» 63 / Münâfikûn  6:

Kuran Sırası: 63
İniş Sırası: 104
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 » 63 / Münâfikûn  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. سَوَاءٌ (SVEÙ) = sevā'un : eşittir
2. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
3. أَسْتَغْفَرْتَ (ÊSTĞFRT) = esteğferte : mağfiret dilesen de
4. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlar için
5. أَمْ (ÊM) = em : ya da
6. لَمْ (LM) = lem :
7. تَسْتَغْفِرْ (TSTĞFR) = testeğfir : mağfiret dilemesen de
8. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlar için
9. لَنْ (LN) = len : asla
10. يَغْفِرَ (YĞFR) = yeğfira : bağışlamayacaktır
11. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
12. لَهُمْ (LHM) = lehum : onları
13. إِنَّ (ÎN) = inne : çünkü
14. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
15. لَا (LE) = lā :
16. يَهْدِي (YHD̃Y) = yehdī : yola iletmez
17. الْقَوْمَ (ELGVM) = l-ḳavme : topluluğu
18. الْفَاسِقِينَ (ELFESGYN) = l-fāsiḳīne : yoldan çıkan
eşittir | onlara | mağfiret dilesen de | onlar için | ya da | | mağfiret dilemesen de | onlar için | asla | bağışlamayacaktır | Allah | onları | çünkü | Allah | | yola iletmez | topluluğu | yoldan çıkan |

[SVY] [] [ĞFR] [] [] [] [ĞFR] [] [] [ĞFR] [] [] [] [] [] [HD̃Y] [GVM] [FSG]
SVEÙ ALYHM ÊSTĞFRT LHM ÊM LM TSTĞFR LHM LN YĞFR ELLH LHM ÎN ELLH LE YHD̃Y ELGVM ELFESGYN

sevā'un ǎleyhim esteğferte lehum em lem testeğfir lehum len yeğfira llahu lehum inne llahe yehdī l-ḳavme l-fāsiḳīne
سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين

 » 63 / Münâfikûn  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
سواء س و ي | SVY SVEÙ sevā'un eşittir (It) is same
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara for them
أستغفرت غ ف ر | ĞFR ÊSTĞFRT esteğferte mağfiret dilesen de whether you ask forgiveness
لهم | LHM lehum onlar için for them
أم | ÊM em ya da or
لم | LM lem (do) not
تستغفر غ ف ر | ĞFR TSTĞFR testeğfir mağfiret dilemesen de ask forgiveness
لهم | LHM lehum onlar için for them.
لن | LN len asla Never
يغفر غ ف ر | ĞFR YĞFR yeğfira bağışlamayacaktır will forgive
الله | ELLH llahu Allah Allah
لهم | LHM lehum onları [to] them.
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
لا | LE (does) not
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī yola iletmez guide
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavme topluluğu the people,
الفاسقين ف س ق | FSG ELFESGYN l-fāsiḳīne yoldan çıkan the defiantly disobedient.

63:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

eşittir | onlara | mağfiret dilesen de | onlar için | ya da | | mağfiret dilemesen de | onlar için | asla | bağışlamayacaktır | Allah | onları | çünkü | Allah | | yola iletmez | topluluğu | yoldan çıkan |

[SVY] [] [ĞFR] [] [] [] [ĞFR] [] [] [ĞFR] [] [] [] [] [] [HD̃Y] [GVM] [FSG]
SVEÙ ALYHM ÊSTĞFRT LHM ÊM LM TSTĞFR LHM LN YĞFR ELLH LHM ÎN ELLH LE YHD̃Y ELGVM ELFESGYN

sevā'un ǎleyhim esteğferte lehum em lem testeğfir lehum len yeğfira llahu lehum inne llahe yehdī l-ḳavme l-fāsiḳīne
سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين

[س و ي] [] [غ ف ر] [] [] [] [غ ف ر] [] [] [غ ف ر] [] [] [] [] [] [ه د ي] [ق و م] [ف س ق]

