» 51 / Zâriyât  41:

Kuran Sırası: 51
İniş Sırası: 67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 41
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَفِي (VFY) = ve fī : ve (ibret) vardır
2. عَادٍ (AED̃) = ǎādin : Ad'de
3. إِذْ (ÎZ̃) = iƶ : hani
4. أَرْسَلْنَا (ÊRSLNE) = erselnā : gönderdik
5. عَلَيْهِمُ (ALYHM) = ǎleyhimu : onlara
6. الرِّيحَ (ELRYḪ) = r-rīHa : bir rüzgar
7. الْعَقِيمَ (ELAGYM) = l-ǎḳīme : köklerini kesen
ve (ibret) vardır | Ad'de | hani | gönderdik | onlara | bir rüzgar | köklerini kesen |

[] [AVD̃] [] [RSL] [] [RVḪ] [AGM]
VFY AED̃ ÎZ̃ ÊRSLNE ALYHM ELRYḪ ELAGYM

ve fī ǎādin erselnā ǎleyhimu r-rīHa l-ǎḳīme
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 41
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وفي | VFY ve fī ve (ibret) vardır And in
عاد ع و د | AVD̃ AED̃ ǎādin Ad'de Aad,
إذ | ÎZ̃ hani when
أرسلنا ر س ل | RSL ÊRSLNE erselnā gönderdik We sent
عليهم | ALYHM ǎleyhimu onlara against them
الريح ر و ح | RVḪ ELRYḪ r-rīHa bir rüzgar the wind
العقيم ع ق م | AGM ELAGYM l-ǎḳīme köklerini kesen the barren.

51:41 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve (ibret) vardır | Ad'de | hani | gönderdik | onlara | bir rüzgar | köklerini kesen |

[] [AVD̃] [] [RSL] [] [RVḪ] [AGM]
VFY AED̃ ÎZ̃ ÊRSLNE ALYHM ELRYḪ ELAGYM

ve fī ǎādin erselnā ǎleyhimu r-rīHa l-ǎḳīme
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم

[] [ع و د] [] [ر س ل] [] [ر و ح] [ع ق م]

