» 25 / Furkân  3:

Kuran Sırası: 25
İniş Sırası: 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

 » 25 / Furkân  Suresi: 3
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاتَّخَذُوا (VETḢZ̃VE) = vetteḣaƶū : ve edindiler
2. مِنْ (MN) = min :
3. دُونِهِ (D̃VNH) = dūnihi : O'ndan ayrı olarak
4. الِهَةً ( ËLHT) = āliheten : birtakım tanrılar
5. لَا (LE) = lā :
6. يَخْلُقُونَ (YḢLGVN) = yeḣluḳūne : yaratmayan
7. شَيْئًا (ŞYÙE) = şey'en : hiçbir şey
8. وَهُمْ (VHM) = vehum : ve kendileri
9. يُخْلَقُونَ (YḢLGVN) = yuḣleḳūne : yaratılan
10. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
11. يَمْلِكُونَ (YMLKVN) = yemlikūne : güçleri yetmeyen
12. لِأَنْفُسِهِمْ (LÊNFSHM) = lienfusihim : kendilerine dahi
13. ضَرًّا (ŽRE) = Derran : zarar vermeye
14. وَلَا (VLE) = ve lā : ne de
15. نَفْعًا (NFAE) = nef'ǎn : yarar vermeye
16. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
17. يَمْلِكُونَ (YMLKVN) = yemlikūne : güçleri yetmeyen
18. مَوْتًا (MVTE) = mevten : öldüremeye
19. وَلَا (VLE) = ve lā : ne de
20. حَيَاةً (ḪYET) = Hayāten : yaşatamaya
21. وَلَا (VLE) = ve lā : ve ne de
22. نُشُورًا (NŞVRE) = nuşūran : (ölüleri diriltip) kaldıramaya
ve edindiler | | O'ndan ayrı olarak | birtakım tanrılar | | yaratmayan | hiçbir şey | ve kendileri | yaratılan | ve | güçleri yetmeyen | kendilerine dahi | zarar vermeye | ne de | yarar vermeye | ve | güçleri yetmeyen | öldüremeye | ne de | yaşatamaya | ve ne de | (ölüleri diriltip) kaldıramaya |

[EḢZ̃] [] [D̃VN] [ELH] [] [ḢLG] [ŞYE] [] [ḢLG] [] [MLK] [NFS] [ŽRR] [] [NFA] [] [MLK] [MVT] [] [ḪYY] [] [NŞR]
VETḢZ̃VE MN D̃VNH ËLHT LE YḢLGVN ŞYÙE VHM YḢLGVN VLE YMLKVN LÊNFSHM ŽRE VLE NFAE VLE YMLKVN MVTE VLE ḪYET VLE NŞVRE

vetteḣaƶū min dūnihi āliheten yeḣluḳūne şey'en vehum yuḣleḳūne ve lā yemlikūne lienfusihim Derran ve lā nef'ǎn ve lā yemlikūne mevten ve lā Hayāten ve lā nuşūran
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا

 » 25 / Furkân  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ VETḢZ̃VE vetteḣaƶū ve edindiler Yet they have taken
من | MN min besides Him
دونه د و ن | D̃VN D̃VNH dūnihi O'ndan ayrı olarak besides Him
آلهة ا ل ه | ELH ËLHT āliheten birtakım tanrılar gods
لا | LE not
يخلقون خ ل ق | ḢLG YḢLGVN yeḣluḳūne yaratmayan they create
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir şey anything,
وهم | VHM vehum ve kendileri while they
يخلقون خ ل ق | ḢLG YḢLGVN yuḣleḳūne yaratılan are created,
ولا | VLE ve lā ve and not
يملكون م ل ك | MLK YMLKVN yemlikūne güçleri yetmeyen they possess
لأنفسهم ن ف س | NFS LÊNFSHM lienfusihim kendilerine dahi for themselves
ضرا ض ر ر | ŽRR ŽRE Derran zarar vermeye any harm
ولا | VLE ve lā ne de and not
نفعا ن ف ع | NFA NFAE nef'ǎn yarar vermeye any benefit,
ولا | VLE ve lā ve and not
يملكون م ل ك | MLK YMLKVN yemlikūne güçleri yetmeyen they control
موتا م و ت | MVT MVTE mevten öldüremeye death
ولا | VLE ve lā ne de and not
حياة ح ي ي | ḪYY ḪYET Hayāten yaşatamaya life
ولا | VLE ve lā ve ne de and not
نشورا ن ش ر | NŞR NŞVRE nuşūran (ölüleri diriltip) kaldıramaya resurrection.

