» 20 / Tâ-Hâ  89:

Kuran Sırası: 20
İniş Sırası: 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 89
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَفَلَا (ÊFLE) = efelā :
2. يَرَوْنَ (YRVN) = yeravne : onlar görmüyorlar mı?
3. أَلَّا (ÊLE) = ellā : asla
4. يَرْجِعُ (YRCA) = yerciǔ : dönemez
5. إِلَيْهِمْ (ÎLYHM) = ileyhim : kendilerine
6. قَوْلًا (GVLE) = ḳavlen : bir sözle
7. وَلَا (VLE) = ve lā : ve değildir
8. يَمْلِكُ (YMLK) = yemliku : malik
9. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlara
10. ضَرًّا (ŽRE) = Derran : bir zarar vermeye
11. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
12. نَفْعًا (NFAE) = nef'ǎn : yarar
| onlar görmüyorlar mı? | asla | dönemez | kendilerine | bir sözle | ve değildir | malik | onlara | bir zarar vermeye | ve | yarar |

[] [REY] [] [RCA] [] [GVL] [] [MLK] [] [ŽRR] [] [NFA]
ÊFLE YRVN ÊLE YRCA ÎLYHM GVLE VLE YMLK LHM ŽRE VLE NFAE

efelā yeravne ellā yerciǔ ileyhim ḳavlen ve lā yemliku lehum Derran ve lā nef'ǎn
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 89
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أفلا | ÊFLE efelā Then, did not
يرون ر ا ي | REY YRVN yeravne onlar görmüyorlar mı? they see
ألا | ÊLE ellā asla that not
يرجع ر ج ع | RCA YRCA yerciǔ dönemez it (could) return
إليهم | ÎLYHM ileyhim kendilerine to them
قولا ق و ل | GVL GVLE ḳavlen bir sözle a word
ولا | VLE ve lā ve değildir and not
يملك م ل ك | MLK YMLK yemliku malik possess
لهم | LHM lehum onlara for them
ضرا ض ر ر | ŽRR ŽRE Derran bir zarar vermeye any harm
ولا | VLE ve lā ve and not
نفعا ن ف ع | NFA NFAE nef'ǎn yarar any benefit?

20:89 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| onlar görmüyorlar mı? | asla | dönemez | kendilerine | bir sözle | ve değildir | malik | onlara | bir zarar vermeye | ve | yarar |

[] [REY] [] [RCA] [] [GVL] [] [MLK] [] [ŽRR] [] [NFA]
ÊFLE YRVN ÊLE YRCA ÎLYHM GVLE VLE YMLK LHM ŽRE VLE NFAE

efelā yeravne ellā yerciǔ ileyhim ḳavlen ve lā yemliku lehum Derran ve lā nef'ǎn
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا

[] [ر ا ي] [] [ر ج ع] [] [ق و ل] [] [م ل ك] [] [ض ر ر] [] [ن ف ع]