 » 63 / Münâfikûn  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
سواء س و ي | SVY SVEÙ sevā'un eşittir (It) is same
Sin,Vav,Elif,,
60,6,1,,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara for them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
أستغفرت غ ف ر | ĞFR ÊSTĞFRT esteğferte mağfiret dilesen de whether you ask forgiveness
,Sin,Te,Ğayn,Fe,Re,Te,
,60,400,1000,80,200,400,
EQ – prefixed equalization particle
V – 2nd person masculine singular (form X) perfect verb
PRON – subject pronoun
الهمزة همزة التسوية
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
لهم | LHM lehum onlar için for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
أم | ÊM em ya da or
,Mim,
,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
لم | LM lem (do) not
Lam,Mim,
30,40,
NEG – negative particle
حرف نفي
تستغفر غ ف ر | ĞFR TSTĞFR testeğfir mağfiret dilemesen de ask forgiveness
Te,Sin,Te,Ğayn,Fe,Re,
400,60,400,1000,80,200,
V – 2nd person masculine singular (form X) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
لهم | LHM lehum onlar için for them.
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
لن | LN len asla Never
Lam,Nun,
30,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
يغفر غ ف ر | ĞFR YĞFR yeğfira bağışlamayacaktır will forgive
Ye,Ğayn,Fe,Re,
10,1000,80,200,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
لهم | LHM lehum onları [to] them.
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
إن | ÎN inne çünkü Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لا | LE (does) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يهدي ه د ي | HD̃Y YHD̃Y yehdī yola iletmez guide
Ye,He,Dal,Ye,
10,5,4,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
القوم ق و م | GVM ELGVM l-ḳavme topluluğu the people,
Elif,Lam,Gaf,Vav,Mim,
1,30,100,6,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الفاسقين ف س ق | FSG ELFESGYN l-fāsiḳīne yoldan çıkan the defiantly disobedient.
Elif,Lam,Fe,Elif,Sin,Gaf,Ye,Nun,
1,30,80,1,60,100,10,50,
ADJ – accusative masculine plural active participle
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |سَوَاءٌ: eşittir | عَلَيْهِمْ: onlara | أَسْتَغْفَرْتَ: mağfiret dilesen de | لَهُمْ: onlar için | أَمْ: ya da | لَمْ: | تَسْتَغْفِرْ: mağfiret dilemesen de | لَهُمْ: onlar için | لَنْ: asla | يَغْفِرَ: bağışlamayacaktır | اللَّهُ: Allah | لَهُمْ: onları | إِنَّ: çünkü | اللَّهَ: Allah | لَا: | يَهْدِي: yola iletmez | الْقَوْمَ: topluluğu | الْفَاسِقِينَ: yoldan çıkan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |سواء SWEÙ eşittir | عليهم ALYHM onlara | أستغفرت ÊSTĞFRT mağfiret dilesen de | لهم LHM onlar için | أم ÊM ya da | لم LM | تستغفر TSTĞFR mağfiret dilemesen de | لهم LHM onlar için | لن LN asla | يغفر YĞFR bağışlamayacaktır | الله ELLH Allah | لهم LHM onları | إن ÎN çünkü | الله ELLH Allah | لا LE | يهدي YHD̃Y yola iletmez | القوم ELGWM topluluğu | الفاسقين ELFESGYN yoldan çıkan |
Kırık Meal (Okunuş) : |sevā'un: eşittir | ǎleyhim: onlara | esteğferte: mağfiret dilesen de | lehum: onlar için | em: ya da | lem: | testeğfir: mağfiret dilemesen de | lehum: onlar için | len: asla | yeğfira: bağışlamayacaktır | llahu: Allah | lehum: onları | inne: çünkü | llahe: Allah | : | yehdī: yola iletmez | l-ḳavme: topluluğu | l-fāsiḳīne: yoldan çıkan |
Kırık Meal (Transcript) : |SVEÙ: eşittir | ALYHM: onlara | ÊSTĞFRT: mağfiret dilesen de | LHM: onlar için | ÊM: ya da | LM: | TSTĞFR: mağfiret dilemesen de | LHM: onlar için | LN: asla | YĞFR: bağışlamayacaktır | ELLH: Allah | LHM: onları | ÎN: çünkü | ELLH: Allah | LE: | YHD̃Y: yola iletmez | ELGVM: topluluğu | ELFESGYN: yoldan çıkan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Birdir onlara, yarlıganmalarını dilesen de, yahut dilemesen de; Allah kesin olarak yarlıgamaz onları; şüphe yok ki Allah, buyruktan çıkmış topluluğu doğru yola sevketmez.
Adem Uğur : Onlara mağfiret dilesen de, dilemesen de birdir. Allah onları kesinlikle bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez.
Ahmed Hulusi : Onlar için mağfiret dilemen yahut dilememen onlara birdir! Allâh onları asla mağfiret etmez! Muhakkak ki Allâh inancı bozuklar topluluğunu hakikate erdirmez!
Ahmet Tekin : Onlar için, Allah’tan af, koruma kalkanına alınma dilesen de, dilemesen de farketmez. Allah onları asla bağışlamayacak, koruma kalkanına almayacak. Allah doğru ve mantıklı düşünmeyi terkeden fâsık, âsi, bozguncu bir toplumu doğru yola sevketme lütfunda bulunmaz, başarıya ulaştırmaz.
Ahmet Varol : Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de, onlar için birdir. Allah onları bağışlamayacaktır. Doğrusu Allah fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez.
Ali Bulaç : Senin onlar adına mağfiret dilemen ile mağfiret dilememen onlar için birdir. Allah, onlara kesin olarak mağfiret etmeyecektir. Şüphesiz Allah, fasık bir kavme hidayet vermez.
Ali Fikri Yavuz : Onlar için mağfiret dilesen de, mağfiret dilemesen de haklarında müsavidir; Allah o münafıkları asla bağışlamaz ve Allah (böyle) fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez.
