» 71 / Nûh  13:

Kuran Sırası: 71
İniş Sırası: 71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 » 71 / Nûh  Suresi: 13
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مَا (ME) = mā : ne?
2. لَكُمْ (LKM) = lekum : oluyor size
3. لَا (LE) = lā :
4. تَرْجُونَ (TRCVN) = tercūne : ummuyorsunuz
5. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah için
6. وَقَارًا (VGERE) = veḳāran : saygı
ne? | oluyor size | | ummuyorsunuz | Allah için | saygı |

[] [] [] [RCV] [] [VGR]
ME LKM LE TRCVN LLH VGERE

lekum tercūne lillahi veḳāran
ما لكم لا ترجون لله وقارا

 » 71 / Nûh  Suresi: 13
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME ne? What
لكم | LKM lekum oluyor size (is) for you,
لا | LE not
ترجون ر ج و | RCV TRCVN tercūne ummuyorsunuz you attribute
لله | LLH lillahi Allah için to Allah
وقارا و ق ر | VGR VGERE veḳāran saygı grandeur?

71:13 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ne? | oluyor size | | ummuyorsunuz | Allah için | saygı |

[] [] [] [RCV] [] [VGR]
ME LKM LE TRCVN LLH VGERE

lekum tercūne lillahi veḳāran
ما لكم لا ترجون لله وقارا

[] [] [] [ر ج و] [] [و ق ر]

 » 71 / Nûh  Suresi: 13
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME ne? What
Mim,Elif,
40,1,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
لكم | LKM lekum oluyor size (is) for you,
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
ترجون ر ج و | RCV TRCVN tercūne ummuyorsunuz you attribute
Te,Re,Cim,Vav,Nun,
400,200,3,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لله | LLH lillahi Allah için to Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
وقارا و ق ر | VGR VGERE veḳāran saygı grandeur?
Vav,Gaf,Elif,Re,Elif,
6,100,1,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ME LKM LE TRCVN LLH VGERE

ما لكم لا ترجون لله وقارا

 » 71 / Nûh  Suresi: 13

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مَا: ne? | لَكُمْ: oluyor size | لَا: | تَرْجُونَ: ummuyorsunuz | لِلَّهِ: Allah için | وَقَارًا: saygı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ما ME ne? | لكم LKM oluyor size | لا LE | ترجون TRCWN ummuyorsunuz | لله LLH Allah için | وقارا WGERE saygı |
Kırık Meal (Okunuş) : |: ne? | lekum: oluyor size | : | tercūne: ummuyorsunuz | lillahi: Allah için | veḳāran: saygı |
Kırık Meal (Transcript) : |ME: ne? | LKM: oluyor size | LE: | TRCVN: ummuyorsunuz | LLH: Allah için | VGERE: saygı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ne oldu size ki Allah'ın, büyük, ulu ve şerefli bir mâbûd olduğunu ummuyorsunuz?
Adem Uğur : Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?
Ahmed Hulusi : "Size ne oluyor ki Allâh'ın yüceliğini ummuyorsunuz?"
Ahmet Tekin : 'Bildiğiniz birşeyler mi var ki, Allah için bir ululuk, bir yücelik, bir azamet sıfatının olduğunu hesap etmiyorsunuz?
Ahmet Varol : Size ne oluyor ki, Allah'ın yüceliğine kanaat getirmiyorsunuz?
Ali Bulaç : "Size ne oluyor ki, Allah'tan bir vakarı ummuyorsunuz?"
Ali Fikri Yavuz : Neyse siz, Allah’dan korkmazsınız, (O’nun azametini tanımazsınız?)
Bekir Sadak : «Ee oluyorsunuz ki Allah'a buyuklugu yakistiramiyorsunuz.»
Celal Yıldırım : Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklük ve ululuğu, ta'zîm ve saygıyı yakıştıramıyorsunuz!?. O'ndan vakar ve şeref ummuyorsunuz?!..
Diyanet İşleri : ‘Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?’
Diyanet İşleri (eski) : 'Ne oluyorsunuz ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz.'
Diyanet Vakfi : Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?
Edip Yüksel : Size ne oluyor ki ALLAH'a saygı göstermek istemiyorsunuz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Niçin siz Allah'a bir vakar yakıştıramıyorsunuz?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Neden siz Allah için bir vakar ummazsınız?
Elmalılı Hamdi Yazır : Neye siz ummazsınız Allah için bir vakar
Fizilal-il Kuran : Ne oluyorsunuz ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz.
Gültekin Onan : "Size ne oluyor ki, Tanrı'dan bir vakarı ummuyorsunuz?
Hakkı Yılmaz : Size ne oluyor ki, Allah için “ağır davranış”ı ummuyorsunuz? “
Hasan Basri Çantay : «Ne oluyor size ki Allahın, sizi bir vekaar (ve şeref saahibi yapmasını) emel edinmezsiniz»?
Hayrat Neşriyat : 'Size ne oluyor ki, Allah için bir azamet (O’nun şânına lâyık bir yücelik) ümîd etmiyorsunuz (O’na yakıştıramıyorsunuz)?'
İbni Kesir : Ne oluyorsunuz ki siz, büyüklüğü Alla'a yakıştıramıyorsunuz?
İskender Evrenosoğlu : (Nuh (A.S), kavmine şöyle dedi): “Siz niçin Allah'tan bir vakar (azamet, izzet ve kudret) ummuyorsunuz?”
Muhammed Esed : Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz,
Ömer Nasuhi Bilmen : Size ne oluyor ki Allah için bir azâmet ummuyorsunuz.
Ömer Öngüt : "Size ne oluyor ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?"
Şaban Piriş : Size ne oluyor da Allah’ın azametinden korkmuyorsunuz?!
Suat Yıldırım : (13-14) "Neden acaba siz, sizi tavırdan tavıra yaratan Allah’ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz?"
Süleyman Ateş : 'Size ne oluyor ki, Allâh için saygı ummuyorsunuz?'
Tefhim-ul Kuran : «Size ne oluyor ki, Allah'tan bir vekarı ummuyorsunuz?»
Ümit Şimşek : 'Size ne oluyor ki Allah'tan öyle bir büyüklük ummuyorsunuz?
Yaşar Nuri Öztürk : "Ne oluyor size de Allah için bir vakar ümidinde olmuyorsunuz?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}