» 53 / Necm  32:

Kuran Sırası: 53
İniş Sırası: 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

 » 53 / Necm  Suresi: 32
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : ki onlar
2. يَجْتَنِبُونَ (YCTNBVN) = yectenibūne : kaçınırlar
3. كَبَائِرَ (KBEÙR) = kebāira : büyüklerinden
4. الْإِثْمِ (ELÎS̃M) = l-iṧmi : günahın
5. وَالْفَوَاحِشَ (VELFVEḪŞ) = velfevāHişe : ve çirkin işlerden
6. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışında
7. اللَّمَمَ (ELLMM) = l-lememe : küçük hatalar
8. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
9. رَبَّكَ (RBK) = rabbeke : Rabbinin
10. وَاسِعُ (VESA) = vāsiǔ : geniştir
11. الْمَغْفِرَةِ (ELMĞFRT) = l-meğfirati : affı
12. هُوَ (HV) = huve : O
13. أَعْلَمُ (ÊALM) = eǎ'lemu : daha iyi bilir
14. بِكُمْ (BKM) = bikum : sizi
15. إِذْ (ÎZ̃) = iƶ : zaman
16. أَنْشَأَكُمْ (ÊNŞÊKM) = enşeekum : sizi inşa ettiği
17. مِنَ (MN) = mine : -tan
18. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : toprak-
19. وَإِذْ (VÎZ̃) = ve iƶ : ve zaman
20. أَنْتُمْ (ÊNTM) = entum : siz
21. أَجِنَّةٌ (ÊCNT) = ecinnetun : cenin halinde iken
22. فِي (FY) = fī :
23. بُطُونِ (BŦVN) = buTūni : karınlarında
24. أُمَّهَاتِكُمْ (ÊMHETKM) = ummehātikum : annelerinizin
25. فَلَا (FLE) = felā : artık
26. تُزَكُّوا (TZKVE) = tuzekkū : övüp yüceltmeyin
27. أَنْفُسَكُمْ (ÊNFSKM) = enfusekum : kendinizi
28. هُوَ (HV) = huve : O
29. أَعْلَمُ (ÊALM) = eǎ'lemu : daha iyi bilir
30. بِمَنِ (BMN) = bimeni : kimseyi
31. اتَّقَىٰ (ETG) = tteḳā : korunan
ki onlar | kaçınırlar | büyüklerinden | günahın | ve çirkin işlerden | dışında | küçük hatalar | şüphesiz | Rabbinin | geniştir | affı | O | daha iyi bilir | sizi | zaman | sizi inşa ettiği | -tan | toprak- | ve zaman | siz | cenin halinde iken | | karınlarında | annelerinizin | artık | övüp yüceltmeyin | kendinizi | O | daha iyi bilir | kimseyi | korunan |

[] [CNB] [KBR] [ES̃M] [FḪŞ] [] [LMM] [] [RBB] [VSA] [ĞFR] [] [ALM] [] [] [NŞE] [] [ERŽ] [] [] [CNN] [] [BŦN] [EMM] [] [ZKV] [NFS] [] [ALM] [] [VGY]
ELZ̃YN YCTNBVN KBEÙR ELÎS̃M VELFVEḪŞ ÎLE ELLMM ÎN RBK VESA ELMĞFRT HV ÊALM BKM ÎZ̃ ÊNŞÊKM MN ELÊRŽ VÎZ̃ ÊNTM ÊCNT FY BŦVN ÊMHETKM FLE TZKVE ÊNFSKM HV ÊALM BMN ETG

elleƶīne yectenibūne kebāira l-iṧmi velfevāHişe illā l-lememe inne rabbeke vāsiǔ l-meğfirati huve eǎ'lemu bikum enşeekum mine l-erDi ve iƶ entum ecinnetun buTūni ummehātikum felā tuzekkū enfusekum huve eǎ'lemu bimeni tteḳā
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

 » 53 / Necm  Suresi: 32
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne ki onlar Those who
يجتنبون ج ن ب | CNB YCTNBVN yectenibūne kaçınırlar avoid
كبائر ك ب ر | KBR KBEÙR kebāira büyüklerinden great
الإثم ا ث م | ES̃M ELÎS̃M l-iṧmi günahın sins
والفواحش ف ح ش | FḪŞ VELFVEḪŞ velfevāHişe ve çirkin işlerden and the immoralities
إلا | ÎLE illā dışında except
اللمم ل م م | LMM ELLMM l-lememe küçük hatalar "the small faults;"
إن | ÎN inne şüphesiz indeed,
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbinin your Lord
واسع و س ع | VSA VESA vāsiǔ geniştir (is) vast
المغفرة غ ف ر | ĞFR ELMĞFRT l-meğfirati affı (in) forgiveness.
