» 71 / Nûh  26:

Kuran Sırası: 71
İniş Sırası: 71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 » 71 / Nûh  Suresi: 26
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالَ (VGEL) = ve ḳāle : ve dedi ki
2. نُوحٌ (NVḪ) = nūHun : Nuh
3. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbim
4. لَا (LE) = lā :
5. تَذَرْ (TZ̃R) = teƶer : bırakma
6. عَلَى (AL) = ǎlā :
7. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
8. مِنَ (MN) = mine : -den
9. الْكَافِرِينَ (ELKEFRYN) = l-kāfirīne : kafirler-
10. دَيَّارًا (D̃YERE) = deyyāran : tek kişi
ve dedi ki | Nuh | Rabbim | | bırakma | | yeryüzünde | -den | kafirler- | tek kişi |

[GVL] [] [RBB] [] [VZ̃R] [] [ERŽ] [] [KFR] [D̃VR]
VGEL NVḪ RB LE TZ̃R AL ELÊRŽ MN ELKEFRYN D̃YERE

ve ḳāle nūHun rabbi teƶer ǎlā l-erDi mine l-kāfirīne deyyāran
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا

 » 71 / Nûh  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقال ق و ل | GVL VGEL ve ḳāle ve dedi ki And said
نوح | NVḪ nūHun Nuh Nuh,
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
لا | LE (Do) not
تذر و ذ ر | VZ̃R TZ̃R teƶer bırakma leave
على | AL ǎlā on
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
من | MN mine -den any
الكافرين ك ف ر | KFR ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler- (of) the disbelievers
ديارا د و ر | D̃VR D̃YERE deyyāran tek kişi (as) an inhabitant.

71:26 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve dedi ki | Nuh | Rabbim | | bırakma | | yeryüzünde | -den | kafirler- | tek kişi |

[GVL] [] [RBB] [] [VZ̃R] [] [ERŽ] [] [KFR] [D̃VR]
VGEL NVḪ RB LE TZ̃R AL ELÊRŽ MN ELKEFRYN D̃YERE

ve ḳāle nūHun rabbi teƶer ǎlā l-erDi mine l-kāfirīne deyyāran
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا

[ق و ل] [] [ر ب ب] [] [و ذ ر] [] [ا ر ض] [] [ك ف ر] [د و ر]

