» 41 / Fussilet  44:

Kuran Sırası: 41
İniş Sırası: 61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

 » 41 / Fussilet  Suresi: 44
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَوْ (VLV) = velev : ve eğer
2. جَعَلْنَاهُ (CALNEH) = ceǎlnāhu : biz onu yapsaydık
3. قُرْانًا (GR ËNE) = ḳur'ānen : bir Kur'an
4. أَعْجَمِيًّا (ÊACMYE) = eǎ'cemiyyen : yabancı (dilde)
5. لَقَالُوا (LGELVE) = leḳālū : derlerdi ki
6. لَوْلَا (LVLE) = levlā : değil miydi?
7. فُصِّلَتْ (FṦLT) = fuSSilet : açıklanmalı
8. ايَاتُهُ ( ËYETH) = āyātuhu : onun ayetleri
9. أَأَعْجَمِيٌّ (ÊÊACMY) = eeǎ'cemiyyun : yabancı söz mü?
10. وَعَرَبِيٌّ (VARBY) = ve ǎrabiyyun : arab olana
11. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
12. هُوَ (HV) = huve : o
13. لِلَّذِينَ (LLZ̃YN) = lilleƶīne : için
14. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inananlar
15. هُدًى (HD̃) = huden : bir yol göstericidir
16. وَشِفَاءٌ (VŞFEÙ) = ve şifā'un : ve (gönüllere) şifadır
17. وَالَّذِينَ (VELZ̃YN) = velleƶīne : gelince
18. لَا (LE) = lā :
19. يُؤْمِنُونَ (YÙMNVN) = yu'minūne : inanmayanlara
20. فِي (FY) = fī : vardır
21. اذَانِهِمْ ( ËZ̃ENHM) = āƶānihim : onların kulaklarında
22. وَقْرٌ (VGR) = veḳrun : bir ağırlık
23. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve o
24. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
25. عَمًى (AM) = ǎmen : bir körlüktür
26. أُولَٰئِكَ (ÊVLÙK) = ulāike : onlar
27. يُنَادَوْنَ (YNED̃VN) = yunādevne : çağırılıyorlar
28. مِنْ (MN) = min : -den
29. مَكَانٍ (MKEN) = mekānin : bir yer-
30. بَعِيدٍ (BAYD̃) = beǐydin : uzak
ve eğer | biz onu yapsaydık | bir Kur'an | yabancı (dilde) | derlerdi ki | değil miydi? | açıklanmalı | onun ayetleri | yabancı söz mü? | arab olana | de ki | o | için | inananlar | bir yol göstericidir | ve (gönüllere) şifadır | gelince | | inanmayanlara | vardır | onların kulaklarında | bir ağırlık | ve o | onlara | bir körlüktür | onlar | çağırılıyorlar | -den | bir yer- | uzak |

[] [CAL] [GRE] [ACM] [GVL] [] [FṦL] [EYY] [ACM] [ARB] [GVL] [] [] [EMN] [HD̃Y] [ŞFY] [] [] [EMN] [] [EZ̃N] [VGR] [] [] [AMY] [] [ND̃V] [] [KVN] [BAD̃]
VLV CALNEH GR ËNE ÊACMYE LGELVE LVLE FṦLT ËYETH ÊÊACMY VARBY GL HV LLZ̃YN ËMNVE HD̃ VŞFEÙ VELZ̃YN LE YÙMNVN FY ËZ̃ENHM VGR VHV ALYHM AM ÊVLÙK YNED̃VN MN MKEN BAYD̃

velev ceǎlnāhu ḳur'ānen eǎ'cemiyyen leḳālū levlā fuSSilet āyātuhu eeǎ'cemiyyun ve ǎrabiyyun ḳul huve lilleƶīne āmenū huden ve şifā'un velleƶīne yu'minūne āƶānihim veḳrun ve huve ǎleyhim ǎmen ulāike yunādevne min mekānin beǐydin
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد

 » 41 / Fussilet  Suresi: 44
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | VLV velev ve eğer And if
جعلناه ج ع ل | CAL CALNEH ceǎlnāhu biz onu yapsaydık We (had) made it
قرآنا ق ر ا | GRE GR ËNE ḳur'ānen bir Kur'an a Quran
أعجميا ع ج م | ACM ÊACMYE eǎ'cemiyyen yabancı (dilde) (in) a foreign (language),
لقالوا ق و ل | GVL LGELVE leḳālū derlerdi ki they (would have) said,
لولا | LVLE levlā değil miydi? """Why not"
فصلت ف ص ل | FṦL FṦLT fuSSilet açıklanmalı are explained in detail
آياته ا ي ي | EYY ËYETH āyātuhu onun ayetleri its verses?
