» 14 / Ibrahim  26:

Kuran Sırası: 14
İniş Sırası: 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 26
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَثَلُ (VMS̃L) = ve meṧelu : ve durumu da
2. كَلِمَةٍ (KLMT) = kelimetin : sözün
3. خَبِيثَةٍ (ḢBYS̃T) = ḣabīṧetin : kötü
4. كَشَجَرَةٍ (KŞCRT) = keşeceratin : bir ağaca benzer
5. خَبِيثَةٍ (ḢBYS̃T) = ḣabīṧetin : kötü
6. اجْتُثَّتْ (ECTS̃T) = ctuṧṧet : gövdesi koparılmış
7. مِنْ (MN) = min :
8. فَوْقِ (FVG) = fevḳi : üstünden
9. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerin
10. مَا (ME) = mā : olmayan
11. لَهَا (LHE) = lehā : onun
12. مِنْ (MN) = min : hiç
13. قَرَارٍ (GRER) = ḳarārin : kararı (kökü)
ve durumu da | sözün | kötü | bir ağaca benzer | kötü | gövdesi koparılmış | | üstünden | yerin | olmayan | onun | hiç | kararı (kökü) |

[MS̃L] [KLM] [ḢBS̃] [ŞCR] [ḢBS̃] [CS̃S̃] [] [FVG] [ERŽ] [] [] [] [GRR]
VMS̃L KLMT ḢBYS̃T KŞCRT ḢBYS̃T ECTS̃T MN FVG ELÊRŽ ME LHE MN GRER

ve meṧelu kelimetin ḣabīṧetin keşeceratin ḣabīṧetin ctuṧṧet min fevḳi l-erDi lehā min ḳarārin
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومثل م ث ل | MS̃L VMS̃L ve meṧelu ve durumu da And (the) example
كلمة ك ل م | KLM KLMT kelimetin sözün (of) a word
خبيثة خ ب ث | ḢBS̃ ḢBYS̃T ḣabīṧetin kötü evil
كشجرة ش ج ر | ŞCR KŞCRT keşeceratin bir ağaca benzer (is) like a tree
خبيثة خ ب ث | ḢBS̃ ḢBYS̃T ḣabīṧetin kötü evil,
اجتثت ج ث ث | CS̃S̃ ECTS̃T ctuṧṧet gövdesi koparılmış uprooted
من | MN min from
فوق ف و ق | FVG FVG fevḳi üstünden the surface
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerin (of) the earth,
ما | ME olmayan not
لها | LHE lehā onun for it
من | MN min hiç (is) any
قرار ق ر ر | GRR GRER ḳarārin kararı (kökü) stability.

14:26 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve durumu da | sözün | kötü | bir ağaca benzer | kötü | gövdesi koparılmış | | üstünden | yerin | olmayan | onun | hiç | kararı (kökü) |

[MS̃L] [KLM] [ḢBS̃] [ŞCR] [ḢBS̃] [CS̃S̃] [] [FVG] [ERŽ] [] [] [] [GRR]
VMS̃L KLMT ḢBYS̃T KŞCRT ḢBYS̃T ECTS̃T MN FVG ELÊRŽ ME LHE MN GRER

ve meṧelu kelimetin ḣabīṧetin keşeceratin ḣabīṧetin ctuṧṧet min fevḳi l-erDi lehā min ḳarārin
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار

[م ث ل] [ك ل م] [خ ب ث] [ش ج ر] [خ ب ث] [ج ث ث] [] [ف و ق] [ا ر ض] [] [] [] [ق ر ر]

