» 14 / Ibrahim  14:

Kuran Sırası: 14
İniş Sırası: 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 14
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ (VLNSKNNKM) = velenuskinennekumu : ve sizi yerleştireceğiz
2. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : o yere
3. مِنْ (MN) = min :
4. بَعْدِهِمْ (BAD̃HM) = beǎ'dihim : onların ardından
5. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bu
6. لِمَنْ (LMN) = limen : içindir
7. خَافَ (ḢEF) = ḣāfe : korkan
8. مَقَامِي (MGEMY) = meḳāmī : makamımdan
9. وَخَافَ (VḢEF) = ve ḣāfe : ve korkan içindir
10. وَعِيدِ (VAYD̃) = veǐydi : tehdidimden
ve sizi yerleştireceğiz | o yere | | onların ardından | bu | içindir | korkan | makamımdan | ve korkan içindir | tehdidimden |

[SKN] [ERŽ] [] [BAD̃] [] [] [ḢVF] [GVM] [ḢVF] [VAD̃]
VLNSKNNKM ELÊRŽ MN BAD̃HM Z̃LK LMN ḢEF MGEMY VḢEF VAYD̃

velenuskinennekumu l-erDe min beǎ'dihim ƶālike limen ḣāfe meḳāmī ve ḣāfe veǐydi
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 14
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولنسكننكم س ك ن | SKN VLNSKNNKM velenuskinennekumu ve sizi yerleştireceğiz And surely We will make you dwell
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe o yere (in) the land
من | MN min after them.
بعدهم ب ع د | BAD̃ BAD̃HM beǎ'dihim onların ardından after them.
ذلك | Z̃LK ƶālike bu That
لمن | LMN limen içindir (is) for whoever
خاف خ و ف | ḢVF ḢEF ḣāfe korkan fears
مقامي ق و م | GVM MGEMY meḳāmī makamımdan standing before Me
وخاف خ و ف | ḢVF VḢEF ve ḣāfe ve korkan içindir and fears
وعيد و ع د | VAD̃ VAYD̃ veǐydi tehdidimden "My Threat."""

14:14 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve sizi yerleştireceğiz | o yere | | onların ardından | bu | içindir | korkan | makamımdan | ve korkan içindir | tehdidimden |

[SKN] [ERŽ] [] [BAD̃] [] [] [ḢVF] [GVM] [ḢVF] [VAD̃]
VLNSKNNKM ELÊRŽ MN BAD̃HM Z̃LK LMN ḢEF MGEMY VḢEF VAYD̃

velenuskinennekumu l-erDe min beǎ'dihim ƶālike limen ḣāfe meḳāmī ve ḣāfe veǐydi
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

[س ك ن] [ا ر ض] [] [ب ع د] [] [] [خ و ف] [ق و م] [خ و ف] [و ع د]