هو | HV huve O He
أعلم ع ل م | ALM ÊALM eǎ'lemu daha iyi bilir (is) most knowing about you
بكم | BKM bikum sizi (is) most knowing about you
إذ | ÎZ̃ zaman when
أنشأكم ن ش ا | NŞE ÊNŞÊKM enşeekum sizi inşa ettiği He produced you
من | MN mine -tan from
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi toprak- the earth
وإذ | VÎZ̃ ve iƶ ve zaman and when
أنتم | ÊNTM entum siz you (were)
أجنة ج ن ن | CNN ÊCNT ecinnetun cenin halinde iken fetuses
في | FY in
بطون ب ط ن | BŦN BŦVN buTūni karınlarında (the) wombs
أمهاتكم ا م م | EMM ÊMHETKM ummehātikum annelerinizin (of) your mothers.
فلا | FLE felā artık So (do) not
تزكوا ز ك و | ZKV TZKVE tuzekkū övüp yüceltmeyin ascribe purity
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusekum kendinizi (to) yourselves.
هو | HV huve O He
أعلم ع ل م | ALM ÊALM eǎ'lemu daha iyi bilir knows best
بمن | BMN bimeni kimseyi (he) who
اتقى و ق ي | VGY ETG tteḳā korunan fears.

53:32 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ki onlar | kaçınırlar | büyüklerinden | günahın | ve çirkin işlerden | dışında | küçük hatalar | şüphesiz | Rabbinin | geniştir | affı | O | daha iyi bilir | sizi | zaman | sizi inşa ettiği | -tan | toprak- | ve zaman | siz | cenin halinde iken | | karınlarında | annelerinizin | artık | övüp yüceltmeyin | kendinizi | O | daha iyi bilir | kimseyi | korunan |

[] [CNB] [KBR] [ES̃M] [FḪŞ] [] [LMM] [] [RBB] [VSA] [ĞFR] [] [ALM] [] [] [NŞE] [] [ERŽ] [] [] [CNN] [] [BŦN] [EMM] [] [ZKV] [NFS] [] [ALM] [] [VGY]
ELZ̃YN YCTNBVN KBEÙR ELÎS̃M VELFVEḪŞ ÎLE ELLMM ÎN RBK VESA ELMĞFRT HV ÊALM BKM ÎZ̃ ÊNŞÊKM MN ELÊRŽ VÎZ̃ ÊNTM ÊCNT FY BŦVN ÊMHETKM FLE TZKVE ÊNFSKM HV ÊALM BMN ETG

elleƶīne yectenibūne kebāira l-iṧmi velfevāHişe illā l-lememe inne rabbeke vāsiǔ l-meğfirati huve eǎ'lemu bikum enşeekum mine l-erDi ve iƶ entum ecinnetun buTūni ummehātikum felā tuzekkū enfusekum huve eǎ'lemu bimeni tteḳā
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى

[] [ج ن ب] [ك ب ر] [ا ث م] [ف ح ش] [] [ل م م] [] [ر ب ب] [و س ع] [غ ف ر] [] [ع ل م] [] [] [ن ش ا] [] [ا ر ض] [] [] [ج ن ن] [] [ب ط ن] [ا م م] [] [ز ك و] [ن ف س] [] [ع ل م] [] [و ق ي]

 » 53 / Necm  Suresi: 32
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne ki onlar Those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يجتنبون ج ن ب | CNB YCTNBVN yectenibūne kaçınırlar avoid
Ye,Cim,Te,Nun,Be,Vav,Nun,
10,3,400,50,2,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كبائر ك ب ر | KBR KBEÙR kebāira büyüklerinden great
Kef,Be,Elif,,Re,
20,2,1,,200,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
الإثم ا ث م | ES̃M ELÎS̃M l-iṧmi günahın sins
Elif,Lam,,Se,Mim,
1,30,,500,40,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
والفواحش ف ح ش | FḪŞ VELFVEḪŞ velfevāHişe ve çirkin işlerden and the immoralities
Vav,Elif,Lam,Fe,Vav,Elif,Ha,Şın,
6,1,30,80,6,1,8,300,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā dışında except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
اللمم ل م م | LMM ELLMM l-lememe küçük hatalar "the small faults;"
Elif,Lam,Lam,Mim,Mim,
1,30,30,40,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
إن | ÎN inne şüphesiz indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbinin your Lord
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
واسع و س ع | VSA VESA vāsiǔ geniştir (is) vast
Vav,Elif,Sin,Ayn,
6,1,60,70,
N – nominative masculine active participle
اسم مرفوع
المغفرة غ ف ر | ĞFR ELMĞFRT l-meğfirati affı (in) forgiveness.
