» 41 / Fussilet  9:

Kuran Sırası: 41
İniş Sırası: 61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

 » 41 / Fussilet  Suresi: 9
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. أَئِنَّكُمْ (ÊÙNKM) = einnekum : siz mi?
3. لَتَكْفُرُونَ (LTKFRVN) = letekfurūne : inkar ediyorsunuz
4. بِالَّذِي (BELZ̃Y) = billeƶī' :
5. خَلَقَ (ḢLG) = ḣaleḳa : yaratanı
6. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : arzı
7. فِي (FY) = fī : içinde
8. يَوْمَيْنِ (YVMYN) = yevmeyni : iki gün
9. وَتَجْعَلُونَ (VTCALVN) = ve tec'ǎlūne : ve koşuyorsunuz
10. لَهُ (LH) = lehu : O'na
11. أَنْدَادًا (ÊND̃ED̃E) = endāden : eşler
12. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : O
13. رَبُّ (RB) = rabbu : Rabbidir
14. الْعَالَمِينَ (ELAELMYN) = l-ǎālemīne : alemlerin
de ki | siz mi? | inkar ediyorsunuz | | yaratanı | arzı | içinde | iki gün | ve koşuyorsunuz | O'na | eşler | O | Rabbidir | alemlerin |

[GVL] [] [KFR] [] [ḢLG] [ERŽ] [] [YVM] [CAL] [] [ND̃D̃] [] [RBB] [ALM]
GL ÊÙNKM LTKFRVN BELZ̃Y ḢLG ELÊRŽ FY YVMYN VTCALVN LH ÊND̃ED̃E Z̃LK RB ELAELMYN

ḳul einnekum letekfurūne billeƶī' ḣaleḳa l-erDe yevmeyni ve tec'ǎlūne lehu endāden ƶālike rabbu l-ǎālemīne
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين

 » 41 / Fussilet  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
أئنكم | ÊÙNKM einnekum siz mi? """Do you indeed"
لتكفرون ك ف ر | KFR LTKFRVN letekfurūne inkar ediyorsunuz [surely] disbelieve
بالذي | BELZ̃Y billeƶī' in the One Who
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yaratanı created
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe arzı the earth
في | FY içinde in
يومين ي و م | YVM YVMYN yevmeyni iki gün two periods
وتجعلون ج ع ل | CAL VTCALVN ve tec'ǎlūne ve koşuyorsunuz and you set up
له | LH lehu O'na with Him
أندادا ن د د | ND̃D̃ ÊND̃ED̃E endāden eşler rivals?
ذلك | Z̃LK ƶālike O That
رب ر ب ب | RBB RB rabbu Rabbidir (is the) Lord
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin "(of) the worlds."""

41:9 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | siz mi? | inkar ediyorsunuz | | yaratanı | arzı | içinde | iki gün | ve koşuyorsunuz | O'na | eşler | O | Rabbidir | alemlerin |

[GVL] [] [KFR] [] [ḢLG] [ERŽ] [] [YVM] [CAL] [] [ND̃D̃] [] [RBB] [ALM]
GL ÊÙNKM LTKFRVN BELZ̃Y ḢLG ELÊRŽ FY YVMYN VTCALVN LH ÊND̃ED̃E Z̃LK RB ELAELMYN

ḳul einnekum letekfurūne billeƶī' ḣaleḳa l-erDe yevmeyni ve tec'ǎlūne lehu endāden ƶālike rabbu l-ǎālemīne
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين

[ق و ل] [] [ك ف ر] [] [خ ل ق] [ا ر ض] [] [ي و م] [ج ع ل] [] [ن د د] [] [ر ب ب] [ع ل م]

