» 20 / Tâ-Hâ  59:

Kuran Sırası: 20
İniş Sırası: 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 59
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : (Musa) dedi ki
2. مَوْعِدُكُمْ (MVAD̃KM) = mev'ǐdukum : buluşma zamanınız
3. يَوْمُ (YVM) = yevmu : günü
4. الزِّينَةِ (ELZYNT) = z-zīneti : süs (bayram)
5. وَأَنْ (VÊN) = ve en : ve
6. يُحْشَرَ (YḪŞR) = yuHşera : toplanacağı
7. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanaların
8. ضُحًى (ŽḪ) = DuHen : kuşluk vakti
(Musa) dedi ki | buluşma zamanınız | günü | süs (bayram) | ve | toplanacağı | insanaların | kuşluk vakti |

[GVL] [VAD̃] [YVM] [ZYN] [] [ḪŞR] [NVS] [ŽḪV]
GEL MVAD̃KM YVM ELZYNT VÊN YḪŞR ELNES ŽḪ

ḳāle mev'ǐdukum yevmu z-zīneti ve en yuHşera n-nāsu DuHen
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 59
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle (Musa) dedi ki He said,
موعدكم و ع د | VAD̃ MVAD̃KM mev'ǐdukum buluşma zamanınız """Your appointment"
يوم ي و م | YVM YVM yevmu günü (is on the) day
الزينة ز ي ن | ZYN ELZYNT z-zīneti süs (bayram) (of) the festival,
وأن | VÊN ve en ve and that
يحشر ح ش ر | ḪŞR YḪŞR yuHşera toplanacağı will be assembled
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanaların the people
ضحى ض ح و | ŽḪV ŽḪ DuHen kuşluk vakti "(at) forenoon."""

20:59 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

(Musa) dedi ki | buluşma zamanınız | günü | süs (bayram) | ve | toplanacağı | insanaların | kuşluk vakti |

[GVL] [VAD̃] [YVM] [ZYN] [] [ḪŞR] [NVS] [ŽḪV]
GEL MVAD̃KM YVM ELZYNT VÊN YḪŞR ELNES ŽḪ

ḳāle mev'ǐdukum yevmu z-zīneti ve en yuHşera n-nāsu DuHen
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى

[ق و ل] [و ع د] [ي و م] [ز ي ن] [] [ح ش ر] [ن و س] [ض ح و]

