» 54 / Kamer  15:

Kuran Sırası: 54
İniş Sırası: 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

 » 54 / Kamer  Suresi: 15
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَقَدْ (VLGD̃) = veleḳad : ve andolsun
2. تَرَكْنَاهَا (TRKNEHE) = teraknāhā : onu bıraktık
3. ايَةً ( ËYT) = āyeten : bir ibret olarak
4. فَهَلْ (FHL) = fehel : yok mudur?
5. مِنْ (MN) = min : hiç
6. مُدَّكِرٍ (MD̃KR) = muddekirin : ibret alan
ve andolsun | onu bıraktık | bir ibret olarak | yok mudur? | hiç | ibret alan |

[] [TRK] [EYY] [] [] [Z̃KR]
VLGD̃ TRKNEHE ËYT FHL MN MD̃KR

veleḳad teraknāhā āyeten fehel min muddekirin
ولقد تركناها آية فهل من مدكر

 » 54 / Kamer  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve andolsun And certainly
تركناها ت ر ك | TRK TRKNEHE teraknāhā onu bıraktık We left it
آية ا ي ي | EYY ËYT āyeten bir ibret olarak (as) a Sign,
فهل | FHL fehel yok mudur? so is (there)
من | MN min hiç any
مدكر ذ ك ر | Z̃KR MD̃KR muddekirin ibret alan who will receive admonition?

54:15 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve andolsun | onu bıraktık | bir ibret olarak | yok mudur? | hiç | ibret alan |

[] [TRK] [EYY] [] [] [Z̃KR]
VLGD̃ TRKNEHE ËYT FHL MN MD̃KR

veleḳad teraknāhā āyeten fehel min muddekirin
ولقد تركناها آية فهل من مدكر

[] [ت ر ك] [ا ي ي] [] [] [ذ ك ر]

 » 54 / Kamer  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve andolsun And certainly
Vav,Lam,Gaf,Dal,
6,30,100,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
تركناها ت ر ك | TRK TRKNEHE teraknāhā onu bıraktık We left it
Te,Re,Kef,Nun,Elif,He,Elif,
400,200,20,50,1,5,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
آية ا ي ي | EYY ËYT āyeten bir ibret olarak (as) a Sign,
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – accusative feminine singular indefinite noun
اسم منصوب
فهل | FHL fehel yok mudur? so is (there)
Fe,He,Lam,
80,5,30,
REM – prefixed resumption particle
INTG – interrogative particle
الفاء استئنافية
حرف استفهام
من | MN min hiç any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
مدكر ذ ك ر | Z̃KR MD̃KR muddekirin ibret alan who will receive admonition?
Mim,Dal,Kef,Re,
40,4,20,200,
N – genitive masculine indefinite (form VIII) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَقَدْ: ve andolsun | تَرَكْنَاهَا: onu bıraktık | ايَةً: bir ibret olarak | فَهَلْ: yok mudur? | مِنْ: hiç | مُدَّكِرٍ: ibret alan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولقد WLGD̃ ve andolsun | تركناها TRKNEHE onu bıraktık | آية ËYT bir ibret olarak | فهل FHL yok mudur? | من MN hiç | مدكر MD̃KR ibret alan |
Kırık Meal (Okunuş) : |veleḳad: ve andolsun | teraknāhā: onu bıraktık | āyeten: bir ibret olarak | fehel: yok mudur? | min: hiç | muddekirin: ibret alan |
Kırık Meal (Transcript) : |VLGD̃: ve andolsun | TRKNEHE: onu bıraktık | ËYT: bir ibret olarak | FHL: yok mudur? | MN: hiç | MD̃KR: ibret alan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve andolsun ki bir delil olarak bıraktık onu, fakat bir ibret alan mı var?
Adem Uğur : Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur?
Ahmed Hulusi : Andolsun ki onu (tekneyi insanlar için) bir işaret olarak (geride) bıraktık! Düşünen yok mu?
Ahmet Tekin : Bu gemileri bir ibret, bir kalıntı olarak bıraktık. Düşünen ibret alan var mı hiç?
Ahmet Varol : Andolsun ki, bunu bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt alan var mı?
Ali Bulaç : Andolsun, Biz bunu bir ayet olarak bıraktık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı?
Ali Fikri Yavuz : Celâlim hakkı için, biz bu vak’ayı (veya gemiyi), bir alâmet (ve ibret dersi) olarak bıraktık; fakat düşünen mi var?
Bekir Sadak : And olsun ki Biz, o gemiyi bir ibret olarak biraktik; ogut alan yok mudur?
Celal Yıldırım : And olsun ki biz, o gemiyi bir âyet (açık belge ve tarihî bir ibret) olarak bıraktık. Acaba öğüt ve ibret alan var mıdır?
Diyanet İşleri : Andolsun, biz onu (tufan olayını) bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan?
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki Biz, o gemiyi bir ibret olarak bıraktık; öğüt alan yok mudur?
Diyanet Vakfi : Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur?
Edip Yüksel : Bunu bir ders olarak bıraktık. Öğüt alan yok mudur?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bunu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki, o gemiyi bir ibret olarak bıraktık. Fakat düşünen mi var ki,
Elmalılı Hamdi Yazır : Celâlim hakkı için bıraktık ta onu bir âyet olarak, fakat düşünen mi var?
Fizilal-il Kuran : Biz onu bir ibret dersi olarak geride bıraktık. İbret alan yok mu?
Gültekin Onan : Andolsun, biz bunu bir ayet olarak bıraktık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı?
Hakkı Yılmaz : Ve andolsun Biz, bunu bir âyet olarak bıraktık. O hâlde var mı ibret alıp düşünen?
Hasan Basri Çantay : Andolsun ki biz bunu bir âyet olarak bırakmışızdır. O halde bir düşünüb ibret alan var mı?
Hayrat Neşriyat : Celâlim hakkı için, bunu (bu gemiyi ve tûfan alâmetlerini) bir ibret olarak bıraktık; o hâlde bir ibret alan var mı?
İbni Kesir : Andolsun ki Biz, onu bir ayet olarak bıraktık. Düşünüp ibret alan var mı?
İskender Evrenosoğlu : Ve andolsun ki Biz, onu (o gemiyi) bir âyet (ibret) olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?
Muhammed Esed : Ve böyle (yüzen gemi)leri (insana rahmetimizin) ebedi bir işareti kıldık. Öyleyse, yok mudur ondan ders almak isteyen?
Ömer Nasuhi Bilmen : (15-16) Ve şanım hakkı için onu (o gemiyi) bir ibret olmak üzere bıraktık fakat hani yâd edip ibret alan? Artık Benim azabım ve korkutmam nasıl imiş?
Ömer Öngüt : Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Öğüt alan yok mudur?
Şaban Piriş : Onu bir ayet (işaret) olarak bırakmıştık. İbret alan var mı?
Suat Yıldırım : Biz bir ibret olsun diye, o gemiyi geriye bıraktık. Haydi, var mı ibret alan?
Süleyman Ateş : Bunu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur?
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, biz bunu bir ayet olarak bıraktık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı?
Ümit Şimşek : Biz onu geride bir ibret olarak bıraktık. Fakat hani ibret alacak olan?
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun ki, biz onu bir ibret ve işaret olarak arkaya bıraktık. Yok mu araştırıp öğüt alacak?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}