25:3 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve edindiler | | O'ndan ayrı olarak | birtakım tanrılar | | yaratmayan | hiçbir şey | ve kendileri | yaratılan | ve | güçleri yetmeyen | kendilerine dahi | zarar vermeye | ne de | yarar vermeye | ve | güçleri yetmeyen | öldüremeye | ne de | yaşatamaya | ve ne de | (ölüleri diriltip) kaldıramaya |

[EḢZ̃] [] [D̃VN] [ELH] [] [ḢLG] [ŞYE] [] [ḢLG] [] [MLK] [NFS] [ŽRR] [] [NFA] [] [MLK] [MVT] [] [ḪYY] [] [NŞR]
VETḢZ̃VE MN D̃VNH ËLHT LE YḢLGVN ŞYÙE VHM YḢLGVN VLE YMLKVN LÊNFSHM ŽRE VLE NFAE VLE YMLKVN MVTE VLE ḪYET VLE NŞVRE

vetteḣaƶū min dūnihi āliheten yeḣluḳūne şey'en vehum yuḣleḳūne ve lā yemlikūne lienfusihim Derran ve lā nef'ǎn ve lā yemlikūne mevten ve lā Hayāten ve lā nuşūran
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا

[ا خ ذ ] [] [د و ن] [ا ل ه] [] [خ ل ق] [ش ي ا] [] [خ ل ق] [] [م ل ك] [ن ف س] [ض ر ر] [] [ن ف ع] [] [م ل ك] [م و ت] [] [ح ي ي] [] [ن ش ر]

