» 91 / Sems  14:

Kuran Sırası: 91
İniş Sırası: 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 » 91 / Sems  Suresi: 14
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَكَذَّبُوهُ (FKZ̃BVH) = fekeƶƶebūhu : onu yalanladılar
2. فَعَقَرُوهَا (FAGRVHE) = fe ǎḳarūhā : ve onu kestiler
3. فَدَمْدَمَ (FD̃MD̃M) = fedemdeme : başlarına geçirdi
4. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onların
5. رَبُّهُمْ (RBHM) = rabbuhum : Rableri
6. بِذَنْبِهِمْ (BZ̃NBHM) = biƶenbihim : günahları yüzünden
7. فَسَوَّاهَا (FSVEHE) = fe sevvāhā : ve orayı dümdüz etti
onu yalanladılar | ve onu kestiler | başlarına geçirdi | onların | Rableri | günahları yüzünden | ve orayı dümdüz etti |

[KZ̃B] [AGR] [D̃MD̃M] [] [RBB] [Z̃NB] [SVY]
FKZ̃BVH FAGRVHE FD̃MD̃M ALYHM RBHM BZ̃NBHM FSVEHE

fekeƶƶebūhu fe ǎḳarūhā fedemdeme ǎleyhim rabbuhum biƶenbihim fe sevvāhā
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها

 » 91 / Sems  Suresi: 14
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فكذبوه ك ذ ب | KZ̃B FKZ̃BVH fekeƶƶebūhu onu yalanladılar But they denied him,
فعقروها ع ق ر | AGR FAGRVHE fe ǎḳarūhā ve onu kestiler and they hamstrung her.
فدمدم د م د م | D̃MD̃M FD̃MD̃M fedemdeme başlarına geçirdi So destroyed
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların them
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbuhum Rableri their Lord
بذنبهم ذ ن ب | Z̃NB BZ̃NBHM biƶenbihim günahları yüzünden for their sin
فسواها س و ي | SVY FSVEHE fe sevvāhā ve orayı dümdüz etti and leveled them.

91:14 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

onu yalanladılar | ve onu kestiler | başlarına geçirdi | onların | Rableri | günahları yüzünden | ve orayı dümdüz etti |

[KZ̃B] [AGR] [D̃MD̃M] [] [RBB] [Z̃NB] [SVY]
FKZ̃BVH FAGRVHE FD̃MD̃M ALYHM RBHM BZ̃NBHM FSVEHE

fekeƶƶebūhu fe ǎḳarūhā fedemdeme ǎleyhim rabbuhum biƶenbihim fe sevvāhā
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها

[ك ذ ب] [ع ق ر] [د م د م] [] [ر ب ب] [ذ ن ب] [س و ي]

