» 44 / Duhân  40:

Kuran Sırası: 44
İniş Sırası: 64
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

 » 44 / Duhân  Suresi: 40
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. يَوْمَ (YVM) = yevme : günü
3. الْفَصْلِ (ELFṦL) = l-feSli : hüküm
4. مِيقَاتُهُمْ (MYGETHM) = mīḳātuhum : varacağı gündür
5. أَجْمَعِينَ (ÊCMAYN) = ecmeǐyne : hepsinin
şüphesiz | günü | hüküm | varacağı gündür | hepsinin |

[] [YVM] [FṦL] [VGT] [CMA]
ÎN YVM ELFṦL MYGETHM ÊCMAYN

inne yevme l-feSli mīḳātuhum ecmeǐyne
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين

 » 44 / Duhân  Suresi: 40
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
يوم ي و م | YVM YVM yevme günü (the) Day of Judgment
الفصل ف ص ل | FṦL ELFṦL l-feSli hüküm (the) Day of Judgment
ميقاتهم و ق ت | VGT MYGETHM mīḳātuhum varacağı gündür (is) an appointed term for them
أجمعين ج م ع | CMA ÊCMAYN ecmeǐyne hepsinin all.

44:40 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | günü | hüküm | varacağı gündür | hepsinin |

[] [YVM] [FṦL] [VGT] [CMA]
ÎN YVM ELFṦL MYGETHM ÊCMAYN

inne yevme l-feSli mīḳātuhum ecmeǐyne
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين

[] [ي و م] [ف ص ل] [و ق ت] [ج م ع]

 » 44 / Duhân  Suresi: 40
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
يوم ي و م | YVM YVM yevme günü (the) Day of Judgment
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الفصل ف ص ل | FṦL ELFṦL l-feSli hüküm (the) Day of Judgment
Elif,Lam,Fe,Sad,Lam,
1,30,80,90,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ميقاتهم و ق ت | VGT MYGETHM mīḳātuhum varacağı gündür (is) an appointed term for them
Mim,Ye,Gaf,Elif,Te,He,Mim,
40,10,100,1,400,5,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أجمعين ج م ع | CMA ÊCMAYN ecmeǐyne hepsinin all.
,Cim,Mim,Ayn,Ye,Nun,
,3,40,70,10,50,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | يَوْمَ: günü | الْفَصْلِ: hüküm | مِيقَاتُهُمْ: varacağı gündür | أَجْمَعِينَ: hepsinin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | يوم YWM günü | الفصل ELFṦL hüküm | ميقاتهم MYGETHM varacağı gündür | أجمعين ÊCMAYN hepsinin |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | yevme: günü | l-feSli: hüküm | mīḳātuhum: varacağı gündür | ecmeǐyne: hepsinin |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | YVM: günü | ELFṦL: hüküm | MYGETHM: varacağı gündür | ÊCMAYN: hepsinin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ayrılma günü, gerçekten de hepsinin muayyen bir günüdür.
Adem Uğur : Şüphesiz (hakkı bâtıldan ayıran) hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı gündür.
Ahmed Hulusi : Belirlenmiş ayırt etme sürecinde onların hepsi bir araya gelecektir.
Ahmet Tekin : Sorumluluk gereği, mükâfata nâil olanla cezaya müstehak olanların muhakeme ile ayırt edileceği gün, onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.
Ahmet Varol : Şüphesiz o ayırım günü onların tümünün buluşma vaktidir.
Ali Bulaç : Şüphesiz o (hakkı batıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü, hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir.
Ali Fikri Yavuz : (Kıyamette haklı ile haksızın ayırd edileceği) o fâsıl günü, (kendilerine azab vaad edilen) bütün insanların azab vaktidir.
Bekir Sadak : Dogrusu hukum gunu hepsinin bir arada bulunacagi gundur.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki O, (mü'min ile kâfirin, hakk ile bâtılın, doğru ile eğrinin birbirinden) ayırd edileceği gün, hepsinin belirlenmiş (biraraya getirilip toplanma) vaktidir.
Diyanet İşleri : Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu hüküm günü hepsinin bir arada bulunacağı gündür.
Diyanet Vakfi : Şüphesiz (hakkı bâtıldan ayıran) hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı gündür.
Edip Yüksel : Hepsi Karar Günü topluca buluşacaklardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırd etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Haberiniz olsun ki, o ayırım günü hepinizin belirlenmiş vaktidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Haberiniz olsun ki o fasıl günü hepinizin mikatıdır
Fizilal-il Kuran : Hüküm günü, hepsinin buluşacağı gündür.
Gültekin Onan : Şüphesiz o (hakkı batıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü, hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz ki, Ayırma Günü onların hepsinin buluşma yeridir/ kararlaştırılmış buluşma vaktidir.
Hasan Basri Çantay : Şübhe yok ki o ayırd etme günü onların, topunun (va'd ve ta'yîn edilmiş) yakıtlarıdır.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki (hak ile bâtılın birbirinden ayrılarak hüküm verileceği) o ayırış günü, onların hep birlikte buluşma vaktidir.
İbni Kesir : Muhakkak ki ayırdetme günü, hepsinin bir arada bulunacağı vakittir.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki fasıl günü, onların hepsinin belirlenmiş vaktidir.
Muhammed Esed : Gerçek şu ki, (doğru ile yanlış arasında) Karar Günü, onların tümü için belirlenmiş olan bir gündür.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, o ayırış günü onların cümleten mev'id olan vakitleridir.
Ömer Öngüt : Şüphesiz ki (hakkı bâtıldan) ayıran o hüküm günü, herkesin bir araya toplanacağı gündür.
Şaban Piriş : Hüküm günü, onların hepsine söz verilen vakittir.
Suat Yıldırım : Muhakkak ki bütün hesapların görüleceği o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür.
Süleyman Ateş : (Hakkın bâtıldan ayrılacağı) Hüküm günü, hepsinin varacağı gündür.
Tefhim-ul Kuran : Şüphesiz o (hakkı batıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü, onların hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir;
Ümit Şimşek : Hüküm günü, hepsi için belirlenmiş bir vakittir.
Yaşar Nuri Öztürk : Hiç kuşkusuz, ayrım günü, hepsinin buluşma zamanıdır/buluşma yeridir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}