أأعجمي ع ج م | ACM ÊÊACMY eeǎ'cemiyyun yabancı söz mü? (Is it) a foreign (language)
وعربي ع ر ب | ARB VARBY ve ǎrabiyyun arab olana "and an Arab?"""
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
هو | HV huve o """It (is)"
للذين | LLZ̃YN lilleƶīne için for those who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inananlar believe,
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ huden bir yol göstericidir a guidance
وشفاء ش ف ي | ŞFY VŞFEÙ ve şifā'un ve (gönüllere) şifadır "and a healing."""
والذين | VELZ̃YN velleƶīne gelince And those who
لا | LE (do) not
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne inanmayanlara believe,
في | FY vardır in
آذانهم ا ذ ن | EZ̃N ËZ̃ENHM āƶānihim onların kulaklarında their ears
وقر و ق ر | VGR VGR veḳrun bir ağırlık (is) deafness,
وهو | VHV ve huve ve o and it
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara (is) for them
عمى ع م ي | AMY AM ǎmen bir körlüktür blindness.
أولئك | ÊVLÙK ulāike onlar Those
ينادون ن د و | ND̃V YNED̃VN yunādevne çağırılıyorlar are being called
من | MN min -den from
مكان ك و ن | KVN MKEN mekānin bir yer- a place
بعيد ب ع د | BAD̃ BAYD̃ beǐydin uzak "far."""

41:44 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve eğer | biz onu yapsaydık | bir Kur'an | yabancı (dilde) | derlerdi ki | değil miydi? | açıklanmalı | onun ayetleri | yabancı söz mü? | arab olana | de ki | o | için | inananlar | bir yol göstericidir | ve (gönüllere) şifadır | gelince | | inanmayanlara | vardır | onların kulaklarında | bir ağırlık | ve o | onlara | bir körlüktür | onlar | çağırılıyorlar | -den | bir yer- | uzak |

[] [CAL] [GRE] [ACM] [GVL] [] [FṦL] [EYY] [ACM] [ARB] [GVL] [] [] [EMN] [HD̃Y] [ŞFY] [] [] [EMN] [] [EZ̃N] [VGR] [] [] [AMY] [] [ND̃V] [] [KVN] [BAD̃]
VLV CALNEH GR ËNE ÊACMYE LGELVE LVLE FṦLT ËYETH ÊÊACMY VARBY GL HV LLZ̃YN ËMNVE HD̃ VŞFEÙ VELZ̃YN LE YÙMNVN FY ËZ̃ENHM VGR VHV ALYHM AM ÊVLÙK YNED̃VN MN MKEN BAYD̃

velev ceǎlnāhu ḳur'ānen eǎ'cemiyyen leḳālū levlā fuSSilet āyātuhu eeǎ'cemiyyun ve ǎrabiyyun ḳul huve lilleƶīne āmenū huden ve şifā'un velleƶīne yu'minūne āƶānihim veḳrun ve huve ǎleyhim ǎmen ulāike yunādevne min mekānin beǐydin
ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد

[] [ج ع ل] [ق ر ا] [ع ج م] [ق و ل] [] [ف ص ل] [ا ي ي] [ع ج م] [ع ر ب] [ق و ل] [] [] [ا م ن] [ه د ي] [ش ف ي] [] [] [ا م ن] [] [ا ذ ن] [و ق ر] [] [] [ع م ي] [] [ن د و] [] [ك و ن] [ب ع د]

 » 41 / Fussilet  Suresi: 44
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | VLV velev ve eğer And if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
جعلناه ج ع ل | CAL CALNEH ceǎlnāhu biz onu yapsaydık We (had) made it
Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,He,
3,70,30,50,1,5,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
قرآنا ق ر ا | GRE GR ËNE ḳur'ānen bir Kur'an a Quran
Gaf,Re,,Nun,Elif,
100,200,,50,1,
"PN – accusative masculine indefinite proper noun → Quran"
اسم علم منصوب