 » 41 / Fussilet  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
أئنكم | ÊÙNKM einnekum siz mi? """Do you indeed"
,,Nun,Kef,Mim,
,,50,20,40,
INTG – prefixed interrogative alif
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الهمزة همزة استفهام
حرف نصب والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لتكفرون ك ف ر | KFR LTKFRVN letekfurūne inkar ediyorsunuz [surely] disbelieve
Lam,Te,Kef,Fe,Re,Vav,Nun,
30,400,20,80,200,6,50,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالذي | BELZ̃Y billeƶī' in the One Who
Be,Elif,Lam,Zel,Ye,
2,1,30,700,10,
P – prefixed preposition bi
REL – masculine singular relative pronoun
جار ومجرور
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yaratanı created
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe arzı the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
في | FY içinde in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
يومين ي و م | YVM YVMYN yevmeyni iki gün two periods
Ye,Vav,Mim,Ye,Nun,
10,6,40,10,50,
N – genitive masculine dual noun
اسم مجرور
وتجعلون ج ع ل | CAL VTCALVN ve tec'ǎlūne ve koşuyorsunuz and you set up
Vav,Te,Cim,Ayn,Lam,Vav,Nun,
6,400,3,70,30,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
له | LH lehu O'na with Him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
أندادا ن د د | ND̃D̃ ÊND̃ED̃E endāden eşler rivals?
,Nun,Dal,Elif,Dal,Elif,
,50,4,1,4,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
ذلك | Z̃LK ƶālike O That
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
رب ر ب ب | RBB RB rabbu Rabbidir (is the) Lord
Re,Be,
200,2,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
العالمين ع ل م | ALM ELAELMYN l-ǎālemīne alemlerin "(of) the worlds."""
Elif,Lam,Ayn,Elif,Lam,Mim,Ye,Nun,
1,30,70,1,30,40,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | أَئِنَّكُمْ: siz mi? | لَتَكْفُرُونَ: inkar ediyorsunuz | بِالَّذِي: | خَلَقَ: yaratanı | الْأَرْضَ: arzı | فِي: içinde | يَوْمَيْنِ: iki gün | وَتَجْعَلُونَ: ve koşuyorsunuz | لَهُ: O'na | أَنْدَادًا: eşler | ذَٰلِكَ: O | رَبُّ: Rabbidir | الْعَالَمِينَ: alemlerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | أئنكم ÊÙNKM siz mi? | لتكفرون LTKFRWN inkar ediyorsunuz | بالذي BELZ̃Y | خلق ḢLG yaratanı | الأرض ELÊRŽ arzı | في FY içinde | يومين YWMYN iki gün | وتجعلون WTCALWN ve koşuyorsunuz | له LH O'na | أندادا ÊND̃ED̃E eşler | ذلك Z̃LK O | رب RB Rabbidir | العالمين ELAELMYN alemlerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | einnekum: siz mi? | letekfurūne: inkar ediyorsunuz | billeƶī': | ḣaleḳa: yaratanı | l-erDe: arzı | : içinde | yevmeyni: iki gün | ve tec'ǎlūne: ve koşuyorsunuz | lehu: O'na | endāden: eşler | ƶālike: O | rabbu: Rabbidir | l-ǎālemīne: alemlerin |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | ÊÙNKM: siz mi? | LTKFRVN: inkar ediyorsunuz | BELZ̃Y: | ḢLG: yaratanı | ELÊRŽ: arzı | FY: içinde | YVMYN: iki gün | VTCALVN: ve koşuyorsunuz | LH: O'na | ÊND̃ED̃E: eşler | Z̃LK: O | RB: Rabbidir | ELAELMYN: alemlerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Siz mi kâfir olmadasınız, inkâr etmedesiniz bir mâbûdu ki yeryüzünü iki günde yaratmıştır ve siz mi ona eşler kabul etmedesiniz? Budur işte âlemlerin Rabbi.
Adem Uğur : De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.
Ahmed Hulusi : De ki: "Siz, arzı iki süreçte (yeryüzü itibarıyla; maddeye - kitleye dönüşmesi süreci ve canlı varlıkların oluşumu süreci; beden itibarıyla; sperm - yumurta bileşiminden 120. gün olayına kadar birinci evre ve ondan sonraki doğuma kadar olan ikinci evre. Allâhu âlem. A. H. ) yaratmış olanı gerçekten inkâr mı ediyorsunuz; O'na denk tanrılar mı oluşturuyorsunuz (hayalinizde var sanıyorsunuz)! İşte O, Rabb-ül (bir şeyin var olmasının dilenişi aşamasından, yaratılmasından, varlığının dilendiği kadarıyla sürmesi aşamalarınca, gereken her özelliği, şartlarına göre, Allâh isimlerinin işaret ettiği özelliklerle meydana getiren) âlemîn'dir!"
Ahmet Tekin : 'Siz, yeri iki günde, iki devirde yaratanı inkâr edip, bile bile Allah’a eşler, ortaklar mı koşuyorsunuz? O âlemlerin, bütün varlıkların Rabbidir.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Siz yeryüzünü iki günde yaratanı inkar ediyor ve O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? İşte alemlerin Rabbi O'dur.'
