» 72 / Cin  1:

Kuran Sırası: 72
İniş Sırası: 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 » 72 / Cin  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. أُوحِيَ (ÊVḪY) = ūHiye : vahyolundu
3. إِلَيَّ (ÎLY) = ileyye : bana
4. أَنَّهُ (ÊNH) = ennehu : gerçekten
5. اسْتَمَعَ (ESTMA) = stemeǎ : (Kur'an) dinledikleri
6. نَفَرٌ (NFR) = neferun : bir topluluğun
7. مِنَ (MN) = mine : -den
8. الْجِنِّ (ELCN) = l-cinni : cin(ler)-
9. فَقَالُوا (FGELVE) = fe ḳālū : ve dedikleri
10. إِنَّا (ÎNE) = innā : şüphesiz biz
11. سَمِعْنَا (SMANE) = semiǎ'nā : dinledik
12. قُرْانًا (GR ËNE) = ḳur'ānen : bir Kur'an
13. عَجَبًا (ACBE) = ǎceben : harikulade güzel
de ki | vahyolundu | bana | gerçekten | (Kur'an) dinledikleri | bir topluluğun | -den | cin(ler)- | ve dedikleri | şüphesiz biz | dinledik | bir Kur'an | harikulade güzel |

[GVL] [VḪY] [] [] [SMA] [NFR] [] [CNN] [GVL] [] [SMA] [GRE] [ACB]
GL ÊVḪY ÎLY ÊNH ESTMA NFR MN ELCN FGELVE ÎNE SMANE GR ËNE ACBE

ḳul ūHiye ileyye ennehu stemeǎ neferun mine l-cinni fe ḳālū innā semiǎ'nā ḳur'ānen ǎceben
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا

 » 72 / Cin  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
أوحي و ح ي | VḪY ÊVḪY ūHiye vahyolundu """It has been revealed"
إلي | ÎLY ileyye bana to me
أنه | ÊNH ennehu gerçekten that
استمع س م ع | SMA ESTMA stemeǎ (Kur'an) dinledikleri listened
نفر ن ف ر | NFR NFR neferun bir topluluğun a group
من | MN mine -den of
الجن ج ن ن | CNN ELCN l-cinni cin(ler)- the jinn,
فقالوا ق و ل | GVL FGELVE fe ḳālū ve dedikleri and they said,
إنا | ÎNE innā şüphesiz biz """Indeed, we"
سمعنا س م ع | SMA SMANE semiǎ'nā dinledik heard
قرآنا ق ر ا | GRE GR ËNE ḳur'ānen bir Kur'an a Quran
عجبا ع ج ب | ACB ACBE ǎceben harikulade güzel amazing,

72:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | vahyolundu | bana | gerçekten | (Kur'an) dinledikleri | bir topluluğun | -den | cin(ler)- | ve dedikleri | şüphesiz biz | dinledik | bir Kur'an | harikulade güzel |

[GVL] [VḪY] [] [] [SMA] [NFR] [] [CNN] [GVL] [] [SMA] [GRE] [ACB]
GL ÊVḪY ÎLY ÊNH ESTMA NFR MN ELCN FGELVE ÎNE SMANE GR ËNE ACBE

ḳul ūHiye ileyye ennehu stemeǎ neferun mine l-cinni fe ḳālū innā semiǎ'nā ḳur'ānen ǎceben
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا

[ق و ل] [و ح ي] [] [] [س م ع] [ن ف ر] [] [ج ن ن] [ق و ل] [] [س م ع] [ق ر ا] [ع ج ب]