أعجميا ع ج م | ACM ÊACMYE eǎ'cemiyyen yabancı (dilde) (in) a foreign (language),
,Ayn,Cim,Mim,Ye,Elif,
,70,3,40,10,1,
"ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective → Language"
صفة منصوبة
لقالوا ق و ل | GVL LGELVE leḳālū derlerdi ki they (would have) said,
Lam,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
30,100,1,30,6,1,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
اللام لام التوكيد
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لولا | LVLE levlā değil miydi? """Why not"
Lam,Vav,Lam,Elif,
30,6,30,1,
EXH – exhortation particle
حرف تحضيض
فصلت ف ص ل | FṦL FṦLT fuSSilet açıklanmalı are explained in detail
Fe,Sad,Lam,Te,
80,90,30,400,
V – 3rd person feminine singular (form II) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
آياته ا ي ي | EYY ËYETH āyātuhu onun ayetleri its verses?
,Ye,Elif,Te,He,
,10,1,400,5,
N – nominative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أأعجمي ع ج م | ACM ÊÊACMY eeǎ'cemiyyun yabancı söz mü? (Is it) a foreign (language)
,,Ayn,Cim,Mim,Ye,
,,70,3,40,10,
"INTG – prefixed interrogative alif
N – nominative masculine singular indefinite noun → Language"
الهمزة همزة استفهام
اسم مرفوع
وعربي ع ر ب | ARB VARBY ve ǎrabiyyun arab olana "and an Arab?"""
Vav,Ayn,Re,Be,Ye,
6,70,200,2,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine singular indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
هو | HV huve o """It (is)"
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
للذين | LLZ̃YN lilleƶīne için for those who
Lam,Lam,Zel,Ye,Nun,
30,30,700,10,50,
P – prefixed preposition lām
REL – masculine plural relative pronoun
جار ومجرور
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inananlar believe,
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ huden bir yol göstericidir a guidance
He,Dal,,
5,4,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
وشفاء ش ف ي | ŞFY VŞFEÙ ve şifā'un ve (gönüllere) şifadır "and a healing."""
Vav,Şın,Fe,Elif,,
6,300,80,1,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
والذين | VELZ̃YN velleƶīne gelince And those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
لا | LE (do) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne inanmayanlara believe,
Ye,,Mim,Nun,Vav,Nun,
10,,40,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY vardır in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
آذانهم ا ذ ن | EZ̃N ËZ̃ENHM āƶānihim onların kulaklarında their ears
,Zel,Elif,Nun,He,Mim,
,700,1,50,5,40,
"N – genitive feminine plural noun → Ear
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun"
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وقر و ق ر | VGR VGR veḳrun bir ağırlık (is) deafness,
Vav,Gaf,Re,
6,100,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
وهو | VHV ve huve ve o and it
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara (is) for them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
عمى ع م ي | AMY AM ǎmen bir körlüktür blindness.
