» 52 / Tûr  28:

Kuran Sırası: 52
İniş Sırası: 76
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 » 52 / Tûr  Suresi: 28
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّا (ÎNE) = innā : elbette biz
2. كُنَّا (KNE) = kunnā : idik
3. مِنْ (MN) = min :
4. قَبْلُ (GBL) = ḳablu : bundan önce
5. نَدْعُوهُ (ND̃AVH) = ned'ǔhu : yalnız O'na yalvarır
6. إِنَّهُ (ÎNH) = innehu : çünkü O
7. هُوَ (HV) = huve : O'dur
8. الْبَرُّ (ELBR) = l-berru : iyilik eden
9. الرَّحِيمُ (ELRḪYM) = r-raHīmu : esirgeyen
elbette biz | idik | | bundan önce | yalnız O'na yalvarır | çünkü O | O'dur | iyilik eden | esirgeyen |

[] [KVN] [] [GBL] [D̃AV] [] [] [BRR] [RḪM]
ÎNE KNE MN GBL ND̃AVH ÎNH HV ELBR ELRḪYM

innā kunnā min ḳablu ned'ǔhu innehu huve l-berru r-raHīmu
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم

 » 52 / Tûr  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنا | ÎNE innā elbette biz Indeed, we
كنا ك و ن | KVN KNE kunnā idik [we] used to
من | MN min before
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu bundan önce before
ندعوه د ع و | D̃AV ND̃AVH ned'ǔhu yalnız O'na yalvarır call Him.
إنه | ÎNH innehu çünkü O Indeed, He
هو | HV huve O'dur [He]
البر ب ر ر | BRR ELBR l-berru iyilik eden (is) the Most Kind,
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu esirgeyen "the Most Merciful."""

52:28 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

elbette biz | idik | | bundan önce | yalnız O'na yalvarır | çünkü O | O'dur | iyilik eden | esirgeyen |

[] [KVN] [] [GBL] [D̃AV] [] [] [BRR] [RḪM]
ÎNE KNE MN GBL ND̃AVH ÎNH HV ELBR ELRḪYM

innā kunnā min ḳablu ned'ǔhu innehu huve l-berru r-raHīmu
إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم

[] [ك و ن] [] [ق ب ل] [د ع و] [] [] [ب ر ر] [ر ح م]