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومثل م ث ل | MS̃L VMS̃L ve meṧelu ve durumu da And (the) example
Vav,Mim,Se,Lam,
6,40,500,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
كلمة ك ل م | KLM KLMT kelimetin sözün (of) a word
Kef,Lam,Mim,Te merbuta,
20,30,40,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
خبيثة خ ب ث | ḢBS̃ ḢBYS̃T ḣabīṧetin kötü evil
Hı,Be,Ye,Se,Te merbuta,
600,2,10,500,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
كشجرة ش ج ر | ŞCR KŞCRT keşeceratin bir ağaca benzer (is) like a tree
Kef,Şın,Cim,Re,Te merbuta,
20,300,3,200,400,
"P – prefixed preposition ka
N – genitive feminine indefinite noun → Tree"
جار ومجرور
خبيثة خ ب ث | ḢBS̃ ḢBYS̃T ḣabīṧetin kötü evil,
Hı,Be,Ye,Se,Te merbuta,
600,2,10,500,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
اجتثت ج ث ث | CS̃S̃ ECTS̃T ctuṧṧet gövdesi koparılmış uprooted
Elif,Cim,Te,Se,Te,
1,3,400,500,400,
V – 3rd person feminine singular (form VIII) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
فوق ف و ق | FVG FVG fevḳi üstünden the surface
Fe,Vav,Gaf,
80,6,100,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerin (of) the earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
ما | ME olmayan not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
لها | LHE lehā onun for it
Lam,He,Elif,
30,5,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiç (is) any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قرار ق ر ر | GRR GRER ḳarārin kararı (kökü) stability.
Gaf,Re,Elif,Re,
100,200,1,200,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَثَلُ: ve durumu da | كَلِمَةٍ: sözün | خَبِيثَةٍ: kötü | كَشَجَرَةٍ: bir ağaca benzer | خَبِيثَةٍ: kötü | اجْتُثَّتْ: gövdesi koparılmış | مِنْ: | فَوْقِ: üstünden | الْأَرْضِ: yerin | مَا: olmayan | لَهَا: onun | مِنْ: hiç | قَرَارٍ: kararı (kökü) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومثل WMS̃L ve durumu da | كلمة KLMT sözün | خبيثة ḢBYS̃T kötü | كشجرة KŞCRT bir ağaca benzer | خبيثة ḢBYS̃T kötü | اجتثت ECTS̃T gövdesi koparılmış | من MN | فوق FWG üstünden | الأرض ELÊRŽ yerin | ما ME olmayan | لها LHE onun | من MN hiç | قرار GRER kararı (kökü) |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve meṧelu: ve durumu da | kelimetin: sözün | ḣabīṧetin: kötü | keşeceratin: bir ağaca benzer | ḣabīṧetin: kötü | ctuṧṧet: gövdesi koparılmış | min: | fevḳi: üstünden | l-erDi: yerin | : olmayan | lehā: onun | min: hiç | ḳarārin: kararı (kökü) |
Kırık Meal (Transcript) : |VMS̃L: ve durumu da | KLMT: sözün | ḢBYS̃T: kötü | KŞCRT: bir ağaca benzer | ḢBYS̃T: kötü | ECTS̃T: gövdesi koparılmış | MN: | FVG: üstünden | ELÊRŽ: yerin | ME: olmayan | LHE: onun | MN: hiç | GRER: kararı (kökü) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Pis söz de pis ağaca benzer; kesilip yerden çıkarılmıştır, duracak hâli yoktur onun.
Adem Uğur : Kötü bir sözün misali, gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkânı olmayan (kötü) bir ağaca benzer.
Ahmed Hulusi : Habis Kelime'nin (asılsız fikrin) misali de, kökü bile olmayan, yüzeyde kalmış, dayanaksız habis şecere (meyve vermeyen ağaç) gibidir.
Ahmet Tekin : Haramların işlendiği, dolapların çevrildiği, bozuk, hileli, zora dayalı, hayırsız, vicdanların dışladığı, inkârcı bir düzen de, kökünden koparılmış, toprakla bağlantısı kesilmiş, gıdasını alamayan bir ağaca benzer. Bu ağaç canlılığını koruyamadığı, dikili duramadığı gibi, böyle bir düzen de hayat-destek ortamı ve imkânlarından beslenemediği için, toplumsal birliği, kanun ve nizam hakimiyetini, huzur ve sükûnu sağlayamaz, ayakta duramaz.
