» 38 / Sâd  62:

Kuran Sırası: 38
İniş Sırası: 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 38 / Sâd  Suresi: 62
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالُوا (VGELVE) = ve ḳālū : ve dediler
2. مَا (ME) = mā : ne oldu ki?
3. لَنَا (LNE) = lenā : bize
4. لَا (LE) = lā :
5. نَرَىٰ (NR) = nerā : görmüyoruz
6. رِجَالًا (RCELE) = ricālen : adamları
7. كُنَّا (KNE) = kunnā :
8. نَعُدُّهُمْ (NAD̃HM) = neǔdduhum : saydığımız
9. مِنَ (MN) = mine : -den
10. الْأَشْرَارِ (ELÊŞRER) = l-eşrāri : kötüler-
ve dediler | ne oldu ki? | bize | | görmüyoruz | adamları | | saydığımız | -den | kötüler- |

[GVL] [] [] [] [REY] [RCL] [KVN] [AD̃D̃] [] [ŞRR]
VGELVE ME LNE LE NR RCELE KNE NAD̃HM MN ELÊŞRER

ve ḳālū lenā nerā ricālen kunnā neǔdduhum mine l-eşrāri
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار

 » 38 / Sâd  Suresi: 62
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler And they (will) say,
ما | ME ne oldu ki? """What (is)"
لنا | LNE lenā bize for us
لا | LE not
نرى ر ا ي | REY NR nerā görmüyoruz we see
رجالا ر ج ل | RCL RCELE ricālen adamları men
كنا ك و ن | KVN KNE kunnā we used to
نعدهم ع د د | AD̃D̃ NAD̃HM neǔdduhum saydığımız count them
من | MN mine -den among
الأشرار ش ر ر | ŞRR ELÊŞRER l-eşrāri kötüler- the bad ones?

38:62 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve dediler | ne oldu ki? | bize | | görmüyoruz | adamları | | saydığımız | -den | kötüler- |

[GVL] [] [] [] [REY] [RCL] [KVN] [AD̃D̃] [] [ŞRR]
VGELVE ME LNE LE NR RCELE KNE NAD̃HM MN ELÊŞRER

ve ḳālū lenā nerā ricālen kunnā neǔdduhum mine l-eşrāri
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار

[ق و ل] [] [] [] [ر ا ي] [ر ج ل] [ك و ن] [ع د د] [] [ش ر ر]

