suat Yıldırım : Şu insanlar bu peşin dünya hayatını arzulayıp, önlerinde kendilerini bekleyen o ağır günü ihmal ediyorlar.
Süleyman Ateş : Bunlar, şu çabuk (geçen dünyây)ı seviyorlar da ötelerindeki ağır bir günü bırakıyorlar.
Tefhim-ul Kuran : Gerçek şu ki bunlar, çarçabuk geçmekte olan (dünyay)ı sevmektedirler. Önlerinde bulunan ağır bir günü bırakmaktadırlar.
Ümit Şimşek : Şunlar pek ağır bir günü bırakıyorlar da önlerindeki peşin dünyaya bağlanıyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Bunlar, hemen gelecek olanı seviyorlar da ötelerindeki zorlu bir günü ihmal ediyorlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}