Elif,Lam,Mim,Ğayn,Fe,Re,Te merbuta,
1,30,40,1000,80,200,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
أعلم ع ل م | ALM ÊALM eǎ'lemu daha iyi bilir (is) most knowing about you
,Ayn,Lam,Mim,
,70,30,40,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
بكم | BKM bikum sizi (is) most knowing about you
Be,Kef,Mim,
2,20,40,
P – prefixed preposition bi
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
إذ | ÎZ̃ zaman when
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
أنشأكم ن ش ا | NŞE ÊNŞÊKM enşeekum sizi inşa ettiği He produced you
,Nun,Şın,,Kef,Mim,
,50,300,,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN mine -tan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi toprak- the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وإذ | VÎZ̃ ve iƶ ve zaman and when
Vav,,Zel,
6,,700,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
T – time adverb
الواو عاطفة
ظرف زمان
أنتم | ÊNTM entum siz you (were)
,Nun,Te,Mim,
,50,400,40,
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
أجنة ج ن ن | CNN ÊCNT ecinnetun cenin halinde iken fetuses
,Cim,Nun,Te merbuta,
,3,50,400,
"N – nominative masculine plural indefinite noun → Embryo"
اسم مرفوع
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
بطون ب ط ن | BŦN BŦVN buTūni karınlarında (the) wombs
Be,Tı,Vav,Nun,
2,9,6,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
أمهاتكم ا م م | EMM ÊMHETKM ummehātikum annelerinizin (of) your mothers.
,Mim,He,Elif,Te,Kef,Mim,
,40,5,1,400,20,40,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فلا | FLE felā artık So (do) not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الفاء استئنافية
حرف نهي
تزكوا ز ك و | ZKV TZKVE tuzekkū övüp yüceltmeyin ascribe purity
Te,Ze,Kef,Vav,Elif,
400,7,20,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form II) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusekum kendinizi (to) yourselves.
,Nun,Fe,Sin,Kef,Mim,
,50,80,60,20,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
هو | HV huve O He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
أعلم ع ل م | ALM ÊALM eǎ'lemu daha iyi bilir knows best
,Ayn,Lam,Mim,
,70,30,40,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
بمن | BMN bimeni kimseyi (he) who
Be,Mim,Nun,
2,40,50,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
اتقى و ق ي | VGY ETG tteḳā korunan fears.
Elif,Te,Gaf,,
1,400,100,,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِينَ: ki onlar | يَجْتَنِبُونَ: kaçınırlar | كَبَائِرَ: büyüklerinden | الْإِثْمِ: günahın | وَالْفَوَاحِشَ: ve çirkin işlerden | إِلَّا: dışında | اللَّمَمَ: küçük hatalar | إِنَّ: şüphesiz | رَبَّكَ: Rabbinin | وَاسِعُ: geniştir | الْمَغْفِرَةِ: affı | هُوَ: O | أَعْلَمُ: daha iyi bilir | بِكُمْ: sizi | إِذْ: zaman | أَنْشَأَكُمْ: sizi inşa ettiği | مِنَ: -tan | الْأَرْضِ: toprak- | وَإِذْ: ve zaman | أَنْتُمْ: siz | أَجِنَّةٌ: cenin halinde iken | فِي: | بُطُونِ: karınlarında | أُمَّهَاتِكُمْ: annelerinizin | فَلَا: artık | تُزَكُّوا: övüp yüceltmeyin | أَنْفُسَكُمْ: kendinizi | هُوَ: