» 25 / Furkân  59:

Kuran Sırası: 25
İniş Sırası: 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

 » 25 / Furkân  Suresi: 59
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِي (ELZ̃Y) = Elleƶī : O ki
2. خَلَقَ (ḢLG) = ḣaleḳa : yarattı
3. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : gökleri
4. وَالْأَرْضَ (VELÊRŽ) = vel'erDe : ve yeri
5. وَمَا (VME) = ve mā : ve bulunanları
6. بَيْنَهُمَا (BYNHME) = beynehumā : ikisinin arasında
7. فِي (FY) = fī :
8. سِتَّةِ (STT) = sitteti : altı
9. أَيَّامٍ (ÊYEM) = eyyāmin : günde
10. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
11. اسْتَوَىٰ (ESTV) = stevā : kuruldu
12. عَلَى (AL) = ǎlā : üzerine
13. الْعَرْشِ (ELARŞ) = l-ǎrşi : Arş
14. الرَّحْمَٰنُ (ELRḪMN) = r-raHmānu : Rahman'dır
15. فَاسْأَلْ (FESÊL) = fesel : sor
16. بِهِ (BH) = bihi : bunu
17. خَبِيرًا (ḢBYRE) = ḣabīran : bir bilene
O ki | yarattı | gökleri | ve yeri | ve bulunanları | ikisinin arasında | | altı | günde | sonra | kuruldu | üzerine | Arş | Rahman'dır | sor | bunu | bir bilene |

[] [ḢLG] [SMV] [ERŽ] [] [BYN] [] [STT] [YVM] [] [SVY] [] [ARŞ] [RḪM] [SEL] [] [ḢBR]
ELZ̃Y ḢLG ELSMEVET VELÊRŽ VME BYNHME FY STT ÊYEM S̃M ESTV AL ELARŞ ELRḪMN FESÊL BH ḢBYRE

Elleƶī ḣaleḳa s-semāvāti vel'erDe ve mā beynehumā sitteti eyyāmin ṧumme stevā ǎlā l-ǎrşi r-raHmānu fesel bihi ḣabīran
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا

 » 25 / Furkân  Suresi: 59
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذي | ELZ̃Y Elleƶī O ki The One Who
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yarattı created
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth
وما | VME ve mā ve bulunanları and whatever
بينهما ب ي ن | BYN BYNHME beynehumā ikisinin arasında (is) between them
في | FY in
ستة س ت ت | STT STT sitteti altı six
أيام ي و م | YVM ÊYEM eyyāmin günde periods,
ثم | S̃M ṧumme sonra then
استوى س و ي | SVY ESTV stevā kuruldu He established Himself
على | AL ǎlā üzerine over
العرش ع ر ش | ARŞ ELARŞ l-ǎrşi Arş the Throne -
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman'dır the Most Gracious,
فاسأل س ا ل | SEL FESÊL fesel sor so ask
به | BH bihi bunu Him
خبيرا خ ب ر | ḢBR ḢBYRE ḣabīran bir bilene (as He is) All-Aware.

25:59 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O ki | yarattı | gökleri | ve yeri | ve bulunanları | ikisinin arasında | | altı | günde | sonra | kuruldu | üzerine | Arş | Rahman'dır | sor | bunu | bir bilene |

[] [ḢLG] [SMV] [ERŽ] [] [BYN] [] [STT] [YVM] [] [SVY] [] [ARŞ] [RḪM] [SEL] [] [ḢBR]
ELZ̃Y ḢLG ELSMEVET VELÊRŽ VME BYNHME FY STT ÊYEM S̃M ESTV AL ELARŞ ELRḪMN FESÊL BH ḢBYRE

Elleƶī ḣaleḳa s-semāvāti vel'erDe ve mā beynehumā sitteti eyyāmin ṧumme stevā ǎlā l-ǎrşi r-raHmānu fesel bihi ḣabīran
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا

[] [خ ل ق] [س م و] [ا ر ض] [] [ب ي ن] [] [س ت ت] [ي و م] [] [س و ي] [] [ع ر ش] [ر ح م] [س ا ل] [] [خ ب ر]

