» 71 / Nûh  15:

Kuran Sırası: 71
İniş Sırası: 71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

 » 71 / Nûh  Suresi: 15
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَلَمْ (ÊLM) = elem :
2. تَرَوْا (TRVE) = terav : görmediniz mi?
3. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
4. خَلَقَ (ḢLG) = ḣaleḳa : yarattı
5. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
6. سَبْعَ (SBA) = seb'ǎ : yedi
7. سَمَاوَاتٍ (SMEVET) = semāvātin : göğü
8. طِبَاقًا (ŦBEGE) = Tibāḳan : tabaka tabaka
| görmediniz mi? | nasıl | yarattı | Allah | yedi | göğü | tabaka tabaka |

[] [REY] [KYF] [ḢLG] [] [SBA] [SMV] [ŦBG]
ÊLM TRVE KYF ḢLG ELLH SBA SMEVET ŦBEGE

elem terav keyfe ḣaleḳa llahu seb'ǎ semāvātin Tibāḳan
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا

 » 71 / Nûh  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Do not
تروا ر ا ي | REY TRVE terav görmediniz mi? you see
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yarattı did create
الله | ELLH llahu Allah Allah
سبع س ب ع | SBA SBA seb'ǎ yedi (the) seven
سماوات س م و | SMV SMEVET semāvātin göğü heavens
طباقا ط ب ق | ŦBG ŦBEGE Tibāḳan tabaka tabaka (in) layers,

71:15 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| görmediniz mi? | nasıl | yarattı | Allah | yedi | göğü | tabaka tabaka |

[] [REY] [KYF] [ḢLG] [] [SBA] [SMV] [ŦBG]
ÊLM TRVE KYF ḢLG ELLH SBA SMEVET ŦBEGE

elem terav keyfe ḣaleḳa llahu seb'ǎ semāvātin Tibāḳan
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا

[] [ر ا ي] [ك ي ف] [خ ل ق] [] [س ب ع] [س م و] [ط ب ق]

 » 71 / Nûh  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Do not
,Lam,Mim,
,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
حرف نفي
تروا ر ا ي | REY TRVE terav görmediniz mi? you see
Te,Re,Vav,Elif,
400,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yarattı did create
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
سبع س ب ع | SBA SBA seb'ǎ yedi (the) seven
Sin,Be,Ayn,
60,2,70,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
سماوات س م و | SMV SMEVET semāvātin göğü heavens
Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural indefinite noun
اسم مجرور
طباقا ط ب ق | ŦBG ŦBEGE Tibāḳan tabaka tabaka (in) layers,
Tı,Be,Elif,Gaf,Elif,
9,2,1,100,1,
ADJ – accusative masculine plural indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَلَمْ: | تَرَوْا: görmediniz mi? | كَيْفَ: nasıl | خَلَقَ: yarattı | اللَّهُ: Allah | سَبْعَ: yedi | سَمَاوَاتٍ: göğü | طِبَاقًا: tabaka tabaka |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ألم ÊLM | تروا TRWE görmediniz mi? | كيف KYF nasıl | خلق ḢLG yarattı | الله ELLH Allah | سبع SBA yedi | سماوات SMEWET göğü | طباقا ŦBEGE tabaka tabaka |
Kırık Meal (Okunuş) : |elem: | terav: görmediniz mi? | keyfe: nasıl | ḣaleḳa: yarattı | llahu: Allah | seb'ǎ: yedi | semāvātin: göğü | Tibāḳan: tabaka tabaka |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊLM: | TRVE: görmediniz mi? | KYF: nasıl | ḢLG: yarattı | ELLH: Allah | SBA: yedi | SMEVET: göğü | ŦBEGE: tabaka tabaka |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmez misiniz Allah, nasıl da gökleri yedi kat yaratmıştır.
Adem Uğur : Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış!
Ahmed Hulusi : "Görmediniz mi, Allâh semâları yedi tabaka olarak nasıl yarattı?"
Ahmet Tekin : 'Allah’ın yedi kat göğü, nasıl âhenkli, düzenli, uyum içinde, manyetik katlar halinde yarattığını görmüyor musunuz?
Ahmet Varol : Allah yedi göğü nasıl kat kat yarattığını görmediniz mi?
Ali Bulaç : "Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?"
Ali Fikri Yavuz : Görmediniz mi, Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmış?
Bekir Sadak : «Allah'in, gogu yedi kat uzerine nasil yarattigini gormez misiniz?»
Celal Yıldırım : Allah'ın tıpatıp uyum halinde yedi göğü nasıl yarattığını görmez misiniz?
Diyanet İşleri : ‘Görmediniz mi, Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?’
Diyanet İşleri (eski) : 'Allah'ın, göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz?'
Diyanet Vakfi : Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış!
Edip Yüksel : ALLAH'ın yedi göğü tabakalar halinde nasıl yarattığını görmez misiniz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Görmediniz mi Allah yedi göğü uygun tabakalar halinde nasıl yaratmış?»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Görmediniz mi, Allah'ın yedi göğü nasıl uygun tabakalar halinde yarattığını?
Elmalılı Hamdi Yazır : Görmediniz mi nasıl yaratmış Allah yedi Semayı uygun tabaka tabaka?
Fizilal-il Kuran : Allah'ın, göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz?
Gültekin Onan : "Görmüyor musunuz; Tanrı, yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?"
Hakkı Yılmaz : (15,16) Allah'ın yedi göğü tabakalar hâlinde/ uyumlu bir şekilde nasıl oluşturduğunu ve ay'ı onların içinde bir ışık yaptığını, güneşi de bir lamba yaptığını görmediniz mi?
Hasan Basri Çantay : «Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle âhengdâr olarak nasıl yaratmış»,
Hayrat Neşriyat : 'Görmediniz mi, Allah yedi (kat) göğü nasıl tabaka tabaka (birbiriyle âhenkli olarak) yaratmıştır!'
İbni Kesir : Görmediniz mi, Allah'ın göğü yedi kat olarak nasıl yarattığını?
İskender Evrenosoğlu : Görmüyor musunuz, Allah yedi kat semayı (yedi gök katını) nasıl yarattı?
Muhammed Esed : Görmüyor musunuz Allah yedi göğü nasıl birbiriyle uyumlu yaratmıştır,
Ömer Nasuhi Bilmen : (14-15) Halbuki, sizi muhakkak türlü türlü derecelerde yaratmıştır. Görmediniz mi ki, yedi semayı nasıl tabaka tabaka yaratmıştır?
Ömer Öngüt : "Allah'ın, göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misiniz?"
Şaban Piriş : Allah’ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını görmüyor musun?
Suat Yıldırım : Görmez misiniz ki Allah yedi kat göğü tam birbiri ile uyum içinde yarattı?
Süleyman Ateş : 'Görmediniz mi Allâh nasıl yedi göğü birbiri üstünde tabaka tabaka yarattı?'
Tefhim-ul Kuran : «Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbirleriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır?»
Ümit Şimşek : 'Hem görmediniz mi, yedi göğü birbiriyle uyum içinde nasıl yaratmış?
Yaşar Nuri Öztürk : "Görmediniz mi, Allah yedi göğü ahenkli bir bütün olarak nasıl yarattı?"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}