» 66 / Tahrîm  9:

Kuran Sırası: 66
İniş Sırası: 107
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 » 66 / Tahrîm  Suresi: 9
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. النَّبِيُّ (ELNBY) = n-nebiyyu : Peygamber
4. جَاهِدِ (CEHD̃) = cāhidi : cihad et
5. الْكُفَّارَ (ELKFER) = l-kuffāra : kafirlerle
6. وَالْمُنَافِقِينَ (VELMNEFGYN) = velmunāfiḳīne : ve münafıklarla
7. وَاغْلُظْ (VEĞLƵ) = veğluZ : ve katı davran
8. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara karşı
9. وَمَأْوَاهُمْ (VMÊVEHM) = ve me'vāhum : onların varacağı yer
10. جَهَنَّمُ (CHNM) = cehennemu : cehennemdir
11. وَبِئْسَ (VBÙS) = ve bi'se : ne kötü
12. الْمَصِيرُ (ELMṦYR) = l-meSīru : varılacak yerdir
EY/HEY/AH | SİZ! | Peygamber | cihad et | kafirlerle | ve münafıklarla | ve katı davran | onlara karşı | onların varacağı yer | cehennemdir | ne kötü | varılacak yerdir |

[Y] [EYH] [NBE] [CHD̃] [KFR] [NFG] [ĞLƵ] [] [EVY] [] [BES] [ṦYR]
YE ÊYHE ELNBY CEHD̃ ELKFER VELMNEFGYN VEĞLƵ ALYHM VMÊVEHM CHNM VBÙS ELMṦYR

eyyuhā n-nebiyyu cāhidi l-kuffāra velmunāfiḳīne veğluZ ǎleyhim ve me'vāhum cehennemu ve bi'se l-meSīru
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير

 » 66 / Tahrîm  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
النبي ن ب ا | NBE ELNBY n-nebiyyu Peygamber Prophet!
جاهد ج ه د | CHD̃ CEHD̃ cāhidi cihad et Strive
الكفار ك ف ر | KFR ELKFER l-kuffāra kafirlerle (against) the disbelievers
والمنافقين ن ف ق | NFG VELMNEFGYN velmunāfiḳīne ve münafıklarla and the hypocrites,
واغلظ غ ل ظ | ĞLƵ VEĞLƵ veğluZ ve katı davran and be stern
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara karşı with them.
ومأواهم ا و ي | EVY VMÊVEHM ve me'vāhum onların varacağı yer And their abode
جهنم | CHNM cehennemu cehennemdir (is) Hell,
وبئس ب ا س | BES VBÙS ve bi'se ne kötü and wretched is
المصير ص ي ر | ṦYR ELMṦYR l-meSīru varılacak yerdir the destination.

66:9 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | Peygamber | cihad et | kafirlerle | ve münafıklarla | ve katı davran | onlara karşı | onların varacağı yer | cehennemdir | ne kötü | varılacak yerdir |

[Y] [EYH] [NBE] [CHD̃] [KFR] [NFG] [ĞLƵ] [] [EVY] [] [BES] [ṦYR]
YE ÊYHE ELNBY CEHD̃ ELKFER VELMNEFGYN VEĞLƵ ALYHM VMÊVEHM CHNM VBÙS ELMṦYR

eyyuhā n-nebiyyu cāhidi l-kuffāra velmunāfiḳīne veğluZ ǎleyhim ve me'vāhum cehennemu ve bi'se l-meSīru
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير

[ي] [أ ي ه] [ن ب ا] [ج ه د] [ك ف ر] [ن ف ق] [غ ل ظ] [] [ا و ي] [] [ب ا س] [ص ي ر]