 » 72 / Cin  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
أوحي و ح ي | VḪY ÊVḪY ūHiye vahyolundu """It has been revealed"
,Vav,Ha,Ye,
,6,8,10,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
إلي | ÎLY ileyye bana to me
,Lam,Ye,
,30,10,
P – preposition
PRON – 1st person singular object pronoun
جار ومجرور
أنه | ÊNH ennehu gerçekten that
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
استمع س م ع | SMA ESTMA stemeǎ (Kur'an) dinledikleri listened
Elif,Sin,Te,Mim,Ayn,
1,60,400,40,70,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
نفر ن ف ر | NFR NFR neferun bir topluluğun a group
Nun,Fe,Re,
50,80,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
من | MN mine -den of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الجن ج ن ن | CNN ELCN l-cinni cin(ler)- the jinn,
Elif,Lam,Cim,Nun,
1,30,3,50,
"N – genitive masculine noun → Jinn"
اسم مجرور
فقالوا ق و ل | GVL FGELVE fe ḳālū ve dedikleri and they said,
Fe,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
80,100,1,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إنا | ÎNE innā şüphesiz biz """Indeed, we"
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
سمعنا س م ع | SMA SMANE semiǎ'nā dinledik heard
Sin,Mim,Ayn,Nun,Elif,
60,40,70,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
قرآنا ق ر ا | GRE GR ËNE ḳur'ānen bir Kur'an a Quran
Gaf,Re,,Nun,Elif,
100,200,,50,1,
"PN – accusative masculine indefinite proper noun → Quran"
اسم علم منصوب
عجبا ع ج ب | ACB ACBE ǎceben harikulade güzel amazing,
Ayn,Cim,Be,Elif,
70,3,2,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | أُوحِيَ: vahyolundu | إِلَيَّ: bana | أَنَّهُ: gerçekten | اسْتَمَعَ: (Kur'an) dinledikleri | نَفَرٌ: bir topluluğun | مِنَ: -den | الْجِنِّ: cin(ler)- | فَقَالُوا: ve dedikleri | إِنَّا: şüphesiz biz | سَمِعْنَا: dinledik | قُرْانًا: bir Kur'an | عَجَبًا: harikulade güzel |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | أوحي ÊWḪY vahyolundu | إلي ÎLY bana | أنه ÊNH gerçekten | استمع ESTMA (Kur'an) dinledikleri | نفر NFR bir topluluğun | من MN -den | الجن ELCN cin(ler)- | فقالوا FGELWE ve dedikleri | إنا ÎNE şüphesiz biz | سمعنا SMANE dinledik | قرآنا GR ËNE bir Kur'an | عجبا ACBE harikulade güzel |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | ūHiye: vahyolundu | ileyye: bana | ennehu: gerçekten | stemeǎ: (Kur'an) dinledikleri | neferun: bir topluluğun | mine: -den | l-cinni: cin(ler)- | fe ḳālū: ve dedikleri | innā: şüphesiz biz | semiǎ'nā: dinledik | ḳur'ānen: bir Kur'an | ǎceben: harikulade güzel |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | ÊVḪY: vahyolundu | ÎLY: bana | ÊNH: gerçekten | ESTMA: (Kur'an) dinledikleri | NFR: bir topluluğun | MN: -den | ELCN: cin(ler)- | FGELVE: ve dedikleri | ÎNE: şüphesiz biz | SMANE: dinledik | GR ËNE: bir Kur'an | ACBE: harikulade güzel |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Bana vahyedildi bu gerçekten de; cinlerin bir topluluğu, beni dinlediler de şüphe yok ki dediler, biz, şaşılacak bir Kur'ân duyduk.
Adem Uğur : (Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur'an'ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, hârikulâde güzel bir Kur'an dinledik.
Ahmed Hulusi : De ki: "Bana vahyolunana göre; Cin'den bir topluluk (Kur'ân) dinleyip de: 'Muhakkak ki biz, hayrete düşüren bir Kur'ân işittik!' demişler. "
Ahmet Tekin : 'Bana, cinlerden kalabalık bir ekibin Kur’ân’ı dinlediği, herkesi hayretler içinde bırakan, bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren, okunan bir kitap, Kur’ân dinledik, dedikleri vahyedildi.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Bana vahyedildiğine göre cinlerden bir grup (Kur'an'ı) dinledi ve şöyle dediler: 'Doğrusu biz hayret verici bir Kur'an dinledik.
Ali Bulaç : De ki: "Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: -Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik"
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, Mekke kâfirlerine) de ki: “-Bana, şu gerçek vahy olundu: Bir takım cinler (sabah namazında Kur’an okuduğumu) işittiler de (kavimlerine döndükleri zaman) dediler ki, biz çok hoş bir Kur’an dinledik;
Bekir Sadak : (1-2) De ki: «Cinlerden bir toplulugun Kuran'i dinledigi bana vahyolundu; onlar soyle demislerdir.» «Dogrusu biz, dogru yola goturen, hayrete dusuren bir Kuran dinledik de ona inandik; biz, Rabbimize hicbir seyi ortak kosmayacagiz.»
Celal Yıldırım : De ki: Cinlerden birkaç tanesinin (gelip Kur'ân) dinledikleri ve sonra da : «Biz, hayranlık uyandıran bir Kur'ân dinledik» dedikleri, bana vahiy yoluyla bildirildi.
Diyanet İşleri : (1-2) (Ey Muhammed!) De ki: “Bana cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: “Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur’an dinledik de ona inandık. Artık, Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.”