Ayn,Mim,,
70,40,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
أولئك | ÊVLÙK ulāike onlar Those
,Vav,Lam,,Kef,
,6,30,,20,
DEM – plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
ينادون ن د و | ND̃V YNED̃VN yunādevne çağırılıyorlar are being called
Ye,Nun,Elif,Dal,Vav,Nun,
10,50,1,4,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form III) passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
من | MN min -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
مكان ك و ن | KVN MKEN mekānin bir yer- a place
Mim,Kef,Elif,Nun,
40,20,1,50,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
بعيد ب ع د | BAD̃ BAYD̃ beǐydin uzak "far."""
Be,Ayn,Ye,Dal,
2,70,10,4,
ADJ – genitive masculine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَوْ: ve eğer | جَعَلْنَاهُ: biz onu yapsaydık | قُرْانًا: bir Kur'an | أَعْجَمِيًّا: yabancı (dilde) | لَقَالُوا: derlerdi ki | لَوْلَا: değil miydi? | فُصِّلَتْ: açıklanmalı | ايَاتُهُ: onun ayetleri | أَأَعْجَمِيٌّ: yabancı söz mü? | وَعَرَبِيٌّ: arab olana | قُلْ: de ki | هُوَ: o | لِلَّذِينَ: için | امَنُوا: inananlar | هُدًى: bir yol göstericidir | وَشِفَاءٌ: ve (gönüllere) şifadır | وَالَّذِينَ: gelince | لَا: | يُؤْمِنُونَ: inanmayanlara | فِي: vardır | اذَانِهِمْ: onların kulaklarında | وَقْرٌ: bir ağırlık | وَهُوَ: ve o | عَلَيْهِمْ: onlara | عَمًى: bir körlüktür | أُولَٰئِكَ: onlar | يُنَادَوْنَ: çağırılıyorlar | مِنْ: -den | مَكَانٍ: bir yer- | بَعِيدٍ: uzak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولو WLW ve eğer | جعلناه CALNEH biz onu yapsaydık | قرآنا GR ËNE bir Kur'an | أعجميا ÊACMYE yabancı (dilde) | لقالوا LGELWE derlerdi ki | لولا LWLE değil miydi? | فصلت FṦLT açıklanmalı | آياته ËYETH onun ayetleri | أأعجمي ÊÊACMY yabancı söz mü? | وعربي WARBY arab olana | قل GL de ki | هو HW o | للذين LLZ̃YN için | آمنوا ËMNWE inananlar | هدى HD̃ bir yol göstericidir | وشفاء WŞFEÙ ve (gönüllere) şifadır | والذين WELZ̃YN gelince | لا LE | يؤمنون YÙMNWN inanmayanlara | في FY vardır | آذانهم ËZ̃ENHM onların kulaklarında | وقر WGR bir ağırlık | وهو WHW ve o | عليهم ALYHM onlara | عمى AM bir körlüktür | أولئك ÊWLÙK onlar | ينادون YNED̃WN çağırılıyorlar | من MN -den | مكان MKEN bir yer- | بعيد BAYD̃ uzak |
Kırık Meal (Okunuş) : |velev: ve eğer | ceǎlnāhu: biz onu yapsaydık | ḳur'ānen: bir Kur'an | eǎ'cemiyyen: yabancı (dilde) | leḳālū: derlerdi ki | levlā: değil miydi? | fuSSilet: açıklanmalı | āyātuhu: onun ayetleri | eeǎ'cemiyyun: yabancı söz mü? | ve ǎrabiyyun: arab olana | ḳul: de ki | huve: o | lilleƶīne: için | āmenū: inananlar | huden: bir yol göstericidir | ve şifā'un: ve (gönüllere) şifadır | velleƶīne: gelince | : | yu'minūne: inanmayanlara | : vardır | āƶānihim: onların kulaklarında | veḳrun: bir ağırlık | ve huve: ve o | ǎleyhim: onlara | ǎmen: bir körlüktür | ulāike: onlar | yunādevne: çağırılıyorlar | min: -den | mekānin: bir yer- | beǐydin: uzak |
