» 14 / Ibrahim  48:

Kuran Sırası: 14
İniş Sırası: 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 48
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَوْمَ (YVM) = yevme : o gün
2. تُبَدَّلُ (TBD̃L) = tubeddelu : değiştirilir
3. الْأَرْضُ (ELÊRŽ) = l-erDu : yer
4. غَيْرَ (ĞYR) = ğayra : başka
5. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yere
6. وَالسَّمَاوَاتُ (VELSMEVET) = ve ssemāvātu : ve gökler de
7. وَبَرَزُوا (VBRZVE) = ve berazū : ve gelirler
8. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'ın huzuruna
9. الْوَاحِدِ (ELVEḪD̃) = l-vāHidi : tek (olan)
10. الْقَهَّارِ (ELGHER) = l-ḳahhāri : kahredici (olan)
o gün | değiştirilir | yer | başka | yere | ve gökler de | ve gelirler | Allah'ın huzuruna | tek (olan) | kahredici (olan) |

[YVM] [BD̃L] [ERŽ] [ĞYR] [ERŽ] [SMV] [BRZ] [] [VḪD̃] [GHR]
YVM TBD̃L ELÊRŽ ĞYR ELÊRŽ VELSMEVET VBRZVE LLH ELVEḪD̃ ELGHER

yevme tubeddelu l-erDu ğayra l-erDi ve ssemāvātu ve berazū lillahi l-vāHidi l-ḳahhāri
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 48
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme o gün (On the) Day
تبدل ب د ل | BD̃L TBD̃L tubeddelu değiştirilir will be changed
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDu yer the earth
غير غ ي ر | ĞYR ĞYR ğayra başka (to) other (than)
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yere the earth,
والسماوات س م و | SMV VELSMEVET ve ssemāvātu ve gökler de and the heavens,
وبرزوا ب ر ز | BRZ VBRZVE ve berazū ve gelirler and they will come forth
لله | LLH lillahi Allah'ın huzuruna before Allah,
الواحد و ح د | VḪD̃ ELVEḪD̃ l-vāHidi tek (olan) the One,
القهار ق ه ر | GHR ELGHER l-ḳahhāri kahredici (olan) the Irresistible.

14:48 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

o gün | değiştirilir | yer | başka | yere | ve gökler de | ve gelirler | Allah'ın huzuruna | tek (olan) | kahredici (olan) |

[YVM] [BD̃L] [ERŽ] [ĞYR] [ERŽ] [SMV] [BRZ] [] [VḪD̃] [GHR]
YVM TBD̃L ELÊRŽ ĞYR ELÊRŽ VELSMEVET VBRZVE LLH ELVEḪD̃ ELGHER

yevme tubeddelu l-erDu ğayra l-erDi ve ssemāvātu ve berazū lillahi l-vāHidi l-ḳahhāri
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار

[ي و م] [ب د ل] [ا ر ض] [غ ي ر] [ا ر ض] [س م و] [ب ر ز] [] [و ح د] [ق ه ر]

