» 54 / Kamer  19:

Kuran Sırası: 54
İniş Sırası: 37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

 » 54 / Kamer  Suresi: 19
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّا (ÎNE) = innā : elbette biz
2. أَرْسَلْنَا (ÊRSLNE) = erselnā : gönderdik
3. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onların üstüne
4. رِيحًا (RYḪE) = rīHen : bir kasırga
5. صَرْصَرًا (ṦRṦRE) = SarSaran : uğultulu
6. فِي (FY) = fī :
7. يَوْمِ (YVM) = yevmi : bir günde
8. نَحْسٍ (NḪS) = neHsin : uğursuzluğu
9. مُسْتَمِرٍّ (MSTMR) = mustemirrin : devam eden
elbette biz | gönderdik | onların üstüne | bir kasırga | uğultulu | | bir günde | uğursuzluğu | devam eden |

[] [RSL] [] [RVḪ] [ṦRṦR] [] [YVM] [NḪS] [MRR]
ÎNE ÊRSLNE ALYHM RYḪE ṦRṦRE FY YVM NḪS MSTMR

innā erselnā ǎleyhim rīHen SarSaran yevmi neHsin mustemirrin
إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر

 » 54 / Kamer  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنا | ÎNE innā elbette biz Indeed, We
أرسلنا ر س ل | RSL ÊRSLNE erselnā gönderdik [We] sent
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların üstüne upon them
ريحا ر و ح | RVḪ RYḪE rīHen bir kasırga a wind
صرصرا ص ر ص ر | ṦRṦR ṦRṦRE SarSaran uğultulu furious
في | FY on
يوم ي و م | YVM YVM yevmi bir günde a day
نحس ن ح س | NḪS NḪS neHsin uğursuzluğu (of) misfortune
مستمر م ر ر | MRR MSTMR mustemirrin devam eden continuous,

54:19 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

elbette biz | gönderdik | onların üstüne | bir kasırga | uğultulu | | bir günde | uğursuzluğu | devam eden |

[] [RSL] [] [RVḪ] [ṦRṦR] [] [YVM] [NḪS] [MRR]
ÎNE ÊRSLNE ALYHM RYḪE ṦRṦRE FY YVM NḪS MSTMR

innā erselnā ǎleyhim rīHen SarSaran yevmi neHsin mustemirrin
إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر

[] [ر س ل] [] [ر و ح] [ص ر ص ر] [] [ي و م] [ن ح س] [م ر ر]

