» 54 / Kamer  2:

Kuran Sırası: 54
İniş Sırası: 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

 » 54 / Kamer  Suresi: 2
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِنْ (VÎN) = ve in : ve eğer
2. يَرَوْا (YRVE) = yerav : görecek olsalar
3. ايَةً ( ËYT) = āyeten : bir mu'cize
4. يُعْرِضُوا (YARŽVE) = yuǎ'riDū : yüz çevirirler
5. وَيَقُولُوا (VYGVLVE) = ve yeḳūlū : ve derler
6. سِحْرٌ (SḪR) = siHrun : bir büyüdür
7. مُسْتَمِرٌّ (MSTMR) = mustemirrun : süregelen
ve eğer | görecek olsalar | bir mu'cize | yüz çevirirler | ve derler | bir büyüdür | süregelen |

[] [REY] [EYY] [ARŽ] [GVL] [SḪR] [MRR]
VÎN YRVE ËYT YARŽVE VYGVLVE SḪR MSTMR

ve in yerav āyeten yuǎ'riDū ve yeḳūlū siHrun mustemirrun
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

 » 54 / Kamer  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | VÎN ve in ve eğer And if
يروا ر ا ي | REY YRVE yerav görecek olsalar they see
آية ا ي ي | EYY ËYT āyeten bir mu'cize a Sign,
يعرضوا ع ر ض | ARŽ YARŽVE yuǎ'riDū yüz çevirirler they turn away
ويقولوا ق و ل | GVL VYGVLVE ve yeḳūlū ve derler and say,
سحر س ح ر | SḪR SḪR siHrun bir büyüdür """Magic"
مستمر م ر ر | MRR MSTMR mustemirrun süregelen "continuing."""

54:2 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve eğer | görecek olsalar | bir mu'cize | yüz çevirirler | ve derler | bir büyüdür | süregelen |

[] [REY] [EYY] [ARŽ] [GVL] [SḪR] [MRR]
VÎN YRVE ËYT YARŽVE VYGVLVE SḪR MSTMR

ve in yerav āyeten yuǎ'riDū ve yeḳūlū siHrun mustemirrun
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

[] [ر ا ي] [ا ي ي] [ع ر ض] [ق و ل] [س ح ر] [م ر ر]