 » 25 / Furkân  Suresi: 59
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذي | ELZ̃Y Elleƶī O ki The One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yarattı created
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti gökleri the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم منصوب
وما | VME ve mā ve bulunanları and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
بينهما ب ي ن | BYN BYNHME beynehumā ikisinin arasında (is) between them
Be,Ye,Nun,He,Mim,Elif,
2,10,50,5,40,1,
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person dual possessive pronoun
ظرف مكان منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ستة س ت ت | STT STT sitteti altı six
Sin,Te,Te merbuta,
60,400,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
أيام ي و م | YVM ÊYEM eyyāmin günde periods,
,Ye,Elif,Mim,
,10,1,40,
N – genitive masculine plural indefinite noun
اسم مجرور
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
استوى س و ي | SVY ESTV stevā kuruldu He established Himself
Elif,Sin,Te,Vav,,
1,60,400,6,,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
على | AL ǎlā üzerine over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
العرش ع ر ش | ARŞ ELARŞ l-ǎrşi Arş the Throne -
Elif,Lam,Ayn,Re,Şın,
1,30,70,200,300,
"N – genitive masculine noun → Allah's Throne"
اسم مجرور
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman'dır the Most Gracious,
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
فاسأل س ا ل | SEL FESÊL fesel sor so ask
Fe,Elif,Sin,,Lam,
80,1,60,,30,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الفاء استئنافية
فعل أمر
به | BH bihi bunu Him
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
خبيرا خ ب ر | ḢBR ḢBYRE ḣabīran bir bilene (as He is) All-Aware.
Hı,Be,Ye,Re,Elif,
600,2,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِي: O ki | خَلَقَ: yarattı | السَّمَاوَاتِ: gökleri | وَالْأَرْضَ: ve yeri | وَمَا: ve bulunanları | بَيْنَهُمَا: ikisinin arasında | فِي: | سِتَّةِ: altı | أَيَّامٍ: günde | ثُمَّ: sonra | اسْتَوَىٰ: kuruldu | عَلَى: üzerine | الْعَرْشِ: Arş | الرَّحْمَٰنُ: Rahman'dır | فَاسْأَلْ: sor | بِهِ: bunu | خَبِيرًا: bir bilene |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذي ELZ̃Y O ki | خلق ḢLG yarattı | السماوات ELSMEWET gökleri | والأرض WELÊRŽ ve yeri | وما WME ve bulunanları | بينهما BYNHME ikisinin arasında | في FY | ستة STT altı | أيام ÊYEM günde | ثم S̃M sonra | استوى ESTW kuruldu | على AL üzerine | العرش ELARŞ Arş | الرحمن ELRḪMN Rahman'dır | فاسأل FESÊL sor | به BH bunu | خبيرا ḢBYRE bir bilene |
Kırık Meal (Okunuş) : |Elleƶī: O ki | ḣaleḳa: yarattı | s-semāvāti: gökleri | vel'erDe: ve yeri | ve mā: ve bulunanları | beynehumā: ikisinin arasında | : | sitteti: altı | eyyāmin: günde | ṧumme: sonra | stevā: kuruldu | ǎlā: üzerine | l-ǎrşi: Arş | r-raHmānu: Rahman'dır | fesel: sor | bihi: bunu | ḣabīran: bir bilene |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃Y: O ki | ḢLG: yarattı | ELSMEVET: gökleri | VELÊRŽ: ve yeri | VME: ve bulunanları | BYNHME: ikisinin arasında | FY: | STT: altı | ÊYEM: günde | S̃M: sonra | ESTV: kuruldu | AL: üzerine | ELARŞ: Arş | ELRḪMN: Rahman'dır | FESÊL: sor | BH: bunu | ḢBYRE: bir bilene |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mâbuttur ki gökleri ve yeryüzünü ve ne varsa ikisinin arasında hepsini altı günde yaratmıştır da sonra arşa hâkim ve mutasarrıf olmuştur, rahmandır, artık haberi olana sor bunu.
Adem Uğur : Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden (ona hükmeden) Rahmân'dır. Bunu bir bilene sor.
Ahmed Hulusi : Semâları, arzı ve ikisi arasındakileri altı aşamada yaratan, sonra Arş (taht - Esmâ ül Hüsnâ ile belirtilen özellikleri ile yaratılmış olan dalga - data okyanusundaki data türleri) üzerine hükümran olandır. . . Rahman'dır! O'nu bir Habiyr'e (Habiyr olana, hakikatten haberdar olana) sor!
Ahmet Tekin : Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde, altı devirde yaratan, sonra Arş üzerinde, sınırsız kudret ve iktidar makamında hükümranlığını kuran, Rahmet sahibi, Rahman olan Allah’tır. Haydi ne soracaksan, o gizli-açık her şeyden haberdar olandan sor, ne dileyeceksen ondan dile.
Ahmet Varol : Gökleri, yeri ve bu ikisinin arasındakileri altı günde yaratan sonra Arş'a hükümran olan O'dur. O Rahman'dır. Bunu (bundan) haberdar olan birine sor.
Ali Bulaç : O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve sonra arşa istiva edendir. Rahman (olan Allah)dır. Bunu (bundan) haberi olana sor.
Ali Fikri Yavuz : O Allah’dır ki, göklerle yeri ve aralarında olanları altı günde yarattı; sonra Arş’ın üzerinde hükümran oldu. O Rahman’dır. Artık bu yaratma işlerini, her şeyi bilenden (Habîr’den) sor.