 » 25 / Furkân  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ VETḢZ̃VE vetteḣaƶū ve edindiler Yet they have taken
Vav,Elif,Te,Hı,Zel,Vav,Elif,
6,1,400,600,700,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min besides Him
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دونه د و ن | D̃VN D̃VNH dūnihi O'ndan ayrı olarak besides Him
Dal,Vav,Nun,He,
4,6,50,5,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
آلهة ا ل ه | ELH ËLHT āliheten birtakım tanrılar gods
,Lam,He,Te merbuta,
,30,5,400,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يخلقون خ ل ق | ḢLG YḢLGVN yeḣluḳūne yaratmayan they create
Ye,Hı,Lam,Gaf,Vav,Nun,
10,600,30,100,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir şey anything,
Şın,Ye,,Elif,
300,10,,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وهم | VHM vehum ve kendileri while they
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
يخلقون خ ل ق | ḢLG YḢLGVN yuḣleḳūne yaratılan are created,
Ye,Hı,Lam,Gaf,Vav,Nun,
10,600,30,100,6,50,
V – 3rd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يملكون م ل ك | MLK YMLKVN yemlikūne güçleri yetmeyen they possess
Ye,Mim,Lam,Kef,Vav,Nun,
10,40,30,20,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لأنفسهم ن ف س | NFS LÊNFSHM lienfusihim kendilerine dahi for themselves
Lam,,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
30,,50,80,60,5,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ضرا ض ر ر | ŽRR ŽRE Derran zarar vermeye any harm
Dad,Re,Elif,
800,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
نفعا ن ف ع | NFA NFAE nef'ǎn yarar vermeye any benefit,
Nun,Fe,Ayn,Elif,
50,80,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يملكون م ل ك | MLK YMLKVN yemlikūne güçleri yetmeyen they control
Ye,Mim,Lam,Kef,Vav,Nun,
10,40,30,20,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
موتا م و ت | MVT MVTE mevten öldüremeye death
Mim,Vav,Te,Elif,
40,6,400,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
حياة ح ي ي | ḪYY ḪYET Hayāten yaşatamaya life
Ha,Ye,Elif,Te merbuta,
8,10,1,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā ve ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
نشورا ن ش ر | NŞR NŞVRE nuşūran (ölüleri diriltip) kaldıramaya resurrection.
Nun,Şın,Vav,Re,Elif,
50,300,6,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاتَّخَذُوا: ve edindiler | مِنْ: | دُونِهِ: O'ndan ayrı olarak | الِهَةً: birtakım tanrılar | لَا: | يَخْلُقُونَ: yaratmayan | شَيْئًا: hiçbir şey | وَهُمْ: ve kendileri | يُخْلَقُونَ: yaratılan | وَلَا: ve | يَمْلِكُونَ: güçleri yetmeyen | لِأَنْفُسِهِمْ: kendilerine dahi | ضَرًّا: zarar vermeye | وَلَا: ne de | نَفْعًا: yarar vermeye | وَلَا: ve | يَمْلِكُونَ: güçleri yetmeyen | مَوْتًا: öldüremeye | وَلَا: ne de | حَيَاةً: yaşatamaya | وَلَا: ve ne de | نُشُورًا: (ölüleri diriltip) kaldıramaya |
Kırık Meal (Harekesiz) : |واتخذوا WETḢZ̃WE ve edindiler | من MN | دونه D̃WNH O'ndan ayrı olarak | آلهة ËLHT birtakım tanrılar | لا LE | يخلقون YḢLGWN yaratmayan | شيئا ŞYÙE hiçbir şey | وهم WHM ve kendileri | يخلقون YḢLGWN yaratılan | ولا WLE ve | يملكون YMLKWN güçleri yetmeyen | لأنفسهم LÊNFSHM kendilerine dahi | ضرا ŽRE zarar vermeye | ولا WLE ne de | نفعا NFAE yarar vermeye | ولا WLE ve | يملكون YMLKWN güçleri yetmeyen | موتا MWTE öldüremeye | ولا WLE ne de | حياة ḪYET yaşatamaya | ولا WLE ve ne de | نشورا NŞWRE (ölüleri diriltip) kaldıramaya |
Kırık Meal (Okunuş) : |vetteḣaƶū: ve edindiler | min: | dūnihi: O'ndan ayrı olarak | āliheten: birtakım tanrılar | : | yeḣluḳūne: yaratmayan | şey'en: hiçbir şey | vehum: ve kendileri | yuḣleḳūne: yaratılan | ve lā: ve | yemlikūne: güçleri yetmeyen | lienfusihim: kendilerine dahi | Derran: zarar vermeye | ve lā: ne de | nef'ǎn: yarar vermeye | ve lā: ve | yemlikūne: güçleri yetmeyen | mevten: öldüremeye | ve lā: ne de | Hayāten: yaşatamaya | ve lā: ve ne de | nuşūran: (ölüleri diriltip) kaldıramaya |
Kırık Meal (Transcript) : |VETḢZ̃VE: ve edindiler | MN: | D̃VNH: O'ndan ayrı olarak | ËLHT: birtakım tanrılar | LE: | YḢLGVN: yaratmayan | ŞYÙE: hiçbir şey | VHM: ve kendileri | YḢLGVN: yaratılan | VLE: ve | YMLKVN: güçleri yetmeyen | LÊNFSHM: kendilerine dahi | ŽRE: zarar vermeye | VLE: ne de | NFAE: yarar vermeye | VLE: ve | YMLKVN: güçleri yetmeyen | MVTE: öldüremeye | VLE: ne de | ḪYET: yaşatamaya | VLE: ve ne de | NŞVRE: (ölüleri diriltip) kaldıramaya |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onu bırakıp da o çeşit tanrılar kabûl etmişlerdir ki onlar, hiçbir şey yaratamazlar ve kendileri yaratılmıştır zâten ve kendilerinden bile bir zararı defedemezler, kendilerine bile bir fayda veremezler, ne öldürmeye güçleri yeter, ne yaşatmaya, ne de ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya.