 » 54 / Kamer  Suresi: 2
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | VÎN ve in ve eğer And if
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
يروا ر ا ي | REY YRVE yerav görecek olsalar they see
Ye,Re,Vav,Elif,
10,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
آية ا ي ي | EYY ËYT āyeten bir mu'cize a Sign,
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – accusative feminine singular indefinite noun
اسم منصوب
يعرضوا ع ر ض | ARŽ YARŽVE yuǎ'riDū yüz çevirirler they turn away
Ye,Ayn,Re,Dad,Vav,Elif,
10,70,200,800,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ويقولوا ق و ل | GVL VYGVLVE ve yeḳūlū ve derler and say,
Vav,Ye,Gaf,Vav,Lam,Vav,Elif,
6,10,100,6,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
سحر س ح ر | SḪR SḪR siHrun bir büyüdür """Magic"
Sin,Ha,Re,
60,8,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مستمر م ر ر | MRR MSTMR mustemirrun süregelen "continuing."""
Mim,Sin,Te,Mim,Re,
40,60,400,40,200,
N – nominative masculine indefinite (form X) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِنْ: ve eğer | يَرَوْا: görecek olsalar | ايَةً: bir mu'cize | يُعْرِضُوا: yüz çevirirler | وَيَقُولُوا: ve derler | سِحْرٌ: bir büyüdür | مُسْتَمِرٌّ: süregelen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإن WÎN ve eğer | يروا YRWE görecek olsalar | آية ËYT bir mu'cize | يعرضوا YARŽWE yüz çevirirler | ويقولوا WYGWLWE ve derler | سحر SḪR bir büyüdür | مستمر MSTMR süregelen |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve in: ve eğer | yerav: görecek olsalar | āyeten: bir mu'cize | yuǎ'riDū: yüz çevirirler | ve yeḳūlū: ve derler | siHrun: bir büyüdür | mustemirrun: süregelen |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎN: ve eğer | YRVE: görecek olsalar | ËYT: bir mu'cize | YARŽVE: yüz çevirirler | VYGVLVE: ve derler | SḪR: bir büyüdür | MSTMR: süregelen |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve onlar, bir delil gördüler mi yüz çevirirler de sürüp giden bir büyü derler.
Adem Uğur : Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve: Eskiden beri devam edegelen bir büyüdür, derler.
Ahmed Hulusi : Eğer bir mucize görseler yüz çevirir ve: "Olağan bir sihirdir" derler!
Ahmet Tekin : Onlar, imana sevk eden, hakkı tasdik ettiren bir âyet, bir mûcize görseler, engelleme tedbirleri alarak yüz çevirirler. Hâlâ: 'Eskiden beri devam edegelen, aklı etki altına alan bir aldatmaca, bir yalan.' derler.
Ahmet Varol : Bir ayet (mucize) görseler yüz çevirir ve: 'Devam edegelen bir büyüdür' derler.
Ali Bulaç : Onlar bir ayet (mucize) görseler, sırt çevirirler ve: "(Bu,) Süregelen bir büyüdür" derler.
Ali Fikri Yavuz : Hâlâ bir mucize görseler, yüz çevirib şöyle derler: “- Bu devam edegelen kuvvetli bir sihirdir.”
Bekir Sadak : (1-2) Kiyamet saati yaklasir, ay yarilir; onlar bir delil gorunce hala yuz cevirirler ve: «Suregelen bir sihir» derler.
Celal Yıldırım : Bir âyet (açık bir belge, bir mu'cize) görseler yüzçevirirler ve «devamedegelen bir sihir» derler.
Diyanet İşleri : Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve “Süregelen bir sihirdir” derler.
Diyanet İşleri (eski) : (1-2) Kıyamet saati yaklaşır, ay yarılır; onlar bir delil görünce hala yüz çevirirler ve: 'Süregelen bir sihir' derler.
Diyanet Vakfi : Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve: Eskiden beri devam edegelen bir büyüdür, derler.
Edip Yüksel : Bir mucize görseler yüz çevirirler ve, 'Süregelen bir büyüdür' derler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve «süregelen bir büyüdür» derler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hala bir mucize görseler, yüz çevirip: «Süregelen bir sihir!» derler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hâlâ bir âyet görseler yüz çevirip derler: müstemir bir sihir
Fizilal-il Kuran : Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve «Bu öteden beri gördüğümüz bir büyüdür» derler.
Gültekin Onan : Onlar bir ayet görseler sırt çevirirler ve: "(Bu) Süregelen bir büyüdür" derler.
Hakkı Yılmaz : Onlar ise bir alâmet/gösterge görseler hemen yüz çeviriyorlar ve “Devam edip giden bir büyüdür” diyorlar.
Hasan Basri Çantay : Onlar bir mu'cize görürlerse yüz çevirirler ve «Müstemir bir büyüdür» derler.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki (onlar ne zaman) bir mu'cize görseler, yüz çevirirler ve: '(Bu,) süregelen bir sihirdir!' derler.
İbni Kesir : Onlar, bir ayet görürlerse yüz çevirirler ve; süregelen bir büyüdür, derler.
İskender Evrenosoğlu : Ve onlar, bir mucize görseler, yüz çevirirler. Ve bu “Sürekli bir sihirdir.” derler.
Muhammed Esed : Ama eğer onlar, (Son Saat düşüncesini tamamen reddedenler, onun yaklaştığının) işaretini görselerdi, sırtlarını dönerler ve "(Bu,) hep olagelen bir göz yanılmasıdır!" derlerdi,
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlar, bir mûcize görecek olsalar, yüz çevirirler ve daimi bir büyüdür derler.
Ömer Öngüt : Onlar bir mucize görseler, hemen yüz çevirirler ve: "Eskiden beri devam edegelen bir büyüdür. " derler.
Şaban Piriş : Ama onlar, bir mucize görseler yüz çevirip: -Sürüp giden bir sihir, derler.
Suat Yıldırım : Ama o müşrikler her ne zaman bir mûcize görseler sırtlarını döner: "Bu, kuvvetli ve devamlı bir büyüdür!" derler.
Süleyman Ateş : Bir mu'cize görecek olsalar yüz çevirirler ve "Süregelen bir büyüdür" derler.
Tefhim-ul Kuran : Onlar bir ayet (mucize) görseler, sırt çevirirler ve: «(Bu,) Süregelen bir büyüdür» derler.
Ümit Şimşek : Onlar ise ne zaman bir mucize görseler sırtlarını dönerler ve 'Bu sürüp giden bir büyü' derler.
Yaşar Nuri Öztürk : Bir ayet/alâmet görseler yüz çeviriyorlar ve şöyle diyorlar: "Sürüp giden bir büyüdür bu!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}