» 14 / Ibrahim  24:

Kuran Sırası: 14
İniş Sırası: 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 24
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَلَمْ (ÊLM) = elem :
2. تَرَ (TR) = tera : görmedin mi
3. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
4. ضَرَبَ (ŽRB) = Derabe : bir benzetme yaptı
5. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
6. مَثَلًا (MS̃LE) = meṧelen : benzeri
7. كَلِمَةً (KLMT) = kelimeten : sözün
8. طَيِّبَةً (ŦYBT) = Tayyibeten : güzel
9. كَشَجَرَةٍ (KŞCRT) = keşeceratin : bir ağaç gibidir
10. طَيِّبَةٍ (ŦYBT) = Tayyibetin : güzel
11. أَصْلُهَا (ÊṦLHE) = eSluhā : kökü
12. ثَابِتٌ (S̃EBT) = ṧābitun : sabit
13. وَفَرْعُهَا (VFRAHE) = ve fer'ǔhā : ve dalları
14. فِي (FY) = fī : olan
15. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gökte
| görmedin mi | nasıl | bir benzetme yaptı | Allah | benzeri | sözün | güzel | bir ağaç gibidir | güzel | kökü | sabit | ve dalları | olan | gökte |

[] [REY] [KYF] [ŽRB] [] [MS̃L] [KLM] [ŦYB] [ŞCR] [ŦYB] [EṦL] [S̃BT] [FRA] [] [SMV]
ÊLM TR KYF ŽRB ELLH MS̃LE KLMT ŦYBT KŞCRT ŦYBT ÊṦLHE S̃EBT VFRAHE FY ELSMEÙ

elem tera keyfe Derabe llahu meṧelen kelimeten Tayyibeten keşeceratin Tayyibetin eSluhā ṧābitun ve fer'ǔhā s-semāi
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Do not
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi you see
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
ضرب ض ر ب | ŽRB ŽRB Derabe bir benzetme yaptı Allah sets forth
الله | ELLH llahu Allah Allah sets forth
مثلا م ث ل | MS̃L MS̃LE meṧelen benzeri the example,
كلمة ك ل م | KLM KLMT kelimeten sözün a word
طيبة ط ي ب | ŦYB ŦYBT Tayyibeten güzel good
كشجرة ش ج ر | ŞCR KŞCRT keşeceratin bir ağaç gibidir (is) like a tree
طيبة ط ي ب | ŦYB ŦYBT Tayyibetin güzel good,
أصلها ا ص ل | EṦL ÊṦLHE eSluhā kökü its root
ثابت ث ب ت | S̃BT S̃EBT ṧābitun sabit (is) firm
وفرعها ف ر ع | FRA VFRAHE ve fer'ǔhā ve dalları and its branches
في | FY olan (are) in
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gökte the sky?

14:24 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| görmedin mi | nasıl | bir benzetme yaptı | Allah | benzeri | sözün | güzel | bir ağaç gibidir | güzel | kökü | sabit | ve dalları | olan | gökte |

[] [REY] [KYF] [ŽRB] [] [MS̃L] [KLM] [ŦYB] [ŞCR] [ŦYB] [EṦL] [S̃BT] [FRA] [] [SMV]
ÊLM TR KYF ŽRB ELLH MS̃LE KLMT ŦYBT KŞCRT ŦYBT ÊṦLHE S̃EBT VFRAHE FY ELSMEÙ

elem tera keyfe Derabe llahu meṧelen kelimeten Tayyibeten keşeceratin Tayyibetin eSluhā ṧābitun ve fer'ǔhā s-semāi
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء

[] [ر ا ي] [ك ي ف] [ض ر ب] [] [م ث ل] [ك ل م] [ط ي ب] [ش ج ر] [ط ي ب] [ا ص ل] [ث ب ت] [ف ر ع] [] [س م و]