Adem Uğur : (Kâfirler) O'nu (Allah'ı) bırakıp, hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile ne zarar ne de fayda verebilen, öldürmeye, hayat vermeye ve ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler.
Ahmed Hulusi : (Gerçek böyle iken) O'nun dûnunda, bir şey yaratmayan; kendileri yaratılmış olan; kendi nefslerine bir zarar ve faydası olmayan; ölüme, hayata ve ölümün tadılışından sonraki yaşantıyı oluşturacak bir özelliğe sahip olmayan tanrılar edindiler.
Ahmet Tekin : İnkâr edenler, kâfirler Allah’ı bırakıp, kulları durumundakilerden, hiçbir şey yaratmayan, yaratılmış olan, kendilerine zarar verecek ve fayda sağlayacak güce sahip olmayan, ölümü gerçekleştirmeye, hayat vermeye, ölümden önceki vasıflarla diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler.
Ahmet Varol : O'ndan başka, bir şey yaratamayan ve kendileri yaratılan, kendilerine bile bir zarar veya yarar sağlayamayan, öldürmeye de, yaşatmaya da, yeniden diriltmeye de güçleri olmayan ilahlar edindiler.
Ali Bulaç : O'nun dışında, hiç bir şeyi yaratmayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendi nefislerine bile ne zarar, ne yarar sağlayamayan, öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltip yaymaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.
Ali Fikri Yavuz : Böyle iken kâfirler, Allah’dan başka bir takım ilâhlar (putlar) edindiler ki, onlar hiç bir şey yaratamazlar; kendileri yaratılmaktadırlar. Kendilerinden, ne bir zararı kaldırmağa, ne de bir menfaat kazanmağa sahib olamazlar. Öldürmeye, diriltmeye ve öldükten sonra tekrar diriltmeye de güçleri yetmez.
Bekir Sadak : Kafirler, O'nu birakip, birsey yaratamayan, bilakis kendileri yaratilmis olan, kendilerine ne zarar ve ne de fayda verebilen; oldurmeye, diriltmeye ve olumden sonra tekrar canlandirmaya gucleri yetmeyen tanrilar edindiler.
Celal Yıldırım : (Öyle iken înkârcı sapıklar) O'nu bırakıp başka tanrılar edindiler ki, bunlar bir şey yaratamazlar, kendileri yaratılmışlardır; kendi kendilerine ne bir zarar, ne de bir yarara sahiptirler ; ne ölüme, ne dirime, ne de öldükten sonra yeniden dirilmeye güç getirebilirler.
Diyanet İşleri : (İnkâr edenler), Allah’ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilâhlar edindiler.
Diyanet İşleri (eski) : Kafirler, O'nu bırakıp, birşey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine ne zarar ve ne de fayda verebilen; öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler.
Diyanet Vakfi : (Kâfirler) O'nu (Allah'ı) bırakıp, hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile ne zarar ne de fayda verebilen, öldürmeye, hayat vermeye ve ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler.
Edip Yüksel : Buna rağmen O'nun yanında, bir şey yaratamıyan, kendileri yaratılan, kendilerine bile yarar ve zarar veremiyen, öldüremiyen, yaşatamıyan ve diriltemiyen bir takım tanrılar edindiler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kâfirler, O'nu bırakıp bir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine ne zarar ve ne de fayda verebilen; öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Böyle iken O'ndan başka bir takım tanrılar edindiler ki, hiçbir şey yaratamazlar, bilakis kendileri yaratılıp duruyorlar; kendilerine ne bir zarar, ne de bir yarar verme gücüne sahiptirler; ne öldürmeye, ne de öldükten sonra diriltmeye güçleri yeter.
Elmalılı Hamdi Yazır : Böyle iken andan başka bir takım ma'budlar edindiler ki hiç bir şey halk edemezler, kendileri halk olunup duruyorlar, kendi kendilerine, ne bir zarara ne de bir menfeate malik değiller, ne mevte mâlikler, ne hâyata ne de nüşûre
Fizilal-il Kuran : Müşrikler Allah'ı bir yana bırakarak hiç bir şey yaratamayan kendileri birer yaratık olan, kendilerine ne zarar ve ne de fayda dokunduramayan; öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltmeye güçleri yetmeyen ilahlar edindiler.