 » 91 / Sems  Suresi: 14
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فكذبوه ك ذ ب | KZ̃B FKZ̃BVH fekeƶƶebūhu onu yalanladılar But they denied him,
Fe,Kef,Zel,Be,Vav,He,
80,20,700,2,6,5,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الفاء استئنافية
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فعقروها ع ق ر | AGR FAGRVHE fe ǎḳarūhā ve onu kestiler and they hamstrung her.
Fe,Ayn,Gaf,Re,Vav,He,Elif,
80,70,100,200,6,5,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
الفاء عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فدمدم د م د م | D̃MD̃M FD̃MD̃M fedemdeme başlarına geçirdi So destroyed
Fe,Dal,Mim,Dal,Mim,
80,4,40,4,40,
CAUS – prefixed particle of cause
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الفاء سببية
فعل ماض
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbuhum Rableri their Lord
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بذنبهم ذ ن ب | Z̃NB BZ̃NBHM biƶenbihim günahları yüzünden for their sin
Be,Zel,Nun,Be,He,Mim,
2,700,50,2,5,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فسواها س و ي | SVY FSVEHE fe sevvāhā ve orayı dümdüz etti and leveled them.
Fe,Sin,Vav,Elif,He,Elif,
80,60,6,1,5,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
الفاء عاطفة
فعل ماض و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَكَذَّبُوهُ: onu yalanladılar | فَعَقَرُوهَا: ve onu kestiler | فَدَمْدَمَ: başlarına geçirdi | عَلَيْهِمْ: onların | رَبُّهُمْ: Rableri | بِذَنْبِهِمْ: günahları yüzünden | فَسَوَّاهَا: ve orayı dümdüz etti |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فكذبوه FKZ̃BWH onu yalanladılar | فعقروها FAGRWHE ve onu kestiler | فدمدم FD̃MD̃M başlarına geçirdi | عليهم ALYHM onların | ربهم RBHM Rableri | بذنبهم BZ̃NBHM günahları yüzünden | فسواها FSWEHE ve orayı dümdüz etti |
Kırık Meal (Okunuş) : |fekeƶƶebūhu: onu yalanladılar | fe ǎḳarūhā: ve onu kestiler | fedemdeme: başlarına geçirdi | ǎleyhim: onların | rabbuhum: Rableri | biƶenbihim: günahları yüzünden | fe sevvāhā: ve orayı dümdüz etti |
Kırık Meal (Transcript) : |FKZ̃BVH: onu yalanladılar | FAGRVHE: ve onu kestiler | FD̃MD̃M: başlarına geçirdi | ALYHM: onların | RBHM: Rableri | BZ̃NBHM: günahları yüzünden | FSVEHE: ve orayı dümdüz etti |
Abdulbaki Gölpınarlı : Derken yalanlamışlardı onu da ayaklarını kesip öldürmüşlerdi deveyi, derken Rableri de suçları yüzünden onları helâk etmişti de orasını düzleyivermişti.
Adem Uğur : Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti.
Ahmed Hulusi : Onu (Allâh Rasûlünü) yalanladılar da onu (dişi deveyi) vahşice öldürdüler! Bunun üzerine Rableri, suçları yüzünden onları toprağa gömdü de orayı düzledi!
Ahmet Tekin : Sâlih’i yalanladılar ve dişi deveyi kılıçla bacaklarından biçerek öldürdüler. Rableri de günahları sebebiyle onlara ağır bir ceza uyguladı. Orayı yerle bir etti.
Ahmet Varol : Ancak onu yalanladılar, o (deve)yi kestiler. Rableri de günâhları dolayısıyla üzerlerine şiddetli azap indirdi ve (orayı) dümdüz etti.
Ali Bulaç : Fakat, onu yalanladılar, deveyi yere yıkıp öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla 'onları yerle bir etti, kırıp geçirdi'; orasını da dümdüz etti.
Ali Fikri Yavuz : Fakat onlar (Salih peygamberin kendilerine söylediği bu sözü) tanımayıb inkâr ettiler de, onu öldürdüler. Bunun üzerine, günahları yüzünden Rableri onları kökünden kazıyıb helâk etti de (büyük küçük bırakmadı) hepsini düzleyiverdi.
Bekir Sadak : Onu yalanladilar ve deveyi bogazladilar. Bunun uzerine Rableri, suclarindan dolayi onlarin uzerine katmerli azap indirdi; yerle bir etti onlari.
Celal Yıldırım : Buna rağmen onlar, peygamberi yalanlayıp deveyi yere devirerek kestiler. Rabları da onlara, günahları sebebiyle azâb indirdi de yerle bir etti.
Diyanet İşleri : Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helâk etti ve kendilerini yerle bir etti.