Kırık Meal (Transcript) : |VLV: ve eğer | CALNEH: biz onu yapsaydık | GR ËNE: bir Kur'an | ÊACMYE: yabancı (dilde) | LGELVE: derlerdi ki | LVLE: değil miydi? | FṦLT: açıklanmalı | ËYETH: onun ayetleri | ÊÊACMY: yabancı söz mü? | VARBY: arab olana | GL: de ki | HV: o | LLZ̃YN: için | ËMNVE: inananlar | HD̃: bir yol göstericidir | VŞFEÙ: ve (gönüllere) şifadır | VELZ̃YN: gelince | LE: | YÙMNVN: inanmayanlara | FY: vardır | ËZ̃ENHM: onların kulaklarında | VGR: bir ağırlık | VHV: ve o | ALYHM: onlara | AM: bir körlüktür | ÊVLÙK: onlar | YNED̃VN: çağırılıyorlar | MN: -den | MKEN: bir yer- | BAYD̃: uzak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Eğer yabancı bir dille meydana getirseydik Kur'ân'ı, elbette derlerdi ki âyetleri Arapça olarak açıklansaydı da anlasaydık olmaz mıydı? Bu, yabancı bir dille söylenmiş söz, söyleyen de Arap ha? De ki: O, inananlara doğru yolu gösterir ve şifâdır; inanmayanlarınsa kulaklarında ağırlık var ve Kur'ân, onları kör etmede; sanki onlara pek uzak bir yerden nidâ edilmede.
Adem Uğur : Eğer biz onu, yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki: Ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Arab'a yabancı dilden (kitap) olur mu? De ki: O, inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara uzak bir yerden bağırılıyor (da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar.)
Ahmed Hulusi : Eğer O'nu Arapça olmayan bir Kur'ân olarak oluştursaydık, elbette: "Âyetleri anlaşılır olmalıydı! Arapça konuşan (Rasûl) Arapça olmayan (Kur'ân; ne biçim iş bu)?" derlerdi. . . De ki: "O, iman edenler için hakikate erdirici ve şifadır (sağlıklı düşünce bilgisi)!" İman etmeyenlere gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve O, onlar için anlaşılmaz bir nesnedir! (Bu nedenle sanki) onlar uzak bir mekândan nida olunurlar.
Ahmet Tekin : Eğer biz, bütün ilâhî kitaplardaki dinî-ilmî esasları içeren Kur’ân’ı yabancı dilde okunan bir kitap olarak planlayıp hazırlayarak açıklasaydık: 'Hayata geçirilebilmesi için âyetleri, ayrıntılı bir şekilde açıklanmalı değil miydi? Arapça konuşan bir peygambere, yabancı dilde bir kitap mı gönderilir?' diyeceklerdi. Sen: 'Kur’ân, iman edenler için doğru, hak yolu gösteren bir kılavuzdur, bir şifâdır' de. İman etmeyecek olanların da kulaklarında ağırlık vardır. Kur’ân onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir yerden sesleniliyor da, duymazlıktan anlamazlıktan geliyorlar.
Ahmet Varol : Onu yabancı dilde bir Kur'an kılsaydık: 'Ayetleri açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı bir dille mi (hitab edilir)?' derlerdi. De ki: 'O, iman edenler için bir hidayet ve şifadır. İman etmeyenlere gelince onların kulaklarında bir ağırlık var ve o (Kur'an) onlara bir körlüktür. Onlara (sanki) uzak bir yerden sesleniliyor.
Ali Bulaç : Eğer biz onu A'cemi (Arapça olmayan bir dilde) olan bir Kur'an kılsaydık, herhalde derlerdi ki: "Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Arap olana, A'cemi (Arapça olmayan bir dil) mi?" De ki: "O, iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır ve o (Kur'an), onlara karşı bir körlüktür. İşte onlara (sanki) uzak bir yerden seslenilir."