 » 66 / Tahrîm  Suresi: 9
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
النبي ن ب ا | NBE ELNBY n-nebiyyu Peygamber Prophet!
Elif,Lam,Nun,Be,Ye,
1,30,50,2,10,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
جاهد ج ه د | CHD̃ CEHD̃ cāhidi cihad et Strive
Cim,Elif,He,Dal,
3,1,5,4,
V – 2nd person masculine singular (form III) imperative verb
فعل أمر
الكفار ك ف ر | KFR ELKFER l-kuffāra kafirlerle (against) the disbelievers
Elif,Lam,Kef,Fe,Elif,Re,
1,30,20,80,1,200,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
والمنافقين ن ف ق | NFG VELMNEFGYN velmunāfiḳīne ve münafıklarla and the hypocrites,
Vav,Elif,Lam,Mim,Nun,Elif,Fe,Gaf,Ye,Nun,
6,1,30,40,50,1,80,100,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural (form III) active participle
الواو عاطفة
اسم منصوب
واغلظ غ ل ظ | ĞLƵ VEĞLƵ veğluZ ve katı davran and be stern
Vav,Elif,Ğayn,Lam,Zı,
6,1,1000,30,900,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara karşı with them.
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ومأواهم ا و ي | EVY VMÊVEHM ve me'vāhum onların varacağı yer And their abode
Vav,Mim,,Vav,Elif,He,Mim,
6,40,,6,1,5,40,
REM – prefixed resumption particle
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو استئنافية
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
جهنم | CHNM cehennemu cehennemdir (is) Hell,
Cim,He,Nun,Mim,
3,5,50,40,
"PN – nominative proper noun → Hell"
اسم علم مرفوع
وبئس ب ا س | BES VBÙS ve bi'se ne kötü and wretched is
Vav,Be,,Sin,
6,2,,60,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
المصير ص ي ر | ṦYR ELMṦYR l-meSīru varılacak yerdir the destination.
Elif,Lam,Mim,Sad,Ye,Re,
1,30,40,90,10,200,
N – nominative noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | النَّبِيُّ: Peygamber | جَاهِدِ: cihad et | الْكُفَّارَ: kafirlerle | وَالْمُنَافِقِينَ: ve münafıklarla | وَاغْلُظْ: ve katı davran | عَلَيْهِمْ: onlara karşı | وَمَأْوَاهُمْ: onların varacağı yer | جَهَنَّمُ: cehennemdir | وَبِئْسَ: ne kötü | الْمَصِيرُ: varılacak yerdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | النبي ELNBY Peygamber | جاهد CEHD̃ cihad et | الكفار ELKFER kafirlerle | والمنافقين WELMNEFGYN ve münafıklarla | واغلظ WEĞLƵ ve katı davran | عليهم ALYHM onlara karşı | ومأواهم WMÊWEHM onların varacağı yer | جهنم CHNM cehennemdir | وبئس WBÙS ne kötü | المصير ELMṦYR varılacak yerdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | n-nebiyyu: Peygamber | cāhidi: cihad et | l-kuffāra: kafirlerle | velmunāfiḳīne: ve münafıklarla | veğluZ: ve katı davran | ǎleyhim: onlara karşı | ve me'vāhum: onların varacağı yer | cehennemu: cehennemdir | ve bi'se: ne kötü | l-meSīru: varılacak yerdir |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELNBY: Peygamber | CEHD̃: cihad et | ELKFER: kafirlerle | VELMNEFGYN: ve münafıklarla | VEĞLƵ: ve katı davran | ALYHM: onlara karşı | VMÊVEHM: onların varacağı yer | CHNM: cehennemdir | VBÙS: ne kötü | ELMṦYR: varılacak yerdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey Peygamber, savaş kâfirlerle ve münâfıklarla ve sert davran onlara ve yurtları cehennemdir onların ve orası, dönülüp gidilecek ne kötü yerdir.
Adem Uğur : Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne de kötüdür!
Ahmed Hulusi : Ey Nebi! Hakikat bilgisini inkâr edenler ve ikiyüzlüler (münafıklar) ile mücahede et ve onlara kesin davran (tavizsiz ol)! Onların barınağı cehennemdir! Ne kötü dönüş yeridir o!
Ahmet Tekin : Ey peygamber, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlere ve müslüman görünerek İslâm’a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münafıklara karşı hayatlarınızı ortaya koyarak, mallarınızı harcamada sınır tanımayarak, basın-yayın yoluyla ve cezalar uygulayarak fiilen cihad ilan et, mücadele et, savaş. Onlara karşı, katı, sert, kararlı ve tavizsiz davran. Onların mekânları cehennemdir. Cehennem ne kötü bir cezalandırma ve nihaî bir dönüş yeridir.
Ahmet Varol : Ey Peygamber! Kâfirlere ve münâfıklara karşı cihad et ve onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir!
Ali Bulaç : Ey Peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı 'sert ve caydırıcı' davran. Onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir o.