Ali Bulaç : De ki: "Gerçekten siz mi yeri iki günde yaratanı inkâr ediyor ve O'na birtakım eşler kılıyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir."
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm), deki: “-Arzı iki günde yaratanı, siz mi inkâr edeceksiniz ve O’na eşler koşup duracaksınız? O, bütün âlemlerin Rabbidir.”
Bekir Sadak : «Biz yeri iki gunde yaratani mi inkar ediyor ve O'na esler kosuyorsunuz! O, alemlerin Rabbidir» de.
Celal Yıldırım : De ki, gerçekten siz mi, yeri iki günde (iki devirde) yaratanı inkâr ediyor, O'na denkler, benzerler koşuyorsunuz ? O, âlemlerin Rabbıdır.
Diyanet İşleri : De ki: “Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Siz yeri iki günde yaratanı mı inkar ediyor ve O'na eşler koşuyorsunuz! O, alemlerin Rabbidir' de.
Diyanet Vakfi : De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.
Edip Yüksel : De ki, 'Siz yeri iki günde yaratanı mı inkar ediyorsunuz ve O'na eşler mi koşuyorsunuz? O, evrenlerin Rabbidir.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Siz yeri iki günde yaratanı gerçekten inkâr edip duracak mısınız? Bir de O'na eşler koşuyorsunuz ha? O bütün âlemlerin Rabbidir.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Siz gerçekten yeri iki günde yaratanı inkar edip duracak mısınız? Bir de O'na eşler mi koşuyorsunuz? O, bütün alemlerin Rabbidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: Siz gerçekten küfredip duracak mısınız o halika ki Arzı iki günde yarattı, bir de ona menendler koşuyorsunuz? O bütün âlemlerin rabbı.
Fizilal-il Kuran : De ki: «Siz mi yeryüzünü iki günde yaratana nankörlük ediyor ve O'na ortaklar koşuyorsunuz? O alemlerin Rabb'idir.»
Gültekin Onan : De ki: "Gerçekten siz mi yeri iki günde yaratana küfrediyor ve O'na birtakım eşler kılıyorsunuz? O, alemlerin rabbidir."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Siz yeryüzünü iki evrede oluşturanı gerçekten örtüp duracak mısınız/ inanmayacak mısınız? Bir de O'na eşler koşuyorsunuz! O, âlemlerin Rabbidir.”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Gerçek siz mi o arzı iki günde yaradana (ısrar ile) küfrediyor, Ona ortaklar katıyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip, O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? İşte O, âlemlerin Rabbidir!'
İbni Kesir : De ki: Siz mi yeri iki günde yaratanı inkar ediyor ve O'na eşler koşuyorsunuz? Alemlerin Rabbı işte O'dur.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Gerçekten siz, arzı iki günde halkedeni mi inkâr ediyorsunuz? Ve O'na eşler mi kılıyorsunuz? İşte O, âlemlerin Rabbidir.”
Muhammed Esed : De ki: "Siz, arzı iki evrede yaratmış olan Allah'ı gerçekten inkar mı ediyorsunuz? Ve O'na, alemlerin Rabbine rakip güçlerin bulunduğunu mu iddia ediyorsunuz?"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Hakikaten siz mi yeri iki günde yaratmış olan zâtı inkâr ediyorsunuz? Ve onun için ortaklar ediniyorsunuz? İşte O, âlemlerin Rabbidir.»
Ömer Öngüt : De ki: "Siz mi yeri iki günde yaratanı inkâr ediyor ve O'na eşler koşuyorsunuz? Âlemlerin Rabbi işte O'dur. "
Şaban Piriş : De ki: -Siz, dünyayı iki günde yaratana nankörlük mü ediyorsunuz? Ona ortaklar koşuyorsunuz. Halbuki O, alemlerin Rabb’idir.
Suat Yıldırım : De ki: Siz dünyayı iki günde yaratan Allah’ın tek İlah olduğunu inkâr edip O’na birtakım eşler, ortaklar mı uyduruyorsunuz? Halbuki bütün bunları yapan, Rabbulâlemindir.
Süleyman Ateş : De ki: "Siz mi arzı iki günde Yaratan'a nankörlük ediyor ve O'na eşler koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Gerçekten siz mi yeri iki günde yaratana (karşı) küfre sapıyor ve O'na birtakım eşler kılıyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.»
Ümit Şimşek : De ki: Siz yeri iki günde yaratana nankörlük edip de başkalarını Ona denk mi tutuyorsunuz? Oysa O Âlemlerin Rabbidir.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Siz, yerküreyi iki günde yaratana gerçekten nankörlük edip O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? Âlemlerin Rabbi'dir O."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}