» 21 / Enbiyâ  42:

Kuran Sırası: 21
İniş Sırası: 73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 42
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. مَنْ (MN) = men : kim
3. يَكْلَؤُكُمْ (YKLÙKM) = yekle'ukum : sizi koruyacak?
4. بِاللَّيْلِ (BELLYL) = bil-leyli : gece
5. وَالنَّهَارِ (VELNHER) = ve nnehāri : ve gündüz
6. مِنَ (MN) = mine : -dan
7. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = r-raHmāni : Rahman-
8. بَلْ (BL) = bel : hayır
9. هُمْ (HM) = hum : onlar
10. عَنْ (AN) = ǎn : -inden
11. ذِكْرِ (Z̃KR) = ƶikri : Zikr-
12. رَبِّهِمْ (RBHM) = rabbihim : Rablerinin
13. مُعْرِضُونَ (MARŽVN) = muǎ'riDūne : yüz çeviriyorlar
de ki | kim | sizi koruyacak? | gece | ve gündüz | -dan | Rahman- | hayır | onlar | -inden | Zikr- | Rablerinin | yüz çeviriyorlar |

[GVL] [] [KLE] [LYL] [NHR] [] [RḪM] [] [] [] [Z̃KR] [RBB] [ARŽ]
GL MN YKLÙKM BELLYL VELNHER MN ELRḪMN BL HM AN Z̃KR RBHM MARŽVN

ḳul men yekle'ukum bil-leyli ve nnehāri mine r-raHmāni bel hum ǎn ƶikri rabbihim muǎ'riDūne
قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 42
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
من | MN men kim """Who"
يكلؤكم ك ل ا | KLE YKLÙKM yekle'ukum sizi koruyacak? (can) protect you
بالليل ل ي ل | LYL BELLYL bil-leyli gece in the night
والنهار ن ه ر | NHR VELNHER ve nnehāri ve gündüz and the day
من | MN mine -dan from
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman- "the Most Gracious?"""
بل | BL bel hayır Yet,
هم | HM hum onlar they
عن | AN ǎn -inden from
ذكر ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶikri Zikr- (the) remembrance
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord
معرضون ع ر ض | ARŽ MARŽVN muǎ'riDūne yüz çeviriyorlar turn away.

21:42 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | kim | sizi koruyacak? | gece | ve gündüz | -dan | Rahman- | hayır | onlar | -inden | Zikr- | Rablerinin | yüz çeviriyorlar |

[GVL] [] [KLE] [LYL] [NHR] [] [RḪM] [] [] [] [Z̃KR] [RBB] [ARŽ]
GL MN YKLÙKM BELLYL VELNHER MN ELRḪMN BL HM AN Z̃KR RBHM MARŽVN

ḳul men yekle'ukum bil-leyli ve nnehāri mine r-raHmāni bel hum ǎn ƶikri rabbihim muǎ'riDūne
قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون

[ق و ل] [] [ك ل ا] [ل ي ل] [ن ه ر] [] [ر ح م] [] [] [] [ذ ك ر] [ر ب ب] [ع ر ض]