 » 52 / Tûr  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنا | ÎNE innā elbette biz Indeed, we
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
كنا ك و ن | KVN KNE kunnā idik [we] used to
Kef,Nun,Elif,
20,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
من | MN min before
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳablu bundan önce before
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
N – genitive noun
اسم مجرور
ندعوه د ع و | D̃AV ND̃AVH ned'ǔhu yalnız O'na yalvarır call Him.
Nun,Dal,Ayn,Vav,He,
50,4,70,6,5,
V – 1st person plural imperfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إنه | ÎNH innehu çünkü O Indeed, He
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
هو | HV huve O'dur [He]
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
البر ب ر ر | BRR ELBR l-berru iyilik eden (is) the Most Kind,
Elif,Lam,Be,Re,
1,30,2,200,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الرحيم ر ح م | RḪM ELRḪYM r-raHīmu esirgeyen "the Most Merciful."""
Elif,Lam,Re,Ha,Ye,Mim,
1,30,200,8,10,40,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّا: elbette biz | كُنَّا: idik | مِنْ: | قَبْلُ: bundan önce | نَدْعُوهُ: yalnız O'na yalvarır | إِنَّهُ: çünkü O | هُوَ: O'dur | الْبَرُّ: iyilik eden | الرَّحِيمُ: esirgeyen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إنا ÎNE elbette biz | كنا KNE idik | من MN | قبل GBL bundan önce | ندعوه ND̃AWH yalnız O'na yalvarır | إنه ÎNH çünkü O | هو HW O'dur | البر ELBR iyilik eden | الرحيم ELRḪYM esirgeyen |
Kırık Meal (Okunuş) : |innā: elbette biz | kunnā: idik | min: | ḳablu: bundan önce | ned'ǔhu: yalnız O'na yalvarır | innehu: çünkü O | huve: O'dur | l-berru: iyilik eden | r-raHīmu: esirgeyen |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎNE: elbette biz | KNE: idik | MN: | GBL: bundan önce | ND̃AVH: yalnız O'na yalvarır | ÎNH: çünkü O | HV: O'dur | ELBR: iyilik eden | ELRḪYM: esirgeyen |
Abdulbaki Gölpınarlı : Gerçekten de önceden onu çağırırdık; şüphe yok ki o, şanı yüce bir lütuf sâhibidir, rahîmdir.
Adem Uğur : Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur.
Ahmed Hulusi : "Muhakkak ki biz bundan önce de O'na yöneliyorduk! Muhakkak ki O, Berr'dir, Rahıym'dir. "
Ahmet Tekin : 'Biz, bundan önce devamlı O’na kulluk ve ibadet ediyor, ona yalvarıyorduk. İhsan ve kerem sahibi, engin merhamet sahibi olan O’dur.'
Ahmet Varol : Şüphesiz biz daha önce O'na yalvarırdık. Gerçekten iyilik eden, rahmet eden O'dur.'
Ali Bulaç : "Şüphesiz, biz bundan önce O'na dua (kulluk) ederdik. Gerçekten O, iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta kendisidir."
Ali Fikri Yavuz : Biz, bundan önce O’na ibadet ediyorduk ve bizi korumasını istiyorduk. Gerçekten O, kerem sahibidir, Rahîm’dir.
Bekir Sadak : (26-28) «Dogrusu bundan once ailemizin yaninda bile korku icindeydik; Allah lutfedip bizi kavurucu azabdan korudu; dogrusu bundan once de O'na yalvariyorduk; suphesiz O, iyilik yapandir, aciyandir» derler.*
Celal Yıldırım : Şüphesiz biz, bundan önce de O'na yalvarıp ibâdet ederdik. Çünkü O, iyiliği bol, rahmeti geniştir.
Diyanet İşleri : “Gerçekten biz bundan önce O’na yalvarıyorduk. Şüphesiz O, iyilik edendir, çok merhametlidir.”
Diyanet İşleri (eski) : (26-28) 'Doğrusu bundan önce ailemizin yanında bile korku içindeydik; Allah lütfedip bizi kavurucu azabdan korudu; doğrusu bundan önce de O'na yalvarıyorduk; şüphesiz O, iyilik yapandır, acıyandır' derler.
Diyanet Vakfi : «Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur.»
Edip Yüksel : 'Biz daha önce O'na yalvarırdık; O, İyilik edendir, Rahimdir.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Evet biz bundan önce O'na dua ediyor, korumasını istiyorduk. Gerçekten O, öyle iyiliği bol, öyle merhameti çok olandır.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Evet biz bundan evvel ona duâ ediyor korumasını istiyorduk, hakikat o öyle keremkâr öyle rahîm
Fizilal-il Kuran : Biz bundan önce yalnız O'na yalvarırdık. Çünkü iyilik eden, esirgeyen O'dur O.
Gültekin Onan : "Şüphesiz, biz bundan önce O'na dua (kulluk) ederdik. Gerçekten O, iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta kendisidir."
Hakkı Yılmaz : (25-28) Birbirlerinin yüzüne dönüp soruyorlar: “Gerçekte biz daha önce ailemiz içinde korkanlardan idik. Allah bizi kayırdı ve bizi içe işleyen azaptan korudu. Şüphesiz biz daha önce, O'na yalvarıyor idik. Şüphesiz O, iyilik yapanın, acıyanın ta kendisidir.”
Hasan Basri Çantay : «Gerçek biz bundan evvel (müvahhid olarak) Ona ibâdet ediyorduk. Şübhesiz ki O, (evet) O, (va'dinde saadık) ihsanı bol, çok esirgeyicidir».
Hayrat Neşriyat : 'Gerçekten biz, bundan önce O’na duâ ediyorduk. Şübhesiz ki Berr (çok lütufta bulunan), Rahîm (çok merhamet eden) ancak O’dur.'
İbni Kesir : Gerçekten biz, bundan önce de O'na dua ediyorduk. Muhakkak ki O'dur O Berr, Rahim.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki biz, daha önceden O'na (Allah'a) dua ediyorduk. Muhakkak ki O; Berr'dir (çok cömert, çok lütufkârdır), Rahîm'dir (Rahîm esması ile tecelli edendir).
Muhammed Esed : Şüphesiz biz bundan önce (yalnız) O'na yalvarırdık. (Ve O, bize şimdi gösterdi ki) yalnız O'dur gerçekten iyilik eden ve gerçek rahmet kaynağı!"
Ömer Nasuhi Bilmen : (27-28) «Şimdi Allah Teâlâ bizim üzerimize lütuf ve ihsanda bulundu ve bizi o Semûm azabından vâkiye buyurdu. Şüphe yok ki, biz evvelce O'na dua eder olmuştuk. Muhakkak ki o, vaadinde sâdıkdır, çok esirgeyicidir.»
Ömer Öngüt : "Biz bundan önce de O'na yalvarıyorduk. Şüphesiz ki O iyilik yapandır, merhamet edendir.
Şaban Piriş : Biz, önceden de ona dua ediyorduk. Gerçekten O, iyilik sahibi, merhamet sahibidir.
Suat Yıldırım : Çünkü biz daha önce Allah’a dua ve ibadet eder, bizi ateşten korumasını niyaz ederdik." Gerçekten O, berr’dir, rahîmdir (hayırların kaynağıdır, merhamet ve ihsanı boldur).
Süleyman Ateş : "Biz bundan önce yalnız O'na yalvarır (bizi korumasını O'ndan niyaz eder)dik. Çünkü iyilik eden, esirgeyen O'dur, O."
Tefhim-ul Kuran : «Hiç şüphesiz, biz bundan önce O'na dua (kulluk) ederdik. Gerçekten O, iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta kendisidir.»
Ümit Şimşek : 'Bundan önce biz Ona dua ederdik. Gerçekten O pek lütufkâr ve esirgeyicidir.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Biz önceden O'na yakarıyorduk. Çünkü O'dur Berr, cömertçe iyilik eden; O'dur rahmeti sınırsız olan."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}