» 38 / Sâd  74:

Kuran Sırası: 38
İniş Sırası: 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 38 / Sâd  Suresi: 74
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışında
2. إِبْلِيسَ (ÎBLYS) = iblīse : İblis
3. اسْتَكْبَرَ (ESTKBR) = stekbera : o büyüklük tasladı
4. وَكَانَ (VKEN) = ve kāne : ve oldu
5. مِنَ (MN) = mine : -den
6. الْكَافِرِينَ (ELKEFRYN) = l-kāfirīne : kafirler-
dışında | İblis | o büyüklük tasladı | ve oldu | -den | kafirler- |

[] [] [KBR] [KVN] [] [KFR]
ÎLE ÎBLYS ESTKBR VKEN MN ELKEFRYN

illā iblīse stekbera ve kāne mine l-kāfirīne
إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين

 » 38 / Sâd  Suresi: 74
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إلا | ÎLE illā dışında Except
إبليس | ÎBLYS iblīse İblis "Iblis;"
استكبر ك ب ر | KBR ESTKBR stekbera o büyüklük tasladı he was arrogant
وكان ك و ن | KVN VKEN ve kāne ve oldu and became
من | MN mine -den of
الكافرين ك ف ر | KFR ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler- the disbelievers.

38:74 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dışında | İblis | o büyüklük tasladı | ve oldu | -den | kafirler- |

[] [] [KBR] [KVN] [] [KFR]
ÎLE ÎBLYS ESTKBR VKEN MN ELKEFRYN

illā iblīse stekbera ve kāne mine l-kāfirīne
إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين

[] [] [ك ب ر] [ك و ن] [] [ك ف ر]

 » 38 / Sâd  Suresi: 74
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إلا | ÎLE illā dışında Except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
إبليس | ÎBLYS iblīse İblis "Iblis;"
,Be,Lam,Ye,Sin,
,2,30,10,60,
"PN – accusative masculine proper noun → Iblis"
اسم علم منصوب
استكبر ك ب ر | KBR ESTKBR stekbera o büyüklük tasladı he was arrogant
Elif,Sin,Te,Kef,Be,Re,
1,60,400,20,2,200,
V – 3rd person masculine singular (form X) perfect verb
فعل ماض
وكان ك و ن | KVN VKEN ve kāne ve oldu and became
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
من | MN mine -den of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الكافرين ك ف ر | KFR ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler- the disbelievers.
Elif,Lam,Kef,Elif,Fe,Re,Ye,Nun,
1,30,20,1,80,200,10,50,
N – genitive masculine plural active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِلَّا: dışında | إِبْلِيسَ: İblis | اسْتَكْبَرَ: o büyüklük tasladı | وَكَانَ: ve oldu | مِنَ: -den | الْكَافِرِينَ: kafirler- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إلا ÎLE dışında | إبليس ÎBLYS İblis | استكبر ESTKBR o büyüklük tasladı | وكان WKEN ve oldu | من MN -den | الكافرين ELKEFRYN kafirler- |
Kırık Meal (Okunuş) : |illā: dışında | iblīse: İblis | stekbera: o büyüklük tasladı | ve kāne: ve oldu | mine: -den | l-kāfirīne: kafirler- |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎLE: dışında | ÎBLYS: İblis | ESTKBR: o büyüklük tasladı | VKEN: ve oldu | MN: -den | ELKEFRYN: kafirler- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ancak İblis secde etmemişti, ululanmıştı ve o, kâfirlerden olmuştu.
Adem Uğur : Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.
Ahmed Hulusi : İblis müstesna; (bilincine dayanarak) benlik tasladı ve hakikat bilgisini inkâr edenlerden (karşısındakinin hakikatini göremeyenlerden) oldu.
Ahmet Tekin : Yalnız İblis secde etmedi, saygı göstermedi. Büyüklük taslayıp serkeşlik etti ve kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlerden oldu.
Ahmet Varol : Yalnız İblis hariç. O büyüklük tasladı ve inkâr edenlerden oldu.
Ali Bulaç : Yalnız İblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.
Ali Fikri Yavuz : Yalnız iblis (Adem’e secde etmekten) kibirlendi ve kâfirlerden oldu.
Bekir Sadak : (73-74) Iblis'ten baska butun melekler secde etmislerdi. O, buyukluk taslamis ve inkarcilardan olmustu.
Celal Yıldırım : (73-74) Bunun üzerine meleklerin hepsi birden secde ettiler, ancak İblîs secde etmedi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.
Diyanet İşleri : Ancak İblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.
Diyanet İşleri (eski) : (73-74) Bütün melekler secde etmişlerdi, fakat İblis; o, büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştu.
Diyanet Vakfi : Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.
Edip Yüksel : Ancak İblis hariç. Büyüklük tasladı ve nankör oldu.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yalnız İblis etmedi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yalnız iblis kibirlenmek istedi ve kafirlerden oldu.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yalnız İblîs kibirlenmek istedi ve kâfirlerden oldu
Fizilal-il Kuran : Yalnız İblis secde etmedi, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.
Gültekin Onan : Yalnız İblis hariç. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.
Hakkı Yılmaz : (73,74) Bunun üzerine İblis/ düşünce yetisi hariç evrendeki güçlerin tümü hep birlikte boyun eğip teslimiyet gösterdiler, İblis büyüklük tasladı ve o, görmezden gelenlerden idi.
Hasan Basri Çantay : yalınız İblîs kibirlenmiye yeltenmişdi. (Zâten) o, (ilm-i ilâhîde) kâfirlerdendi.
Hayrat Neşriyat : Ancak (cinlerden olan) İblis hâriç. (O,) büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.
İbni Kesir : Yalnız İblis, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.
İskender Evrenosoğlu : İblis hariç ki, o kibirlendi ve kâfirlerden oldu.
Muhammed Esed : yalnız İblis kapanmadı: O küstahça böbürlendi ve (böylece) hakikati inkar edenlerden oldu.
Ömer Nasuhi Bilmen : (73-74) Bunun üzerine melekler hepsi de cümleten secde ediverdiler. İblis müstesna. O böbürlenmek istedi ve kâfirlerden oldu.
Ömer Öngüt : Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu.
Şaban Piriş : İblis müstesna. O, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.
Suat Yıldırım : Lâkin İblis secde etmedi. O kibirlendi ve kâfirlerden oldu.
Süleyman Ateş : Yalnız İblis etmedi, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.
Tefhim-ul Kuran : Yalnız İblis hariç. O büyüklük tasladı ve (böylece) kafirlerden oldu.
Ümit Şimşek : İblis müstesna. O büyüklük tasladı ve kâfir olup çıktı.
Yaşar Nuri Öztürk : İblis etmemişti. O, kibre sapmış ve inkârcılardan olmuştu.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}