» 38 / Sâd  16:

Kuran Sırası: 38
İniş Sırası: 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 38 / Sâd  Suresi: 16
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالُوا (VGELVE) = ve ḳālū : ve dediler ki
2. رَبَّنَا (RBNE) = rabbenā : Rabbimiz
3. عَجِّلْ (ACL) = ǎccil : hemen ver
4. لَنَا (LNE) = lenā : bize
5. قِطَّنَا (GŦNE) = ḳiTTanā : bizim (azab) payımızı
6. قَبْلَ (GBL) = ḳable : önce
7. يَوْمِ (YVM) = yevmi : gününden
8. الْحِسَابِ (ELḪSEB) = l-Hisābi : hesap
ve dediler ki | Rabbimiz | hemen ver | bize | bizim (azab) payımızı | önce | gününden | hesap |

[GVL] [RBB] [ACL] [] [GŦŦ] [GBL] [YVM] [ḪSB]
VGELVE RBNE ACL LNE GŦNE GBL YVM ELḪSEB

ve ḳālū rabbenā ǎccil lenā ḳiTTanā ḳable yevmi l-Hisābi
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب

 » 38 / Sâd  Suresi: 16
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler ki And they say,
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!"
عجل ع ج ل | ACL ACL ǎccil hemen ver Hasten
لنا | LNE lenā bize for us
قطنا ق ط ط | GŦŦ GŦNE ḳiTTanā bizim (azab) payımızı our share
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳable önce before
يوم ي و م | YVM YVM yevmi gününden (the) Day
الحساب ح س ب | ḪSB ELḪSEB l-Hisābi hesap "(of) the Account."""

38:16 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve dediler ki | Rabbimiz | hemen ver | bize | bizim (azab) payımızı | önce | gününden | hesap |

[GVL] [RBB] [ACL] [] [GŦŦ] [GBL] [YVM] [ḪSB]
VGELVE RBNE ACL LNE GŦNE GBL YVM ELḪSEB

ve ḳālū rabbenā ǎccil lenā ḳiTTanā ḳable yevmi l-Hisābi
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب

[ق و ل] [ر ب ب] [ع ج ل] [] [ق ط ط] [ق ب ل] [ي و م] [ح س ب]

