» 75 / Kiyâme  16:

Kuran Sırası: 75
İniş Sırası: 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 » 75 / Kiyâme  Suresi: 16
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَا (LE) = lā :
2. تُحَرِّكْ (TḪRK) = tuHarrik : depretme
3. بِهِ (BH) = bihi : onu
4. لِسَانَكَ (LSENK) = lisāneke : diline
5. لِتَعْجَلَ (LTACL) = liteǎ'cele : okumak için
6. بِهِ (BH) = bihi : onu
| depretme | onu | diline | okumak için | onu |

[] [ḪRK] [] [LSN] [ACL] []
LE TḪRK BH LSENK LTACL BH

tuHarrik bihi lisāneke liteǎ'cele bihi
لا تحرك به لسانك لتعجل به

 » 75 / Kiyâme  Suresi: 16
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لا | LE Not
تحرك ح ر ك | ḪRK TḪRK tuHarrik depretme move
به | BH bihi onu with it
لسانك ل س ن | LSN LSENK lisāneke diline your tongue
لتعجل ع ج ل | ACL LTACL liteǎ'cele okumak için to hasten
به | BH bihi onu with it.

75:16 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| depretme | onu | diline | okumak için | onu |

[] [ḪRK] [] [LSN] [ACL] []
LE TḪRK BH LSENK LTACL BH

tuHarrik bihi lisāneke liteǎ'cele bihi
لا تحرك به لسانك لتعجل به

[] [ح ر ك] [] [ل س ن] [ع ج ل] []

 » 75 / Kiyâme  Suresi: 16
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لا | LE Not
Lam,Elif,
30,1,
PRO – prohibition particle
حرف نهي
تحرك ح ر ك | ḪRK TḪRK tuHarrik depretme move
Te,Ha,Re,Kef,
400,8,200,20,
V – 2nd person masculine singular (form II) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
به | BH bihi onu with it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
لسانك ل س ن | LSN LSENK lisāneke diline your tongue
Lam,Sin,Elif,Nun,Kef,
30,60,1,50,20,
"N – accusative masculine noun → Tongue
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun"
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لتعجل ع ج ل | ACL LTACL liteǎ'cele okumak için to hasten
Lam,Te,Ayn,Cim,Lam,
30,400,70,3,30,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب
به | BH bihi onu with it.
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
LE TḪRK BH LSENK LTACL BH

لا تحرك به لسانك لتعجل به

 » 75 / Kiyâme  Suresi: 16

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَا: | تُحَرِّكْ: depretme | بِهِ: onu | لِسَانَكَ: diline | لِتَعْجَلَ: okumak için | بِهِ: onu |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لا LE | تحرك TḪRK depretme | به BH onu | لسانك LSENK diline | لتعجل LTACL okumak için | به BH onu |
Kırık Meal (Okunuş) : |: | tuHarrik: depretme | bihi: onu | lisāneke: diline | liteǎ'cele: okumak için | bihi: onu |
Kırık Meal (Transcript) : |LE: | TḪRK: depretme | BH: onu | LSENK: diline | LTACL: okumak için | BH: onu |
Abdulbaki Gölpınarlı : Vahyi, acele edip okumak için dilini oynatıp durma.
Adem Uğur : (Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.
Ahmed Hulusi : Onu dilinle tekrar etme, Onu acele (muhafaza) için.
Ahmet Tekin : Onu, Kur’ân’ı çabucak kavramak, okumak, atlamamak için dilini kıpırdatma.
Ahmet Varol : Onu (sana vahyedileni) acele ile (kavrayıp ezberlemek) için, (Cebrail tamamını sana vahyetmeden) onunla beraber dilini oynatma.
Ali Bulaç : Onu (Kur'an'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, vahy daha tamamlanmadan) ona acele ederek, (kelimeleri kaçırmıyayım diye) dilini onunla depretme;
Bekir Sadak : Cebrail sana Kuran okurken, unutmamak icin acele edip onunla beraber soyleme, yalniz dinle.
Celal Yıldırım : İnen vahyi acele (belleyip ezber) etmek için dilini kıpırdatma.
Diyanet İşleri : (Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.
Diyanet İşleri (eski) : Cebrail sana Kuran okurken, unutmamak için acele edip onunla beraber söyleme, yalnız dinle.
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.
Edip Yüksel : Onu aceleye getirip dilini oynatma.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onu hemen okumak için dilini depretme.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Depretme ona dilini telaşından onu (tekrarlamak için)!
Elmalılı Hamdi Yazır : Depretme ona dilini ivedinden onu
Fizilal-il Kuran : Ey Muhammed, Cebrail sana Kur'an'ı okurken, acele edip onun söylediklerini tekrarlama.
Gültekin Onan : Onu (Kuran'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma.
Hakkı Yılmaz : Onu çabuklaştırman için dilini ona hareket ettirme!
Hasan Basri Çantay : Onu acele (kavrayıb ezber) etmen için (Cebrâîl vahyi iyice bitirmeden) dilini onunla depretme.
Hayrat Neşriyat : (Habîbim, yâ Muhammed! Cebrâîl sana vahyi bitirmeden) onu (Kur’ân’ı) acele(ezber) etmek için, dilini onunla kımıldatma!
İbni Kesir : Onu acele etmen için dilini onunla beraber oynatma.
İskender Evrenosoğlu : O'na (Kur'ân-ı Kerim'i ezberlemeye), acele ederek, O'nunla (Cebrail (A.S) ile beraber) dilini hareket ettirme.
Muhammed Esed : (Vahyin sözlerini tekrarlarken) dilini hızla oynatıp durma;
Ömer Nasuhi Bilmen : (16-17) Onu (Kur'an'ı) acele ahzedesin diye onunla dilini kımıldatma. Şüphe yok ki, onu toplamak da, onu okutmak da Bize aittir.
Ömer Öngüt : Resulüm! Onu hemen ezberlemek için acele ederek dilini kıpırdatma.
Şaban Piriş : -Dilini acele ile hareket ettirip durma.
Suat Yıldırım : Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken, hemen anında bellemek için dilini kımıldatma.
Süleyman Ateş : (Ey Muhammed,) Onu hemen okumak için diline depretme.
Tefhim-ul Kuran : Onu (Kur'an'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip durma.
Ümit Şimşek : Onu acele ile okumak için dilini kıpırdatma.
Yaşar Nuri Öztürk : Onu aceleye getiresin diye dilini onunla hareketlendirme!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}