» 20 / Tâ-Hâ  83:

Kuran Sırası: 20
İniş Sırası: 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 83
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : nedir?
2. أَعْجَلَكَ (ÊACLK) = eǎ'celeke : seni aceleyle sevk eden
3. عَنْ (AN) = ǎn : -den (ayrılmaya)
4. قَوْمِكَ (GVMK) = ḳavmike : kavmin-
5. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
6. مُوسَىٰ (MVS) = mūsā : Musa
nedir? | seni aceleyle sevk eden | -den (ayrılmaya) | kavmin- | EY/HEY/AH | Musa |

[] [ACL] [] [GVM] [Y] [MVS]
VME ÊACLK AN GVMK YE MVS

ve mā eǎ'celeke ǎn ḳavmike mūsā
وما أعجلك عن قومك يا موسى

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 83
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā nedir? """And what"
أعجلك ع ج ل | ACL ÊACLK eǎ'celeke seni aceleyle sevk eden made you hasten
عن | AN ǎn -den (ayrılmaya) from
قومك ق و م | GVM GVMK ḳavmike kavmin- your people,
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
موسى م و س | MVS MVS mūsā Musa Musa!

20:83 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

nedir? | seni aceleyle sevk eden | -den (ayrılmaya) | kavmin- | EY/HEY/AH | Musa |

[] [ACL] [] [GVM] [Y] [MVS]
VME ÊACLK AN GVMK YE MVS

ve mā eǎ'celeke ǎn ḳavmike mūsā
وما أعجلك عن قومك يا موسى

[] [ع ج ل] [] [ق و م] [ي] [م و س ]

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 83
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā nedir? """And what"
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
INTG – interrogative noun
الواو استئنافية
اسم استفهام
أعجلك ع ج ل | ACL ÊACLK eǎ'celeke seni aceleyle sevk eden made you hasten
,Ayn,Cim,Lam,Kef,
,70,3,30,20,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
عن | AN ǎn -den (ayrılmaya) from
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
قومك ق و م | GVM GVMK ḳavmike kavmin- your people,
Gaf,Vav,Mim,Kef,
100,6,40,20,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

موسى م و س | MVS MVS mūsā Musa Musa!
Mim,Vav,Sin,,
40,6,60,,
"VOC – prefixed vocative particle ya
PN – nominative masculine proper noun → Musa"
أداة نداء
اسم علم مرفوع
VME ÊACLK AN GVMK YE MVS

وما أعجلك عن قومك يا موسى

 » 20 / Tâ-Hâ  Suresi: 83

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: nedir? | أَعْجَلَكَ: seni aceleyle sevk eden | عَنْ: -den (ayrılmaya) | قَوْمِكَ: kavmin- | يَا: EY/HEY/AH | مُوسَىٰ: Musa |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME nedir? | أعجلك ÊACLK seni aceleyle sevk eden | عن AN -den (ayrılmaya) | قومك GWMK kavmin- | يا YE EY/HEY/AH | موسى MWS Musa |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: nedir? | eǎ'celeke: seni aceleyle sevk eden | ǎn: -den (ayrılmaya) | ḳavmike: kavmin- | : EY/HEY/AH | mūsā: Musa |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: nedir? | ÊACLK: seni aceleyle sevk eden | AN: -den (ayrılmaya) | GVMK: kavmin- | YE: EY/HEY/AH | MVS: Musa |
Abdulbaki Gölpınarlı : Neden acele ettin, kavminden ayrıldın da geldin ey Mûsâ?
Adem Uğur : Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevkeden nedir, ey Musa!
Ahmed Hulusi : "Seni halkından acele ile uzaklaştıran nedir, yâ Musa?"
Ahmet Tekin : 'Ey Mûsâ, seni acele ile kavminden ayrılıp buraya gelmeye sevkeden sebep nedir?' diye sorduk.
Ahmet Varol : 'Seni kavminden çabucak ayrılmaya yönelten sebep nedir, ey Musa?'
Ali Bulaç : "Seni kavminden 'çarçabuk ayrılmaya iten' nedir ey Musa?"
Ali Fikri Yavuz : Ey Mûsa! (Tür dağında Tevrat’ı almak için yola çıktığın yetmiş kişilik) kavminden seni acele ile (ayırıp ileri) geçiren ne?”
Bekir Sadak : «usa! Seni milletinden daha cabuk gelmeye sevkeden nedir?» dedik.
Celal Yıldırım : Ey Musâ ! Seni kavminden önce acele ettirip getiren nedir ?
Diyanet İşleri : (Mûsâ, Tûr’a varınca): “Seni, acele ile kavminden uzaklaştıran nedir, ey Mûsâ?” (dedik.)
Diyanet İşleri (eski) : 'Musa! Seni milletinden daha çabuk gelmeye sevkeden nedir?' dedik.
Diyanet Vakfi : Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevkeden nedir, ey Musa!
Edip Yüksel : 'Niçin halkını bırakmakta acele ettin, Musa?'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Ey Musa! Seni kavminden (ayırıp) daha çabuk (gelmeye) sevkeden nedir?» (dedik.)
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hem seni kavminden daha çabuk gelmeye sevkeden nedir, ey Musa?
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem seni acele ile kavminden geçiren, ne ya Musâ?
Fizilal-il Kuran : Ey Musa, «soydaşlarının önünden koşup gelmenin sebebi nedir?»
Gültekin Onan : "Seni kavminden 'çarçabuk ayrılmaya iten' nedir ey Musa?"
Hakkı Yılmaz : Seni toplumundan daha çabuklaştıran nedir ey Mûsâ?
Hasan Basri Çantay : Ey Musa, seni kavminden (ayırıb böyle) acele etdiren (sebeb) nedir?
Hayrat Neşriyat : Ve (Allah buyurdu ki:) 'Seni kavminden (ayırıp) acele ettiren nedir, ey Mûsâ!'
İbni Kesir : Ey Musa; seni, kavminden daha çabuk gelmeye sevk eden nedir?
İskender Evrenosoğlu : Ey Musa! Seni, kavminden (ayırıp) sana acele ettiren nedir?
Muhammed Esed : (Ve Allah Musa'ya:) "Kavmini geride yalnız bırakacak kadar seni tez canlı kılan nedir, ey Musa?" dedi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ya Mûsa! Seni kavminden (ayırıp) aceleye düşüren nedir?
Ömer Öngüt : “Seni kavminden daha çabuk gelmeye sevkeden nedir ey Musa?”
Şaban Piriş : Allah: -Ey Musa seni kavminden daha önce gelmeye sevk eden nedir?
Suat Yıldırım : Hem seni halkından çabucak ayrılıp gelmeye sevkeden sebep ne ey Mûsâ?
Süleyman Ateş : "Seni kavminden çabucak ayrıl(ıp gel)meğe sevk eden nedir? (Niçin onları hemen bırakıp geldin) ey Mûsâ?" (dedik).
Tefhim-ul Kuran : «Ey Musa, seni kavminden çabucak ayrılıp gelmeye sevk eden nedir?»
Ümit Şimşek : 'Ey Musa, seni kavminden ayrılmakta acele ettiren ne?'
Yaşar Nuri Öztürk : Seni toplumundan çabucak uzaklaştıran neydi, ey Mûsa?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}