Diyanet İşleri (eski) : (1-2) De ki: 'Cinlerden bir topluluğun Kuran'ı dinlediği bana vahyolundu; onlar şöyle demişlerdir;' 'Doğrusu biz, doğru yola götüren, hayrete düşüren bir Kuran dinledik de ona inandık; biz, Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız.'
Diyanet Vakfi : (1-2) (Resûlüm!) De ki: Cinlerden bir topluluğun (benim okuduğum Kur'an'ı) dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur: Gerçekten biz, doğru yola ileten hârikulâde güzel bir Kur'an dinledik de ona iman ettik. (Artık) kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız.
Edip Yüksel : De ki, 'Bana vahyedildiğine göre, cinlerden bir grup dinlediler ve şöyle dediler:' 'Biz ilginç bir Kuran işittik.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: Hakikat bir takım cinnin Kur'ân dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyedildi. Şüphesiz biz, hayret verici bir Kur'ân dinledik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Cinlerden bir grubun (Kur'an'ı) dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyolundu: «İnan olsun biz acaip bir Kuran dinledik.
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: Vahy olundu bana hakıkat bir takım cinnin dinleyip de şöyle dedikleri: inan olsun biz acâib bir Kur'an dinledik.
Fizilal-il Kuran : Ey Muhammed de ki: «Bana vahiy yolu ile bildirildi ki bir grup cin, Kur'ân'ı dinledi ve arkasından şöyle dedi: Biz harikulâde bir Kur'an dinledik.
Gültekin Onan : De ki: "Bana gerçekten şu vahyolundu: Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: "Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kuran dinledik."
Hakkı Yılmaz : (1-2) De ki: Bana vahyedildi ki, şüphesiz yabancılardan bir grup Kur’ân dinleyip de: “Şüphesiz biz, rüşde kılavuzluk eden hayret verici bir Kur’ân dinledik. Bundan dolayı, biz ona iman ettik ve Rabbimize hiçbir şeyi asla ortak koşmayacağız.
Hasan Basri Çantay : (Habîbim) de ki: «Bana şu hakıykat (ler) vahy olunmuşdur: Cin den bir zümre (benim Kur'an okuyuşumu) dinlemiş de (şöyle) söylemişler: — Biz, hakıykî hayranlık veren bir Kur'an dinledik.
Hayrat Neşriyat : (Ey Resûlüm!) De ki: 'Bana vahyolundu, şu şübhesiz ki, cin’lerden bir topluluk (ben Kur’ân okurken) dinlemiş de: 'Doğrusu biz, hârikulâde güzel bir Kur’ân dinledik!’ demişler.'
İbni Kesir : De ki: Bana vahyolundu ki; cinnlerden bir topluluk onu dinlemiş ve; doğrusu biz, hayrete düşüren bir Kur'an dinledik, demişlerdir.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Cinlerden bir topluluğun (Kur'ân) dinlediği, sonra: “Biz gerçekten harika, güzel bir Kur'ân işittik.” dedikleri bana vahyedildi.”
Muhammed Esed : De ki: "Tanınmayan/bilinmeyen varlıklardan bir kısmının (bu ilahi kelama) kulak verdikleri ve sonra (arkadaşlarına şöyle) söyledikleri bana vahyedildi: 'Biz olağanüstü güzellikte bir hitabe dinledik,
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: Bana vahyolundu ki şüphe yok ki, cinden bir tâife (Kur'anı) dinlemiş de demişler ki, «Muhakkak biz, bir acâib (bedî') bir Kur'an işittik.»
Ömer Öngüt : Resulüm! De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği vahyolundu. " Onlar şöyle demişlerdir: "Gerçekten biz hayranlık veren çok hoş Kur'an dinledik. "
Şaban Piriş : De ki: Bir grup cinin, dinleyip şöyle dediği bana vahyedildi: -Biz, hayret verici bir okuma duyduk.
Suat Yıldırım : (1-7) De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur’ân’ı dinledikten sonra şöyle dediler: "Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur’ân dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir şerik tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden birtakım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş! Biz de saf saf, insanları ve cinleri, Allah hakkında yalan söylemez sanmışız! Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler! Onlar da, sizin zannettiğiniz gibi, Allah’ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler.
Süleyman Ateş : De ki: Cinlerden bir topluluğun Kur'ân dinleyip şöyle dedikleri bana vahyolundu: "Biz harikulâde güzel bir Kur'ân dinledik.
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Bana gerçekten şu vahyolundu: «Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler: -Doğrusu biz, (büyük) hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik.
Ümit Şimşek : De ki: Bana, cinlerden bir topluluğun Kur'ân dinlediği ve sonra da şöyle dediği vahyedildi: 'Biz harikulâde bir Kur'ân dinledik.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Cinlerden bir topluluğun dinleyip şunu söyledikleri bana vahyolundu: 'Gerçekten biz, hayranlık verici bir Kur'an dinledik."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}