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 59
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle (Musa) dedi ki He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
موعدكم و ع د | VAD̃ MVAD̃KM mev'ǐdukum buluşma zamanınız """Your appointment"
Mim,Vav,Ayn,Dal,Kef,Mim,
40,6,70,4,20,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يوم ي و م | YVM YVM yevmu günü (is on the) day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الزينة ز ي ن | ZYN ELZYNT z-zīneti süs (bayram) (of) the festival,
Elif,Lam,Ze,Ye,Nun,Te merbuta,
1,30,7,10,50,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
وأن | VÊN ve en ve and that
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
SUB – subordinating conjunction
الواو عاطفة
حرف مصدري
يحشر ح ش ر | ḪŞR YḪŞR yuHşera toplanacağı will be assembled
Ye,Ha,Şın,Re,
10,8,300,200,
V – 3rd person masculine singular passive imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanaların the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
ضحى ض ح و | ŽḪV ŽḪ DuHen kuşluk vakti "(at) forenoon."""
Dad,Ha,,
800,8,,
T – accusative masculine indefinite time adverb
ظرف زمان منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: (Musa) dedi ki | مَوْعِدُكُمْ: buluşma zamanınız | يَوْمُ: günü | الزِّينَةِ: süs (bayram) | وَأَنْ: ve | يُحْشَرَ: toplanacağı | النَّاسُ: insanaların | ضُحًى: kuşluk vakti |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL (Musa) dedi ki | موعدكم MWAD̃KM buluşma zamanınız | يوم YWM günü | الزينة ELZYNT süs (bayram) | وأن WÊN ve | يحشر YḪŞR toplanacağı | الناس ELNES insanaların | ضحى ŽḪ kuşluk vakti |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: (Musa) dedi ki | mev'ǐdukum: buluşma zamanınız | yevmu: günü | z-zīneti: süs (bayram) | ve en: ve | yuHşera: toplanacağı | n-nāsu: insanaların | DuHen: kuşluk vakti |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: (Musa) dedi ki | MVAD̃KM: buluşma zamanınız | YVM: günü | ELZYNT: süs (bayram) | VÊN: ve | YḪŞR: toplanacağı | ELNES: insanaların | ŽḪ: kuşluk vakti |
Abdulbaki Gölpınarlı : Mûsâ dedi ki: Herkesin süslenip bayram ettiği ziynet gününü buluşma zamânı olarak tâyin ediyorum size, halkın toplandığı kuşluk çağında buluşalım.
Adem Uğur : Musa: Buluşma zamanınız, bayram günü, kuşluk vaktinde insanların toplanma zamanı olsun, dedi.
Ahmed Hulusi : (Musa) dedi ki: "Sizin buluşma vaktiniz bayram günüdür. . . İnsanlar kuşluk vakti toplansınlar. "
Ahmet Tekin : Mûsâ: 'Buluşma zamanımız, bayram günü, şenliğin yapılacağı kuşluk vaktinde, insanların bir araya gelip toplandığı zaman olsun.' dedi.
Ahmet Varol : Dedi ki: 'Buluşma zamanımız süs günü [3] ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir.'
Ali Bulaç : (Musa) Dedi ki: "Buluşma zamanımız, (ülkenin ulusal) bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vakti (olsun)."
Ali Fikri Yavuz : (Mûsa, Firavun’a cevaben) dedi ki: “- Sizinle buluşma zamanı, süs (bayram) günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir.”
Bekir Sadak : Musa: «Bulusma zamanimiz sizin bayram gununuzde, insanlarin toplandigi kusluk vaktidir» dedi.
Celal Yıldırım : Musâ: Buluşma yerimiz ve zamanımız o şenlik günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir, dedi.
Diyanet İşleri : Mûsâ, “Buluşma vaktimiz, bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vaktidir” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : Musa: 'Buluşma zamanımız sizin bayram gününüzde, insanların toplandığı kuşluk vaktidir' dedi.
Diyanet Vakfi : Musa: Buluşma zamanınız, bayram günü, kuşluk vaktinde insanların toplanma zamanı olsun, dedi.
Edip Yüksel : Dedi ki: 'Buluşma zamanınız bayram günüdür. Öğleden önce halk orada toplansın.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Musa: «Sizinle buluşma zamanı, süs (bayramı) günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir.» dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Musa: «Sizinle buluşma vakti süs (bayram) günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Size mîad, dedi: ziynet günü ve nâsın toplanacağı kuşluk vakti
Fizilal-il Kuran : Musa «Sizinle buluşmamız süslenme gününüzde, halkın toplandığı kuşluk vakti olsun» dedi.
Gültekin Onan : (Musa) Dedi ki: "Buluşma zamanımız, (ülkenin ulusal) bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vakti (olsun)."
Hakkı Yılmaz : Mûsâ: “Sizinle buluşma zamanı, tören, şenlik günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir” dedi. ***
Hasan Basri Çantay : (Musa) da: «Sizinle karşılaşma zamanımız, dedi, zînet günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir».
Hayrat Neşriyat : (Mûsâ:) 'Size va'd edilen vakit (ve yer), bayram günü (toplanma yeri) ve insanların toplanacağı kuşluk zamanıdır' dedi.
İbni Kesir : Buluşma zamanımız; sizin bayram gününüzde, insanların toplandığı kuşluk vaktidir, dedi.
İskender Evrenosoğlu : (Musa A.S): “Sizin (bizimle) buluşma zamanınız, ziynet (bayram) günü ve insanların toplandığı, duhan (kuşluk) vakti olsun.” dedi.
Muhammed Esed : Musa: "Bayram günü olsun, buluşma gününüz; ve (o gün) kuşluk vaktinde ahali toplansın" diye cevap verdi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Hazreti Mûsa dedi ki: «Size vaadedilen vakit, ziynet günü ve nâsın toplanacağı kuşluk zamanıdır.»
Ömer Öngüt : Musa: “Buluşma zamanınız, bayram günü ve insanların toplandığı kuşluk vaktidir. ” dedi.
Şaban Piriş : Musa da: -Buluşma zamanımız, bayram günü ve insanların bir araya toplandığı kuşluk vaktidir, dedi.
Suat Yıldırım : Mûsâ: "Karşılaşma zamanı, bayram günü olsun, halk sabahleyin toplansın." dedi.
Süleyman Ateş : (Mûsâ): "Buluşma zamanınız, Süs (bayram) günü ve insanların toplanacağı kuşluk vakti olsun" dedi.
Tefhim-ul Kuran : (Musa) Dedi ki: «Buluşma zamanımız, (ülkenin ulusal) bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vakti (olsun) .»
Ümit Şimşek : Musa dedi ki: 'Buluşma zamanınız bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vaktidir.'
Yaşar Nuri Öztürk : Mûsa dedi: "Bizimle buluşacağınız zaman, süs günü olsun. İnsanlar kuşluk vakti bir araya getirilsin."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}