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 89
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أفلا | ÊFLE efelā Then, did not
,Fe,Lam,Elif,
,80,30,1,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
حرف نفي
يرون ر ا ي | REY YRVN yeravne onlar görmüyorlar mı? they see
Ye,Re,Vav,Nun,
10,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ألا | ÊLE ellā asla that not
,Lam,Elif,
,30,1,
ACC – accusative particle
NEG – negative particle
حرف نصب من اخوات «ان»
حرف نفي
يرجع ر ج ع | RCA YRCA yerciǔ dönemez it (could) return
Ye,Re,Cim,Ayn,
10,200,3,70,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
إليهم | ÎLYHM ileyhim kendilerine to them
,Lam,Ye,He,Mim,
,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
قولا ق و ل | GVL GVLE ḳavlen bir sözle a word
Gaf,Vav,Lam,Elif,
100,6,30,1,
N – accusative masculine indefinite verbal noun
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā ve değildir and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يملك م ل ك | MLK YMLK yemliku malik possess
Ye,Mim,Lam,Kef,
10,40,30,20,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
لهم | LHM lehum onlara for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ضرا ض ر ر | ŽRR ŽRE Derran bir zarar vermeye any harm
Dad,Re,Elif,
800,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
نفعا ن ف ع | NFA NFAE nef'ǎn yarar any benefit?
Nun,Fe,Ayn,Elif,
50,80,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَفَلَا: | يَرَوْنَ: onlar görmüyorlar mı? | أَلَّا: asla | يَرْجِعُ: dönemez | إِلَيْهِمْ: kendilerine | قَوْلًا: bir sözle | وَلَا: ve değildir | يَمْلِكُ: malik | لَهُمْ: onlara | ضَرًّا: bir zarar vermeye | وَلَا: ve | نَفْعًا: yarar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أفلا ÊFLE | يرون YRWN onlar görmüyorlar mı? | ألا ÊLE asla | يرجع YRCA dönemez | إليهم ÎLYHM kendilerine | قولا GWLE bir sözle | ولا WLE ve değildir | يملك YMLK malik | لهم LHM onlara | ضرا ŽRE bir zarar vermeye | ولا WLE ve | نفعا NFAE yarar |
Kırık Meal (Okunuş) : |efelā: | yeravne: onlar görmüyorlar mı? | ellā: asla | yerciǔ: dönemez | ileyhim: kendilerine | ḳavlen: bir sözle | ve lā: ve değildir | yemliku: malik | lehum: onlara | Derran: bir zarar vermeye | ve lā: ve | nef'ǎn: yarar |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊFLE: | YRVN: onlar görmüyorlar mı? | ÊLE: asla | YRCA: dönemez | ÎLYHM: kendilerine | GVLE: bir sözle | VLE: ve değildir | YMLK: malik | LHM: onlara | ŽRE: bir zarar vermeye | VLE: ve | NFAE: yarar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmüyorlar mıydı, onlara bir söz söyleyemiyordu bu heykel ve onlara ne bir zarar veriyordu, ne bir fayda.
Adem Uğur : O şeyin, kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceğini, kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermek gücünde olmadığını görmezler mi?
Ahmed Hulusi : Görmüyorlar mı ki o (buzağı) onların hitabına cevap vermez, onlara ne bir zarar ne de yarar sağlar!
Ahmet Tekin : Onlar, buzağı heykelinin, kendilerine konuşarak karşılık veremediğini, zarar verecek ve fayda sağlayacak bir güce sahip olmadığını görmüyorlar mıydı?
Ahmet Varol : Onun onlara bir sözle cevap veremediğini ve kendilerine ne bir zarar ne de bir yarar dokundurma gücünün olmadığını görmüyorlar mı(ydı)?
Ali Bulaç : Onun kendilerine bir sözle cevap vermediğini ve onlara bir zarar veya fayda sağlamaya gücü olmadığını görmüyorlar mı?
Ali Fikri Yavuz : Onlar bilmiyorlar mıydı ki, o buzağı, kendilerine hiç bir sözle karşılık veremiyor; onlara ne bir zarar, ne de bir fayda vermeye sahip bulunamıyor.
Bekir Sadak : Gormuyorlar miydi ki, o heykel onlara ne soz soyleyebilir, ne zarar ve ne de fayda verebilirdi? *
Celal Yıldırım : Onlar görüp bilmiyorlar mıydı ki, o (buzağı) kendilerine hiçbir söz ile cevap vermiyor ve onlar için ne bir zarar, ne de bir yarara sahip olamıyordu.
Diyanet İşleri : Onlar bu heykelin, sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi?
Diyanet İşleri (eski) : Görmüyorlar mıydı ki, o heykel onlara ne söz söyleyebilir, ne zarar ve ne de fayda verebilirdi?
Diyanet Vakfi : O şeyin, kendilerine hiçbir sözle mukabele edemeyeceğini, kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermek gücünde olmadığını görmezler mi?
Edip Yüksel : Görmediler mi ki, o, onlara ne bir yanıt verebiliyor, ne de onlara bir zarar ve yarar dokundurabiliyordu
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar görmüyorlar mıydı ki, o buzağı, kendilerine hiçbir sözle karşılık veremiyor; onlara ne bir zarar, ne de bir yarar vermeye sahip bulunamıyordu.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şu gerçeği görmüyorlar mıydı ki, o onlara bir sözle karşılık veremiyor ve kendilerine ne bir zarar ne de bir yarar sağlayabiliyordu.
Elmalılı Hamdi Yazır : Şu hakıkati görmüyorlar mı idi ki o onlara bir söz iade edemiyor ve kendilerine ne bir zarar ne de bir menfaat iriştirmeğe malik olamıyordu
Fizilal-il Kuran : Oysa onlar, o buzağı heykellerinin kendilerine cevap vermediğini, ne zarar ve ne de fayda dokunduramadığını görmüyorlar mı?
Gültekin Onan : Onun kendilerine bir sözle cevap vermediğini ve onlara bir zarar veya fayda sağlamaya gücü olmadığını görmüyorlar mı?
Hakkı Yılmaz : "Peki, onlar görmüyorlar mıydı ki, altın kendilerine hiçbir sözle karşılık veremiyor; onlara bir zarara ve bir yarara güç yetiremiyordu!– "
Hasan Basri Çantay : Bilmiyorlar mıydı ki o (buzağı) onlara hiç bir sözle mukaabele edemiyor, onlara ne bir zarar, ne de bir fâide vermek kudretine mâlik olamıyordu.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki (onlar) görmüyorlar mıydı ki, (o buzağı) kendilerine hiçbir sözle karşılık veremiyor ve onlar için ne bir zarara, ne de bir faydaya mâlik olamıyordu.
İbni Kesir : Görmüyorlar mıydı ki; o kendilerine ne bir söz söyleyebilirdi, ne bir zarar, ne de bir fayda verebilirdi.
İskender Evrenosoğlu : Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı?
Muhammed Esed : Peki, görmüyorlar mıydı ki, (bu heykel) onlara cevap veremez; onlara ne zarar verebilir, ne de bir yarar sağlayabilir?
Ömer Nasuhi Bilmen : Görmüyorlar mı idi ki, onlara ne bir söz iade edebiliyordu ve ne de onlar için bir zarara ve bir faideye malik bulunuyordu.
Ömer Öngüt : Görmüyorlar mıydı ki, o kendilerine ne söz söyleyebiliyor, ne bir zarar ne de bir fayda verebiliyordu?
Şaban Piriş : Onlar, heykelin kendileriyle konuşamadığını ve onlara bir zarar da fayda da vermeğe gücü olmadığını görmüyorlar mı?
Suat Yıldırım : Onlar görmüyorlar mıydı ki o heykel, kendilerine mukabele edecek bir çift laf söyleyemiyordu. Kendilerine gelen bir zararı önleyemediği gibi, onlara fayda da sağlamıyordu.
Süleyman Ateş : Onlar görmüyorlar mı ki o (buzağı) kendilerine bir söz söyleyemez; bir zarar, ve yarar veremez?
Tefhim-ul Kuran : Onun kendilerine bir sözle cevap vermediğini ve onlara bir zarar veya fayda sağlamaya gücü olmadığını görmüyorlar mı?
Ümit Şimşek : Onlar, heykelin kendilerine bir cevap vermediğini, bir zarar veya yararının da dokunmadığını görmüyorlar mıydı?
Yaşar Nuri Öztürk : Görmüyorlar mı ki; o buzağı onlara bir sözü geri çeviremiyor; kendilerine bir zarar veremiyor, bir yarar sağlayamıyor.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}