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 14
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولنسكننكم س ك ن | SKN VLNSKNNKM velenuskinennekumu ve sizi yerleştireceğiz And surely We will make you dwell
Vav,Lam,Nun,Sin,Kef,Nun,Nun,Kef,Mim,
6,30,50,60,20,50,50,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe o yere (in) the land
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
من | MN min after them.
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بعدهم ب ع د | BAD̃ BAD̃HM beǎ'dihim onların ardından after them.
Be,Ayn,Dal,He,Mim,
2,70,4,5,40,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ذلك | Z̃LK ƶālike bu That
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لمن | LMN limen içindir (is) for whoever
Lam,Mim,Nun,
30,40,50,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
خاف خ و ف | ḢVF ḢEF ḣāfe korkan fears
Hı,Elif,Fe,
600,1,80,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
مقامي ق و م | GVM MGEMY meḳāmī makamımdan standing before Me
Mim,Gaf,Elif,Mim,Ye,
40,100,1,40,10,
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم منصوب والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وخاف خ و ف | ḢVF VḢEF ve ḣāfe ve korkan içindir and fears
Vav,Hı,Elif,Fe,
6,600,1,80,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
وعيد و ع د | VAD̃ VAYD̃ veǐydi tehdidimden "My Threat."""
Vav,Ayn,Ye,Dal,
6,70,10,4,
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم منصوب والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ: ve sizi yerleştireceğiz | الْأَرْضَ: o yere | مِنْ: | بَعْدِهِمْ: onların ardından | ذَٰلِكَ: bu | لِمَنْ: içindir | خَافَ: korkan | مَقَامِي: makamımdan | وَخَافَ: ve korkan içindir | وَعِيدِ: tehdidimden |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولنسكننكم WLNSKNNKM ve sizi yerleştireceğiz | الأرض ELÊRŽ o yere | من MN | بعدهم BAD̃HM onların ardından | ذلك Z̃LK bu | لمن LMN içindir | خاف ḢEF korkan | مقامي MGEMY makamımdan | وخاف WḢEF ve korkan içindir | وعيد WAYD̃ tehdidimden |
Kırık Meal (Okunuş) : |velenuskinennekumu: ve sizi yerleştireceğiz | l-erDe: o yere | min: | beǎ'dihim: onların ardından | ƶālike: bu | limen: içindir | ḣāfe: korkan | meḳāmī: makamımdan | ve ḣāfe: ve korkan içindir | veǐydi: tehdidimden |
Kırık Meal (Transcript) : |VLNSKNNKM: ve sizi yerleştireceğiz | ELÊRŽ: o yere | MN: | BAD̃HM: onların ardından | Z̃LK: bu | LMN: içindir | ḢEF: korkan | MGEMY: makamımdan | VḢEF: ve korkan içindir | VAYD̃: tehdidimden |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sonra da onlardan sonra sizi, yerlerine yerleştireceğiz. İşte bu, benim huzûruma gelmekten korkanlara ve azâbımdan korkanlara âit bir şey.
Adem Uğur : Ve (ey inananlar!) Onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur.
Ahmed Hulusi : "Ve onlardan sonra o bölgeye sizi iskân edeceğiz. . . İşte bu, benim konumumdan ve tehdidimden korkanlara mahsustur. "
Ahmet Tekin : Ve onlardan sonra, sizi, mü’minleri mutlaka o yerde, o ülkede yerleştireceğiz. İşte bu, işlediği ameller, hak ettiği mükâfatlar, cezalar üzerindeki hükümranlığımın, her şeyi tek tek ortaya koyarak hükmümü icra edeceğimin endişesini duyan, azamet ve celâlimden, tehdidimden korkan, günahı, isyanı terkeden kimselere mahsustur.
Ahmet Varol : Onlardan sonra sizi o yere yerleştireceğiz. Bu, makamımdan korkan ve tehdidimden korkan içindir.'
Ali Bulaç : "Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayrıcalıktır)."
Ali Fikri Yavuz : Ve onlardan sonra, mutlaka sizi, o yurda yerleştireceğiz. İşte bu iş , makamımdan ve azabımdan korkana vaadimdir.”
Bekir Sadak : (13-14) Inkar edenler, peygamberlerine: «Ya bizim dinimize donersiniz ya da sizi memleketimizden cikaririz» dediler. Rableri peygamberlere: «Biz, haksizlik edenleri yok edecegiz, onlardan sonra yeryuzune sizi yerlestirecegiz. Bu, makamimdan ve tehdidimden korkanlar icindir.» diye vahyetti.
Celal Yıldırım : Onların ardından sizi o yurda mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu (mutlu sonuç) makamımdan ve tehdidimden korkanlaradır.