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Do not
,Lam,Mim,
,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
حرف نفي
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi you see
Te,Re,
400,200,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
ضرب ض ر ب | ŽRB ŽRB Derabe bir benzetme yaptı Allah sets forth
Dad,Re,Be,
800,200,2,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah sets forth
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
مثلا م ث ل | MS̃L MS̃LE meṧelen benzeri the example,
Mim,Se,Lam,Elif,
40,500,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
كلمة ك ل م | KLM KLMT kelimeten sözün a word
Kef,Lam,Mim,Te merbuta,
20,30,40,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
طيبة ط ي ب | ŦYB ŦYBT Tayyibeten güzel good
Tı,Ye,Be,Te merbuta,
9,10,2,400,
ADJ – accusative feminine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
كشجرة ش ج ر | ŞCR KŞCRT keşeceratin bir ağaç gibidir (is) like a tree
Kef,Şın,Cim,Re,Te merbuta,
20,300,3,200,400,
"P – prefixed preposition ka
N – genitive feminine indefinite noun → Tree"
جار ومجرور
طيبة ط ي ب | ŦYB ŦYBT Tayyibetin güzel good,
Tı,Ye,Be,Te merbuta,
9,10,2,400,
ADJ – genitive feminine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
أصلها ا ص ل | EṦL ÊṦLHE eSluhā kökü its root
,Sad,Lam,He,Elif,
,90,30,5,1,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مرفوع و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ثابت ث ب ت | S̃BT S̃EBT ṧābitun sabit (is) firm
Se,Elif,Be,Te,
500,1,2,400,
N – nominative masculine indefinite active participle
اسم مرفوع
وفرعها ف ر ع | FRA VFRAHE ve fer'ǔhā ve dalları and its branches
Vav,Fe,Re,Ayn,He,Elif,
6,80,200,70,5,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
في | FY olan (are) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gökte the sky?
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَلَمْ: | تَرَ: görmedin mi | كَيْفَ: nasıl | ضَرَبَ: bir benzetme yaptı | اللَّهُ: Allah | مَثَلًا: benzeri | كَلِمَةً: sözün | طَيِّبَةً: güzel | كَشَجَرَةٍ: bir ağaç gibidir | طَيِّبَةٍ: güzel | أَصْلُهَا: kökü | ثَابِتٌ: sabit | وَفَرْعُهَا: ve dalları | فِي: olan | السَّمَاءِ: gökte |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ألم ÊLM | تر TR görmedin mi | كيف KYF nasıl | ضرب ŽRB bir benzetme yaptı | الله ELLH Allah | مثلا MS̃LE benzeri | كلمة KLMT sözün | طيبة ŦYBT güzel | كشجرة KŞCRT bir ağaç gibidir | طيبة ŦYBT güzel | أصلها ÊṦLHE kökü | ثابت S̃EBT sabit | وفرعها WFRAHE ve dalları | في FY olan | السماء ELSMEÙ gökte |
Kırık Meal (Okunuş) : |elem: | tera: görmedin mi | keyfe: nasıl | Derabe: bir benzetme yaptı | llahu: Allah | meṧelen: benzeri | kelimeten: sözün | Tayyibeten: güzel | keşeceratin: bir ağaç gibidir | Tayyibetin: güzel | eSluhā: kökü | ṧābitun: sabit | ve fer'ǔhā: ve dalları | : olan | s-semāi: gökte |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊLM: | TR: görmedin mi | KYF: nasıl | ŽRB: bir benzetme yaptı | ELLH: Allah | MS̃LE: benzeri | KLMT: sözün | ŦYBT: güzel | KŞCRT: bir ağaç gibidir | ŦYBT: güzel | ÊṦLHE: kökü | S̃EBT: sabit | VFRAHE: ve dalları | FY: olan | ELSMEÙ: gökte |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmedin mi Allah nasıl örnek getirmede, temiz söz, tertemiz bir ağaca benzer; kökü sâbittir, dalları, budakları gökte.
Adem Uğur : Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi: Güzel bir sözü, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca (benzetti).
Ahmed Hulusi : Görmedin mi Allâh nasıl sembollerle anlatıyor: Tayyib Kelime (Hakikat ilmi) aslı sâbit (kökü orijin ben olan beyindeki DATA), dalları semâda (getirisi olan yaşantısı oluşmuş bilinçte) olan, tayyib ağaç (Kâmil insan) gibidir!
Ahmet Tekin : Görmüyor musun? Allah nasıl bir misal verdi. Helâllerin hâkim olduğu, faziletin tercih edildiği, vicdanlarda mâkes bulan güzel, doğru, sağlıklı, hayırlı, meşrû bir düzen, kökü, saçakları yerde tutunmuş, gıdasını alan, dalları göğe dogru uzanan, canlılığını koruyan bir ağaca benzer.
Ahmet Varol : Görmedin mi ki, Allah nasıl bir örnek vermektedir: Güzel söz kökü sabit dalları ise gökte olan güzel bir ağaç gibidir.
Ali Bulaç : Görmedin mi ki, Allah nasıl bir örnek vermiştir: Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir ki, onun kökü sabit, dalı ise göktedir.