 » 51 / Zâriyât  Suresi: 41
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وفي | VFY ve fī ve (ibret) vardır And in
Vav,Fe,Ye,
6,80,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
عاد ع و د | AVD̃ AED̃ ǎādin Ad'de Aad,
Ayn,Elif,Dal,
70,1,4,
"PN – genitive proper noun → Aad"
اسم علم مجرور
إذ | ÎZ̃ hani when
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
أرسلنا ر س ل | RSL ÊRSLNE erselnā gönderdik We sent
,Re,Sin,Lam,Nun,Elif,
,200,60,30,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليهم | ALYHM ǎleyhimu onlara against them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
الريح ر و ح | RVḪ ELRYḪ r-rīHa bir rüzgar the wind
Elif,Lam,Re,Ye,Ha,
1,30,200,10,8,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
العقيم ع ق م | AGM ELAGYM l-ǎḳīme köklerini kesen the barren.
Elif,Lam,Ayn,Gaf,Ye,Mim,
1,30,70,100,10,40,
ADJ – accusative masculine singular adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَفِي: ve (ibret) vardır | عَادٍ: Ad'de | إِذْ: hani | أَرْسَلْنَا: gönderdik | عَلَيْهِمُ: onlara | الرِّيحَ: bir rüzgar | الْعَقِيمَ: köklerini kesen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وفي WFY ve (ibret) vardır | عاد AED̃ Ad'de | إذ ÎZ̃ hani | أرسلنا ÊRSLNE gönderdik | عليهم ALYHM onlara | الريح ELRYḪ bir rüzgar | العقيم ELAGYM köklerini kesen |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve fī: ve (ibret) vardır | ǎādin: Ad'de | : hani | erselnā: gönderdik | ǎleyhimu: onlara | r-rīHa: bir rüzgar | l-ǎḳīme: köklerini kesen |
Kırık Meal (Transcript) : |VFY: ve (ibret) vardır | AED̃: Ad'de | ÎZ̃: hani | ÊRSLNE: gönderdik | ALYHM: onlara | ELRYḪ: bir rüzgar | ELAGYM: köklerini kesen |
Abdulbaki Gölpınarlı : Âd kavminde de bir delil var; hani onlara, her şeyi kasıp kavuran bir fırtına göndermiştik.
Adem Uğur : Ad kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik.
Ahmed Hulusi : Ad'da da. . . Hani onların üzerine o hayır ve bereketi olmayan rüzgârı (hortum) irsâl etmiştik. . .
Ahmet Tekin : Âd kavminde de ibretler vardır. Üzerlerine, köklerini kurutacak görevli bir rüzgâr estirmiştik.
Ahmet Varol : Ad (kavminde) de (ibret vardır). Hani onların üzerlerine o kökleri kesen (kısır) rüzgarı göndermiştik.
Ali Bulaç : Ad (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onların üzerine köklerini kesen (akim) bir rüzgar gönderdik.
Ali Fikri Yavuz : Âd kavminde de ibret vardır: Hani onların üzerine o kökü kurutan rüzgârı göndermiştik.
Bekir Sadak : (41-42) Ad milletinin basindan gecende de ibret vardir: Onlarin uzerine, ugradigi her seyi birakmayip toza ceviren kuru bir ruzgar gonderdik.
Celal Yıldırım : Âd kıssasında da (ibretli belgeler bıraktık). Hani bir vakit üzerlerine, köklerini kesip yok eden kasırgayı göndermiştik.
Diyanet İşleri : Âd kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgârı göndermiştik.
Diyanet İşleri (eski) : (41-42) Ad milletinin başından geçende de ibret vardır: Onların üzerine, uğradığı her şeyi bırakmayıp toza çeviren kuru bir rüzgar gönderdik.
Diyanet Vakfi : Âd kavminde de (ibretler vardır). Onlara kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik.
Edip Yüksel : Ad halkında da (bir ders vardır). Üzerlerine korkunç bir rüzgar gönderdik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Âd kavminin helâkinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de Ad'da (ibret verici deliller vardır) ki, üzerlerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de Âd de, ki üzerlerine o köklerini kesen rüzgarı salıvermiştik.
Fizilal-il Kuran : Ad kavminde de ibretler vardır. Onlara kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik.
Gültekin Onan : Hani onların üzerine kökleri kesen (akim) bir rüzgar gönderdik.
Hakkı Yılmaz : (41,42) Âd'da da alâmetler/ göstergeler vardır. Bir zaman Biz onların üzerine, uğradığı her şeyi bırakmayan, sadece onu kül gibi yapan, sonsuz bırakan bir rüzgâr gönderdik.
Hasan Basri Çantay : Aad (kavminin helak edilmesin) de de (ibret vardır). Hani onların üzerine o kısır rüzgârı göndermişdik.
Hayrat Neşriyat : Âd (kavmin)de de (ibretler vardır); o vakit onların üzerine (helâk edici) o kısır rüzgârı göndermiştik.
İbni Kesir : Ad'da da. Hani onların üzerine kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik.
İskender Evrenosoğlu : Ve Ad (kavminde) de (ibretler, deliller vardır). Onlara, “yok edici” bir rüzgâr göndermiştik.
Muhammed Esed : Ve; canlıları yok eden kasırgayı üzerlerine saldığımız 'Ad (kavminin başına gelenlerde) de (aynı mesajı bulursunuz),
Ömer Nasuhi Bilmen : (41-42) Ve Âd (kavminin kıssasında da (ibret vardır). O vakit ki, onların üzerine faidesiz, muzır rüzgarı gönderdik. Üzerine her uğradığı şeyi bırakmıyordu, illâ ki, onu çürümüş bir kül gibi kılmış oluyordu.
Ömer Öngüt : Âd kavminin başından geçende de ibret vardır. Onların üzerine kasıp kavuran rüzgârı göndermiştik.
Şaban Piriş : Âd’da da vardır. Onların üzerine ölüm rüzgarı göndermiştik.
Suat Yıldırım : Âd halkında da alınacak dersler vardır. Onlara da ortalığı kasıp kavuran köklerini kurutan bir kasırga gönderdik.
Süleyman Ateş : 'Âd (kavmin)de de (ibret alınacak şeyler vardır). Onlara, köklerini kesen bir rüzgâr gönderdik.
Tefhim-ul Kuran : Ad (kavmin)de de (ayetler vardır). Hani onların üzerine de köklerini kesen (akîm) bir rüzgâr gönderdik.
Ümit Şimşek : Âd kavminde de ibretler vardır. Onların üzerine de Biz köklerini kazıyan rüzgârı göndermiştik.
Yaşar Nuri Öztürk : Âd kavminde de bir ibret var. Onlar üzerine, her şeyi yerinden söken rüzgârı göndermiştik.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}