Ali Fikri Yavuz : Eğer biz, onu, yabancı bir dilden Kur’an yapaydık, muhakkak şöyle diyeceklerdi: “- Ayetleri açıklansaydı ya! Arab’a yabancı dil mi?” (Ey Rasûlüm, onlara) de ki: “- O Kur’an, iman edenlere hidayet ve şifadır. İman etmiyenlerin ise, kulaklarında bir ağırlık var. Kur’an onlara karşı bir körlük ve şübhedir. Onlar, uzak bir yerden çağrılanlar gibidir; (hakkı duymazlar ve kabul etmezler)”.
Bekir Sadak : Biz bu Kuran'i yabanci bir dil ile ortaya koysaydik: «Ayetleri uzun aciklanmali degil miydi? Bir araba yabanci bir dille soylenir mi?» derlerdi. De ki: «Bu, inananlara dogruluk rehberi ve gonullerine sifadir.» Inanmayanlarin kulaklarinda agirlik vardir ve onlara kapalidir; sanki bunlara uzak bir mesafeden sesleniliyor da anlamiyorlar. *
Celal Yıldırım : Şayet biz, bu Kur'ân'ı yabancı bir dille meydana getirseydik, (inkarcı müşrikler) derlerdi ki: O'nun âyetleri açıklansaydı ya.. Arab'a yabancı dille mi? De ki: O, imân edenlere doğru yolun rehberidir, (gönüllerde) şifâdır. İnanmayanların ise kulaklarında bir ağırlık vardır. Kur'ân, onlara kapalı ve karanlıktır. Sanki onlar uzak bir yerden çağırılırlar (gibi bir halleri vardır).
Diyanet İşleri : Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi. De ki: “O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur’an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar).”
Diyanet İşleri (eski) : Biz bu Kuran'ı yabancı bir dil ile ortaya koysaydık: 'Ayetleri uzun açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı bir dille söylenir mi?' derlerdi. De ki: 'Bu, inananlara doğruluk rehberi ve gönüllerine şifadır.' İnanmayanların kulaklarında ağırlık vardır ve onlara kapalıdır; sanki bunlara uzak bir mesafeden sesleniliyor da anlamıyorlar.
Diyanet Vakfi : Eğer biz onu, yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki: Ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Arab'a yabancı dilden (kitap) olur mu? De ki: O, inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara uzak bir yerden bağırılıyor (da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar.)
Edip Yüksel : Onu yabancı dilde bir Kuran kılsaydık, 'Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi?' diyeceklerdi. İster yabancı dil, ister Arapça olsun, de ki, 'O, inananlar için (dilleri sözkonusu olmaksızın) bir rehber ve şifadır. İnanmıyanların ise kulaklarında ağırlık vardır. Onlara sanki uzak bir yerden sesleniliyor gibi onlara kapalıdır.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'ân yapsaydık onlar mutlaka: «Bu kitabın âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı dil, öyle mi?» derlerdi. Sen de ki: «O, iman edenler için bir hidayet ve şifadır.» İman etmeyenlerin kulaklarında ise bir ağırlık vardır. Kur'ân onlara göre bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar (da duymuyorlar).
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve eğer Biz onu yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık diyeceklerdi ki: «Ayetleri genişçe açıklansaydı ya! Arab'a yabancı dil (öyle) mi?» De ki: «O iman edenler için bir rehber ve şifadır, iman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır ve o, onlara karşı körlüktür. Onlara uzak bir yerden haykırılır.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve eğer biz onu a'cemî bir Kur'an yapa idik diyecekler idi ki: âyetleri tafsıyl edilseydi ya! Araba Acemce mi? de ki: o, iyman edenler için hidayet ve şifadır, iyman etmiyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır ve o onlara karşı körlüktür, onlara uzak bir mekândan haykırılır.
