» 25 / Furkân  38:

Kuran Sırası: 25
İniş Sırası: 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

 » 25 / Furkân  Suresi: 38
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَعَادًا (VAED̃E) = ve ǎāden : ve Ad'ı
2. وَثَمُودَ (VS̃MVD̃) = ve ṧemūde : ve Semud'u
3. وَأَصْحَابَ (VÊṦḪEB) = ve eSHābe : ve halkını
4. الرَّسِّ (ELRS) = r-rassi : Res
5. وَقُرُونًا (VGRVNE) = ve ḳurūnen : ve nesilleri
6. بَيْنَ (BYN) = beyne : arasında
7. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bunun
8. كَثِيرًا (KS̃YRE) = keṧīran : daha birçoğunu
ve Ad'ı | ve Semud'u | ve halkını | Res | ve nesilleri | arasında | bunun | daha birçoğunu |

[AVD̃] [] [ṦḪB] [RSS] [GRN] [BYN] [] [KS̃R]
VAED̃E VS̃MVD̃ VÊṦḪEB ELRS VGRVNE BYN Z̃LK KS̃YRE

ve ǎāden ve ṧemūde ve eSHābe r-rassi ve ḳurūnen beyne ƶālike keṧīran
وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا

 » 25 / Furkân  Suresi: 38
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وعادا ع و د | AVD̃ VAED̃E ve ǎāden ve Ad'ı And Ad
وثمود | VS̃MVD̃ ve ṧemūde ve Semud'u and Thamud
وأصحاب ص ح ب | ṦḪB VÊṦḪEB ve eSHābe ve halkını and (the) dwellers
الرس ر س س | RSS ELRS r-rassi Res (of) Ar-rass
وقرونا ق ر ن | GRN VGRVNE ve ḳurūnen ve nesilleri and generations
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasında between
ذلك | Z̃LK ƶālike bunun that
كثيرا ك ث ر | KS̃R KS̃YRE keṧīran daha birçoğunu many.

25:38 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve Ad'ı | ve Semud'u | ve halkını | Res | ve nesilleri | arasında | bunun | daha birçoğunu |

[AVD̃] [] [ṦḪB] [RSS] [GRN] [BYN] [] [KS̃R]
VAED̃E VS̃MVD̃ VÊṦḪEB ELRS VGRVNE BYN Z̃LK KS̃YRE

ve ǎāden ve ṧemūde ve eSHābe r-rassi ve ḳurūnen beyne ƶālike keṧīran
وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا

[ع و د] [] [ص ح ب] [ر س س] [ق ر ن] [ب ي ن] [] [ك ث ر]