O | أَعْلَمُ: daha iyi bilir | بِمَنِ: kimseyi | اتَّقَىٰ: korunan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذين ELZ̃YN ki onlar | يجتنبون YCTNBWN kaçınırlar | كبائر KBEÙR büyüklerinden | الإثم ELÎS̃M günahın | والفواحش WELFWEḪŞ ve çirkin işlerden | إلا ÎLE dışında | اللمم ELLMM küçük hatalar | إن ÎN şüphesiz | ربك RBK Rabbinin | واسع WESA geniştir | المغفرة ELMĞFRT affı | هو HW O | أعلم ÊALM daha iyi bilir | بكم BKM sizi | إذ ÎZ̃ zaman | أنشأكم ÊNŞÊKM sizi inşa ettiği | من MN -tan | الأرض ELÊRŽ toprak- | وإذ WÎZ̃ ve zaman | أنتم ÊNTM siz | أجنة ÊCNT cenin halinde iken | في FY | بطون BŦWN karınlarında | أمهاتكم ÊMHETKM annelerinizin | فلا FLE artık | تزكوا TZKWE övüp yüceltmeyin | أنفسكم ÊNFSKM kendinizi | هو HW O | أعلم ÊALM daha iyi bilir | بمن BMN kimseyi | اتقى ETG korunan |
Kırık Meal (Okunuş) : |elleƶīne: ki onlar | yectenibūne: kaçınırlar | kebāira: büyüklerinden | l-iṧmi: günahın | velfevāHişe: ve çirkin işlerden | illā: dışında | l-lememe: küçük hatalar | inne: şüphesiz | rabbeke: Rabbinin | vāsiǔ: geniştir | l-meğfirati: affı | huve: O | eǎ'lemu: daha iyi bilir | bikum: sizi | : zaman | enşeekum: sizi inşa ettiği | mine: -tan | l-erDi: toprak- | ve iƶ: ve zaman | entum: siz | ecinnetun: cenin halinde iken | : | buTūni: karınlarında | ummehātikum: annelerinizin | felā: artık | tuzekkū: övüp yüceltmeyin | enfusekum: kendinizi | huve: O | eǎ'lemu: daha iyi bilir | bimeni: kimseyi | tteḳā: korunan |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃YN: ki onlar | YCTNBVN: kaçınırlar | KBEÙR: büyüklerinden | ELÎS̃M: günahın | VELFVEḪŞ: ve çirkin işlerden | ÎLE: dışında | ELLMM: küçük hatalar | ÎN: şüphesiz | RBK: Rabbinin | VESA: geniştir | ELMĞFRT: affı | HV: O | ÊALM: daha iyi bilir | BKM: sizi | ÎZ̃: zaman | ÊNŞÊKM: sizi inşa ettiği | MN: -tan | ELÊRŽ: toprak- | VÎZ̃: ve zaman | ÊNTM: siz | ÊCNT: cenin halinde iken | FY: | BŦVN: karınlarında | ÊMHETKM: annelerinizin | FLE: artık | TZKVE: övüp yüceltmeyin | ÊNFSKM: kendinizi | HV: O | ÊALM: daha iyi bilir | BMN: kimseyi | ETG: korunan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Israr etmemek şartıyle küçük günahlardan başka suçların büyüklerinden ve çirkin şeylerden sakınanlara gelince: Şüphe yok ki Rabbinin yarlıgaması pek geniştir. O, sizi yeryüzünden yaratıp meydana getirdiği zaman ve siz, analarınızın karnında birer dölken de bilir; artık siz, kendinizi temize çıkarmaya kalkışmayın, o, kim çekinmededir, daha iyi bilir.
Adem Uğur : Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir.
Ahmed Hulusi : Onlar ki, büyük suçlardan (şirk, iftira, öldürmek vb. gibi) ve fevahişten (zina vb. gibi) uzak dururlar; beşeriyetin sonucu ufak suçlar dışında. . . Muhakkak ki Rabbinin mağfireti geniştir! O varlığınızı Esmâ'sıyla oluşturan olarak sizi daha iyi bilir; arzdan (bedeniniz) sizi inşa ettiğinde ve analarınızın karınlarında ceninler hâlindeyken! O hâlde nefslerinizi (benliğinizi) temize çıkarmaya çalışmayın! O, korunanın kim olduğunu (Esmâ'sıyla yaratanı olarak) bilendir!
