» 44 / Duhân  42:

Kuran Sırası: 44
İniş Sırası: 64
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

 » 44 / Duhân  Suresi: 42
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِلَّا (ÎLE) = illā : ancak hariçtir
2. مَنْ (MN) = men : kimseler
3. رَحِمَ (RḪM) = raHime : acıdığı
4. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
5. إِنَّهُ (ÎNH) = innehu : şüphesiz O
6. هُوَ (HV) = huve : O
7. الْعَزِيزُ (ELAZYZ) = l-ǎzīzu : üstündür
8. الرَّحِيمُ (ELRḪYM) = r-raHīmu : esirgeyendir
ancak hariçtir | kimseler | acıdığı | Allah'ın | şüphesiz O | O | üstündür | esirgeyendir |

[] [] [RḪM] [] [] [] [AZZ] [RḪM]
ÎLE MN RḪM ELLH ÎNH HV ELAZYZ ELRḪYM

illā men raHime llahu innehu huve l-ǎzīzu r-raHīmu
إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم

 » 44 / Duhân  Suresi: 42
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إلا | ÎLE illā ancak hariçtir Except,
من | MN men kimseler (on) whom
رحم ر ح م | RḪM RḪM raHime acıdığı Allah has mercy.
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah has mercy.
إنه | ÎNH innehu şüphesiz O Indeed, He
هو | HV huve O [He]
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzu üstündür (is) the All-Mighty,
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu esirgeyendir the Most Merciful.

44:42 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ancak hariçtir | kimseler | acıdığı | Allah'ın | şüphesiz O | O | üstündür | esirgeyendir |

[] [] [RḪM] [] [] [] [AZZ] [RḪM]
ÎLE MN RḪM ELLH ÎNH HV ELAZYZ ELRḪYM

illā men raHime llahu innehu huve l-ǎzīzu r-raHīmu
إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم

[] [] [ر ح م] [] [] [] [ع ز ز] [ر ح م]