Ahmet Varol : Kötü sözün durumu ise kökü yerden koparılmış, bir kararı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir.
Ali Bulaç : Kötü (murdar) söz ise, kötü bir ağaç gibidir. Onun kökü yerin üstünden koparılmış, kararı (yerinde durma, tutunma imkanı) kalmamıştır.
Ali Fikri Yavuz : Kötü bir kelime (küfür) de, yeryüzünden gövdelenmiş, meyvası kötü bir ağaç gibidir ki, onun bir kararı yoktur (yıkılır gider).
Bekir Sadak : irkin bir soz de, yerden koparilmis, koku olmayan kotu bir agaca benzer.
Celal Yıldırım : Kötü bir söz ise, yerin üstünde gövdesi koparılmış hiçbir yararı olmayan bir ağaç gibidir.
Diyanet İşleri : Kötü bir sözün durumu da; yerden koparılmış, ayakta durma imkânı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir.
Diyanet İşleri (eski) : Çirkin bir söz de, yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer.
Diyanet Vakfi : Kötü bir sözün misali, gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma imkânı olmayan (kötü) bir ağaca benzer.
Edip Yüksel : Kötü bir söz de, yerden koparılmış köksüz kötü bir ağaç gibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kötü sözün durumu da, yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Çirkef bir sözün temsili de gövdesi yerden koparılmış habis bir ağaç gibidir ki, toprağın üstünden cüsselenmiş, varlığını sürdürme imkanı yoktur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Habîs bir kelimenin temsili de habîs bir ağaç gibidir ki üstünden cüsselenmiş kararı yoktur
Fizilal-il Kuran : İğrenç söz de kökü yerden kesilmiş, dik duramayan acı meyvalı bir ağaca benzer.
Gültekin Onan : Kötü (murdar) söz ise, kötü bir ağaç gibidir. Onun kökü yerin üstünden koparılmış, kararı (yerinde durma, tutunma imkanı) kalmamıştır.
Hakkı Yılmaz : Kötü bir söz'ün durumu da, yerden koparılmış, sabit kalma imkânı olmayan kötü bir ağaca benzer.
Hasan Basri Çantay : Kötü bir kelimenin haali de (göğdesi) toprağın üstünden koparılıvermiş kötü bir ağaç gibidir ki onun hiç bir sebatı (tutunma ve yerinde kalma kaabiliyyeti) yokdur.
Hayrat Neşriyat : Kötü bir sözün misâli ise, yerin üstünden koparılmış, kötü bir ağaca benzer ki onun için bir sebat yoktur.
İbni Kesir : Çirkin bir söz; yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer.
İskender Evrenosoğlu : Habis (kötü, çirkin) sözün durumu, yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız (dayanaksız) habis (kötü) ağaç gibidir.
Muhammed Esed : Ve çirkin bir sözün durumu ise, kökü toprağın üstüne çıkarılmış, bütünüyle kararsız, dayanıksız çürük bir ağacın durumuna benzer.
Ömer Nasuhi Bilmen : Habis bir kelimenin misali ise, yerin üzerinden kapanmış nâpâk bir ağaç gibidir ki, onun için bir sebat yoktur.
Ömer Öngüt : Kötü bir söz ise, gövdesi yerden koparılmış o yüzden ayakta durma imkânı olmayan pis bir ağaca benzer.
Şaban Piriş : Kötü bir sözün benzeri de, yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaç gibidir.
Suat Yıldırım : Kötü söz ise, gövdesi toprağın üstünden kolayca çıkarılabilen, kökleşip yerleşmeyen değersiz bir ağaca benzer.
Süleyman Ateş : Kötü sözün durumu da gövdesi yerin üstünden koparılmış, sâbit olmayan kötü bir ağaca benzer.
Tefhim-ul Kuran : Kötü (murdar) söz ise, kötü bir ağaç gibidir: Onun kökü yerin üstünden koparılmış, kararı (yerinde durma, tutunma imkânı) kalmamıştır.
Ümit Şimşek : Kötü sözün hali ise, toprağın üstünden sökülmüş kötü bir ağaca benzer ki, onun kökü de yoktur.
Yaşar Nuri Öztürk : Pis bir söz de gövdesi toprağın üstünde destek bulmuş bir ağaca benzer, dayanağı yoktur onun.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}