 » 71 / Nûh  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقال ق و ل | GVL VGEL ve ḳāle ve dedi ki And said
Vav,Gaf,Elif,Lam,
6,100,1,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
نوح | NVḪ nūHun Nuh Nuh,
Nun,Vav,Ha,
50,6,8,
"PN – nominative masculine proper noun → Nuh"
اسم علم مرفوع
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
Re,Be,
200,2,
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم منصوب والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لا | LE (Do) not
Lam,Elif,
30,1,
PRO – prohibition particle
حرف نهي
تذر و ذ ر | VZ̃R TZ̃R teƶer bırakma leave
Te,Zel,Re,
400,700,200,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
على | AL ǎlā on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
من | MN mine -den any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الكافرين ك ف ر | KFR ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler- (of) the disbelievers
Elif,Lam,Kef,Elif,Fe,Re,Ye,Nun,
1,30,20,1,80,200,10,50,
N – genitive masculine plural active participle
اسم مجرور
ديارا د و ر | D̃VR D̃YERE deyyāran tek kişi (as) an inhabitant.
Dal,Ye,Elif,Re,Elif,
4,10,1,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالَ: ve dedi ki | نُوحٌ: Nuh | رَبِّ: Rabbim | لَا: | تَذَرْ: bırakma | عَلَى: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | مِنَ: -den | الْكَافِرِينَ: kafirler- | دَيَّارًا: tek kişi |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقال WGEL ve dedi ki | نوح NWḪ Nuh | رب RB Rabbim | لا LE | تذر TZ̃R bırakma | على AL | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | من MN -den | الكافرين ELKEFRYN kafirler- | ديارا D̃YERE tek kişi |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳāle: ve dedi ki | nūHun: Nuh | rabbi: Rabbim | : | teƶer: bırakma | ǎlā: | l-erDi: yeryüzünde | mine: -den | l-kāfirīne: kafirler- | deyyāran: tek kişi |
Kırık Meal (Transcript) : |VGEL: ve dedi ki | NVḪ: Nuh | RB: Rabbim | LE: | TZ̃R: bırakma | AL: | ELÊRŽ: yeryüzünde | MN: -den | ELKEFRYN: kafirler- | D̃YERE: tek kişi |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Nûh, demişti ki: Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden bir tek kişi bile bırakma.
Adem Uğur : Nuh: "Rabbim! dedi, yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!"
Ahmed Hulusi : Nuh dedi ki: "Rabbim. . . Hakikat bilgisini inkâr edenlerden arz üzerinde hiç kimseyi bırakma!"
Ahmet Tekin : Nuh: 'Rabbim, yeryüzünde kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuuraltına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden, yer yurt sahibi hiçbir kâfir bırakma!' dedi.
Ahmet Varol : Nuh dedi ki: 'Rabbim! Yeryüzünde inkârcılardan, hareket eden bir tek kişi bırakma.
Ali Bulaç : Nuh "Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma." dedi.
Ali Fikri Yavuz : Nuh, şöyle demişti: “- Ey Rabbim! kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma;
Bekir Sadak : Nuh dedi ki: «Rabbim! Yeryuzunde hicbir inkarci birakma.»
Celal Yıldırım : Nûh dedi ki: Rabbim! Yeryüzünde kâfirlerden dolaşıp yurt edinen bir kimse bırakma.
Diyanet İşleri : Nûh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!”
Diyanet İşleri (eski) : Nuh dedi ki: 'Rabbim! Yeryüzünde hiçbir inkarcı bırakma.'
Diyanet Vakfi : Nuh: «Rabbim! dedi, yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!»
Edip Yüksel : Nuh dedi ki, 'Rabbim, yeryüzünde bir tek inkarcı bırakma.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Nûh dedi ki: «Yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Nuh demişti ki: «Ey Rabbim, yeryüzünde (yurt sahibi) hiçbir kimse bırakma!»
Elmalılı Hamdi Yazır : Nuh demişti ki: Yarab, bırakma yeryüzünde kâfirlerden bir deyyar!
Fizilal-il Kuran : Nuh dedi ki: «Rabbim! Yeryüzünde hiçbir kâfir bırakma.»
Gültekin Onan : Nuh: "Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma!" dedi.
Hakkı Yılmaz : (26-28) "Ve Nûh dedi ki: “Bu yerde dolaşan kâfirlerden; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenlerden bir tek kişi bırakma. Şüphesiz ki Sen onları bırakırsan, kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece din-iman tanımayıp kötülüğe batan ve kâfir; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden çocuklar doğururlar. Rabbim! Benim için, anam-babam için, mü’min olarak evime giren kişiler için ve mü’min erkekler ve mü’min kadınlar için mağfiret et/bağışla hepimizi! Şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapanlara da sadece yok oluşu arttır.” "
Hasan Basri Çantay : Nuuh (öyle) demişdi: «Ey Rabbim, yer (yüzün) de kâfirlerden yurd tutan hiçbir kimse bırakma»!
Hayrat Neşriyat : Ve Nûh dedi ki: 'Rabbim! Yeryüzünde o kâfirlerden hiçbir kimseyi bırakma!'
İbni Kesir : Nuh dedi ki: Rabbım; kafirlerden yeryüzünde yurd tutan hiç bir kimse bırakma.
İskender Evrenosoğlu : Ve Hz. Nuh: “Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden dolaşan bir kimse bırakma.” dedi.
Muhammed Esed : Ve Nuh, "Ey Rabbim!" diye yalvardı: "Yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma:
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Nûh dedi ki: «Yarabbi! Yeryüzünde kâfirlerden bir şahıs bırakma.»
Ömer Öngüt : Nuh dedi ki: "Ey Rabbim! Yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!"
Şaban Piriş : Nuh: -Rabbim, dedi. Yeryüzünde tek bir kafir bırakma!
Suat Yıldırım : Nûh: "Ya Rabbî, dedi, yeryüzünde dolaşan bir tek kâfir bile bırakma!"
Süleyman Ateş : Nûh dedi ki: "Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden tek kişi bırakma."
Tefhim-ul Kuran : Nuh «Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma.» dedi.
Ümit Şimşek : Nuh 'Yâ Rabbi,' dedi. 'Yeryüzünde dolaşan tek bir kâfir bırakma.
Yaşar Nuri Öztürk : Nûh şöyle yakardı: "Rabbim! Yeryüzünde, kâfirlerden yurt tutacak/gezip dolaşacak hiç kimse bırakma!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}