 » 44 / Duhân  Suresi: 42
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إلا | ÎLE illā ancak hariçtir Except,
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
من | MN men kimseler (on) whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
رحم ر ح م | RḪM RḪM raHime acıdığı Allah has mercy.
Re,Ha,Mim,
200,8,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah has mercy.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
إنه | ÎNH innehu şüphesiz O Indeed, He
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
هو | HV huve O [He]
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
العزيز ع ز ز | AZZ ELAZYZ l-ǎzīzu üstündür (is) the All-Mighty,
Elif,Lam,Ayn,Ze,Ye,Ze,
1,30,70,7,10,7,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu esirgeyendir the Most Merciful.
Elif,Lam,Re,Ha,Ye,Mim,
1,30,200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِلَّا: ancak hariçtir | مَنْ: kimseler | رَحِمَ: acıdığı | اللَّهُ: Allah'ın | إِنَّهُ: şüphesiz O | هُوَ: O | الْعَزِيزُ: üstündür | الرَّحِيمُ: esirgeyendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إلا ÎLE ancak hariçtir | من MN kimseler | رحم RḪM acıdığı | الله ELLH Allah'ın | إنه ÎNH şüphesiz O | هو HW O | العزيز ELAZYZ üstündür | الرحيم ELRḪYM esirgeyendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |illā: ancak hariçtir | men: kimseler | raHime: acıdığı | llahu: Allah'ın | innehu: şüphesiz O | huve: O | l-ǎzīzu: üstündür | r-raHīmu: esirgeyendir |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎLE: ancak hariçtir | MN: kimseler | RḪM: acıdığı | ELLH: Allah'ın | ÎNH: şüphesiz O | HV: O | ELAZYZ: üstündür | ELRḪYM: esirgeyendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ancak Allah kime acırsa o başka; şüphe yok ki odur üstün ve rahîm.
Adem Uğur : Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz O, üstündür, merhametlidir.
Ahmed Hulusi : Allâh'ın rahmet ettikleri müstesna. . . Muhakkak ki O, "HÛ"; Aziyz'dir, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : Ancak, Allah’ın rahmeti ve merhameti ile muamele ettiği kimselerin, mü’minlerin birbirlerine faydası olur, onlara yardım edilir. Kudretli hükümran olan O’dur. Engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol : Ancak Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Şüphesiz O, güçlüdür, çok merhametlidir.
Ali Bulaç : Ancak Allah'ın rahmet ettiği başka. Şüphesiz O, üstün ve güçlü olandır, esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : Ancak Allah’ın merhamet ettiği kimseler böyle değil. (Bunlar birbirlerine şefaat eden müminlerdir). Çünkü O Azîz’dir= kâfirlerden intikam alır, Rahîm’dir= müminlere merhamet eder.
Bekir Sadak : Yalniz, Allah'in merhamet ettigi kimseler bunlarin disindadir. O, suphesiz gucludur, merhametlidir. *
Celal Yıldırım : Ancak, Allah'ın kendi rahmetine lâyık gördüğü kimse müstesna.. Şüphesiz ki, O, çok güçlü, çok üstün ve çok merhametlidir.
Diyanet İşleri : Yalnız, Allah’ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) : Yalnız, Allah'ın merhamet ettiği kimseler bunların dışındadır. O, şüphesiz güçlüdür, merhametlidir.
Diyanet Vakfi : Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz O, üstündür, merhametlidir.
Edip Yüksel : Yalnız ALLAH'ın merhamet ettikleri hariç. O Üstündür, Rahimdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ancak Allah'ın rahmetiyle yarlığadığı (merhamet ettiği) başka. Çünkü O, öyle güçlü, öyle merhametlidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ancak Allahın rahmetiyle yarlıgadığı başka, çünkü o öyle azîz öyle rahîmdir
Fizilal-il Kuran : Yalnız Allah'ın merhamet ettiği bunun dışındadır. Şüphesiz Allah, üstündür, esirgeyendir.
Gültekin Onan : Ancak Tanrı'nın rahmet ettiği başka. Şüphesiz O, üstün ve güçlü olandır, esirgeyendir.
Hakkı Yılmaz : (41,42) O gün Allah'ın merhamet ettiği kimseler hariç, hiçbir yakının yakına hiçbir şekilde yararı olmaz. Onlar yardım da olunmazlar. Şüphesiz ki Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/ mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin ta kendisidir.
Hasan Basri Çantay : Allahın esirgediği kimseler böyle değil. Çünkü O, bizzat kâfirlerden intikaam almıya hakkıyle kaadir, (mü'minleri) çok esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat : Ancak Allah’ın merhamet ettiği kimseler müstesnâ. Şübhesiz ki Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet edici) olan ancak O’dur.
İbni Kesir : Ancak Allah'ın merhamet ettiği müstesna. Muhakkak ki O; Aziz, Rahim olanın kendisidir.
İskender Evrenosoğlu : Ancak Allah'ın rahmet (Rahîm esmasıyla tecelli) ettiği kimse hariç. Muhakkak ki O, Azîz'dir, Rahîm'dir.
Muhammed Esed : Allah'ın rahmetini ve şefkatini bağışladığı kimseler hariç. Yalnız O, kudret sahibidir, rahmet kaynağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesna. Şüphe yok ki o Allah, azîzdir, rahîmdir.
Ömer Öngüt : Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki O Azîz'dir, çok merhametlidir.
Şaban Piriş : Allah’ın merhamet ettikleri dışında. Çünkü O, çok güçlü ve merhametlidir.
Suat Yıldırım : (41-42) O gün dost dosta fayda veremez. Allah’ın merhametine mazhar olanlar dışında, kimseye yardım da edilmez. O, gerçekten azîzdir, rahîmdir (üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur).
Süleyman Ateş : Ancak Allâh'ın acıdığı kimseler (kurtulur). Şüphesiz O, üstündür esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : Ancak Allah'ın rahmet ettiği başka. Hiç şüphesiz O, üstün ve güçlü olandır, esirgeyendir.
Ümit Şimşek : Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Şüphesiz ki O herşeyin mutlak galibi ve sonsuz rahmet sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesna. Allah Azîz'dir, Rahîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}