 » 21 / Enbiyâ  Suresi: 42
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
من | MN men kim """Who"
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يكلؤكم ك ل ا | KLE YKLÙKM yekle'ukum sizi koruyacak? (can) protect you
Ye,Kef,Lam,,Kef,Mim,
10,20,30,,20,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بالليل ل ي ل | LYL BELLYL bil-leyli gece in the night
Be,Elif,Lam,Lam,Ye,Lam,
2,1,30,30,10,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
والنهار ن ه ر | NHR VELNHER ve nnehāri ve gündüz and the day
Vav,Elif,Lam,Nun,He,Elif,Re,
6,1,30,50,5,1,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
من | MN mine -dan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman- "the Most Gracious?"""
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
بل | BL bel hayır Yet,
Be,Lam,
2,30,
RET – retraction particle
حرف اضراب
هم | HM hum onlar they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
عن | AN ǎn -inden from
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
ذكر ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶikri Zikr- (the) remembrance
Zel,Kef,Re,
700,20,200,
N – genitive masculine verbal noun
اسم مجرور
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
معرضون ع ر ض | ARŽ MARŽVN muǎ'riDūne yüz çeviriyorlar turn away.
Mim,Ayn,Re,Dad,Vav,Nun,
40,70,200,800,6,50,
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | مَنْ: kim | يَكْلَؤُكُمْ: sizi koruyacak? | بِاللَّيْلِ: gece | وَالنَّهَارِ: ve gündüz | مِنَ: -dan | الرَّحْمَٰنِ: Rahman- | بَلْ: hayır | هُمْ: onlar | عَنْ: -inden | ذِكْرِ: Zikr- | رَبِّهِمْ: Rablerinin | مُعْرِضُونَ: yüz çeviriyorlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | من MN kim | يكلؤكم YKLÙKM sizi koruyacak? | بالليل BELLYL gece | والنهار WELNHER ve gündüz | من MN -dan | الرحمن ELRḪMN Rahman- | بل BL hayır | هم HM onlar | عن AN -inden | ذكر Z̃KR Zikr- | ربهم RBHM Rablerinin | معرضون MARŽWN yüz çeviriyorlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | men: kim | yekle'ukum: sizi koruyacak? | bil-leyli: gece | ve nnehāri: ve gündüz | mine: -dan | r-raHmāni: Rahman- | bel: hayır | hum: onlar | ǎn: -inden | ƶikri: Zikr- | rabbihim: Rablerinin | muǎ'riDūne: yüz çeviriyorlar |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | MN: kim | YKLÙKM: sizi koruyacak? | BELLYL: gece | VELNHER: ve gündüz | MN: -dan | ELRḪMN: Rahman- | BL: hayır | HM: onlar | AN: -inden | Z̃KR: Zikr- | RBHM: Rablerinin | MARŽVN: yüz çeviriyorlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Kim koruyabilir rahmandan sizi geceleyin ve gündüzün? Fakat onlar, Rablerini anmaktan yüz çevirirler.
Adem Uğur : De ki: Allah'a karşı sizi gece gündüz kim koruyacak? Buna rağmen onlar Rablerini anmaktan yüz çevirirler.
Ahmed Hulusi : De ki: "Gece ve gündüzünüzde, Rahman'dan (özündeki Rahmanî hakikatin gereklerini yaşayamamanın sonucu olan azap hâlinden) sizi kim korur?". . . Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çeviricilerdir!
Ahmet Tekin : 'Geceleyin ve gündüz sizi Rahman olan Allah’tan kim koruyacak?' de. Buna rağmen, onlar Rablerini zikirden, Rablerinin övünç kaynağı Kur’ân’dan, Kur’ân’ı tebliğden yüz çeviriyorlar, şeriatı engelleme tedbirleri alıyorlar.
Ahmet Varol : De ki: 'Gece ve gündüz sizi Rahman'dan kim koruyabilir?' Hayır, onlar Rablerinin zikrinden [8] yüz çevirmektedirler.
Ali Bulaç : De ki: "Gece ve gündüz sizi Rahman (olan Allah)tan kim koruyabilir?" Hayır, onlar Rablerini zikirden yüz çevirenlerdir.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, kâfirlere) de ki: “- Sizi, gece ve gündüz o Rahmân’dan kim koruyabilir?” Fakat onlar Rablerinin kitabından yüz çevirmişlerdir.
Bekir Sadak : De ki: «Geceleyin ve gunduzun sizi Rahman'dan kim koruyabilir? Ama onlar Rablerinin Kitabindan yuz cevirmektedirler.
Celal Yıldırım : Geceleyin ya da gündüzleyin sizi Rahman (olan Allah)'dan (gelecek azâbdan) kim koruyabilir? Aksine onlar, Rablarının zikrinden (kitabından) yüzçevirirler.