Bekir Sadak : Onlar icin, bagislanma dilesen de dilemesen de birdir; Allah onlari bagislamayacaktir. Dogrusu Allah, yoldan cikmis milleti dogru yola eristirmez.
Celal Yıldırım : Onlar için bağışlanma dilesen de, bağışlanma dilemesen de kendilerine göre birdir, farketmez. Allah elbette onları bağışlamıyacaktır. Şüphesiz ki Allah, ilâhî sınırı aşan sapıkları doğru yola eriştirmez.
Diyanet İşleri : Onlara bağışlama dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah, onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
Diyanet İşleri (eski) : Onlar için, bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir; Allah onları bağışlamayacaktır. Doğrusu Allah, yoldan çıkmış milleti doğru yola eriştirmez.
Diyanet Vakfi : Onlara mağfiret dilesen de, dilemesen de birdir. Allah onları kesinlikle bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez.
Edip Yüksel : Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir; ALLAH onları bağışlamıyacaktır. ALLAH yoldan çıkmış topluluğu doğruya ulaştırmaz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlara mağfiret dilesen de, dilemesen de onlar için birdir. Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, yoldan çıkmış bir toplumu yola iletmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de haklarında aynıdır; Allah, onları asla bağışlamaz ve Allah fasıklar güruhunu doğru yola çıkarmaz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onlar için istiğfar etsen de etmesen de aleyhlerinde müsavidir, Allah onlara aslâ mağfiret etmez ve Allah fâsıklar gürühunu doğru yola çıkarmaz
Fizilal-il Kuran : Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir; Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü Allah yoldan çıkmış topluluğu doğru yola iletmez.
Gültekin Onan : Senin onlar adına mağfiret dilemen ile mağfiret dilememen onlar için birdir. Tanrı, onlara kesin olarak mağfiret etmeyecektir. Şüphesiz Tanrı fasıklar kavmine hidayet vermez.
Hakkı Yılmaz : (5,6) "Ve onlara: “Gelin Allah'ın Elçisi sizin için bağışlanma dilesin” denildiği zaman, başlarını yana çevirdiler. Sen, onların büyüklük taslayanlar olarak yüz çevirmekte olduklarını da görürsün. Senin onlar için bağışlanma dilemen ile dilememen, onlar için birdir. Allah, onlara kesin olarak mağfiret etmeyecektir; onları bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah, hak yolundan çıkmış bir topluma kılavuzluk etmez. "
Hasan Basri Çantay : Onlar için ha istiğfar etmişsin, ha onlara istiğfar etmemişsin, haklarında birdir. Allah onları kat'iyyen yarlığamaz. Şübhe yok ki Allah faasıklar güruhuna hidâyet etmez.
Hayrat Neşriyat : Kendileri için mağfiret dilesen de, onlara mağfiret dilemesen de onlar için birdir. Allah onları aslâ bağışlamayacaktır. Şübhesiz ki Allah, o fâsıklar topluluğunu (küfürlerindeki ısrarları sebebiyle) hidâyete erdirmez.
İbni Kesir : Onlar için mağfiret dilesen de, mağfiret dilemesen de birdir. Allah, onları katiyyen bağışlamayacaktır. Muhakkak ki Allah; fasıklar güruhunu hidayete erdirmez
İskender Evrenosoğlu : Onlar (münafıklar) için mağfiret dilesen de, dilemesen de birdir. Allah onlara asla mağfiret etmez. Muhakkak ki Allah, fasıklar kavmini hidayete erdirmez.
Muhammed Esed : Onlar için bağışlanma dilemen ile dilememen aynıdır: Allah onları bağışlamayacaktır, çünkü Allah, böyle sapkın bir halka rehberliğini bahşetmez.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlar için istiğfarda bulunsan da veya onlar için istiğfarda bulunmasan da onlara karşı müsavîdir. Elbette Allah, onlar için mağfiret buyurmayacaktır. Şüphe yok ki Allah fâsıklar olan kavmi hidâyete erdirmez.
Ömer Öngüt : Onlara (Allah'tan) mağfiret dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları aslâ bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fâsıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
Şaban Piriş : Onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah, onları bağışlamayacaktır. Allah fasıklar topluluğuna yol göstermez.
Suat Yıldırım : Ha mağfiret diledin, ha dilemedin, onlara göre birdir. Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü Allah, fâsıklığı tabiat haline getirenleri hidâyet etmez, emellerine ulaştırmaz.
Süleyman Ateş : Onlar için mağfiret dilesen de, mağfiret dilemesen de onlar için birdir. Allâh onları bağışlamayacaktır. Çünkü Allâh, yoldan çıkan topluluğu yola iletmez.
Tefhim-ul Kuran : Senin onlar adına mağfiret dilemen ile mağfiret dilememen onlar için birdir. Allah, onlara kesin olarak mağfiret etmeyecektir. Şüphesiz Allah, fasık olan bir kavme hidayet vermez.
Ümit Şimşek : Onlar için af dilesen de birdir, dilemesen de. Allah onları bağışlayacak değildir. Çünkü Allah o yoldan çıkmışlar güruhunu emellerine ulaştırmaz.
Yaşar Nuri Öztürk : Sen onlar için ha af dilemişsin ha dilememişsin. Aleyhlerindeki sonuç aynı kalacaktır. Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü Allah, sapıklar topluluğunu doğruya ve güzele iletmez.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}