 » 25 / Furkân  Suresi: 38
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وعادا ع و د | AVD̃ VAED̃E ve ǎāden ve Ad'ı And Ad
Vav,Ayn,Elif,Dal,Elif,
6,70,1,4,1,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – accusative proper noun → Aad"
الواو عاطفة
اسم علم منصوب
وثمود | VS̃MVD̃ ve ṧemūde ve Semud'u and Thamud
Vav,Se,Mim,Vav,Dal,
6,500,40,6,4,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – genitive proper noun → Thamud"
الواو عاطفة
اسم علم مجرور
وأصحاب ص ح ب | ṦḪB VÊṦḪEB ve eSHābe ve halkını and (the) dwellers
Vav,,Sad,Ha,Elif,Be,
6,,90,8,1,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
الرس ر س س | RSS ELRS r-rassi Res (of) Ar-rass
Elif,Lam,Re,Sin,
1,30,200,60,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
وقرونا ق ر ن | GRN VGRVNE ve ḳurūnen ve nesilleri and generations
Vav,Gaf,Re,Vav,Nun,Elif,
6,100,200,6,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
بين ب ي ن | BYN BYN beyne arasında between
Be,Ye,Nun,
2,10,50,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
ذلك | Z̃LK ƶālike bunun that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
كثيرا ك ث ر | KS̃R KS̃YRE keṧīran daha birçoğunu many.
Kef,Se,Ye,Re,Elif,
20,500,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَعَادًا: ve Ad'ı | وَثَمُودَ: ve Semud'u | وَأَصْحَابَ: ve halkını | الرَّسِّ: Res | وَقُرُونًا: ve nesilleri | بَيْنَ: arasında | ذَٰلِكَ: bunun | كَثِيرًا: daha birçoğunu |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وعادا WAED̃E ve Ad'ı | وثمود WS̃MWD̃ ve Semud'u | وأصحاب WÊṦḪEB ve halkını | الرس ELRS Res | وقرونا WGRWNE ve nesilleri | بين BYN arasında | ذلك Z̃LK bunun | كثيرا KS̃YRE daha birçoğunu |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ǎāden: ve Ad'ı | ve ṧemūde: ve Semud'u | ve eSHābe: ve halkını | r-rassi: Res | ve ḳurūnen: ve nesilleri | beyne: arasında | ƶālike: bunun | keṧīran: daha birçoğunu |
Kırık Meal (Transcript) : |VAED̃E: ve Ad'ı | VS̃MVD̃: ve Semud'u | VÊṦḪEB: ve halkını | ELRS: Res | VGRVNE: ve nesilleri | BYN: arasında | Z̃LK: bunun | KS̃YRE: daha birçoğunu |
Abdulbaki Gölpınarlı : Âd'ı da helâk ettik, Semûd'u da, Ress ashâbını da ve bunların arasında daha birçok soyları da.
Adem Uğur : Ad'ı, Semûd'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de (inkârcılıklarından ötürü helâk ettik).
Ahmed Hulusi : Ad'ı (Hud a. s. ın halkı), Semud'u (Sâlih a. s. ın halkı), Ress (örülmemiş kuyu) ehli ve bunlar arasında pek çok nesli de. . .
Ahmet Tekin : Âd’ı, Semûd’u, Res halkını (kuyuların bulunduğu bölgenin halkını) ve bunlar arasında daha birçok nesilleri inkârları yüzünden helâk ettik.
Ahmet Varol : Ad'ı, Semud'u, Ress ahalisini ve bunların aralarında pek çok nesilleri de (helak ettik).
Ali Bulaç : Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri (yok ettik).
Ali Fikri Yavuz : Âd kavmini de, Semûd kavmini de, (Şuayb’ın) Ress Ashabını da, bunların arasında geçen bir çok ümmetleri de helâk ettik.
Bekir Sadak : Ad, Semud milletleri ile Ress'lileri ve bunlarin arasinda bircok nesilleri de yerle bir ettik.
Celal Yıldırım : Âd'ı da, Semûd'u da, Ress (Yemame yöresindeki kasaba veya taşla örülmüş kuyu) halkını da ve bunlar arasında (gelip geçen) birçok nesilleri de (yine aynı sebeplerle) yok ettik.
Diyanet İşleri : Âd ve Semûd kavimlerini, Ress halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helâk ettik.
Diyanet İşleri (eski) : Ad, Semud milletleri ile Ress'lileri ve bunların arasında birçok nesilleri de yerle bir ettik.
Diyanet Vakfi : Âd'ı, Semûd'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de (inkârcılıklarından ötürü helâk ettik).
Edip Yüksel : Ad, Semud, Res halkı ve bunların arasında bir çok nesilleri de...
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha bir çok nesilleri de (inkârcılıkları yüzünden helak ettik)
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ad'ı, Semüd'u, Ress halkını ve bunlar arasında (gelip geçen) birçok nesilleri de (helak ettik).
Elmalılı Hamdi Yazır : Âdi de, Semûdu da, Eshabı ressi de bunların arasında daha bir çok kurunu da
Fizilal-il Kuran : Adoğullârını, Semudoğullarını, kuyunun yuttuklarını ve bunlar arasındaki dönemlerde yaşamış bir çok kuşakları da yokettik.
Gültekin Onan : Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında bir çok nesilleri yok ettik.
Hakkı Yılmaz : Âd'ı, Semûd'u, Ress ashâbını ve bunlar arasında daha birçok kuşakları da.
Hasan Basri Çantay : «Aad» i de, «Semuud» u da, «Ress ashaabı» nı da ve bunların arasında (geçen) bir çok (nesilleri) de (helak etdik).
Hayrat Neşriyat : Âd ve Semûd (kavimlerin)i, Ress halkını ve bunların arasında daha birçok nesilleri de (bu yüzden helâk ettik).
İbni Kesir : Ad ve Semud'u da, Ress ashabını ve bunların arasında bir çok nesilleri de
İskender Evrenosoğlu : Ve Ad ve Semud kavmini ve Ress ashabını (Hz. Şuayb'ın kavmini) ve bunların arasındaki (sürede yaşayan) birçok nesilleri (helâk ettik).
Muhammed Esed : Ve 'Ad toplumunu, Semud toplumunu, Ress halkını ve bunların arasında (gelip geçen) daha nice (günahkar) nesilleri (topluca cezalandırdık);
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Âd'i de, Semûd'u da ve Ress ashâbını da ve bunların arasında bir nice çok asırlar erbâbını da (helak ettik).
Ömer Öngüt : Âd'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri de helâk ettik.
Şaban Piriş : Ad’ı da, Semud’u da, Ress halkını da, bunların arasında daha bir çok nesilleri de...
Suat Yıldırım : Âd’ı, Semûd’u, Ress halkını, bu arada daha birçok nesilleri de inkârda ısrarları sebebiyle helâk ettik.
Süleyman Ateş : Âd'ı, Semûd'u, Res halkını ve bu arada daha birçok nesilleri (inkârları yüzünden helâk ettik).
Tefhim-ul Kuran : Ad'ı, Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok kuşakları da (yok ettik) .
Ümit Şimşek : Âd ve Semud'u, Ress halkını ve bunlar arasında daha nice nesilleri de böylece helâk ettik.
Yaşar Nuri Öztürk : Âd'ı, Semûd'u, Ress halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri yere batırdık.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}