Fizilal-il Kuran : Eğer biz bu Kur'ân'ı yabancı bir dilde okunan bir kitap yapsaydık derlerdi ki: «Ayetleri anlayacağımız bir şekilde açıklanmalı değil miydi? Muhatapları Arap olduğu halde Arapça olmayan kitap mı geldi?» De ki: «O mü'minler için doğru yolu gösteren bir kılavuz ve şifadır.» İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an, onlara bir körlüktür. Sanki onlar uzak bir yerden çağrılıyorlar.
Gültekin Onan : Eğer biz onu acemi [Arapça olmayan bir dilde] olan bir Kuran kılsaydık, herhalde derlerdi ki: "Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Arap olana, acemi [Arapça olmayan bir dil] mi?" De ki: "O, inananlar için bir hidayet ve bir şifadır. İnanmayanların ise kulaklarında bir ağırlık vardır ve o (Kuran), onlara karşı bir körlüktür. İşte onlara (sanki) uzak bir yerden seslenilir."
Hakkı Yılmaz : Ve eğer Biz o öğüdü/Kur’ân'ı yabancı dilde bir okuma yapsaydık, elbette onlar: “Âyetleri ayrıntılı olarak verilmeli değil miydi? Yabancı dil mi, Arapça mı!” diyeceklerdi. De ki: “O, iman eden kimseler için bir kılavuz ve bir şifadır.” İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır. Ve o Öğüt/ Kur’ân, onlar üzerine bir körlüktür. Onlara çok uzak bir mekândan seslenilmektedir.
Hasan Basri Çantay : Eğer biz onu yabancı (dilden) bir Kur'an yapsaydık muhakkak ki «Ayetleri açıklanmalı değil miydi Araba mensub (bir muhaataba), Arabca olmayan (bir Kur'an) mı? diyeceklerdi. (Onlara) söyle: «O (Kur'an) îman edenler için (mahz-ı) hidâyet ve şifâdır. İman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır. O (Kur'an) bunlara karşı bir körlükdür. (Sanki) onlar uzak bir yerden çağırılıyorlardır.
Hayrat Neşriyat : Ve şâyet (biz) onu yabancı (dilde) bir Kur’ân yapsaydık, elbette: 'Âyetleri(anlayacağımız bir dil ile) açıklanmalı değil miydi? Arab olana yabancı (dilde kitab) olur mu?' diyeceklerdi. De ki: 'O, îmân edenler için bir hidâyet ve bir şifâdır!' Îmân etmeyenlere gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve o (Kur’ân), onlara karşı bir körlüktür. İşte onlar (sanki) uzak bir yerden çağrılıyorlar (da duymuyorlar).
İbni Kesir : Biz; onu yabancı bir dil ile ortaya koysaydık diyeceklerdi ki: Ayetleri tafsilatlı olarak açıklamalı değil miydi? Hem yabancı, hem da Arab'a mı hitab etmektedir? De ki: İman edenler için hidayet ve şifadır. İman etmemiş olanların kulaklarında ise bir ağırlık vardır ve bu, onlara kapalıdır. Sanki onlara uzak bir mesafeden sesleniyorlar da anlamıyorlar.
İskender Evrenosoğlu : Ve eğer O'nu (Kitab'ı), yabancı dil bir Kur'ân kılsaydık, mutlaka: “O'nun âyetleri açıklanmalı değil miydi?” derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki: “O, âmenû olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mü'min olmayanların kulaklarında vakra vardır. O (Kur'ân), onlara karşı körlüktür (şifa ve hidayet değildir). İşte onlara uzak bir yerden seslenilir.
Muhammed Esed : Eğer bu (ilahi kelamın) Arapça dışında bir dilde (indirilmiş) bir hitabe olmasını dileseydik, onlar, (şimdi onu reddedenler,) bu defa, "Neden onun mesajları anlaşılır bir şekilde ifade edilmemiş? Hayret! Arapça dışında bir dil(de indirilmiş bir mesaj bu) ve (tebliğ eden de) bir Arap (elçi)?" diyeceklerdi. De ki: "Bu (ilahi kelam,) iman edenler için bir rehber ve bir şifa kaynağıdır; ona inanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık var ve bundan dolayı (Kuran) onlara kapalı, anlaşılmaz gelir. Onlar çok uzaklardan seslenilen (insanlar gibi)ler."
