» 72 / Cin  21:

Kuran Sırası: 72
İniş Sırası: 40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 » 72 / Cin  Suresi: 21
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. إِنِّي (ÎNY) = innī : elbette ben
3. لَا (LE) = lā :
4. أَمْلِكُ (ÊMLK) = emliku : sahip değilim
5. لَكُمْ (LKM) = lekum : size (vermeye)
6. ضَرًّا (ŽRE) = Derran : zarar
7. وَلَا (VLE) = ve lā : ve ne de
8. رَشَدًا (RŞD̃E) = raşeden : akıl
de ki | elbette ben | | sahip değilim | size (vermeye) | zarar | ve ne de | akıl |

[GVL] [] [] [MLK] [] [ŽRR] [] [RŞD̃]
GL ÎNY LE ÊMLK LKM ŽRE VLE RŞD̃E

ḳul innī emliku lekum Derran ve lā raşeden
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا

 » 72 / Cin  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
إني | ÎNY innī elbette ben """Indeed, I"
لا | LE (do) not
أملك م ل ك | MLK ÊMLK emliku sahip değilim possess
لكم | LKM lekum size (vermeye) for you
ضرا ض ر ر | ŽRR ŽRE Derran zarar any harm
ولا | VLE ve lā ve ne de and not
رشدا ر ش د | RŞD̃ RŞD̃E raşeden akıl "right path."""

72:21 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | elbette ben | | sahip değilim | size (vermeye) | zarar | ve ne de | akıl |

[GVL] [] [] [MLK] [] [ŽRR] [] [RŞD̃]
GL ÎNY LE ÊMLK LKM ŽRE VLE RŞD̃E

ḳul innī emliku lekum Derran ve lā raşeden
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا

[ق و ل] [] [] [م ل ك] [] [ض ر ر] [] [ر ش د]

 » 72 / Cin  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
إني | ÎNY innī elbette ben """Indeed, I"
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لا | LE (do) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
أملك م ل ك | MLK ÊMLK emliku sahip değilim possess
,Mim,Lam,Kef,
,40,30,20,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
لكم | LKM lekum size (vermeye) for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ضرا ض ر ر | ŽRR ŽRE Derran zarar any harm
Dad,Re,Elif,
800,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā ve ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
رشدا ر ش د | RŞD̃ RŞD̃E raşeden akıl "right path."""
Re,Şın,Dal,Elif,
200,300,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | إِنِّي: elbette ben | لَا: | أَمْلِكُ: sahip değilim | لَكُمْ: size (vermeye) | ضَرًّا: zarar | وَلَا: ve ne de | رَشَدًا: akıl |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | إني ÎNY elbette ben | لا LE | أملك ÊMLK sahip değilim | لكم LKM size (vermeye) | ضرا ŽRE zarar | ولا WLE ve ne de | رشدا RŞD̃E akıl |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | innī: elbette ben | : | emliku: sahip değilim | lekum: size (vermeye) | Derran: zarar | ve lā: ve ne de | raşeden: akıl |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | ÎNY: elbette ben | LE: | ÊMLK: sahip değilim | LKM: size (vermeye) | ŽRE: zarar | VLE: ve ne de | RŞD̃E: akıl |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Benim, size bir zarar vermeye de gücüm yetmez, sizi doğru yola götürmeye de.
Adem Uğur : De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.
Ahmed Hulusi : De ki: "Kesinlikle, size ne bir zarar verebilirim ve ne de hakikati yaşama olgunluğu oluşturabilirim; (bunlar Allâh'ın sizde açığa çıkaracağı şeylerdir!)"
Ahmet Tekin : 'Ben size zarar verme yetkisine sahip değilim, size huzurlu ve aydınlık bir hayat sağlamak, hidayete erdirmek de benim yetkim dahilinde değil..
Ahmet Varol : De ki: 'Ben size ne bir zarar, ne de bir yarar dokundurma gücüne sahibim.'
Ali Bulaç : De ki: "Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim."
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, Mekke halkına) de ki: “- Ben, size, kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir fayda yapma kudretine sahib değilim.”
Bekir Sadak : De ki: «Ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kadir degilim.»
Celal Yıldırım : De ki: Ben size ne bir zarara, ne de doğru yolu gösterip yarar sağlamaya mâlik değilim.
Diyanet İşleri : De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kadir değilim.'
Diyanet Vakfi : De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.
Edip Yüksel : De ki, 'Ben size ne bir zarar ne de bir yarar verme gücüne sahip değilim.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki, «Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir yol gösterebilirim.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir irşad yapabilirim.
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki haberiniz olsun ben size kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir irşad yapamam
Fizilal-il Kuran : De ki: «Ben size ne zarar verebilirim ve ne de fayda sağlayabilirim.»
Gültekin Onan : De ki: "Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim.
Hakkı Yılmaz : De ki: “Şüphesiz ben, sizi bir zarara ve iyiliğe, kötülüğe, güzele, doğruya götürmeye güç yetiremem.”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Hakıykat ben sizin için ne bir zarar (yapmak), ne de bir hayır (getirmek kudretine) mâlik değilim».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Şübhesiz ki ben (kendi başıma), sizin için ne bir zarara, ne de bir faydaya sâhib olabilirim.'
İbni Kesir : De ki: Ben; size zarar vermeye de, iyilik yapmaya da muktedir değilim.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Muhakkak ki ben, size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik (sahip) değilim.”
Muhammed Esed : De ki: "Size zarar vermek yahut doğruyu eğriden ayırd etme bilinciyle sizi donatmak benim elimde değildir".
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Doğrusu ben sizin için ne bir zarara ve ne de bir faideye malik değilim.»
Ömer Öngüt : De ki: "Şüphesiz ki ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kâdir değilim. "
Şaban Piriş : De ki: -Benim size bir zarar vermeye de iyilik etmeye de gücüm yetmez.
Suat Yıldırım : De ki: "Benim size ne zarar vermeye ve ne de en büyük fayda olan hidâyete ulaştırmaya gücüm yeter.
Süleyman Ateş : De ki: "Ben size ne zarar, ne de akıl verme gücüne sâhip değilim."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim.»
Ümit Şimşek : De ki: Size ne bir zarar vermeye benim gücüm yeter, ne de iyilik yapmaya.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}