» 14 / Ibrahim  23:

Kuran Sırası: 14
İniş Sırası: 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 23
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَأُدْخِلَ (VÊD̃ḢL) = ve udḣile : ve sokuldular
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
3. امَنُوا ( ËMNVE) = āmenū : inanan(lar)
4. وَعَمِلُوا (VAMLVE) = ve ǎmilū : ve yapanlar
5. الصَّالِحَاتِ (ELṦELḪET) = S-SāliHāti : iyi işyer
6. جَنَّاتٍ (CNET) = cennātin : cennetlere
7. تَجْرِي (TCRY) = tecrī : akan
8. مِنْ (MN) = min :
9. تَحْتِهَا (TḪTHE) = teHtihā : altlarından
10. الْأَنْهَارُ (ELÊNHER) = l-enhāru : ırmaklar
11. خَالِدِينَ (ḢELD̃YN) = ḣālidīne : sürekli kalacakları
12. فِيهَا (FYHE) = fīhā : orada
13. بِإِذْنِ (BÎZ̃N) = biiƶni : izniyle
14. رَبِّهِمْ (RBHM) = rabbihim : Rablerinin
15. تَحِيَّتُهُمْ (TḪYTHM) = teHiyyetuhum : onların dirlik temennileri
16. فِيهَا (FYHE) = fīhā : orada
17. سَلَامٌ (SLEM) = selāmun : selamdır
ve sokuldular | kimseler | inanan(lar) | ve yapanlar | iyi işyer | cennetlere | akan | | altlarından | ırmaklar | sürekli kalacakları | orada | izniyle | Rablerinin | onların dirlik temennileri | orada | selamdır |

[D̃ḢL] [] [EMN] [AML] [ṦLḪ] [CNN] [CRY] [] [TḪT] [NHR] [ḢLD̃] [] [EZ̃N] [RBB] [ḪYY] [] [SLM]
VÊD̃ḢL ELZ̃YN ËMNVE VAMLVE ELṦELḪET CNET TCRY MN TḪTHE ELÊNHER ḢELD̃YN FYHE BÎZ̃N RBHM TḪYTHM FYHE SLEM

ve udḣile elleƶīne āmenū ve ǎmilū S-SāliHāti cennātin tecrī min teHtihā l-enhāru ḣālidīne fīhā biiƶni rabbihim teHiyyetuhum fīhā selāmun
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأدخل د خ ل | D̃ḢL VÊD̃ḢL ve udḣile ve sokuldular And will be admitted,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believed
وعملوا ع م ل | AML VAMLVE ve ǎmilū ve yapanlar and did
الصالحات ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪET S-SāliHāti iyi işyer righteous deeds
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātin cennetlere (to) Gardens
تجري ج ر ي | CRY TCRY tecrī akan flows
من | MN min from
تحتها ت ح ت | TḪT TḪTHE teHtihā altlarından underneath it
الأنهار ن ه ر | NHR ELÊNHER l-enhāru ırmaklar the rivers
خالدين خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃YN ḣālidīne sürekli kalacakları (will) abide forever
فيها | FYHE fīhā orada in it
بإذن ا ذ ن | EZ̃N BÎZ̃N biiƶni izniyle by the permission
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerinin "(of) their Lord;"
تحيتهم ح ي ي | ḪYY TḪYTHM teHiyyetuhum onların dirlik temennileri their greetings
فيها | FYHE fīhā orada therein
سلام س ل م | SLM SLEM selāmun selamdır (will be) peace.

14:23 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve sokuldular | kimseler | inanan(lar) | ve yapanlar | iyi işyer | cennetlere | akan | | altlarından | ırmaklar | sürekli kalacakları | orada | izniyle | Rablerinin | onların dirlik temennileri | orada | selamdır |

[D̃ḢL] [] [EMN] [AML] [ṦLḪ] [CNN] [CRY] [] [TḪT] [NHR] [ḢLD̃] [] [EZ̃N] [RBB] [ḪYY] [] [SLM]
VÊD̃ḢL ELZ̃YN ËMNVE VAMLVE ELṦELḪET CNET TCRY MN TḪTHE ELÊNHER ḢELD̃YN FYHE BÎZ̃N RBHM TḪYTHM FYHE SLEM

ve udḣile elleƶīne āmenū ve ǎmilū S-SāliHāti cennātin tecrī min teHtihā l-enhāru ḣālidīne fīhā biiƶni rabbihim teHiyyetuhum fīhā selāmun
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام

[د خ ل] [] [ا م ن] [ع م ل] [ص ل ح] [ج ن ن] [ج ر ي] [] [ت ح ت] [ن ه ر] [خ ل د] [] [ا ذ ن] [ر ب ب] [ح ي ي] [] [س ل م]

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأدخل د خ ل | D̃ḢL VÊD̃ḢL ve udḣile ve sokuldular And will be admitted,
Vav,,Dal,Hı,Lam,
6,,4,600,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض مبني للمجهول
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNVE āmenū inanan(lar) believed
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وعملوا ع م ل | AML VAMLVE ve ǎmilū ve yapanlar and did
Vav,Ayn,Mim,Lam,Vav,Elif,
6,70,40,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الصالحات ص ل ح | ṦLḪ ELṦELḪET S-SāliHāti iyi işyer righteous deeds
Elif,Lam,Sad,Elif,Lam,Ha,Elif,Te,
1,30,90,1,30,8,1,400,
N – genitive feminine plural active participle
اسم مجرور
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātin cennetlere (to) Gardens
Cim,Nun,Elif,Te,
3,50,1,400,
N – genitive feminine plural indefinite noun
اسم مجرور
تجري ج ر ي | CRY TCRY tecrī akan flows
Te,Cim,Re,Ye,
400,3,200,10,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
تحتها ت ح ت | TḪT TḪTHE teHtihā altlarından underneath it
Te,Ha,Te,He,Elif,
400,8,400,5,1,
N – genitive noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الأنهار ن ه ر | NHR ELÊNHER l-enhāru ırmaklar the rivers
Elif,Lam,,Nun,He,Elif,Re,
1,30,,50,5,1,200,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
خالدين خ ل د | ḢLD̃ ḢELD̃YN ḣālidīne sürekli kalacakları (will) abide forever
Hı,Elif,Lam,Dal,Ye,Nun,
600,1,30,4,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
فيها | FYHE fīhā orada in it
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
بإذن ا ذ ن | EZ̃N BÎZ̃N biiƶni izniyle by the permission
Be,,Zel,Nun,
2,,700,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerinin "(of) their Lord;"
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
تحيتهم ح ي ي | ḪYY TḪYTHM teHiyyetuhum onların dirlik temennileri their greetings
Te,Ha,Ye,Te,He,Mim,
400,8,10,400,5,40,
N – nominative feminine (form II) verbal noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فيها | FYHE fīhā orada therein
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
سلام س ل م | SLM SLEM selāmun selamdır (will be) peace.
Sin,Lam,Elif,Mim,
60,30,1,40,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَأُدْخِلَ: ve sokuldular | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | وَعَمِلُوا: ve yapanlar | الصَّالِحَاتِ: iyi işyer | جَنَّاتٍ: cennetlere | تَجْرِي: akan | مِنْ: | تَحْتِهَا: altlarından | الْأَنْهَارُ: ırmaklar | خَالِدِينَ: sürekli kalacakları | فِيهَا: orada | بِإِذْنِ: izniyle | رَبِّهِمْ: Rablerinin | تَحِيَّتُهُمْ: onların dirlik temennileri | فِيهَا: orada | سَلَامٌ: selamdır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وأدخل WÊD̃ḢL ve sokuldular | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | وعملوا WAMLWE ve yapanlar | الصالحات ELṦELḪET iyi işyer | جنات CNET cennetlere | تجري TCRY akan | من MN | تحتها TḪTHE altlarından | الأنهار ELÊNHER ırmaklar | خالدين ḢELD̃YN sürekli kalacakları | فيها FYHE orada | بإذن BÎZ̃N izniyle | ربهم RBHM Rablerinin | تحيتهم TḪYTHM onların dirlik temennileri | فيها FYHE orada | سلام SLEM selamdır |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve udḣile: ve sokuldular | elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | ve ǎmilū: ve yapanlar | S-SāliHāti: iyi işyer | cennātin: cennetlere | tecrī: akan | min: | teHtihā: altlarından | l-enhāru: ırmaklar | ḣālidīne: sürekli kalacakları | fīhā: orada | biiƶni: izniyle | rabbihim: Rablerinin | teHiyyetuhum: onların dirlik temennileri | fīhā: orada | selāmun: selamdır |