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 48
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme o gün (On the) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
تبدل ب د ل | BD̃L TBD̃L tubeddelu değiştirilir will be changed
Te,Be,Dal,Lam,
400,2,4,30,
V – 3rd person feminine singular (form II) passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDu yer the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – nominative feminine noun → Earth"
اسم مرفوع
غير غ ي ر | ĞYR ĞYR ğayra başka (to) other (than)
Ğayn,Ye,Re,
1000,10,200,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yere the earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
والسماوات س م و | SMV VELSMEVET ve ssemāvātu ve gökler de and the heavens,
Vav,Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
6,1,30,60,40,1,6,1,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative feminine plural noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
وبرزوا ب ر ز | BRZ VBRZVE ve berazū ve gelirler and they will come forth
Vav,Be,Re,Ze,Vav,Elif,
6,2,200,7,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لله | LLH lillahi Allah'ın huzuruna before Allah,
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
الواحد و ح د | VḪD̃ ELVEḪD̃ l-vāHidi tek (olan) the One,
Elif,Lam,Vav,Elif,Ha,Dal,
1,30,6,1,8,4,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
القهار ق ه ر | GHR ELGHER l-ḳahhāri kahredici (olan) the Irresistible.
Elif,Lam,Gaf,He,Elif,Re,
1,30,100,5,1,200,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَوْمَ: o gün | تُبَدَّلُ: değiştirilir | الْأَرْضُ: yer | غَيْرَ: başka | الْأَرْضِ: yere | وَالسَّمَاوَاتُ: ve gökler de | وَبَرَزُوا: ve gelirler | لِلَّهِ: Allah'ın huzuruna | الْوَاحِدِ: tek (olan) | الْقَهَّارِ: kahredici (olan) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يوم YWM o gün | تبدل TBD̃L değiştirilir | الأرض ELÊRŽ yer | غير ĞYR başka | الأرض ELÊRŽ yere | والسماوات WELSMEWET ve gökler de | وبرزوا WBRZWE ve gelirler | لله LLH Allah'ın huzuruna | الواحد ELWEḪD̃ tek (olan) | القهار ELGHER kahredici (olan) |
Kırık Meal (Okunuş) : |yevme: o gün | tubeddelu: değiştirilir | l-erDu: yer | ğayra: başka | l-erDi: yere | ve ssemāvātu: ve gökler de | ve berazū: ve gelirler | lillahi: Allah'ın huzuruna | l-vāHidi: tek (olan) | l-ḳahhāri: kahredici (olan) |
Kırık Meal (Transcript) : |YVM: o gün | TBD̃L: değiştirilir | ELÊRŽ: yer | ĞYR: başka | ELÊRŽ: yere | VELSMEVET: ve gökler de | VBRZVE: ve gelirler | LLH: Allah'ın huzuruna | ELVEḪD̃: tek (olan) | ELGHER: kahredici (olan) |
Abdulbaki Gölpınarlı : O gün, bir gündür ki yeryüzü de başka bir yeryüzüne döner, gökler de. Herkes, bir ve kahhâr Allah'ın tapısında toplanır.
Adem Uğur : Yer başka bir yer, gökler de (başka gökler) haline getirildiği, (insanlar) bir ve gücüne karşı durulamaz olan Allah'ın huzuruna çıktıkları gün (Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir).
Ahmed Hulusi : O süreçte arz (beden), başka arza (bedene) dönüştürülür, semâlar da (bilinçler de başka bir algılayışa)! (Hepsi) Vahid, Kahhar olan Allâh'a bârizdirler (içyüzleriyle apaçık ortadadırlar).
Ahmet Tekin : Yerin başka bir yer, göklerin de başka gökler haline getirileceği, insanların, kabirlerinden fırlayarak mahşere, bir ve gücüne karşı konulmaz olan Allah’ın huzuruna çıkacakları gün ne dehşetli bir gündür.
Ahmet Varol : O günde ki yer başka bir yere gökler de (başka göklere) dönüştürülür ve tek ve mutlak üstünlük sahibi (kahhar) Allah'ın huzuruna çıkarlar.
Ali Bulaç : Yerin başka bir yere, göklerin de (başka göklere) dönüştürüldüğü gün, onlar tek olan, kahhar olan Allah'ın huzuruna çıka(rıla)caklardır.
Ali Fikri Yavuz : O gün ki, Arz başka Arza, gökler de başka göklere çevrilecek, insanlar kabirlerinden, (zatında ve sıfatında eşi olmayan ve) her şeye hâkim bulunan Allah’ın huzuruna çıkacaklar;
Bekir Sadak : (47-48) Yerin baska bir yerle, goklerin de baska goklerle degistirildigi, her seye ustun gelen tek Allah'in huzuruna ciktiklari gunde, sakin Allah'in peygamberlerine verdigi sozden cayacagini sanma; dogrusu Allah gucludur, oc alandir.
Celal Yıldırım : O günde ki, yer başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilir ve (hepsi de) O bir olan, her şeyi kahr-u saltanatı altında tutan Allah'ın huzuruna koşarlar.