 » 54 / Kamer  Suresi: 19
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنا | ÎNE innā elbette biz Indeed, We
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أرسلنا ر س ل | RSL ÊRSLNE erselnā gönderdik [We] sent
,Re,Sin,Lam,Nun,Elif,
,200,60,30,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların üstüne upon them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ريحا ر و ح | RVḪ RYḪE rīHen bir kasırga a wind
Re,Ye,Ha,Elif,
200,10,8,1,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
صرصرا ص ر ص ر | ṦRṦR ṦRṦRE SarSaran uğultulu furious
Sad,Re,Sad,Re,Elif,
90,200,90,200,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
في | FY on
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
يوم ي و م | YVM YVM yevmi bir günde a day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
نحس ن ح س | NḪS NḪS neHsin uğursuzluğu (of) misfortune
Nun,Ha,Sin,
50,8,60,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مستمر م ر ر | MRR MSTMR mustemirrin devam eden continuous,
Mim,Sin,Te,Mim,Re,
40,60,400,40,200,
N – genitive masculine indefinite (form X) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّا: elbette biz | أَرْسَلْنَا: gönderdik | عَلَيْهِمْ: onların üstüne | رِيحًا: bir kasırga | صَرْصَرًا: uğultulu | فِي: | يَوْمِ: bir günde | نَحْسٍ: uğursuzluğu | مُسْتَمِرٍّ: devam eden |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إنا ÎNE elbette biz | أرسلنا ÊRSLNE gönderdik | عليهم ALYHM onların üstüne | ريحا RYḪE bir kasırga | صرصرا ṦRṦRE uğultulu | في FY | يوم YWM bir günde | نحس NḪS uğursuzluğu | مستمر MSTMR devam eden |
Kırık Meal (Okunuş) : |innā: elbette biz | erselnā: gönderdik | ǎleyhim: onların üstüne | rīHen: bir kasırga | SarSaran: uğultulu | : | yevmi: bir günde | neHsin: uğursuzluğu | mustemirrin: devam eden |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎNE: elbette biz | ÊRSLNE: gönderdik | ALYHM: onların üstüne | RYḪE: bir kasırga | ṦRṦRE: uğultulu | FY: | YVM: bir günde | NḪS: uğursuzluğu | MSTMR: devam eden |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki sürüp giden uğursuz bir günde onlara bir kasırgadır yolladık.
Adem Uğur : Biz onların üstüne, uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgâr gönderdik.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki biz onların üzerine, uğursuz bir gün içinde sürekli helâk edici bir kasırga irsâl ettik.
Ahmet Tekin : Biz onların üstüne, uğursuzluğu devam eden bir günde, dondurucu bir rüzgârı görevlendirerek estirdik.
Ahmet Varol : Biz onların üzerlerine, (uğursuzluğu) süregiden bir uğursuz günde çok gürültülü bir fırtına gönderdik.
Ali Bulaç : Biz, o uğursuz (felaket yüklü ve) sürekli bir günde üzerlerine 'kulakları patlatan bir kasırga' gönderdik.
Ali Fikri Yavuz : Çünkü biz, uğursuzluğu devamlı bir günde, (Hûd peygamberin gönderildiği) Âd kavminin üzerlerine kökü kurutan şiddetli bir rüzgâr gönderdik.
Bekir Sadak : (19-20) Nitekim uzerlerine, insanlari, sokulmus hurma kutugu gibi kopararak yere seren, dondurucu bir ruzgari ugursuzlugu devam eden bir gunde gonderdik.
Celal Yıldırım : Biz, gerçekten onların üzerine, uğursuzluğu devam eden bir günde ortalığı alt-üst eden şiddetli bir rüzgâr gönderdik ki,
Diyanet İşleri : Biz onların üstüne, uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgâr gönderdik.
Diyanet İşleri (eski) : (19-20) Nitekim üzerlerine, insanları, sökülmüş hurma kütüğü gibi kopararak yere seren, dondurucu bir rüzgarı uğursuzluğu devam eden bir günde gönderdik.
Diyanet Vakfi : Biz onların üstüne, uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgâr gönderdik.
Edip Yüksel : Uğursuzluk üstüne uğursuzluğa sahip bir günde üzerlerine vahşi bir rüzgar gönderdik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Biz onların üstüne, uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Çünkü üzerlerine uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar salıverdik.
Elmalılı Hamdi Yazır : çünkü salıverdik üzerlerine müstemirr, nühusetli bir günde bir soğuk rüzgâr ki sarsar
Fizilal-il Kuran : Baştan başa uğursuz bir günde üzerlerine sert ve dondurucu bir kasırga saldık.
Gültekin Onan : Biz, o uğursuz (felaket yüklü ve) sürekli bir günde üzerlerine 'kulakları patlatan bir kasırga' gönderdik.
Hakkı Yılmaz : (19,20) "Şüphesiz Biz onların üstüne, uğursuz, uzun bir günde dondurucu/uğultulu, insanları koparıp atan bir rüzgâr gönderdik; sanki onlar kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibiydiler. "
Hasan Basri Çantay : Çünkü biz (haklarında) uğursuz (ve uğursuzluğu) sürekli bir günde onların üstüne çok gürültülü fırtına gönderdik.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz biz, onların üzerlerine devamlı bir uğursuzluk gününde, dondurucu (ve uğultulu) bir kasırga gönderdik.
İbni Kesir : Nitekim uğursuz günde üzerlerine şiddetli bir rüzgarı devamlı olarak gönderdik.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki Biz, onların üzerine uğursuzluğu (felâketleri), gün boyu devam eden sarsaran rüzgârı (çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga) gönderdik.
Muhammed Esed : Biz onların üstüne müthiş uğursuz bir günde şiddetli bir kasırga gönderdik,
Ömer Nasuhi Bilmen : (19-20) Şüphe yok ki, Biz onların üzerine uğursuz, devamlı bir günde bir soğuk rüzgar gönderdik. İnsanları koparıyordu. Onlar, sanki dibinden kopmuş hurma kütükleri imişler.
Ömer Öngüt : Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz bir günde, dondurucu bir rüzgâr gönderdik.
Şaban Piriş : Onların üzerine zor ve meşakkatli baskın süren bir günde kavuran rüzgarları göndermiştik.
Suat Yıldırım : Biz onların üstüne o pek talihsiz günde, her şeyi söküp atan bir kasırga gönderdik.
Süleyman Ateş : Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz bir günde uğultulu bir kasırga saldık.
Tefhim-ul Kuran : Biz, o uğursuz (felâket yüklü ve) sürekli bir günde üzerlerine 'kulakları patlatan bir kasırga' gönderdik.
Ümit Şimşek : Biz de, uğursuzluğu uzun süre devam eden günlerde onların üzerine gürültülü bir fırtına gönderdik.
Yaşar Nuri Öztürk : Biz onların üzerine uğursuzluğu kesiksiz bir günde, dondurucu/uğultulu bir kasırga gönderdik.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}