» 38 / Sâd  28:

Kuran Sırası: 38
İniş Sırası: 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 38 / Sâd  Suresi: 28
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَمْ (ÊM) = em : yoksa
2. نَجْعَلُ (NCAL) = nec'ǎlu : tutacağız
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseleri
4. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inanan(ları)
5. وَعَمِلُوا (VAMLVE) = ve ǎmilū : ve yapanları
6. الصَّالِحَاتِ (ELṦELḪET) = S-SāliHāti : iyi işler
7. كَالْمُفْسِدِينَ (KELMFSD̃YN) = kālmufsidīne : bozgunculuk yapanlar gibi (mi?)
8. فِي (FY) = fī :
9. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
10. أَمْ (ÊM) = em : yoksa
11. نَجْعَلُ (NCAL) = nec'ǎlu : tutacağız
12. الْمُتَّقِينَ (ELMTGYN) = l-mutteḳīne : muttakileri
13. كَالْفُجَّارِ (KELFCER) = kālfuccāri : yoldan çıkanlar gibi (mi?)
yoksa | tutacağız | kimseleri | inanan(ları) | ve yapanları | iyi işler | bozgunculuk yapanlar gibi (mi?) | | yeryüzünde | yoksa | tutacağız | muttakileri | yoldan çıkanlar gibi (mi?) |

[] [CAL] [] [EMN] [AML] [ṦLḪ] [FSD̃] [] [ERŽ] [] [CAL] [VGY] [FCR]
ÊM NCAL ELZ̃YN ËMNVE VAMLVE ELṦELḪET KELMFSD̃YN FY ELÊRŽ ÊM NCAL ELMTGYN KELFCER

em nec'ǎlu elleƶīne āmenū ve ǎmilū S-SāliHāti kālmufsidīne l-erDi em nec'ǎlu l-mutteḳīne kālfuccāri
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار

 » 38 / Sâd  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أم | ÊM em yoksa Or
نجعل ج ع ل | CAL NCAL nec'ǎlu tutacağız should We treat
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(ları) believe
وعملوا ع م ل | AML VAMLVE ve ǎmilū ve yapanları and do
الصالحات ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪET S-SāliHāti iyi işler righteous deeds
كالمفسدين ف س د | FSD̃ KELMFSD̃YN kālmufsidīne bozgunculuk yapanlar gibi (mi?) like those who spread corruption
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth?
أم | ÊM em yoksa Or
نجعل ج ع ل | CAL NCAL nec'ǎlu tutacağız should We treat
المتقين و ق ي | VGY ELMTGYN l-mutteḳīne muttakileri the pious
كالفجار ف ج ر | FCR KELFCER kālfuccāri yoldan çıkanlar gibi (mi?) like the wicked?

38:28 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yoksa | tutacağız | kimseleri | inanan(ları) | ve yapanları | iyi işler | bozgunculuk yapanlar gibi (mi?) | | yeryüzünde | yoksa | tutacağız | muttakileri | yoldan çıkanlar gibi (mi?) |

[] [CAL] [] [EMN] [AML] [ṦLḪ] [FSD̃] [] [ERŽ] [] [CAL] [VGY] [FCR]
ÊM NCAL ELZ̃YN ËMNVE VAMLVE ELṦELḪET KELMFSD̃YN FY ELÊRŽ ÊM NCAL ELMTGYN KELFCER

em nec'ǎlu elleƶīne āmenū ve ǎmilū S-SāliHāti kālmufsidīne l-erDi em nec'ǎlu l-mutteḳīne kālfuccāri
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار

[] [ج ع ل] [] [ا م ن] [ع م ل] [ص ل ح] [ف س د] [] [ا ر ض] [] [ج ع ل] [و ق ي] [ف ج ر]