Kırık Meal (Transcript) : |VÊD̃ḢL: ve sokuldular | ELZ̃YN: kimseler | ËMNVE: inanan(lar) | VAMLVE: ve yapanlar | ELṦELḪET: iyi işyer | CNET: cennetlere | TCRY: akan | MN: | TḪTHE: altlarından | ELÊNHER: ırmaklar | ḢELD̃YN: sürekli kalacakları | FYHE: orada | BÎZ̃N: izniyle | RBHM: Rablerinin | TḪYTHM: onların dirlik temennileri | FYHE: orada | SLEM: selamdır |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnananlar ve iyi iş işleyenler, kıyılarından ırmaklar akan cennetlere alınırlar, orada, Rablerinin izniyle ebedî kalırlar. Orada birbirlerine iltifatları, esenlik size sözüdür.
Adem Uğur : İman edip de iyi işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedî kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Orada (birbirleriyle) karşılaştıkça söyledikleri "selam" dır.
Ahmed Hulusi : İman edip imanın gereğini uygulayanlar ise, Rableri olan Esmâ bileşiminin elvermesi sonucu (Bi-izni Rabbihim), içinde sonsuza dek yaşamak üzere, altlarından nehirler akan cennetlere dâhil edilmişlerdir. . . Onların orada birbirlerine hitabı "Selâm"dır.
Ahmet Tekin : İman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler, altından ırmaklar akan cennet konaklarına konulur. Rablerinin koyduğu yasalara uygun olarak orada ebedî yaşarlar. Orada, birbirlerine: 'Sabrederek mücadeleye devamınız sebebiyle size selâm olsun' diyerek mutluluk dileğinde bulunurlar.
Ahmet Varol : İman edip salih ameller işleyenlerse Rablerinin izniyle içinde sonsuza kadar kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Onların orada aralarındaki dilekleri 'selam'dır.
Ali Bulaç : İman edip salih amellerde bulunanlar, Rablerinin izniyle altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere konulmuşlardır. Orada birbirlerine olan dirlik temennileri: "Selam"dır.
Ali Fikri Yavuz : İman edip de sâlih ameller işliyenler, Rablerinin izniyle (ağaçları) altından ırmaklar akar cennetlere konulacaklar, orada ebedî olarak kalacaklardır; onların birbirlerine sağlık temennileri, orada Selâm’dır.
Bekir Sadak : Inanan ve yararli isleri yapanlar, iclerinden irmaklar akan cennetlere konulurlar, Rablerinin izniyle orada temelli kalirlar. Oradaki dirlik temennileri: «Selam!"dir.
Celal Yıldırım : İmân edip, iyi-yararlı amellerde bulunanlar, altlarından ırmaklar akan Cennetlere sokulacaklardır. Rablerinin izniyle orada devamlı kalırlar. Oradaki kutlamaları «selâmadır.
Diyanet İşleri : İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle, ebedî kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri “selâm”dır.
Diyanet İşleri (eski) : İnanan ve yararlı işleri yapanlar, içlerinden ırmaklar akan cennetlere konulurlar, Rablerinin izniyle orada temelli kalırlar. Oradaki dirlik temennileri: 'Selam!'dır.
Diyanet Vakfi : İman edip de iyi işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedî kalacakları ve zemininden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Orada (birbirleriyle) karşılaştıkça söyledikleri «selam» dır.
Edip Yüksel : İnanan ve erdemli davrananlar, içinden ırmaklar akan cennetlere sokulmuşlardır. Rab'lerinin izniyle orada sürekli kalırlar. Oradaki dirlik temennileri, 'Selam,' dır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İman edip salih ameller işleyenler ise, Rablerinin izniyle içinde sürekli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Oradaki dirlik temennileri «selâm!» dır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İman edip iyi ve yaralı işler işleyenler ise, altından ırmaklar akan cennetlere konulmuşlardır. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalacaklardır; orada sağlık temennileri «Selam!» dır.
Elmalılı Hamdi Yazır : İyman edip salih salih ameller işliyenler ise altından ırmaklar akar Cennetlere konulmuşlardır, rablarının izniyle orada muhalled olarak kalacaklardır, tehıyyeleri orada selâmdır