Diyanet İşleri : O gün yer, başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar (her şeyin üzerinde yegâne hâkim) olan Allah’ın huzuruna çıkarlar.
Diyanet İşleri (eski) : (47-48) Yerin başka bir yerle, göklerin de başka göklerle değiştirildiği, her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıktıkları günde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma; doğrusu Allah güçlüdür, öç alandır.
Diyanet Vakfi : Yer başka bir yer, gökler de (başka gökler) haline getirildiği, (insanlar) bir ve gücüne karşı durulamaz olan Allah'ın huzuruna çıktıkları gün (Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir).
Edip Yüksel : Yerin başka bir yer ile göklerin de başka göklerle değiştirildiği, herkesin Tek ve En yüce olan ALLAH'ın huzuruna getirildiği gün...
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O gün yeryüzü bir başka yere, gökler, başka göklere çevirilecek ve bütün varlıklar, kabirlerinden çıkıp bir ve gücüne karşı durulmaz olan Allah'ın huzuruna toplanacaklardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O gün yeryüzü başka bir yere dönüştürülür, gökler de... Ve hepsi o tek ve kahredici Allah için fırlarlar;
Elmalılı Hamdi Yazır : O gün ki Arz başka tebdil olunur, Semavat da ve hep o vâhid, kahhâr olan Allah için fırlarlar
Fizilal-il Kuran : O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülürler ve tüm insanlar tek ve ezici iradeli Allah'ın huzuruna çıkarlar.
Gültekin Onan : Yerin başka bir yere, göklerin de (başka göklere) dönüştüğü gün onlar tek olan, kahhar olan Tanrı'nın huzuruna çıka(rıla)caklardır.
Hakkı Yılmaz : (48-51) O gün, Allah'ın, her nefsi kazandığı ile karşılıklandırması için, yeryüzü bir başka yeryüzüyle değiştirilecek, gökler de. Ve onlar, Bir ve gücüne karşı durulmaz olan Allah için ortaya çıkacaklardır. O gün, suçluları zincire vurulmuş olarak görürsün. Onların gömlekleri katrandandır, yüzlerini de ateş kaplayacaktır. Şüphesiz Allah, hesabı çok çabuk görendir.
Hasan Basri Çantay : O gün ki yer başka bir yere, gökler de (başka göklere) tebdil olunacakdır. (İnsanlar kabirlerinden kalkıb) bir olan, kahhâr olan Allahın huzurunda toplanacaklardır.
Hayrat Neşriyat : O gün, yer başka yere çevrilir, gökler de (başka göklere)! Ve (herkes) Vâhid (bir olan), Kahhâr (kahredici üstünlük sâhibi) olan Allah’ın huzûruna çıkarlar!
İbni Kesir : O gün; yer başka bir yerle değiştirilir. Gökler de başka göklerle. Ve onlar; Vahid ve Kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
İskender Evrenosoğlu : O gün arz (yeryüzü) ve semalar, başka bir hale döndürülür (döndürülmüş olur). Ve onlar, Vahid (bir) ve Kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar.
Muhammed Esed : Yerin başka bir yere, göğün başka bir göğe dönüştürüleceği ve (bütün insanların) var olan her şeyin üstünde hükümran olan O Tek İlah'ın, Allah'ın huzuruna çıkacakları Gün (O'nun sözü gerçekleşecektir).
Ömer Nasuhi Bilmen : O günde ki, bu yer başka bir yere tebeddül eder, gökler de. Ve vâhid, kahhar olan Allah Teâlâ'nın huzuruna çıkmış olurlar.
Ömer Öngüt : O gün yer başka bir yerle, gökler de başka göklerle değiştirilir. Bütün insanlar tek ve Kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
Şaban Piriş : Yerin başka bir yerle, göklerin de başka göklerle değiştirildiği gün, her şeye üstün gelen tek Allah’ın huzuruna çıkarılırlar.
Suat Yıldırım : Gün gelir, yer başka bir yere, gökler de başka göklere çevrilir. Bütün insanlar kabirlerinden kalkıp tek hâkim olan Allah’ın huzuruna çıkarlar.
Süleyman Ateş : O gün yer başka yere, gökler de (başka göklere) değiştirilir. (Bütün) insanlar tek ve kahredici Allâh'ın huzûrunda görünürler.
Tefhim-ul Kuran : Yerin başka bir yere, göklerin de (başka göklere) dönüştürüldüğü gün, onlar tek olan, kahhar olan Allah'ın huzuruna çıka(rıla)caklardır.
Ümit Şimşek : O gün yer başka bir yerle değişir; gökler de değişir; herkes, bir ve mutlak kudret sahibi Allah'ın huzuruna çıkar.
Yaşar Nuri Öztürk : O gün yerküre başka bir yerküreye dönüştürülür. Gökler de öyle. Hepsi o Vâhid ve Kahhâr olan Allah'ın huzurunda dikilir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}