Ahmet Tekin : İhsan sahibi, devamlı aktif samimi mü’minler, küçük kusurların dışında, bilerek büyük günah işlemekten ve meşrû olmayan şehevî fiillerden, gayri meşrû ilişkilerden, zinadan, hayâsızlıktan, cimrilikten, haddi aşmaktan ve ahlâksızlıktan kaçınanlardır. Senin Rabbinin koruma kalkanı ve bağışlaması geniştir. O, sizi topraktan yarattığı günler dahil, annelerinizin karnında cenin halinde bulunduğunuz dönemleri de içine alacak şekilde her şeyi bilir, sizi iyi tanır. Bu sebeple kendinizi, vicdanlarınızı, birbirinizi temize çıkarmayın. O, kendisine sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanları, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan, takva esaslarını, takvaya dayalı düzeni benimseyen mü’minleri de iyi bilir.
Ahmet Varol : Ki onlar küçük kusurlar dışında günâhların büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar. Şüphesiz Rabbin bağışlaması geniş olandır. O sizi topraktan yarattığında ve siz daha annelerinizin karınlarında ceninler iken de (her kademede) sizi çok iyi bilir. Artık kendinizi temize çıkarmayın. Kimin sakındığını O daha iyi bilir.
Ali Bulaç : Ki onlar, ufak tefek günahlar dışında, günahın büyük olanından ve çirkin utanmazlıklardan kaçınırlar. Şüphesiz senin Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir; hem sizi topraktan inşa ettiği (yarattığı) ve siz daha annelerinizin karnında cenin halinde bulunduğunuz zaman da. Öyleyse kendinizi temize çıkarıp durmayın. O, sakınanı daha iyi bilendir.
Ali Fikri Yavuz : Onlar ki, küçük günahlar müstesna, günahın büyüklerinden (şirkten) ve fuhşiyattan kaçınırlar, muhakkak Rabbin geniş mağfiretlidir (onları bağışlar). O, sizi (babanız Adem’i) topraktan yarattığı sıra ve sizler analarınızın karınlarında ceninler iken, sizin hallerinizi çok iyi bilendir. Şimdi nefislerinizi temize çıkarmayın; O, Allah’dan korkanın kim olduğunu çok iyi bilendir.
Bekir Sadak : (31-32) Goklerde olanlar ve yerde olanlar Alah'indir ki O, kotuluk yapanlara islerinin karsiligini verir; iyi davrananlara, ufak tefek kabahatleri bir yana buyuk gunahlardan ve hayasizliklardan kacinanlara islediklerinden daha iyisiyle karsiligini verir. Dogrusu Rabbinin bagisi boldur. Sizi yerden var ederken ve siz annelerinizin karinlarinda cenin halinde iken sizleri cok iyi bilen O'dur. Kendinizi temize cikarmayin. O, sakinani cok iyi bilir. *
Celal Yıldırım : O iyilik işleyenler ki, ufak çaptaki kusur ve günahlar dışında günahın büyüklerinden ve her türlü ahlâk ve terbiye dışı söz ve davranışlardan kaçınırlar. Şüphesiz ki Rabbin bağışlaması geniştir. Sizi topraktan (elde edilen ürünlerle) oluşturup yetişme alanına getirdiği anlarda ve siz, analarınızın karınlarında ceninler halinde bulunduğunuz zamanda sizi en iyi bilen O'dur. Artık kendinizi temize çıkarmaya kalkışmayın. O, korkup sakınanları daha iyi bilir.
Diyanet İşleri : Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah’a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir.
Diyanet İşleri (eski) : (31-32) Göklerde olanlar ve yerde olanlar Allah'ındır ki O, kötülük yapanlara işlerinin karşılığını verir; iyi davrananlara, ufak tefek kabahatleri bir yana büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınanlara işlediklerinden daha iyisiyle karşılığını verir. Doğrusu Rabbinin bağışı boldur. Sizi yerden var ederken ve siz annelerinizin karınlarında cenin halinde iken sizleri çok iyi bilen O'dur. Kendinizi temize çıkarmayın. O, sakınanı çok iyi bilir.
Diyanet Vakfi : Ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince, bil ki Rabbin, affı bol olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir.