 » 38 / Sâd  Suresi: 16
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler ki And they say,
Vav,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
6,100,1,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!"
Re,Be,Nun,Elif,
200,2,50,1,
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم منصوب و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
عجل ع ج ل | ACL ACL ǎccil hemen ver Hasten
Ayn,Cim,Lam,
70,3,30,
V – 2nd person masculine singular (form II) imperative verb
فعل أمر
لنا | LNE lenā bize for us
Lam,Nun,Elif,
30,50,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person plural personal pronoun
جار ومجرور
قطنا ق ط ط | GŦŦ GŦNE ḳiTTanā bizim (azab) payımızı our share
Gaf,Tı,Nun,Elif,
100,9,50,1,
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم منصوب و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳable önce before
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
يوم ي و م | YVM YVM yevmi gününden (the) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الحساب ح س ب | ḪSB ELḪSEB l-Hisābi hesap "(of) the Account."""
Elif,Lam,Ha,Sin,Elif,Be,
1,30,8,60,1,2,
N – genitive masculine (form III) verbal noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالُوا: ve dediler ki | رَبَّنَا: Rabbimiz | عَجِّلْ: hemen ver | لَنَا: bize | قِطَّنَا: bizim (azab) payımızı | قَبْلَ: önce | يَوْمِ: gününden | الْحِسَابِ: hesap |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقالوا WGELWE ve dediler ki | ربنا RBNE Rabbimiz | عجل ACL hemen ver | لنا LNE bize | قطنا GŦNE bizim (azab) payımızı | قبل GBL önce | يوم YWM gününden | الحساب ELḪSEB hesap |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳālū: ve dediler ki | rabbenā: Rabbimiz | ǎccil: hemen ver | lenā: bize | ḳiTTanā: bizim (azab) payımızı | ḳable: önce | yevmi: gününden | l-Hisābi: hesap |
Kırık Meal (Transcript) : |VGELVE: ve dediler ki | RBNE: Rabbimiz | ACL: hemen ver | LNE: bize | GŦNE: bizim (azab) payımızı | GBL: önce | YVM: gününden | ELḪSEB: hesap |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Rabbimiz derler, soru gününden önce tez ver azâbımızı.
Adem Uğur : Rabbimiz! Bizim payımızı hesap gününden önce ver, dediler.
Ahmed Hulusi : (Alayla) dediler ki: "Rabbimiz! Hak ettiğimizi, yapılanların sonuçlarının açıkça görüleceği süreçten önce, hemen ver!"
Ahmet Tekin : 'Ey Rabbimiz! Bizi tehdit ettiğin azâbı, hesap gününden önce âcilen ver.' dediler.
Ahmet Varol : (Alayla): 'Rabbimiz! Hesap gününden önce bizim payımızı çabucak ver' derler.
Ali Bulaç : (Alaylı alaylı) Dediler ki: "Rabbimiz, hesap gününden önce (azabdan bize vadettiğin) payımızı çabuklaştırıver."
Ali Fikri Yavuz : (O Mekke kâfirleri) bir de şöyle dediler: “- Ey Rabbimiz! Hesab gününden evvel amel defterimizi ver (de görelim neymiş o)!”
Bekir Sadak : Onlar ise «Rabbimiz! Bizim payimizi hesap gununden once ver» derler.
Celal Yıldırım : Onlar ise, «ey Rabbimiz! Hesap günü gelmeden payımızı hemen ver» derler. (Bununla hesap ve ceza konusunu alaya alırlar).
Diyanet İşleri : Müşrikler (alay ederek) şöyle dediler: “Ey Rabbimiz! Hesap gününden önce payımızı hemen ver!”
Diyanet İşleri (eski) : Onlar ise 'Rabbimiz! Bizim payımızı hesap gününden önce ver' derler.
Diyanet Vakfi : Rabbimiz! Bizim payımızı hesap gününden önce ver, dediler.
Edip Yüksel : Ve, 'Rabbimiz, Hesap Gününden önce acele olarak payımızı ver,' diye meydan okudular.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bir de: «Ey Rabbimiz! Hesap gününden önce bizim azabdan payımızı acele ver» dediler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de: «Ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim pusulamızı (payımızı) acele ver!» dediler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de ya rabbenâ bizim pusulamızı hisab gününden evvel acele ver, dediler
Fizilal-il Kuran : İnkârcılar ise dediler ki; «Rabb'imiz! Bizim azab payımızı hesap gününden önce ver.»
Gültekin Onan : (Alaylı alaylı) Dediler ki: "Rabbimiz, hesap gününden önce (azabdan bize vadettiğin) payımızı çabuklaştırıver."
Hakkı Yılmaz : Ve dediler ki: “Rabbimiz! Hesap gününden önce bizim azaptan payımızı acele ver bize!”
Hasan Basri Çantay : (Şöyle) dediler: «Ey Rabbimiz, hesâb gününden evvel bizim amel defterimizi acele ver (de görelim)».
Hayrat Neşriyat : Bir de (alay ederek) dediler ki: 'Rabbimiz! Bize (azabdan) payımızı, hesab gününden önce hemen ver!'
İbni Kesir : Ve dediler ki: Rabbımız; hesab gününden önce bizim payımızı çabuklaştırıver.
İskender Evrenosoğlu : Ve: "Rabbimiz, hesap gününden önce bizim payımızı, bize acele ver." dediler.
Muhammed Esed : Onlar (alaylı bir şekilde): "Ey Rabbimiz!" derler, "Hesap Günü'nden önce payımıza düşen (cezayı) hemen ver bize!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve dediler ki: «Ey Rabbimiz! Bizim için amel defterimizi hesap gününden evvel çabucak ver.»
Ömer Öngüt : Ve dediler ki: "Rabbimiz! Bizim payımızı hesap gününden önce hemen ver!"
Şaban Piriş : Ve diyorlardı ki: -Rabb’imiz, bize düşeni hesap gününden önce acele ver!..
Suat Yıldırım : Bir de o kâfirler alayla şöyle dediler: "Ey bizim Rabbimiz, bizim azap payımızı hesap günü gelmeden çabuklaştır."
Süleyman Ateş : (Alay ederek) Dediler ki: "Rabbimiz, bizim (azâb) payımızı hesap gününden önce, hemen ver."
Tefhim-ul Kuran : (Alaylı alaylı) Dediler ki: «Rabbimiz, hesap gününden önce (azabdan bize vadettiğin) payımızı çabuklaştırıver.»
Ümit Şimşek : Yine de 'Rabbimiz, bizim azaptan payımızı hesap gününden önce hemen ver' dediler.
Yaşar Nuri Öztürk : Şöyle dediler: "Rabbimiz, bizim payımızı/hesap defterimizi, hesap gününden önce çabucak ver!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}