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer onu, yabancı bir lisan ile Kur'an kılsa idik elbette derlerdi ki: «Ayetleri tafsil edilmeli değil mi idi. Arabî bir peygambere yabancı bir lisan ile (Kur'an) olur mu?» De ki: «O, imân edenler için bir vesile-i hidâyettir ve bir şifadır.» Ve o kimseler ki imân etmezler. Onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Ve o, onlara karşı bir körlüktür. Onlara uzak bir mekandan nidâ olunuverir.
Ömer Öngüt : Biz onu yabancı bir dil ile okunan bir kitap yapsaydık, onlar mutlaka: "Âyetleri tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklanmalı değil miydi? Arap bir peygambere yabancı dil öyle mi?" derlerdi. De ki: "Bu, iman edenlere bir hidayet ve bir şifâdır. " İman etmeyenlerin ise kulaklarında ağırlık vardır ve Kur'an onlara göre körlüktür. Sanki onlara uzak bir yerden sesleniliyor da duymuyorlar.
Şaban Piriş : Biz Kur’an’ı yabancı bir dilde okusaydık: -Ayetleri açıklanmalı değil miydi? bir Arab’a, yabancı dilde mi? derlerdi. De ki: -İman edenlere kılavuz ve şifadır. İman etmeyenlerin kulaklarında ağırlık vardır. O, onlara karşı bir körlüktür. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor.
Suat Yıldırım : Eğer biz Kur’ân’ı yabancı bir dille gönderseydik derlerdi ki: "Neden, onun âyetleri açıkça beyan edilmedi? Dil yabancı, muhatap arap! Olur mu böyle şey?" De ki: "O, iman edenler için hidâyet ve şifadır." Ama iman etmeyenlerin kulaklarında ağırlıklar vardır. Kur’ân onlara kapalı ve karanlık gelir. Onların, çok uzak bir yerden sesleniliyor da söyleneni hiç anlamıyorlar gibi bir halleri vardır.
Süleyman Ateş : Eğer biz onu, yabancı (dilde) bir Kur'ân yapsaydık derlerdi ki: "Âyetleri (anlayacağımız) bir dille açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı söz mü (geliyor)?" De ki: "O, inananlar için bir yol gösterici ve (gönüllere) şifâdır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve o, onlara bir körlüktür. (Sanki) Onlar, uzak bir yerden çağırılıyorlar (da duymuyorlar).
Tefhim-ul Kuran : Eğer biz onu A'cemi (Arapça olmayan bir dilde) olan Kur'an kılsaydık, herhalde derlerdi ki: «Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Arap olana, A'cemi (Arapça olmayan bir dil) mi?» De ki: «O, iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır ve o (Kur'an), onlara karşı bir körlüktür. İşte onlara (sanki) uzak bir yerden seslenilir.»
Ümit Şimşek : Biz Kur'ân'ı yabancı bir dilde indirseydik, 'Âyetleri açıklansaydı ya! Araplara yabancı dilde kitap olur mu?' diyeceklerdi. De ki: İman edenler için o hidayet ve şifadır. İman etmeyenlerin ise kulaklarında ağırlık vardır; Kur'ân kendilerine görünmez. Sanki onlara çok uzak bir yerden sesleniliyor!
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer biz onu yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık, elbette şöyle diyeceklerdi: "Ayetleri ayrıntılı kılınmalı değil miydi?/Arap'a yabancı dil mi?/ister yabancı dilde, ister Arapça!" De ki: "O, iman edenler için bir kılavuz, bir şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır. Ve Kur'an, onlar için bir körlüktür. Böylelerine, çok uzak bir mekândan seslenilmektedir."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}