Ali Fikri Yavuz : Ey Peygamber! Kâfirlere (kılıç ile), münâfıklara (öğüd ve şiddetle) savaş aç; onlara karşı sert davran. Onların barınakları cehennemdir. O, ne fena dönüş yeridir!...
Bekir Sadak : Ey Peygamber! Inkarcilarla ve ikiyuzlulerle savas; onlara karsi sert davran. Onlarin varacaklari yer cehennemdir, ne kotu donustur!...
Celal Yıldırım : Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla cihâda devam et; onlara karşı katı ve sert davran. Onların eyleşeceği yer Cehennemdir. Ne kötü gidiş yeridir!
Diyanet İşleri : Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!
Diyanet İşleri (eski) : Ey Peygamber! İnkarcılarla ve ikiyüzlülerle savaş; onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir, ne kötü dönüştür!...
Diyanet Vakfi : Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne de kötüdür!
Edip Yüksel : Ey peygamber, kafirlere ve ikiyüzlülere karşı savaşım ver ve onlara karşı sert davran. Yerleri cehennemdir. O ne kötü duraktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla savaş, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer, ne de kötüdür!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey Peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla savaş ve onlara kalın bulun (katı davran)! Onların varacakları yer cehennemdir. Ona gidiş de ne kötü gidiş!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara mücahede et ve onlara karşı kalın bulun, onların varacakları yer Cehennemdir, ona gidiş de ne fena gidiştir.
Fizilal-il Kuran : Ey Peygamber! Kafirler ve münafıklarla savaş, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidecekleri yer ne kötüdür.
Gültekin Onan : Ey Peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı 'sert ve caydırıcı' davran. Onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir o.
Hakkı Yılmaz : "Ey Peygamber! Kâfirlere; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimselere ve münâfıklara karşı gayretli ol, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer de cehennemdir. Ve o, ne kötü dönüş yeridir. "
Hasan Basri Çantay : Ey peygamber, kâfirlerle, münafıklarla savaş, onlara karşı sert davran. Onların barınacakları yer cehennemdir. O, ne fena gidişdir!
Hayrat Neşriyat : Ey Peygamber! Kâfirlerle ve münâfıklarla cihâd et ve onlara karşı sert davran! Onların varacağı yer Cehennemdir! O ise, ne kötü varılacak yerdir!
İbni Kesir : Ey peygamber; kafirler ve münafıklarla savaş, onlara karşı çetin ol. Onların varacağı yer cehennemdir. O, ne kötü dönüş yeridir.
İskender Evrenosoğlu : Ey nebî! Kâfirlerle ve münafıklarla cihad et. Ve onlara galiz (sert) davran. Onların mevası (barınacağı yer) cehennemdir. Ve ne kötü varış yeri.
Muhammed Esed : Ey Peygamber! Hakikati inkar edenler ve ikiyüzlüler ile amansızca mücadele et ve onlara karşı kararlı ve ödünsüz davran. Ve (eğer tevbe etmezlerse) varacakları yer cehennem olacaktır. O, ne kötü bir varış yeridir!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey Peygamber! Kâfirler ile ve münafıklar ile mücâhedede bulun ve onlara karşı sert davran ve onların varacakları yer cehennemdir ve ne fena bir gidiştir.
Ömer Öngüt : Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir!
Şaban Piriş : -Ey Peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla cihat et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir sonuç!
Suat Yıldırım : Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla mücahede et ve onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Gidilecek yer olarak ne fena yerdir orası!
Süleyman Ateş : Ey Peygamber! kâfirlerle ve iki yüzlülerle uğraş, onlara karşı katı davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir o!
Tefhim-ul Kuran : Ey Peygamber, kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı 'sert ve caydırıcı' davran. Onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir o.
Ümit Şimşek : Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara sertlik göster. Onların yeri Cehennemdir. Varılacak ne kötü bir yerdir orası!
Yaşar Nuri Öztürk : Ey Peygamber! Küfre sapanlarla ve münafıklarla mücadele et ve onlara karşı sert davran! Varacakları yer cehennemdir onların. Ne kötü dönüş yeridir o!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}