Diyanet İşleri : “Onlardan sonra sizi elbette o yere yerleştireceğiz. Bu, makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimseler içindir.”
Diyanet İşleri (eski) : (13-14) İnkar edenler, peygamberlerine: 'Ya bizim dinimize dönersiniz ya da sizi memleketimizden çıkarırız' dediler. Rableri peygamberlere: 'Biz, haksızlık edenleri yok edeceğiz, onlardan sonra yeryüzüne sizi yerleştireceğiz. Bu, makamımdan ve tehdidimden korkanlar içindir.' diye vahyetti.
Diyanet Vakfi : Ve (ey inananlar!) Onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur.
Edip Yüksel : 'Onlardan sonra o yurda sizi yerleştireceğiz. Bu, otoriteme saygı duyan ve tehditlerimden korkanlar içindir.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ve Onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. Bu, makamımdan ve tehdidimden korkan içindir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve arkalarından sizi o yere yerleştireceğiz, işte bu, makamımdan ve tehdidimden korkan için va'dimdir!»
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve arkalarından sizi o Arza iskân eyliyeceğiz, bu işte makamımdan korkana, vaıydimden korkana va'dim
Fizilal-il Kuran : Ve onların arkasından yeryüzüne sizi yerleştireceğiz. Bu müjde benim karşıma çıkacağından çekinen ve benim tehditlerimden korkanlar içindir.»
Gültekin Onan : "Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayrıcalıktır)."
Hakkı Yılmaz : (13,14) "Ve kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimseler, elçilerine: “Ya sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkaracağız, ya da kesinlikle bizim dinimize/ yaşam tarzımıza döneceksiniz!” dediler. Rableri de elçilerine: “Biz şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapanları kesinlikle değişime/ yıkıma uğratacağız ve onlardan sonra sizi kesinlikle o yere yerleştireceğiz. Bu, makamımdan ve tehdidimden korkan içindir” diye vahyetti. "
Hasan Basri Çantay : «Ve onlardan sonra sizi behemehal, o yurda yerleşdireceğiz. İşte bu (mükâfatım), benim makaamımdan korkanlara, benim tehdidimden korkanlara haasdır».
Hayrat Neşriyat : 'Ve onlardan sonra sizi mutlaka o yere yerleştireceğiz.' İşte bu (va'dimiz), makamımdan (huzûrumda dikilerek hesab vermekten) korkanlar ve tehdîdimden endişe edenler içindir.
İbni Kesir : Onlardan sonra da yeryüzüne sizi yerleştireceğiz. Bu, makamımdan ve tehdidimden korkanlara vaadimdir.
İskender Evrenosoğlu : Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve tehditimden (vaadimden) korkan kimse içindir.
Muhammed Esed : "Ve onlar yok olup gittikten sonra yeryüzüne elbette sizi yerleştireceğiz: bu (vaad) Benim makamıma karşı saygı ve sakınma gösteren ve tehdidimden korkan kimseler içindir!"
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve elbette onlardan sonra o yurda sizi yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkana ve vaadimden korkana mahsustur.»
Ömer Öngüt : Onlardan sonra da sizi mutlaka o yere yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkan ve vaadimden çekinen kimselere mahsustur.
Şaban Piriş : Onlardan sonra yeryüzüne sizi yerleştireceğiz. Bu, makamımdan korkanlar ve azabımdan korkanlar içindir.
Suat Yıldırım : (13-14) Kâfirler resullerine dediler ki: "Ya sizi yurdumuzdan kovarız, yahut bizim dinimize dönersiniz." Rab’leri de onlara vahyetti ki: "Elbette Biz o zalimleri imha edeceğiz ve onlardan sonra o ülkeye sizi yerleştireceğiz. İşte bu, huzuruma çıkmaktan ve uyardığım azaptan çekinenler içindir."
Süleyman Ateş : "Ve onların ardından sizi o yere yerleştireceğiz. Bu, makâmımdan korkan ve tehdidimden korkan için(verdiğim söz)dür."
Tefhim-ul Kuran : «Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkana tehdidimden korkana ait (bir ayrıcalıktır).»
Ümit Şimşek : Onların ardından yeryüzüne sizi yerleştireceğiz. Bu, Benim huzurumda hesap vermekten ve tehdidimden korkan kimse içindir.
Yaşar Nuri Öztürk : "Ve onların ardından o toprağa mutlaka sizi yerleştireceğiz. Bu, makamımdan korkan, tehdidimden korkan için böyledir."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}