» 64 / Tegâbun  1:

Kuran Sırası: 64
İniş Sırası: 108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 » 64 / Tegâbun  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يُسَبِّحُ (YSBḪ) = yusebbiHu : tesbih etmektedir
2. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'ı
3. مَا (ME) = mā : bulunanlar
4. فِي (FY) = fī :
5. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
6. وَمَا (VME) = ve mā : ve bulunanlar
7. فِي (FY) = fī :
8. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
9. لَهُ (LH) = lehu : O'nundur
10. الْمُلْكُ (ELMLK) = l-mulku : mülk
11. وَلَهُ (VLH) = ve lehu : ve onlar
12. الْحَمْدُ (ELḪMD̃) = l-Hamdu : hamd
13. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O
14. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
15. كُلِّ (KL) = kulli : her
16. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şey
17. قَدِيرٌ (GD̃YR) = ḳadīrun : kadirdir
tesbih etmektedir | Allah'ı | bulunanlar | | göklerde | ve bulunanlar | | yerde | O'nundur | mülk | ve onlar | hamd | ve O | üzerine | her | şey | kadirdir |

[SBḪ] [] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [MLK] [LH] [ḪMD̃] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
YSBḪ LLH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ LH ELMLK VLH ELḪMD̃ VHV AL KL ŞYÙ GD̃YR

yusebbiHu lillahi s-semāvāti ve mā l-erDi lehu l-mulku ve lehu l-Hamdu ve huve ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

 » 64 / Tegâbun  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يسبح س ب ح | SBḪ YSBḪ yusebbiHu tesbih etmektedir Glorifies
لله | LLH lillahi Allah'ı [to] Allah
ما | ME bulunanlar whatever
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
وما | VME ve mā ve bulunanlar and whatever
في | FY (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
له | LH lehu O'nundur For Him
الملك م ل ك | MLK ELMLK l-mulku mülk (is the) dominion
وله ل ه | LH VLH ve lehu ve onlar and for Him
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (is) the praise.
وهو | VHV ve huve ve O And He
على | AL ǎlā üzerine (is) on
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun kadirdir All-Powerful.

64:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

tesbih etmektedir | Allah'ı | bulunanlar | | göklerde | ve bulunanlar | | yerde | O'nundur | mülk | ve onlar | hamd | ve O | üzerine | her | şey | kadirdir |

[SBḪ] [] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [] [MLK] [LH] [ḪMD̃] [] [] [KLL] [ŞYE] [GD̃R]
YSBḪ LLH ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ LH ELMLK VLH ELḪMD̃ VHV AL KL ŞYÙ GD̃YR

yusebbiHu lillahi s-semāvāti ve mā l-erDi lehu l-mulku ve lehu l-Hamdu ve huve ǎlā kulli şey'in ḳadīrun
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

[س ب ح] [] [] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [] [م ل ك] [ل ه] [ح م د] [] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ق د ر]