Edip Yüksel : Onlar, büyük günahlardan ve kötülüklerden kaçınırlar, yalnız küçük suçlar işlerler. Rabbinin bağışlaması engindir. Sizi topraktan yaratırken ve annelerinizin karınlarında cenin (fetus) durumundayken sizi iyi bilmektedir. Öyleyse kendinizi (övüp) temize çıkarmayın. O, erdemlileri iyi bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar ki günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar hariç. Şüphesiz Rabbinin affı geniştir. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada, sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar ki günahın büyüklerinden (vebalden) ve çirkef davranışlardan kaçınırlar, ancak ufak tefek kusurlar hariç; şüphesiz ki, Rabbin geniş mağfiretlidir. O sizin her halinizi en iyi bilendir, sizi topraktan meydana getirdiğinde ve sizler analarınızın karınlarında cenin halinde iken. Şimdi nefislerinizi temize çıkarmaya kalkışmayın! O'dur en iyi bilen günahtan korkup sakınanı!
Elmalılı Hamdi Yazır : Onlar ki günahın büyüklerinden; vebalden, fuhşiyyattan kaçınırlar, ancak ufak tefek kusur başka, şübhesiz ki rabbın geniş mağfiretlidir. Hem sizin her hallerinize a'lemdir, sizi Arzdan inşa ettiği sıra ve sizler analarınızın karınlarında cenînler iken, şimdi nefislerinizi tezkiyeye kalkışmayın, O'dur en bilen müttakı olanı.
Fizilal-il Kuran : İyilik işleyenler büyük günahlardan ve çirkin davranışlardan uzak dururlar. Sadece küçük kusurları olabilir. Senin Rabb'inin bağışlayıcılığı geniş kapsamlıdır. O sizi gerek ilk başta topraktan yaratırken ve gerekse annelerinizin karınlarında cenin aşamasındayken bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayınız. Çünkü o kimin kötülüklerden sakındığını herkesten iyi bilir.
Gültekin Onan : Ki onlar, ufak tefek günahlar dışında, günahın büyük olanından ve çirkin utanmazlıklardan kaçınırlar. Şüphesiz senin rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir; hem sizi topraktan inşa ettiği (yarattığı) ve siz daha annelerinizin karnında cenin halinde bulunduğunuz zaman da. Öyleyse kendinizi temize çıkarıp durmayın. O, sakınanı daha iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay : (O güzel hareket edenler), ufak ufak suçlar (ı) haaric olmak üzere, günâhın büyüklerinden ve fuhuşlardan kaçınanlardır. Şübhesiz ki Rabbin, mağfireti bol olandır. O, sizi daha toprakdan yaratdığı zaman ve siz henüz analarınızın karınlarında döller haalinde olduğunuz sırada siz (in ne olduğunuzu) çok iyi bilendir. Bunun için kendinizi (beğenib) temize çıkarmayın. O, (fenâlıkdan) sakınan kimdir, çok iyi bilendir.
Hayrat Neşriyat : Onlar ki, (bazen hatâ ederek işledikleri) küçük günahlar hâriç, büyük günahlardan ve fuhşiyâttan (mutlaka) kaçınırlar. Şübhesiz ki Rabbin, mağfireti pek geniş olandır. O sizi, gerek yerden (topraktan) yarattığı zaman, gerekse siz analarınızın karnında bir cenin iken en iyi bilendir. O hâlde nefislerinizi temize çıkarmayın! O, takvâ sâhibi olanı en iyi bilendir.
İbni Kesir : Onlar ki; ufak-tefek kusurları dışında günahın büyüklerinden ve hayasızlıktan kaçınırlar. Muhakkak ki Rabbın; mağfireti geniş olandır. Sizi, daha topraktan yarattığı zaman ve henüz analarınızın karınlarında cenin halinde iken sizi en iyi bilen O'dur. Kendinizi temize çıkarmayın. O; takva sahibi olanları da en iyi bilendir.
İskender Evrenosoğlu : Onlar ki, küçük günahlar hariç, büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler (sakınırlar). Muhakkak ki Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir. O, sizi topraktan yaratmıştı. Ve siz, annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın (nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin). O (Allah), kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir.
Muhammed Esed : Büyük günahlardan ve çirkin fiillerden kaçınanlara gelince, onlar arada bir hataya düşseler de (bilsinler ki) Rabbin bağışlamada cömerttir. O, sizi toz topraktan var ederken de, annelerinizin rahminde saklı bulunduğunuzda da sizinle ilgili her bilgiye sahiptir. O halde kendinizi saf ve temiz görmeyin; (çünkü) O, kimin Kendisine karşı sorumluluk bilinci taşıdığını en iyi bilendir.