Diyanet İşleri (eski) : Onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onların üzerine katmerli azap indirdi; yerle bir etti onları.
Diyanet Vakfi : (11-15) Semûd kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, Allah'ın Resûlü onlara: «Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!» dedi. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!
Edip Yüksel : Onu yalanlayıp deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rab'leri suçlarından ötürü onları silip yerle bir etti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Fakat onlar peygamberi yalanlayıp deveyi kestiler. Rableri de günahlarını başlarına geçiriverdi de orayı dümdüz etti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Fakat ona inanmadılar da onu (deveyi) devirdiler. Rableri de günahlarını başlarına geçiri geçiriverdi de o yeri düzleyiverdi!
Elmalılı Hamdi Yazır : Fakat inanmadılar ona da devirdiler onu. Âlemlerin rabbı da günahlarını başlarına geçiri geçiriverdi de o yeri düzleyiverdi.
Fizilal-il Kuran : Onu yalanladılar, deveyi kestiler. Rabbleri de, günahları yüzünden azabı başlarına geçirdi, orayı dümdüz etti.
Gültekin Onan : Fakat, onu yalanladılar, deveyi yere yıkıp öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla 'onları yerle bir etti, kırıp geçirdi'; orasını da dümdüz etti.
Hakkı Yılmaz : Allah'ın devesine önem verin!” ve “Onun su içmesini, yaşamasını sağlayın!”
Hasan Basri Çantay : Fakat onu tekzîb etdiler, derken o (deveyi) sinirleyib öldürdüler. Bundan dolayı Rableri (nin azâbı) da onları, günâhları sebebiyle, örtüverdi. öyle ki hepsini bir yapdı (helak etdi),
Hayrat Neşriyat : Fakat kendisini yalanladılar da onu (o deveyi) kestiler; bunun üzerine Rableri, günahları sebebiyle üzerlerini büyük bir azabla kaplayıp onları dümdüz (ederek yerle bir) etti.
İbni Kesir : Fakat onu yalanladılar ve derken deveyi kestiler. Bunu üzerine günahları sebebiyle Rabbları onları kırıp geçirerek yerle bir etti.
İskender Evrenosoğlu : Fakat onu tekzip ettiler (yalanladılar). Sonra onu (deveyi) kestiler. Günahları sebebiyle, Rab'leri onların üzerini azapla kapladı. Sonra da onu (o beldeyi) dümdüz yaptı (yerlebir etti).
Muhammed Esed : Ama onlar Elçi'yi (hiçe sayıp) yalanladılar ve deveyi vahşice boğazladılar; bunun üzerine Rableri, bu günahları yüzünden onları yıkıma uğrattı ve tümünü birden yok etti:
Ömer Nasuhi Bilmen : (13-14) Onlara Allah'ın Resûlü demişti ki: «Allah'ın dişi devesine ve onun sulanışına (dokunmayınız).» Fakat O'nu yalancı saydılar, deveyi boğazladılar. Artık onları günahları sebebiyle Rableri azap ile kuşattı da kendilerini müsavî bir ukûbete uğrattı.
Ömer Öngüt : Fakat onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları sebebiyle onların üzerlerine katmerli azap indirdi ve yerle bir etti.
Şaban Piriş : O’nu yalanladılar ve deveyi kestiler de Rab’leri suçları sebebiyle onları kırıp geçirdi, yerle bir etti.
Suat Yıldırım : Fakat onlar o Peygamberi yalancı sayıp deveyi kestiler. Allah da böylesi suç ve isyanları sebebiyle azap indirdi, onları yerle bir etti.
Süleyman Ateş : Onu yalanladılar, deveyi kestiler. Rableri de, günâhları yüzünden azâbı başlarına geçirip, orayı dümdüz etti.
Tefhim-ul Kuran : Fakat onlar, onu yalanladılar, deveyi de yere yıkıp öldürdüler: Rableri de günahları dolayısıyla 'onları yerle bir etti, kırıp geçirdi'; orasını da dümdüz etti.
Ümit Şimşek : Onu yalanladılar, deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden başlarına azap indirip onları yerle bir etti.
Yaşar Nuri Öztürk : Fakat elçiye inanmadılar da deveyi devirip boğazladılar. Bunun üzerine, Rableri onların günahlarını kendi başlarına geçirdi de o yurdu dümdüz etti.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}