Fizilal-il Kuran : İman edip iyi ameller işleyenler ise Rabblerinin izni ile içinde ebedi olarak kalacakları ve altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilirler, onlar orada esenlik dileği olarak «selâm» ile karşılanırlar.
Gültekin Onan : İnanıp salih amellerde bulunanlar, rablerinin izniyle altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere konulmuşlardır. Orada birbirlerine olan dirlik temennileri "Selam"dır.
Hakkı Yılmaz : İman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar da, Rablerinin izniyle/ bilgisiyle içinde sürekli kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere girdirilirler. Oradaki selâmlaşma karşılamaları, “Selâm”dır.–
Hasan Basri Çantay : Îman edib de Saalih saalih ameller (güzel güzel işler ve ibâdetler) yapanlar, Rablerinin izniyle içerisinde dâim kalmak üzere, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulacakdır. Onların orada tahıyyeleri selâmdır.
Hayrat Neşriyat : Îmân edip sâlih ameller işleyenler ise, Rablerinin izniyle, içinde ebedî kalıcılar olarak, altlarından ırmaklar akan Cennetlere konulmuşlardır. Onların orada birbirlerine sağlık temennîleri: 'Selâm (sizin üzerinize olsun)!' (duâsı)dır.
İbni Kesir : İman edenler, salih amel işleyenler; altlarından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Rabblarının izni ile orada ebediyyen kalırlar. Onların birbirine sağlık temennileri de; selam'dır.
İskender Evrenosoğlu : Âmenû olanlar (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefsi ıslâh edici amel) yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler (konulurlar). Orada Rab'lerinin izni ile ebedî kalırlar. Orada onların tahiyyeleri (temennileri) “selâm”dır.
Muhammed Esed : Ama imana erişip doğru ve yararlı işler yapanlar, içinde derelerin, ırmakların çağıldadığı hasbahçelere sokulacaklar; ve orada Rablerinin izniyle, "Selam!" ile karşılanıp yaşıyacaklar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve imân eden ve sâlih sâlih amellerde bulunan kimseler, altlarından ırmaklar akar cennetlere konulmuşlardır, orada Rablerinin izniyle ebedî bir halde kalacaklardır. Onların duaları orada selâmdır.
Ömer Öngüt : İman edip de sâlih ameller yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedî kalacakları ve altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Onların orada birbirlerine dilekleri “Selâm”dır.
Şaban Piriş : İman eden ve doğruları yapanlar, içlerinden ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Rablerinin izniyle orada kalıcıdırlar. Oradaki esenlik dilekleri “Selam!”dır.
Suat Yıldırım : İman edip makbul ve güzel işler yapanlar, içlerinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirilecekler, Rab’lerinin izniyle orada devamlı kalacaklardır. Orada karşılaştıklarında iyi dilek temennileri "selam" olacaktır.
Süleyman Ateş : İnanıp iyi işler yapanlar da Rablerinin izniyle sürekli kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokuldular. Onların orada dirlik temennileri "selâm"dır.
Tefhim-ul Kuran : İman edip salih amellerde bulunanlar, Rablerinın izniyle altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere konulmuşlardır. Orada birbirlerine olan dirlik temennileri; «Selam»dır.
Ümit Şimşek : İman edip güzel işler yapanlar ise, Rablerinin izniyle ebediyen kalmak üzere, altlarından ırmaklar akan Cennetlere yerleştirilirler. Orada onlar esenlik müjdesiyle karşılanırlar.
Yaşar Nuri Öztürk : İman edip hayra ve barışa yönelik iyi işler yapanlar ise rablerinin izniyle altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulmuşlardır. Sürekli kalıcıdırlar orada. Birbirlerine esenlik dilemeleri, "selam" şeklindedir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}