Bekir Sadak : Gokleri, yeri ve ikisinin arasindakileri alti gunde yaratan sonra da arsa hukmeden Rahman'dir. Bunu bir bilene sor.
Celal Yıldırım : O Allah ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri altı gün (devir)de yaratmış; sonra da Arş üzerine saltanat ve kudretini kurmuştur. O Rahmân'dır. Artık sen O'nu (O'ndan) haberli olandan sor.
Diyanet İşleri : Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da Arş’a kurulan Rahmân’dır. Sen bunu haberdar olana sor!
Diyanet İşleri (eski) : Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan sonra da arşa hükmeden Rahman'dır. Bunu bir bilene sor.
Diyanet Vakfi : Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden (ona hükmeden) Rahmân'dır. Bunu bir bilene sor.
Edip Yüksel : O ki gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattı ve sonra tüm otoritesini kurdu. Rahman'dır; O'nu iyi bilenlere sor.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Gökleri yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra Arş'a hükmeden Rahmân'dır. Haydi ne dileyeceksen o her şeyden haberdar olan (Rahmân)dan dile.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O ki, gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattı; sonra Arş üzerine hükümranlığını kurdu; O Rahmandır; hadi ne dileyeceksen O herşeyi bilenden dile!
Elmalılı Hamdi Yazır : O hayyi lâ yemut ki Gökleri ve Yeri ve aralarındakileri altı günde yarattı ve sonra Arşın üzerine istivâ buyurdu o rahmân, haydi ne diliyeceksen o habîrden dile
Fizilal-il Kuran : O gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasındaki tüm varlıkları altı günde yarattı, sonra Arşa kuruldu. O'nun rahmeti boldur. Onu bir bilene sor.
Gültekin Onan : O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve sonra arşa istiva edendir. Rahmandır. Bunu (bundan) haberi olana sor.
Hakkı Yılmaz : O daima diri olan, gökleri, yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri altı evrede oluşturan, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kurandır, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet edendir. Haydi, sen bunu çok iyi bilene sor.
Hasan Basri Çantay : O, gökleri ve yeri aralarında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra (emri) arş üzerinde hükümrân olandır. Rahmandır (rahmeti umumîdir). Bunu (Onun sıfatlarından) haberdâr olana sor.
Hayrat Neşriyat : O ki, gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattı. Sonra Arşa hükmetti. (O) Rahmândır; artık bunu (bu âlemin yaratılışını), hakkıyla haberdâr olan birine(Rabbine) sor!
İbni Kesir : Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra da Arş'a hükmeden Rahman'dır. Bunu haberdar olana sor.
İskender Evrenosoğlu : Gökleri ve arzı (yeryüzünü) ve ikisi arasındakileri altı günde yaratan O'dur. Sonra Rahmân arşa istiva etti. Öyleyse onu, bundan haberdar olana (Cebrail A.S'a) sor.
Muhammed Esed : Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında var olan her şeyi altı evrede yaratan ve kudret ve hükümranlık tahtına kurulan O'dur, O: Rahman / sınırsız Bağış (Kayra) Sahibi! O'nu (Kendisinden), O her şeyden Haberdar Olan'dan sor.
Ömer Nasuhi Bilmen : O ki, gökleri ve yeri ve bunların arasında olanları altı günde yarattı, sonra, Arş üzerine hükümran oldu. O, Rahmân'dır, O'nu haberdar olandan sor.
Ömer Öngüt : O ki gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattı. Sonra Arş'ı istivâ etti. (Oturdu, oradan mülkünü yönetmektedir). Rahman'dır. (O'nun rahmeti bütün varlıkları kaplamıştır. Varlık ve hayat O'nun rahmetinin eseridir. Bütün kâinata Allah'ın Arş'ından hayat ve vücut dağıtmaktadır). Bunu bir bilene sor! (Sana gerçekten böyle olduğunu anlatacaktır).
Şaban Piriş : Gökleri yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan, sonra hakimiyeti altına alan Rahman’dır. Sor bundan haberi olana.
Suat Yıldırım : Gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra da arşı üzerine hükümran olan O’dur. O rahmandır, sen O’nu, Kendisine, o her şeyi Bilen’e sor!
Süleyman Ateş : O, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattı, sonra Arş'a kuruldu (böylece mülkünü yönetmektedir. O) Rahmân'dır. Bunu bir bilene sor.
Tefhim-ul Kuran : O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakilerini altı günde yaratan ve sonra da arşa istiva edendir. Rahman (olan Allah)dır. Bunu (bundan) haberi olana sor.
Ümit Şimşek : O Allah ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış ve Arş üzerine kurulmuştur. O Rahmân'ı, sen haberdar olandan sor.
Yaşar Nuri Öztürk : Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri altı günde yaratıp sonra arş üzerinde egemenlik kuran O'dur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}