Ali Fikri Yavuz : Gördün ya, Allah nasıl bir temsil yaptı: Hoş bir kelime olan tevhîd ve şehadet (iman), kökü yerde sabit ve dal-budağı yukarda olan hoş bir ağaca benzer.
Bekir Sadak : (24-25) Allah'in, hos bir sozu; koku saglam, dallari goge dogru olan Rabbinin izniyle her zaman meyve veren hos bir agaca benzeterek nasil misal verdigini gormuyor musun? Insanlar ibret alsin diye Allah onlara misal gosteriyor.
Celal Yıldırım : Allah'ın sana nasıl misâl verdiğine baksana ; güzel bir söz, kökü sağlam, sabit, dalları gökte güzel bir ağaç gibidir.
Diyanet İşleri : Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.
Diyanet İşleri (eski) : (24-25) Allah'ın, hoş bir sözü; kökü sağlam, dalları göğe doğru olan, Rabbinin izniyle her zaman meyve veren hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun? İnsanlar ibret alsın diye Allah onlara misal gösteriyor.
Diyanet Vakfi : Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi: Güzel bir sözü, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca (benzetti).
Edip Yüksel : Görmez misin ki ALLAH güzel bir sözü güzel bir ağaca benzetir: Kökü sabit, dalları ise göktedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Görmedin mi? Allah nasıl bir misal verdi. Güzel bir söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gördün ya Allah hoş bir sözü, kökü sabit, dalı gökte güzel bir ağaca benzeterek nasıl temsil yaptı?
Elmalılı Hamdi Yazır : Gördün'a Allah nasıl bir temsil yaptı; hoş bir kelimeyi, hoş bir ağaç gibi ki kökü sâbit dalı Semada
Fizilal-il Kuran : Allah'ın güzel sözü neye benzettiğini görmüyor musun? O, onu yerin derinliklerine kök salmış ve dalları göğe tırmanan yararlı bir ağaca benzetiyor.
Gültekin Onan : Görmedin mi ki, Tanrı nasıl bir örnek vermiştir: Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir ki, onun kökü sabit, dalı ise göktedir.
Hakkı Yılmaz : (24,25) "Görmedin mi; hiç düşünmedin mi, Allah nasıl bir örnek verdi? Güzel bir söz, kökü, sabit, dalı-budağı gökte olan, Rabbinin izniyle/ bilgisiyle her an ürün veren güzel bir ağaç gibidir. Ve onlar öğüt alsınlar diye Allah, insanlara böyle örnekler verir. "
Hasan Basri Çantay : Görmedin mi, Allah sana nasıl bir mesel îrâd etmişdir. Güzel bir kelime, kökü sabit (ve sağlam) ve dal (lar) ı semâda (yukarıda) olan bir ağaç gibidir:
Hayrat Neşriyat : Görmedin mi, Allah nasıl bir misâl getirdi; güzel bir sözü (kelime-i tevhîdi), kökü(yerde) sâbit, dal(lar)ı ise gökte olan güzel bir ağaç gibi (kıldı).
İbni Kesir : Görmez misin; Allah, nasıl bir misal verdi. Hoş bir söz; kökü sağlam, dalları göğe doğru olan hoş bir ağaca benzer.
İskender Evrenosoğlu : Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir (kökü topraktadır). Ve onun dalları semadadır.
Muhammed Esed : Allah'ın, güzel, doğru bir söz için nasıl bir misal verdiğini görmüyor musun(uz)? Kökü sapasağlam, dalları göğe doğru uzanan güzel, diri bir ağaç gibi(dir o);
Ömer Nasuhi Bilmen : Görmedin mi ki, Allah Teâlâ nasıl bir temsil irâd etmiştir, bir temiz kelimeyi ki kökü sabit ve dalı semâda olan hoş bir ağaç gibidir.
Ömer Öngüt : Görmedin mi Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.
Şaban Piriş : Allah’ın nasıl örnek verdiğini görmüyor musunuz? İyi bir söz; kökü sağlam, dalları göğe doğru uzanan güzel bir ağaca benzer.
Suat Yıldırım : (24-25) Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı: Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları ise göğe doğru yükselmiş bir ağaç gibidir ki Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Düşünüp ders çıkarsınlar diye Allah insanlara böyle temsiller getirir.
Süleyman Ateş : Görmedin mi Allâh nasıl bir benzetme yaptı: Güzel söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.
Tefhim-ul Kuran : Görmedin mi ki, Allah nasıl bir örnek vermiştir: Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir ki, onun kökü sabit, dalı ise göktedir.
Ümit Şimşek : Görmedin mi, Allah güzel sözü güzel bir ağaca benzetti ki, kökü sabit, dalları ise semâdadır.
Yaşar Nuri Öztürk : Görmedin mi Allah nasıl bir örnekleme yaptı: Güzel söz; kökü yerde, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzer.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}