Gültekin Onan : O'nun dışında, hiç bir şeyi yaratmayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendi nefslerine bile ne zarar, ne yarar sağlayamayan, öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltip yaymaya güçleri yetmeyen bir takım tanrılar edindiler.
Hakkı Yılmaz : Kâfirler ise, O'nun astlarından, bir şey oluşturamayan, kendileri oluşturulmuş olan, kendileri için zarar ve yarara gücü olmayan, ölüme, hayata ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya güçleri yetmeyen ilâhlar edindiler.
Hasan Basri Çantay : (Kâfirler) Onu bırakıb da bir takım Tanrılar edindiler ki bunlar hiçbir şey yaratmazlar. (Bil'âkis) kendileri yaratılıb durmakdadırlar. Onlar nefisleri için bile ne bir zarar (ı gidermiye), ne de bir fâide (yi celbe) muktedir olamazlar. Öldürmiye, diriltmiye, ölenleri yeniden diriltib kabirden çıkarmıya ise hiç güçeri yetmez,
Hayrat Neşriyat : (Kâfirler) O’nu bırakıp da hiçbir şey yaratamayan, bil'akis kendileri yaratılmış olan, kendileri için ne bir zarara ne de bir faydaya sâhib olan ve (kendiliklerinden) ne ölüme, ne hayâta, ne de (öldükten sonra) dirilmeye mâlik olan birtakım ilâhlar edindiler.
İbni Kesir : O'nu bırakıp da, bir şey yaratmayan; üstelik kendileri yaratılmış olan ve kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeyen, öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya gücü yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.
İskender Evrenosoğlu : Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, O'ndan (Allah'tan) başka ilâhlar edindiler. Ve (onlar), öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura (yeniden diriltmeye) malik değillerdir.
Muhammed Esed : Hal böyleyken, yine de O'nu bırakıp, hiçbir şey yaratmayan, tersine kendileri yaratılmış bulunan; ne kendilerinden bir darlığı uzaklaştıracak ne de kendilerine bir yarar sağlayacak güce sahip olmayan; ne ölüm üzerinde, ne hayat üzerinde, ne de ölümden sonra kalkış üzerinde herhangi bir etkisi bulunmayan birtakım düzmece tanrılara kulluk ediyorlar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Öyle iken. O'nun gayrını ilâhlar ittihaz ettiler ki, hiçbir şey yaratamazlar. Halbuki, onlar yaratılırlar ve kendi nefisleri için ne bir zarara ve ne de bir faideye malik değildirler. Ne ölüme ve ne hayata ve ne de ölüleri kabirlerinden diriltip kaldırmağa mâlik bulunmazlar.
Ömer Öngüt : Onlar Allah'ı bırakıp bir takım ilâhlar edindiler. Ki onlar hiçbir şeyi yaratamazlar, zaten kendileri yaratılmışlardır. Kendilerine bile ne zarar ne de fayda veremezler. Ne kimseyi öldürebilirler, ne kimseye hayat verebilirler, ne de yeniden diriltebilirler.
Şaban Piriş : O’nu bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aslında kendileri yaratılmış olan, kendileri için bir zarar ya da fayda sağlamaya da sahip olmayan, öldürmeye, hayat vermeye ve yeniden diriltip, yaymağa gücü yetmeyen ilahlar edindiler.
Suat Yıldırım : Böyle iken müşrikler Allah’tan başka birtakım tanrılar edindiler ki, hiçbir şey yaratmaya güçleri yetmez, üstelik kendileri başkası tarafından yaratılırlar. Başlarına gelen zararı savamaz, kendileri için fayda celbedemezler, ne öldürmeye, ne diriltmeye ve ne de ölümden sonra tekrar diriltmeye güçleri yetmez.
Süleyman Ateş : O'ndan ayrı olarak, hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılan ve kendilerine dahi ne zarar ne de yarar veremeyen; öldüremeyen, yaşatamayan, (ölüleri diriltip) kaldıramayan birtakım tanrılar edindiler.
Tefhim-ul Kuran : O'nun dışında, hiç bir şeyi yaratmayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendi nefislerine bile ne zarar, ne yarar sağlayamayan, öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltip yaymaya güçleri yetmeyen birtakım ilahlar edindiler.
Ümit Şimşek : Fakat onlar Allah'tan başka birtakım tanrılar edindiler ki, ne birşey yaratabilirler-çünkü kendileri yaratılmıştır-ne onlara bir yarar veya zarar verebilirler; ne öldürmeye güçleri yeter, ne can vermeye, ne de ölüleri diriltmeye.
Yaşar Nuri Öztürk : Böyleyken O'nun dışında bir takım ilahlar edindiler. Hiçbir şey yaratamaz bunlar. Kendileri yaratılmışlardır zaten... Kendi benlikleri için bile ne bir zarara güç yetirebilirler ne bir yarara. Ne bir ölüme güçleri yeter ne bir dirime ne de kabirden çıkarıp hesap sormaya.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}