 » 38 / Sâd  Suresi: 62
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler And they (will) say,
Vav,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
6,100,1,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME ne oldu ki? """What (is)"
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
لنا | LNE lenā bize for us
Lam,Nun,Elif,
30,50,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person plural personal pronoun
جار ومجرور
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
نرى ر ا ي | REY NR nerā görmüyoruz we see
Nun,Re,,
50,200,,
V – 1st person plural imperfect verb
فعل مضارع
رجالا ر ج ل | RCL RCELE ricālen adamları men
Re,Cim,Elif,Lam,Elif,
200,3,1,30,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
كنا ك و ن | KVN KNE kunnā we used to
Kef,Nun,Elif,
20,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
نعدهم ع د د | AD̃D̃ NAD̃HM neǔdduhum saydığımız count them
Nun,Ayn,Dal,He,Mim,
50,70,4,5,40,
V – 1st person plural imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN mine -den among
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الأشرار ش ر ر | ŞRR ELÊŞRER l-eşrāri kötüler- the bad ones?
Elif,Lam,,Şın,Re,Elif,Re,
1,30,,300,200,1,200,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالُوا: ve dediler | مَا: ne oldu ki? | لَنَا: bize | لَا: | نَرَىٰ: görmüyoruz | رِجَالًا: adamları | كُنَّا: | نَعُدُّهُمْ: saydığımız | مِنَ: -den | الْأَشْرَارِ: kötüler- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقالوا WGELWE ve dediler | ما ME ne oldu ki? | لنا LNE bize | لا LE | نرى NR görmüyoruz | رجالا RCELE adamları | كنا KNE | نعدهم NAD̃HM saydığımız | من MN -den | الأشرار ELÊŞRER kötüler- |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳālū: ve dediler | : ne oldu ki? | lenā: bize | : | nerā: görmüyoruz | ricālen: adamları | kunnā: | neǔdduhum: saydığımız | mine: -den | l-eşrāri: kötüler- |
Kırık Meal (Transcript) : |VGELVE: ve dediler | ME: ne oldu ki? | LNE: bize | LE: | NR: görmüyoruz | RCELE: adamları | KNE: | NAD̃HM: saydığımız | MN: -den | ELÊŞRER: kötüler- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve ne oldu bize ki diyecekler, kötü saydığımız erleri göremiyoruz?
Adem Uğur : (İnkârcılar) derler ki: Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz?
Ahmed Hulusi : Dediler ki: "Biz niye, kendilerini şerrliler kabul ettiğimiz ricali (burada) görmüyoruz?"
Ahmet Tekin : İnkâr edenler: 'Nasıl olur? Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burda niçin görmüyoruz?' derler.
Ahmet Varol : Derler ki: 'Ne oluyor da, kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz?
Ali Bulaç : Ve derler ki: "Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir (kötü)lerden saydığımız adamları göremiyoruz."
Ali Fikri Yavuz : Bir de (o cehennemdeki azgın elebaşılar müminleri kasdederek şöyle) diyecekler: “- (Dünyada) kendilerini bayağı kimselerden saydığımız bir takım adamları (fakir müminleri bu ateşte) neye görmüyoruz?
Bekir Sadak : soyle derler: «Kendilerini dunyada iken kotu saydigimiz kimseleri burada nicin gormuyoruz?»
Celal Yıldırım : Ve derler ki: (Dünya'da) kendilerini kötülerden saydığımız (o inanan) adamları neden göremiyoruz ?
Diyanet İşleri : Yine şöyle derler: “Dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz?”
Diyanet İşleri (eski) : Şöyle derler: 'Kendilerini dünyada iken kötü saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz?'
Diyanet Vakfi : (İnkârcılar) derler ki: Kendilerini dünyada iken kötülerden saydığımız kimseleri burada niçin görmüyoruz?
Edip Yüksel : 'Nasıl oluyor da kötü olarak saydığımız insanları göremiyoruz?'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bir de derler ki: «Kötülerden saydığımız birtakım adamları (fakir müminleri) niye göremiyoruz?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de derler ki: «Biz bayağılardan saydığımız o adamları ne diye görmüyoruz?
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de derler ki: neye görmüyoruz biz o eşrardan saydığımız bir takım adamları
Fizilal-il Kuran : «Bize ne oldu ki, dünyada iken kötülerden saydığımız adamları burada niçin görmüyoruz?» derler.
Gültekin Onan : Ve derler ki: "Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir (kötü)lerden saydığımız adamları göremiyoruz."
Hakkı Yılmaz : Ve yine derler ki: “Kendilerini kötülerden saydığımız birtakım adamları niye göremiyoruz?
Hasan Basri Çantay : (Azgınlar) derler: «Kendilerini (dünyâda) bayağılardan saydığımız adamları neye görmüyoruz»?
Hayrat Neşriyat : (Azgınların reisleri) yine derler ki: 'Bize ne oldu ki, (dünyada iken) kendilerini kötülerden saymakta olduğumuz adamları (fakir Müslümanları burada aramızda)göremiyoruz?'
İbni Kesir : Ve dediler ki: Bizim kendilerini kötülerden saydığımız adamları niçin burada görmüyoruz?
İskender Evrenosoğlu : Ve (cehennemdekiler): "Biz niçin, şerrlilerden addettiğimiz adamları (burada cehennemde) görmüyoruz?" dediler.
Muhammed Esed : Ve ekleyecekler: "Nasıl olur da (dünyada) çarpılmış olanlar arasında saydıklarımızı(n hiç birini) burada görmeyiz,
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve (azgınlar) derler ki: «Bize ne oluyor ki, birtakım erkekleri görüyoruz ki, biz onları en şerli kimselerden sayar idik?»
Ömer Öngüt : Derler ki: "Kendilerini dünyada iken kötü saydığımız kimseleri burada niçin göremiyoruz? "
Şaban Piriş : -Bize ne oldu da kötü saydığımız adamları burada göremiyoruz? derler.
Suat Yıldırım : (62-63) Azgınlar: "Neden acaba, derler, dünyada kendilerini değersiz saydığımız birtakım adamları burada görmüyoruz? Aklımız sıra, onlarla alay ederdik! Yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi kendilerini göremiyoruz?"
Süleyman Ateş : "Bize ne oldu ki, (dünyâda) kötülerden saydığımız adamları (burada) görmüyoruz?" dediler.
Tefhim-ul Kuran : Ve derler ki: «Bize ne oluyor ki, kendilerini şerir (kötü)lerden saydığımız adamları göremiyoruz.»
Ümit Şimşek : Sonra derler ki: 'Ne oluyor bize, dünyada iken kötü saydığımız adamları niçin burada göremiyoruz?
Yaşar Nuri Öztürk : Şöyle dediler: "Şer temsilcilerinden saydığımız adamları, acaba neden görmüyoruz?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}