 » 38 / Sâd  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أم | ÊM em yoksa Or
,Mim,
,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
نجعل ج ع ل | CAL NCAL nec'ǎlu tutacağız should We treat
Nun,Cim,Ayn,Lam,
50,3,70,30,
V – 1st person plural imperfect verb
فعل مضارع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(ları) believe
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وعملوا ع م ل | AML VAMLVE ve ǎmilū ve yapanları and do
Vav,Ayn,Mim,Lam,Vav,Elif,
6,70,40,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الصالحات ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪET S-SāliHāti iyi işler righteous deeds
Elif,Lam,Sad,Elif,Lam,Ha,Elif,Te,
1,30,90,1,30,8,1,400,
N – accusative feminine plural active participle
اسم منصوب
كالمفسدين ف س د | FSD̃ KELMFSD̃YN kālmufsidīne bozgunculuk yapanlar gibi (mi?) like those who spread corruption
Kef,Elif,Lam,Mim,Fe,Sin,Dal,Ye,Nun,
20,1,30,40,80,60,4,10,50,
P – prefixed preposition ka
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
جار ومجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth?
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
أم | ÊM em yoksa Or
,Mim,
,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
نجعل ج ع ل | CAL NCAL nec'ǎlu tutacağız should We treat
Nun,Cim,Ayn,Lam,
50,3,70,30,
V – 1st person plural imperfect verb
فعل مضارع
المتقين و ق ي | VGY ELMTGYN l-mutteḳīne muttakileri the pious
Elif,Lam,Mim,Te,Gaf,Ye,Nun,
1,30,40,400,100,10,50,
N – accusative masculine plural (form VIII) active participle
اسم منصوب
كالفجار ف ج ر | FCR KELFCER kālfuccāri yoldan çıkanlar gibi (mi?) like the wicked?
Kef,Elif,Lam,Fe,Cim,Elif,Re,
20,1,30,80,3,1,200,
P – prefixed preposition ka
N – genitive masculine plural active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَمْ: yoksa | نَجْعَلُ: tutacağız | الَّذِينَ: kimseleri | امَنُوا: inanan(ları) | وَعَمِلُوا: ve yapanları | الصَّالِحَاتِ: iyi işler | كَالْمُفْسِدِينَ: bozgunculuk yapanlar gibi (mi?) | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | أَمْ: yoksa | نَجْعَلُ: tutacağız | الْمُتَّقِينَ: muttakileri | كَالْفُجَّارِ: yoldan çıkanlar gibi (mi?) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أم ÊM yoksa | نجعل NCAL tutacağız | الذين ELZ̃YN kimseleri | آمنوا ËMNWE inanan(ları) | وعملوا WAMLWE ve yapanları | الصالحات ELṦELḪET iyi işler | كالمفسدين KELMFSD̃YN bozgunculuk yapanlar gibi (mi?) | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | أم ÊM yoksa | نجعل NCAL tutacağız | المتقين ELMTGYN muttakileri | كالفجار KELFCER yoldan çıkanlar gibi (mi?) |
Kırık Meal (Okunuş) : |em: yoksa | nec'ǎlu: tutacağız | elleƶīne: kimseleri | āmenū: inanan(ları) | ve ǎmilū: ve yapanları | S-SāliHāti: iyi işler | kālmufsidīne: bozgunculuk yapanlar gibi (mi?) | : | l-erDi: yeryüzünde | em: yoksa | nec'ǎlu: tutacağız | l-mutteḳīne: muttakileri | kālfuccāri: yoldan çıkanlar gibi (mi?) |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊM: yoksa | NCAL: tutacağız | ELZ̃YN: kimseleri | ËMNVE: inanan(ları) | VAMLVE: ve yapanları | ELṦELḪET: iyi işler | KELMFSD̃YN: bozgunculuk yapanlar gibi (mi?) | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | ÊM: yoksa | NCAL: tutacağız | ELMTGYN: muttakileri | KELFCER: yoldan çıkanlar gibi (mi?) |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnananlarla iyi işlerde bulunanları, yeryüzündeki bozguncular gibi mi tutacağız, yahut çekinenlere, doğru yoldan çıkanlara ettiğimiz muâmeleyi mi yapacağız?
Adem Uğur : Yoksa biz, iman edip de iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Veya (Allah'tan) korkanları yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız?
Ahmed Hulusi : Yoksa (hakikatlerine) iman edip imanın gereğini uygulayanları, arzda (bedensel yaşamda) bozuk inançları doğrultusunda yaşayanlar gibi mi kılarız? Yahut Allâh için korunanları, füccar (yaratılış fıtratına uymayan şekilde yaşayanlar) gibi mi kılarız?
Ahmet Tekin : Yoksa iman edip, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenlere, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlara, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlara, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenlere, yeryüzünde, ülkede bozgunculuk yapanlar gibi mi, muamele yapacağız? Yahut, Allah’a sığınıp emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanlara, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minlere azgın günahkârlara davrandığımız gibi mi davranacağız?
Ahmet Varol : Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk edenler gibi mi tutacağız? Yoksa takva sahiplerini yoldan çıkanlar gibi mi tutacağız?
Ali Bulaç : Yoksa Biz, iman edip salih amellerde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar gibi (bir) mi tutacağız? Ya da muttakileri facirler gibi (bir) mi tutacağız?