 » 64 / Tegâbun  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يسبح س ب ح | SBḪ YSBḪ yusebbiHu tesbih etmektedir Glorifies
Ye,Sin,Be,Ha,
10,60,2,8,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
فعل مضارع
لله | LLH lillahi Allah'ı [to] Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ما | ME bulunanlar whatever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve bulunanlar and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
له | LH lehu O'nundur For Him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
الملك م ل ك | MLK ELMLK l-mulku mülk (is the) dominion
Elif,Lam,Mim,Lam,Kef,
1,30,40,30,20,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
وله ل ه | LH VLH ve lehu ve onlar and for Him
Vav,Lam,He,
6,30,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
الحمد ح م د | ḪMD̃ ELḪMD̃ l-Hamdu hamd (is) the praise.
Elif,Lam,Ha,Mim,Dal,
1,30,8,40,4,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
وهو | VHV ve huve ve O And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
على | AL ǎlā üzerine (is) on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şey thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
قدير ق د ر | GD̃R GD̃YR ḳadīrun kadirdir All-Powerful.
Gaf,Dal,Ye,Re,
100,4,10,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يُسَبِّحُ: tesbih etmektedir | لِلَّهِ: Allah'ı | مَا: bulunanlar | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَمَا: ve bulunanlar | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | لَهُ: O'nundur | الْمُلْكُ: mülk | وَلَهُ: ve onlar | الْحَمْدُ: hamd | وَهُوَ: ve O | عَلَىٰ: üzerine | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şey | قَدِيرٌ: kadirdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يسبح YSBḪ tesbih etmektedir | لله LLH Allah'ı | ما ME bulunanlar | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME ve bulunanlar | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | له LH O'nundur | الملك ELMLK mülk | وله WLH ve onlar | الحمد ELḪMD̃ hamd | وهو WHW ve O | على AL üzerine | كل KL her | شيء ŞYÙ şey | قدير GD̃YR kadirdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |yusebbiHu: tesbih etmektedir | lillahi: Allah'ı | : bulunanlar | : | s-semāvāti: göklerde | ve mā: ve bulunanlar | : | l-erDi: yerde | lehu: O'nundur | l-mulku: mülk | ve lehu: ve onlar | l-Hamdu: hamd | ve huve: ve O | ǎlā: üzerine | kulli: her | şey'in: şey | ḳadīrun: kadirdir |
Kırık Meal (Transcript) : |YSBḪ: tesbih etmektedir | LLH: Allah'ı | ME: bulunanlar | FY: | ELSMEVET: göklerde | VME: ve bulunanlar | FY: | ELÊRŽ: yerde | LH: O'nundur | ELMLK: mülk | VLH: ve onlar | ELḪMD̃: hamd | VHV: ve O | AL: üzerine | KL: her | ŞYÙ: şey | GD̃YR: kadirdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Tenzîh eder Allah'ı, ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde, onundur saltanat ve tedbîr ve onadır hamd ve onun, her şeye gücü yeter.
Adem Uğur : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd O'nadır. O her şeye kadirdir.
Ahmed Hulusi : Semâlarda ve arzda her ne varsa (Allâh Esmâ'sıyla yaratılmaları dolayısıyla) Allâh'ı (kulluk işlevlerini yerine getirmek suretiyle) tespih etmede! Mülk O'na aittir, Hamd O'na aittir! O her şey üzerine Kaadir'dir!
Ahmet Tekin : Göklerdeki varlıkların, imkânların ve yerdeki varlıkların, imkânların tamamı, Allah’ın koyduğu düzen içinde görevlerini yaparak, Allah’ı tesbih ve zikrediyorlar. Mülk ve hükümranlık yalnız O’nundur. Hamd-övülmek, şükür yalnız O’nun hakkıdır. O’nun gücü kudreti her şeye yeter.
Ahmet Varol : Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye güç yetirendir.
Ali Bulaç : Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd (övgü) de O'nundur. O, her şeye güç yetirendir.
Ali Fikri Yavuz : Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ı tesbih eder, (zerresinden küresine, ne varsa hep O’nun kudret ve azametine şahidlik eder). Mülk O’nun, hamd da O’nun: O her şeye kadîrdir.
Bekir Sadak : Goklerde olanlar ve yerde bulunanlar Allah'i tesbih ederler. Hukumranlik O'nundur, ovulmek O'na mahsustur. O herseye Kadir'dir.
Celal Yıldırım : Göklerdekiler ve yerdekiler Allah'ı tesbîh ederler. Mülk ü saltanat O'nundur. Hamd (en güzel övgü) O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter.
Diyanet İşleri : Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. Mülk yalnızca O’nundur, hamd de O’na mahsustur. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Hükümranlık O'nundur, Övülmek O'na mahsustur. O herşeye Kadir'dir.
Diyanet Vakfi : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd O'nadır. O her şeye kadirdir.
Edip Yüksel : Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ı yüceltir. Yönetim O'nundur, övgü O'nadır. O her şeye Gücü yetendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd O'nadır. Her şeye gücü yeten O'dur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nun, hamd O'nun ve O, herşeye kadirdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Tesbîh eder Allaha Göklerde ve Yerdeki, mülk onun, hamd onun ve o her şey'e kadîrdir
Fizilal-il Kuran : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd O'nadır. O'nun gücü her şeye yeter.
Gültekin Onan : Göklerde ve yerde olanların tümü Tanrı'yı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd (övgü) de O'nundur. O, her şeye güç yetirendir.
Hakkı Yılmaz : "Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler, Allah'ı her türlü noksanlıktan arındırır. Mülk yalnızca O'nundur, tüm övgüler de sadece O'nadır; başkası övülemez. Ve O, her şeye en iyi güç yetirendir. "
Hasan Basri Çantay : Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Allâhı tesbîh (ve tenzîh) etmekdedir. Mülk Onun, hamd Onun, O, herşey'e hakkıyle kaadirdir.
Hayrat Neşriyat : Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tesbîh eder; mülk (umûmen) O’nundur; hamd (ve senâ) O’na mahsustur. Ve O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.
İbni Kesir : Göklerde ne var, yerde ne varsa; hepsi Allah'ı tesbih ederler. Mülk O' nundur, hamd O'na mahsustur. Ve O; her şeye kadirdir.
İskender Evrenosoğlu : Göklerde ve yerde olan herşey Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur ve hamd O'nadır. Ve O, herşeye Kaadir'dir (gücü yetendir).
Muhammed Esed : Göklerde ve yerde olan her şey, Allah'ın sınırsız şanını yüceltir. Bütün otorite O'nundur ve bütün övgüler O'na mahsustur. O dilediğini yapmaya kadirdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Göklerde ne var ise ve yerde ne var ise, Allah için tesbihte bulunur. Mülk ve hamd O'na mahsustur ve O her şey üzerine tamamen kâdirdir.
Ömer Öngüt : Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah'ı tesbih ederler. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kâdirdir.
Şaban Piriş : Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ı tesbih ederler. Hakimiyet O’nundur. Hamd da O’nadır. O’nun her şeye gücü yeter.
Suat Yıldırım : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih ve tenzih eder. Hâkimiyet O’nundur. Bütün hamdler ve övgüler O’na mahsustur. O her şeye kadirdir.
Süleyman Ateş : Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allâh'ın şânının yüceliğini anmaktadır. Mülk O'nundur, hamd O'nundur. O, herşeye kâdirdir.
Tefhim-ul Kuran : Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmektedir. Mülk de O'nundur, hamd (övgü) de O'nundur. O, her şeye güç yetirendir.
Ümit Şimşek : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Egemenlik Onundur; bütün övgüler Ona aittir. Onun gücü herşeye yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerdekiler ve yerdekiler Allah'ı tespih ediyor. O'nundur mülk ve yönetim; O'nun içindir tüm övgüler. Her şeye gücü yetendir O.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}