Mustafa İslamoğlu : Büyük günahlardan va ahlaksızca fiillerden kaçınanlara gelince: ufak tefek kusurlar işleseler de, kesin olarak bilsinler ki senin Rabbin engin bağış sahibidir. O, yeryüzü (toprağından) sizi var ederken de, anneleriniz karınlarında cenin halindeyken de sizinle ilgili her şeyi bilir; şu halde kendinizi temize çıkarmayın: kimin takvaya uygun davrandığını en iyi bilen O'dur.
Ömer Nasuhi Bilmen : (Güzellikte bulunanlar) O kimselerdir ki, günahın büyüklerinden ve fahiş şeylerden kaçınırlar, küçük günah müstesna. Şüphe yok ki, Rabbim mağfireti geniş olandır ve O sizi en ziyâde bilendir. O vakit ki, sizi yerden, yarattı ve o vakit ki, siz analarınızın karınlarında ceninler halinde idiniz. Artık nefislerinizi tezkiye etmeyin. O, muttakî olanı en ziyâde bilendir.
Ömer Öngüt : Onlar ki günahın büyüklerinden ve hayâsızlıklardan kaçınırlar, yalnız bazı küçük kusurlar işleyebilirler. Şüphesiz ki Rabbinin mağfireti geniştir. Sizi daha topraktan yarattığı zaman ve henüz analarınızın karınlarında ceninler halinde iken sizi en iyi bilen O'dur. Kendinizi beğenip temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir.
Şaban Piriş : O iyilik edenler, ufak tefek kusurları dışında, günahın büyüklerinden ve fuhşiyattan kaçarlar. Şüphesiz Rabbinin mağfireti geniştir. Sizi topraktan meydana getirdiği zaman da ve siz, annelerinizin karnında cenin halinde iken de sizi en iyi O bilir. Öyleyse, kendi kendinizi temize çıkarmayın. Kimin takvalı olduğunu en iyi o bilir.
Suat Yıldırım : O iyiler, ufak kusur ve günahlardan olmasa da, büyük günahlardan, aşikâr hayasızlıklardan kaçınırlar. Senin Rabbinin mağfireti boldur. O sizi topraktan yaratırken ve siz annelerinizin karınlarında döl halinde iken mayanızın ne olduğunu gayet iyi bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın, övünüp durmayın. Çünkü kimin Allah’ı daha çok sayıp O’na karşı gelmekten sakındığını O pek iyi bilmektedir.
Süleyman Ateş : Onlar, günâhın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar, yalnız bazı küçük hatâlar işleyebilirler. Şüphesiz Rabbinin affı geniştir (O kendisine yönelen kulunu affeder). O sizi daha iyi bilir: Gerek sizi topraktan inşâ ettiği, gerek annelerinizin karınlarında bulunduğunuz zaman biçim verdiği sırada (sizin her hâlinizi bilmiştir), artık kendinizi övüp yüceltmeyin, çünkü O, korunanı daha iyi bilir.
Tefhim-ul Kuran : Ki onlar büyük günahlardan, çirkince utanmazlıklardan kaçınırlar, ufak tefek günahlar bundan müstesnadır. Hiç şüphesiz Rabb'in, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir, hatta sizi topraktan yarattığı ve siz daha annelerinizin karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman bile. Öyleyse kendinizi temize çıkarıp durmayın. O, kimin takva sahibi olduğunu en iyi bilendir.
Ümit Şimşek : Onlar, ufak tefek günahlar dışında, günahın büyüklerinden ve fuhşiyattan kaçınırlar. Rabbinin bağışlaması ise pek geniştir. Sizi topraktan yarattığında da, annelerinizin karınlarında siz birer cenin halinde iken de sizi en iyi bilen Odur. Siz kendinizi temize çıkarmayın; kimin takvâ sahibi olduğunu en iyi O bilir.
Yaşar Nuri Öztürk : Öyle kişilerdir ki onlar, günahın büyüklerinden ve iğrençliklerden çekinip kaçınırlar. Bazı küçük sürçmeler hariç. Hiç kuşkusuz, senin Rabbin affı geniş olandır. Sizi en iyi bilen O'dur: Hem sizi topraktan oluşturduğu zaman hem de annelerinizin karınlarında ceninler halinde bulunduğunuz zaman. O halde kendi kendinizi temize çıkmış göstermeyin; kimin sakındığını en iyi bilen O'dur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}