Diyanet İşleri : (Ey Muhammed!) De ki: “(Size azab edecek olsa) gece ve gündüz Rahmân’ın azabından sizi kim koruyacak?” Öyle iken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmekteler.
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Geceleyin ve gündüzün sizi Rahman'dan kim koruyabilir?' Ama onlar Rablerinin Kitabından yüz çevirmektedirler.
Diyanet Vakfi : De ki: Allah'a karşı sizi gece gündüz kim koruyacak? Buna rağmen onlar Rablerini anmaktan yüz çevirirler.
Edip Yüksel : De ki, 'Sizi Rahman'dan başka kim gece ve gündüz koruyabilir?' Ama onlar, Rab'lerinin mesajından tümüyle yüz çeviriyorlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Geceleyin ve gündüzün sizi Rahmân'dan kim koruyabilir?» Ama onlar Rablerinin kitabından yüz çevirmektedirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Sizi gece ve gündüz o Rahman'dan kim koruyabilir Ama onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmişlerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki sizi: gece ve gündüz o rahmandan kim koruyabilir? Fakat onlar rablarının zikrinden sarfı nazar etmişlerdir
Fizilal-il Kuran : De ki; «Gece gündüz sizi 'Rahman' olan Allah'ın azabından kim koruyabilir?» Fakat onlar Rabb'lerini hatırlamaya yanaşmıyorlar.
Gültekin Onan : De ki: "Gece ve gündüz sizi Rahman'dan kim koruyabilir?" Hayır, onlar rablerini zikirden yüz çevirenlerdir.
Hakkı Yılmaz : De ki: “Geceleyin ve gündüzün sizi Rahmân'dan [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan] kim koruyabilir?” Aslında onlar, Rablerinin anılmasından, öğüdünden yüz çevirenlerdir.
Hasan Basri Çantay : De ki: «Allah (ın) geceleyin, gündüzün (gelebilecek azabına karşı) o çok esirgeyici olan (Allahdan başka) sizi koruyabilir»? Hayır, onlar (korkmak şöyle dursun) Rablerini hatırlayıb anmakdan (bile) yüz çeviricidirler.
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Gece ve gündüz Rahmân(ın azâbın)dan sizi kim koruyabilir?' Hayır! Onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir.
İbni Kesir : De ki: Geceleyin ve gündüzün sizi Rahman'dan kim koruyabilir? Ne var ki onlar, Rabblarının zikrinden yüz çevirmektedirler.
İskender Evrenosoğlu : “Sizi, gündüz ve gece Rahmân'dan (Allah'ın azabından) kim korur?” de. Hayır, onlar Rab'lerinin zikrinden yüz çevirenlerdir.
Muhammed Esed : De ki: "Gece ya da gündüz, sizi Rahman'a karşı kim koruyabilir?" Hayır hayır, onlar Rablerini hatırlatan mesajdan bütün bütün yüz çevirmiş kimselerdir!
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Sizi gece ve gündüz o Rahmân'dan kim koruyabilir?» Belki onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirici kimselerdir.
Ömer Öngüt : De ki: “Sizi gece ve gündüz Rahman'dan kim koruyabilir?” Buna rağmen onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmektedirler.
Şaban Piriş : De ki: -Gece ve gündüz sizi Rahman’dan kim koruyabilir? Buna rağmen onlar, Rablerinin zikrinden yüz çeviriyorlar.
Suat Yıldırım : De ki: "Geceleyin veya gündüzün gelecek tehlikelere karşı o Rahman’dan başka sizi kim koruyabilir?" Ama bunu bilip Kendisine yönelecekleri yerde, onlar Rab’lerini anmaktan yüz çevirmekteler.
Süleyman Ateş : De ki: "Gece gündüz, sizi Rahmân'dan kim koruyacak?" Hayır, onlar, Rablerinin Zikr'inden yüz çeviriyorlar.
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Gece ve gündüz sizi Rahman (olan Allah) tan kim koruyabilir?» Hayır, onlar Rablerini zikirden yüz çevirenlerdir.
Ümit Şimşek : De ki: Geceler ve gündüzler boyunca sizi o Rahmân'dan kim koruyacak? Onlar yine de Rablerini anmaktan yüz çeviriyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Sizi gece ve gündüz Rahman'dan kim koruyabilir?" Hayır, hayır! Onlar, Rablerinin zikrinden/Kur'an'ından yüz çeviriyorlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}