Ali Fikri Yavuz : Yoksa biz, iman edib de salih ameller işliyenleri, o yeryüzündeki müfsidler (müşrikler) gibi yapar mıyız? Yahud Allah’dan korkan takva sahiblerini kâfirler gibi yapar mıyız?
Bekir Sadak : Yoksa, inanip yararli is isleyenleri, yeryuzunde, bozguncular gibi mi tutariz? Yoksa, Allah'a karsi gelmekten sakinanlari yoldan cikanlar gibi mi tutariz?
Celal Yıldırım : Yoksa biz, imân edip iyi-yararlı amellerde bulunanları, yeryüzünde fesad çıkaranlar gibi mi veya (Allah'tan) korkup (inkâr ve fitneden) sakınanları yozmuş sapıklar gibi mi tutacağız ?
Diyanet İşleri : Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yoksa Allah’a karşı gelmekten sakınanları yoldan çıkan arsızlar gibi mi tutacağız?
Diyanet İşleri (eski) : Yoksa, inanıp yararlı iş işleyenleri, yeryüzünde, bozguncular gibi mi tutarız? Yoksa, Allah'a karşı gelmekten sakınanları yoldan çıkanlar gibi mi tutarız?
Diyanet Vakfi : Yoksa biz, iman edip de iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Veya (Allah'tan) korkanları yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız?
Edip Yüksel : İnanıp iyi davrananları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Erdemlilere, yoldan çıkanlar gibi mi davranacağız?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yoksa, iman edip de salih amel işleyenleri biz, o yeryüzündeki bozguncular gibi yapar mıyız? Yoksa o takva sahiplerini azgın günahkarlar gibi yapar mıyız?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yoksa iman edip de salih amel işleyenleri Biz o yeryüzündeki bozguncular gibi yapar mıyız? Yoksa o takva sahiplerini, arsız çapkınlar gibi yapar mıyız?
Elmalılı Hamdi Yazır : Yoksa iyman edib de salih salih işler yapanlar biz o Yerdeki müfsidler gibi yapar mıyız? Yoksa o korunan müttekıleri arsız çapkınlar gibi yapar mıyız?
Fizilal-il Kuran : Yoksa biz iman edip de güzel amel ve hareket edenleri yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yahut Allah’tan korkanları doğru yoldan sapanlar gibi mi sayacağız?
Gültekin Onan : Yoksa biz, inanıp salih amellerde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar gibi (bir) mi tutacağız? Ya da muttakileri facirler gibi (bir) mi tutacağız?
Hakkı Yılmaz : Yoksa, iman eden ve de sâlihâtı işleyenleri Biz, yeryüzündeki o bozguncular gibi mi yaparız? Yoksa Allah'ın koruması altına girmiş o kimseleri din-iman tanımayıp kötülüğe batanlar gibi mi yaparız?
Hasan Basri Çantay : Yoksa biz îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) edenleri yer yüzünde fesâd çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yahud (Allahdan) korkanları doğru yoldan sapanlar gibi mi sayacağız?
Hayrat Neşriyat : Yoksa îmân edip sâlih ameller işleyenleri, yeryüzünde o fesad çıkaranlar gibi mi tutacağız? Yoksa takvâ sâhiblerini (yoldan çıkan) o günahkârlar gibi mi kılacağız?
İbni Kesir : Yoksa Biz; iman etmiş ve salih amel işlemiş olanları, yeryüzünde bozgunculuk edenler gibi mi kılarız? Yoksa Biz; muttakileri, facirler gibi mi tutarız?
İskender Evrenosoğlu : Hiç âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini, facirlerle bir tutar mıyız?
Muhammed Esed : (Yoksa,) inanıp doğru ve yararlı işler yapanları yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutsaydık? Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanları yoldan sapmışlarla bir mi tutsaydık?
Ömer Nasuhi Bilmen : Ya imân edenleri ve sâlih sâlih amellerde bulunanları yeryüzünde fesada çalışıp duranlar gibi kılar mıyız? Ya muttakîleri günahkârlar gibi kılar mıyız?
Ömer Öngüt : Yoksa biz iman edip de sâlih ameller yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi yapacağız? Biz takvâ sahiplerini yoldan çıkanlar gibi mi tutacağız?
Şaban Piriş : Yoksa, iman edip, doğruları yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutacağız? Yoksa, korunanları, günahkarlarla denk mi tutacağız?
Suat Yıldırım : Biz hiç, iman edip makbul ve güzel iş yapanlara, ülkede fesat çıkararak nizamı bozanlarla aynı muameleleri yapar mıyız? Yahut Allah’ı sayıp kötülüklerden sakınanları, yoldan çıkanlarla bir tutar mıyız?
Süleyman Ateş : Yoksa biz, inanıp iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yoksa korunanları yoldan çıkanlar gibi mi tutacağız?
Tefhim-ul Kuran : Yoksa biz, iman edip salih amellerde bulunanları yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar gibi (bir) mi tutacağız? Ya da muttakileri facirler gibi (bir) mi tutacağız?
Ümit Şimşek : Biz iman edip güzel işler yapanları yeryüzünde bozgunculuk edenlerle bir tutar mıyız? Yahut kötülükten sakınanları yoldan çıkanlarla bir tutar mıyız?
Yaşar Nuri Öztürk : Yoksa biz, iman edip hakka ve barışa yönelik işler yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla aynı mı tutacağız? Yoksa takva sahiplerini, arsız sapıklar gibi mi yapacağız?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}